Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Disenyong etniko

16,218 views

Published on

MSEP IV - Disenyong Etniko

Published in: Education
  • Be the first to comment

Disenyong etniko

  1. 1. DISENYONG ETNIKO
  2. 2. Produkto ng Yakan • Ang mga Yakan ay matatagpuan sa Zamboanga sa Mindanao. Tanyag sila sa paggamit ng disenyong etniko sa kanilang pananamit at kasangkapan. Ang kanilang mga produktong iniluluwas ay nagtataglay ng disenyong etniko na kakaiba at sumasalamin sa masining nilang kultura.
  3. 3. Ang mga sumusunod ay ilang lamang sa mga disenyong etniko na likas sa Mountain Province.
  4. 4. Ang mga sumusunod ay ilang lamang sa mga disenyong etniko na likas sa Mountain Province.
  5. 5. • Ano ang kahalagahan ng disenyong etniko sa mga produkto at disenyo? • Dapat bang ipagmalaki ang mga disenyong etnikong ito? Bakit?
  6. 6. Halimabawa ng Sining:

×