Motywacja bez efektu jo-jo

974 views

Published on

Szkolenie "Motywacja bez efektu jo-jo" przygotowane przez Conquest Consulting.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Motywacja bez efektu jo-jo

 1. 1. Warszawa, 07.03.2011 r. Motywacja bez efektu jo-jo Anna Dąbrowska Anna Maziarz ConQuest Consulting Business Consultant Project Manager ul. Opoczyńska 10/1 02-526 Warszawa Bogna Mikołajewska Katarzyna Rogowska Tel.: +48 (22) 825 56 45 Business Consultant Project Manager Fax: +48 (22) 875 37 65 www.conquest.pl
 2. 2. Agenda1.  Quiz    2.  Bodźce  motywacyjne  3.  Najczęstsze  błędy  przy  planowaniu  działania  4.  Poprawne  formułowanie  celów  5.  Poprawianie  błędów  6.  Metody  zapobiegające  efektowi  jo-­‐jo  7.  Case  motywacyjny  8.  Pytania     2  
 3. 3. Quiz   Quiz   odpowie   na   pytanie   jaki   jest   poziom   Waszej   motywacji.   Ponadto,   po   zliczeniu   punktów   z   poszczególnych   zdań,   dowiecie   się   na   które   czynniki   niezbędne   do   budowania   motywacji   powinnyście   zwrócić  uwagę  i  starać  się  je  udoskonalić.       Czas  na  wykonanie  quizu  -­‐  5  minut.   3  
 4. 4. Quiz  –  Punktacja   Nr   Wcale   Rzadko   Czasami   Często   B.  często   1.   5   4   3   2   1   2.   1   2   3   4   5   3.   1   2   3   4   5   4.   1   2   3   4   5   5.   1   2   3   4   5   6.   1   2   3   4   5   7.   5   4   3   2   1   8.   5   4   3   2   1   9.   1   2   3   4   5   10.   5   4   3   2   1   11.   5   4   3   2   1   12.   1   2   3   4   5   4  
 5. 5. Quiz  –  Interpretacja  wyniku       Wynik   Komentarz   44-­‐60   Świetnie!  Jeśli  zaczynasz  coś  robić,  to  doprowadzasz  to   do   końca   i   nie   pozwalasz,   aby   cokolwiek   stanęło   na   Twojej   drodze.   Dużo   czasu   i   wysiłku   poświęcasz   na   wyznaczanie   sobie   celów   oraz   na   ich   realizację.   Bądź   świadoma,  że  nie  każdy  jest  tak  zmotywowany  jak  Ty!   28-­‐43   Radzisz   sobie   z   motywacją   samej   siebie.   Jednak   mogłabyś   osiągać   zdecydowanie   więcej.   W   tym   celu,   spróbuj  zwiększyć  czynniki  motywujące  w  każdej  ze  sfer   Twojego  życia.     12-­‐27   Twoja   wątpliwość   i   strach   nie   pozwalają   ci   osiągnąć   s u kc e s u   w   re a l i za c j i   s w o i c h   p o s t a n o w i e ń .   Prawdopodobnie   miałaś   kilka   niezrealizowanych   celów   w   przeszłości   i   może   dlatego   jesteś   przekonana,   że   nie   jesteś   zmotywowana.   Przełam   się   i   zacznij   ponownie   wierzyć  w  samą  siebie!     5  
 6. 6. Quiz  –  Pewność  siebie  (zdania  1,  2,  6  i  8)   Wynik   Komentarz   16-­‐20   Jestem   pewna   siebie   i   nigdy   się   nie   poddaję.   Moje   mo[o   to:   „Co   mnie   nie   zabije,   to   mnie   wzmocni”.   Żadna  porażka  nie  jest  w  stanie  mnie  powstrzymać.  Nie   oznacza   to,   że   nie   muszę   pracować   nad   swoją   motywacją.       10-­‐15     Przeważnie  jestem  pewna  siebie,  jednak  gdy  spotykam   przeszkody   na   mojej   drodze,   wtedy   tracę   wiarę   we   własne  możliwości  i  szybko  się  poddaję.       4-­‐9     Brak   mi   pewności   siebie   i   nie   wierzę   we   własne   możliwości.   To   właśnie   ten   czynnik   demotywuje   mnie   n a j b a rd z i e j .   M u szę   n a d   t y m   zd e c yd owa n i e   popracować!   6  
 7. 7. Quiz  –  Pozytywne  myślenie  o  przyszłości  (zdania  4,  9,  11  i  12)   Wynik   Komentarz   16-­‐20   Zawsze   pozytywnie   myślę   o   przyszłości.   Wierzę,   że   wszystko   co   zaplanowałam   uda   się.   Jestem   wieczną   optymistką.     10-­‐15     Uważam,   że   to   co   ma   być   to   będzie.   Jeśli   ponoszę   porażki,  dochodzę  do  wniosku,  że  tak  właśnie  miało  by  i   przeważnie  nie  wyciągam  z  z  nich  konsekwencji.   4-­‐9   Uważam,   że   nic   się   nie   uda   i   że   zawsze   spełnią   się   moje   najgorsze   przypuszczenia.   Nie   podejmuję   żadnych   kroków   w   celu   osiągnięcia   sukcesu,   ponieważ   z   góry   zakładam  niepowodzenie.     7  
 8. 8. Quiz  –  Skupianie  się  na  ważnych  celach  (zdania  3  i  7)   Wynik   Komentarz   9-­‐10   Potrafię  wyznaczać  sobie  cele  i  wiem  na  których  z  nich   powinnam  się  skupić  w  pierwszej  kolejności.  Nigdy  nie   przekraczam   wyznaczonych   terminów   i   zawsze   wypełniam  powierzone  mi  obowiązki.     6-­‐8     Nie  potrafię  ocenić,  które  z  moich  obowiązków  i  zadań   są   najważniejsze,   przez   co   czasami   mam   problemy   z   dotrzymywaniem  terminu.     2-­‐5   Prawie  nigdy  nie  wyznaczam  sobie  celów.  Żyję  z  dnia  na   dzień   i   przyjmuję   to   co   przynosi   mi   każdy   kolejny   dzień.   Mam   problemy   z   wypełnianiem   powierzonych   mi   obowiązków   i   bardzo   często   przekraczam   wyznaczone   terminy.     8  
 9. 9. Quiz  –  Motywacja  z  otoczenia  (zdania  5  i  10)   Wynik   Komentarz   9-­‐10   Zawsze   staram   się   wyznaczać   sobie   nagrody   za   wykonaną   pracę   lub   motywować   się   konsekwencjami,   które   pociąga   za   sobą   wykonanie   lub   niewykonanie   zadania.   Zawsze   staram   się   robić   to   co   w   mojej   mocy,   aby  usatysfakcjonować  innych.   6-­‐8     Staram   się   osiągać   wyznaczone   cele   i   pamiętać   o   tym,   że   inni   też   na   mnie   liczą.   Czasami   myślę   o   konsekwencjach  osiągnięcia  celu  lub  o  porażce,  jednak   nie  są  to  czynniki,  które  determinują  moje  działania.   2-­‐5   Nie   uwzględniam   konsekwencji   wykonanych   lub   niewykonanych  zadań.  Wykonuję  to  co  do  mnie  należy  i   zazwyczaj   nie   wysilam   się,   aby   usatysfakcjonować   osoby  w  moim  otoczeniu.     9  
 10. 10. Model  motywacji   Określone   Bodziec   Efekt   zachowanie   10  
 11. 11. Model  motywacji   Określone   Bodziec   Efekt   zachowanie   11  
 12. 12. Bodźce  motywacyjne  –  Podział  bodźców   Bodźce   Bodźce  pociągające   Bodźce  popychające   ku   ku   Motywacja   Motywacja   wewnętrzna   zewnętrzna   12  
 13. 13. Bodźce  motywacyjne  –  Co  nas  motywuje  do  podjęcia  praktyki/stażu?         1,63% 3,65% 6,58% 7,12% chęć  zdobycia  doświadczenia   atrakcyjny  wpis  w  CV   potrzeba  zarobienia  pieniędzy   56,85% konieczność  narzucona  przez  uczelnię  24,13% duża  ilość  wolnego  czasu   inne   13  
 14. 14. Bodźce  motywacyjne  –  Teoria  kija  i  marchewki   Jeżeli   jesteśmy   skazani   na   podróżowanie   wyjątkowo   upartym   osłem,   możemy   zachęcić   go   do   dalszego   marszu   na   dwa   sposoby   -­‐   albo   okładamy   go   kijem,   albo   nęcimy   marchewką.   Obydwie   metody   będą   skuteczne,   obojętne   więc,   którą   wybierzemy. 14  
 15. 15. Bodźce  motywacyjne  –  Teoria  kija  i  marchewki     Ale  jeżeli  nieszczęsny  osiołek  to  Ty,  wtedy  zastanowisz  się  dwa   razy.   Kij   to   kara,   marchew   jest   nagrodą.   Wybór   jest   prosty   –   marchewka.  Motywuje  ona  bardziej.   15  
 16. 16. Bodźce  motywacyjne  –  Teoria  kija  i  marchewki     Jednak   każda   z   nas   wie   co   motywują   ją   lepiej,   więc   niektóre   z   nas  jako  czynnik  motywujący  do  działania  wybiorą  karę. 16  
 17. 17. Bodźce  motywacyjne  –  Pomnik  marchewki   17  
 18. 18. Model  motywacji   Cel   Określone   Bodziec   (pożądany   zachowanie   efekt)   18  
 19. 19. Mówienie  bez  zobowiązań   Zamierzam  zdrowiej  się  odżywiać.   Chcę  częściej  uprawiać  sport.   Muszę  zdecydowanie  schudnąć.   Powinnam  mieć  więcej  czasu  dla  rodziny.   Powinnam  oszczędniej  gospodarować  moimi  finansami.    ROZKAZY  W  STOPNIU  WYŻSZYCH  SĄ  NIEMOŻLIWE  DO  WYKONANIA.     19  
 20. 20. Taktyka  niemożliwości   Przecież  tego  nie  da  się  zrobić!  =  Nie  chcę  tego  zrobić!   Tego  nie  potrafi  żaden  człowiek!=  Nie  dam  rady!   To  przecież  nie  wyjdzie!  =  Nie  odważę  się!   To  zbyt  trudne!  =  Na  to  jestem  za  wygodna!      BRAK  WIARY  W  MOŻLIWOŚĆ  REALIZACJI  CHRONI  GÓRY  PRZED  PRZENIESIENIEM.   20  
 21. 21. Taktyka  niemożliwości  –  Bieg  na  milę   Wynik   Zawodnik   Data   3:59,4   Roger  Bannister   6  maja  1954   3:57,9   John  Landy   21  czerwca  1954   3:47,3   Sebasman  Coe   28  sierpnia  1981   3:47,2   Bernard  Lagat   29  czerwca  2001   3:46,7   Venuste  Niyongabo   26  sieprnia  1997   3:46,4   Daniel  Komen   26  sierpnia  1997   3:46,3   Steve  Cram   27  lipca  1985   3:44,4   Noureddine  Morceli   5  września  1993   3:43,3   Noah  Ngeny   7  lipca  1999   3:43,1   Hicham  El  Guerrouj   7  lipca  1999   21  
 22. 22. Taktyka  mgły   Musiałabym  chyba...   Powinnam  raczej...   Właściwie  nie  wolno  by  mi  było...   A  może  mogłabym  zacząć...    POSTANOWIENIA  FORMUŁOWANE  W  TRYBIE  PRZYPUSZCZAJĄCYM  SĄ   REALIZOWANE  BARDZO  RZADKO.   22  
 23. 23. Wolnomyśliciel   Wkrótce  odmaluję  mieszkanie.   W  najbliższym  czasie  zapiszę  się  na  kurs  włoskiego.   Niebawem  zacznę  pisać  pracę  licencjacką.   W  najbliższej  przyszłości  kupię  karnet  na  siłownię.     NIE  MA  TERMINU,  NIE  MA  DZIAŁANIA!   23  
 24. 24. Żegnaj  Herkulesie   W   najbliższym   miesiącu   kupię   karnet   na   siłownię,   zrzucę   10   kilogramów,  przeczytam  2  książki  i  zapiszę  się  na  kurs  tańca.   KTO  PODEJMUJE  SIĘ  ZBYT  WIELU  RZECZY,  TEN  NIEWIELE  ROBI!   24  
 25. 25. Poprawne  formułowanie  celów   Każda   z   Was   proszona   jest   o   zapisanie   swojego   jednego   długoterminowego   celu.   Bądźcie   gotowe   na   to,   że   niektóre   z   Was  zaprezentują  to  co  uda  im  się  zrobić  w  tym  zadaniu.     Czas  na  wykonanie  zadania  –  3  minuty.     25  
 26. 26. Poprawne  formułowanie  celów  1.  Pozytywny  2.  Osiągalny  3.  Wymierny  4.  Ekologiczny  5.  Określony  w  czasie  6.  Zapisany  7.  Realizowany   26  
 27. 27. Poprawne  formułowanie  celów  –  Cel  pozytywny   NIE:  Nie  chcę  popełniać  błędów  moich  rodziców.   TAK:  Chcę  lepiej  godzić  obowiązki  służbowe  z  życiem  rodzinnym.     NIE:  Nie  chcę  by  moje  życie  wyglądało  tak  jak  teraz.     TAK:  Chcę  zmienić  pracę  i  wynająć  nowe  mieszkanie.     27  
 28. 28. Poprawne  formułowanie  celów  –  Cel  osiągalny   NIE:  Chcę  wygrać  w  totka.     NIE:  Chcę  dostać  wyższe  stypendium  niż  inni  studenci.   TAK:  W  tym  semestrze  chcę  mieć  średnia  4,5.     28  
 29. 29. Poprawne  formułowanie  celów  –  Cel  wymierny   NIE:  Chcę  zarabiać  dużo  pieniędzy.   TAK:  Do  końca  2011  roku  chcę  zarabiać  10  000  PLN  miesięcznie  ne[o.     NIE:  Chcę  więcej  ćwiczyć.   TAK:  Do  przyszłego  miesiąca  chcę  robić  100  brzuszków  dziennie     29  
 30. 30. Poprawne  formułowanie  celów  –  Cel  ekologiczny   NIE:  Ignoruję  konsekwencje  osiągnięcia  moich  celów.   TAK:  Uwzględniam  to,  jak  mój  cel  wpłynie  na  moje  otoczenie.     30  
 31. 31. Poprawne  formułowanie  celów  –  Cel  określony  w  czasie   NIE:  Wkrótce  zapiszę  się  na  kurs  włoskiego.   TAK:  Do  końca  przyszłego  miesiąca  zapiszę  się  na  kurs  języka   włoskiego.   JESZCZE  LEPIEJ:  Do  15  kwietnia  zapiszę  się  na  kurs  języka     włoskiego.     31  
 32. 32. Poprawne  formułowanie  celów  –  Cel  zapisany   Studentów  Yale  zapytano  ilu  z  nich  ma  ustalone  i  zapisane  cele?   •  3%  studentów  miało  ustalony  i  zapisany  cel   •  13%  studentów  miał  ustalony,  ale  niezapisany  cel   •  84%  studentów  nie  miało  ustalonych  celów     Po  20  latach  okazało  się,  że  studenci,  którzy  mieli  wyznaczony     i  zapisany  cel  zarabiają  więcej  niż  pozostali.       32  
 33. 33. Poprawne  formułowanie  celów  –  Cel  realizowany   Co  możesz  zrobić  teraz,  aby  przybliżyć  się  do  swojego  celu?  To   może   być   kupienie   zeszytu,   zrobienie   burzy   mózgów,   poradzenie   się   znajomego   albo   po   prostu   napisanie   pierwszego   słowa.       33  
 34. 34. Poprawne  formułowanie  celów   Przed   Wami   seria   zdań,   które   zostały   sformułowane   przez   Wasze   rówieśniczki.   Waszym   zadaniem   będzie   wskazanie   i   poprawienie  tych  błędów.  Zaczynamy.       34  
 35. 35. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  1   “  Od  jutra  zacznę  biegać     dziesięć  kilometrów  dziennie.”     35  
 36. 36. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  1   “  Od  jutra  zacznę  biegać     dziesięć  kilometrów  dziennie.”     Błąd:  nadmierne  żądania   36  
 37. 37. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  2   “A  może  mogłabym  zacząć  chodzić  na  siłownię?”     37  
 38. 38. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  2   “A  może  mogłabym  zacząć  chodzić  na  siłownię?”     Błąd:  tryb  przypuszczający   38  
 39. 39. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  2   “A  może  mogłabym  zacząć  chodzić  na  siłownię?”     Błąd:  tryb  przypuszczający   +  podwójne  niezobowiązanie   39  
 40. 40. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  2   “A  może  mogłabym  zacząć  chodzić  na  siłownię?”     Błąd:  tryb  przypuszczający   +  podwójne  niezobowiązanie   +  mało  konkretnie   40  
 41. 41. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  3   “Musiałabym  odżywiać  się  zdrowiej.”     41  
 42. 42. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  3   “Musiałabym  odżywiać  się  zdrowiej.”     Błąd:  tryb  przypuszczający   42  
 43. 43. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  3   “Musiałabym  odżywiać  się  zdrowiej.”     Błąd:  tryb  przypuszczający   +  stopień  wyższy   43  
 44. 44. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  4   „Właściwie  nie  powinnam  tak  dużo  palić.”   44  
 45. 45. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  4   „Właściwie  nie  powinnam  tak  dużo  palić.”   Błąd:  brak  jasnej  decyzji   45  
 46. 46. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  4   „Właściwie  nie  powinnam  tak  dużo  palić.”   Błąd:  brak  jasnej  decyzji   +  mało  konkretnie   46  
 47. 47. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  5   „W  przyszłym  roku  schudnę  25  kilogramów,  będę  jadła  tylko  produkty  pełnowartościowe,  przestanę  palić  papierosy,  zacznę  codziennie  godzinę   medytować  i  również  co  najmniej  godzinę  uprawiać  sport.”   47  
 48. 48. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  5   „W  przyszłym  roku  schudnę  25  kilogramów,  będę  jadła  tylko  produkty  pełnowartościowe,  przestanę  palić  papierosy,  zacznę  codziennie  godzinę   medytować  i  również  co  najmniej  godzinę  uprawiać  sport”.   Błąd:  dużo  za  dużo   48  
 49. 49. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  6   „Muszę  kiedyś  przesadzić  te  kwiaty.”   49  
 50. 50. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  6   „Muszę  kiedyś  przesadzić  te  kwiaty.”   Błąd:  przymus   50  
 51. 51. Poprawiamy  błędy  –  Zdanie  6   „Muszę  kiedyś  przesadzić  te  kwiaty.”   Błąd:  przymus   +  brak  konkretnego  terminu   51  
 52. 52. Model  motywacji  –  Efekt   Określone Bodziec Efekt zachowanie 52  
 53. 53. Metody  zapobiegające  efektowi  jo-­‐jo  w  motywacji  1.  Znajdź  dobre  powody  2.  Znajdź  inne  sposoby  na  wykonanie  zadania  3.  Oceniaj  swój  postęp  4.  Nagradzaj  samą  siebie   53  
 54. 54. Znajdź  dobre  powody   Do  dobrych  powodów  możemy  zaliczyć:   •  korzyści  materialne   •  zysk  osobisty   •  poczucie  spełnienia   •  krok  bliżej  do  osiągnięcia  większego  celu   54  
 55. 55. Znajdź  inne  sposoby  na  wykonanie  zadania   Jeśli   myślisz,   że   nie   dasz   rady   wykonać   tego   zadania,   nie   poddawaj   się.   Zapytaj   bliskich,   znajomych   lub   sama   poszukaj   innego  rozwiązania.     55  
 56. 56. Oceniaj  swój  postęp   Każda   z   nas   woli,   aby   zadanie,   które   mamy   wykonać   było   zrealizowane   naraz.   Taka   jest   bowiem   natura   człowieka.   Jednak   nie   zawsze   jest   to   możliwe,   co   nas   demotywuje.   Aby   temu   zapobiec,  oceniajmy  swój  postęp.     56  
 57. 57. Nagradzaj  samą  siebie   •  spotkanie  z  przyjaciółką   •  wizyta  u  masażysty   •  wyjście  do  kina   •  zakup  nowego  ubrania   •  coś  słodkiego   57  
 58. 58. Case  motywacyjny   Celem  case’u  jest  wykorzystanie  wiedzy  zdobytej  na  dzisiejszym   spotkaniu  w  praktyce.         58  
 59. 59. Czego  się  dzisiaj  nauczyłyśmy?   •  Dowiedziałyśmy  się  jaki  jest  poziom  naszej  motywacji.   •  Nauczyłyśmy  się  jak  poprawnie  formułować  cele.   •  Dowiedziałyśmy   się   jakich   błędów   wystrzegać   się   przy   wyznaczaniu  celów.     •  Poznałyśmy   metody   pozwalające   uniknąć   efektu   jo-­‐jo   w   motywacji.           59  
 60. 60. Pytania   60  
 61. 61. Dziękujemy za uwagę!ConQuest Consultingul. Opoczyńska 10/102-526 WarszawaTel.: +48 (22) 825 56 45Fax: +48 (22) 875 37 65www.conquest.pl 61  

×