Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stres i wypalenie zawodowe

5,951 views

Published on

Stres i wypalenie zawodowe

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stres i wypalenie zawodowe

 1. 1. Stres i wypalenie zawodowe.Katarzyna Biłyk psycholog
 2. 2. Stres w pracyAż do dwustu razy w ciągu jednej godzinylekcyjnej nauczyciel musi podejmowaćdecyzje i równocześnie średnio piętnaścierazy łagodzić konflikty wychowawcze. Popięciu godzinach lekcyjnych daje tosiedemdziesiąt pięć interwencji wsytuacjach konfliktowych oraz tysiącpodejmowanych decyzji.
 3. 3. Przyczyny stresu w pracy• załatwianie wszystkich spraw w pośpiechu• zamieszanie i hałas w klasie i poza nią• nawał terminów• zbyt duża ilość obowiązków• konflikt z kolegami• brak prywatności• brak współpracy ze strony uczniów• brak uznania za wykonywana pracę
 4. 4. Przyczyny stresu w pracy c.d.• nieumiejętność odprężania się• izolacja i brak współpracy w gronie pedagogicznym• niskie zarobki, niewspółmierne do wysiłku i wkładu pracy• niski prestiż zawodu nauczyciela
 5. 5. Przyczyny stresu w pracy c.d• zachowania i cechy uczniów• programy nauczania i ciągła ich zmiana• stałe zagrożenie oceną ze strony kontrolujących pracę• niekorzystne warunki pracy• braki wyposażenia• nastawienie rodziców• zawyżone i nierealane oczekiwania
 6. 6. Wypalenie zawodowe,nazywane teżsyndromem wyczerpania,zauważono u osóbzawodowo trudniącychsię udzielaniem pomocy,tzn. pracującychw zawodach, któremożna określić jakousługowei społeczne zarazem.
 7. 7. Grupy zwiększonego ryzyka: Do grupy tej należą: nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta, psycholog, ksiądz itp.
 8. 8. Etapy wypalenia zawodowegoI- STADIUM WYCZERPANIAEtap ostrzegawczy, w którym pojawiają się nieustępujące objawy przeziębienia, ból głowy, bezsenność, uczucie irytacji. Powrót do właściwego funkcjonowania nie jest trudny, często wystarczy krótki wypoczynek, hobby, okresowe zmniejszenie obciążenia pracą.
 9. 9. Etapy wypalenia zawodowego c.dII- STADIUM DEPERSONALIZACJI- pojawia się, gdy syndrom trwa dłużej. Jego charakterystyczne objawy to wybuchy irytacji, zdystansowanie emocjonalne oraz negatywne i bezprzedmiotowe traktowanie innych, gorsze wykonywanie zadań. Skuteczna interwencja wymaga zainteresowania się czymś innym niż pracą oraz dłuższego wypoczynku.
 10. 10. Etapy wypalenia zawodowego c.d.III STADIUM BRAKU OSOBISTYCH OSIĄGNIĘĆ I KOMPETENCJI W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM PRACY- występuje, gdy syndrom staje się chroniczny, rozwijają się objawy fizyczne, psychiczne i psychosomatyczne. Zagrożone są procesy emocjonalne, poznawcze, struktury osobowości, sfera somatyki oraz funkcjonowanie jednostki. Typowe objawy tego stadium to wrzody żołądka, nadciśnienie, napady depresji, uczucie osamotnienia i alienacji oraz pojawienie się kryzysów, co powoduje, że oprócz danej osoby cierpią również członkowie rodziny, przyjaciele, współpracownicy. Interwencja na tym etapie wymaga kontaktu z lekarzem, psychologiem, terapeutą.
 11. 11. Symptomy wypalenia zawodowego.
 12. 12. Symptomy wypalenia zawodowego.1. wyczerpanie fizyczne- chroniczne zmęczenie bez widocznej przyczyny, widoczna może być utrata wagi lub apetytu2. bezsenność3. napięcie mięśniowe- różnorodne bóle bez wyraźnej przyczyny4. migrenowe bóle głowy
 13. 13. Symptomy wypalenia zawodowego c.d.5.zmartwienie- zaabsorbowanie pracą iuczniami, branie pracy do domu, copowoduje stopniowe zagarnianie życia6.niezdolność do podejmowania decyzji-podjęcie najprostszej decyzji wymaga corazwiększego wysiłku7. poczucie winy za wyniki swojej pracy-obwinianie siebie za stresujący charakterpracy
 14. 14. Symptomy wypalenia zawodowego c.d.8. zawalenie pracą- niemożność poradzeniasobie z ilością pracy i spokojnegoprzemyślenia jej jakości9. utrata entuzjazmu- mechanicznereagowanie na zadania, często pojawia sięnuda przy czym nudzenie się może byćpozorne10. Oskarżanie innych za niepowodzenia-niezależnie od tego czy niepowodzenie jestprawdziwe wini się za nie wszystkich-
 15. 15. Symptomy wypalenia zawodowego c.d.system, dyrektora, uczniów, rodziców11. niecierpliwość i wybuchy irytacji12. utrata zainteresowania- oznakidepersonalizacji: uczniowie są traktowanistereotypowo, często pozytywne uczuciaulegają tłumieniu13. Nie przyswajanie nowych idei- postawatypu „wszystko już było i okazało siębezsensowne”
 16. 16. Symptomy wypalenia zawodowego c.d.14. uzależnienie- przyjmowanienadmiernych ilości środków uspokajających,alkoholu, nikotyny15. cynizm16. inercja- pojawiają się problemy zezrobieniem czegokolwiek, normalnieniewielki wysiłek okazuje się ponad siły17. izolacja od współpracowników
 17. 17. Przyczyny wypalenia zawodowego.1. zamartwianie się2. kompulsywne dążenie do osiągnięć3. nadmierny samokrytycyzm4. postawa „Zosi- Samosi”5. „Naprawiacz świata”
 18. 18. Co można zrobić? PRACAZ WYOBRAŻENIAMI- poddać weryfikacji swoje cele i priorytety- ocenić, czy wymagania, przed którymi staję korespondują z moimi celami
 19. 19. Co można zrobić?• przeanalizować swoje schematy poznawcze typu „Zawsze muszę”, „zawsze chcę”, „dobra lekcja powinna”• praca ze schematami reagowania• stosować pozytywne wizualizacje• stosować autoafirmacje
 20. 20. Co można zrobić?PRACA Z CIAŁEM- techniki relaksacyjne- praca z oddechem- trening głosowy (stres gromadzi się w gardle)- wystarczająca ilość snu
 21. 21. Co można zrobić?• uprawianie sportu• masaże• gorące kąpiele
 22. 22. Autoafirmacje• Bogactwo i obfitość są moim naturalnym stanem• Chcę, mogę i potrafię być w pełni zadowolony z siebie, swojej pracy, swoich związków, całego swojego życia• Daję sobie prawo do sukcesu w życiu
 23. 23. Autoafirmacje c.d.• Doceniam swoją pracę, to co umiem i to co robię• Doskonale radzę sobie ze wszystkimi swoimi sprawami• Dostrzegam i realizuję drogę sukcesu w moim życiu• Dziękuję za pieniądze i bogactwo, które każdego dnia otrzymuję•
 24. 24. Autoafirmacje • Im więcej daję, tym więcej posiadam i im więcej daję, tym więcej otrzymuję• Jestem otwarty na pracę w idealnych dla mnie warunkach, z idealnymi dla mnie ludźmi• Jestem wartościowym i cennym pracownikiem
 25. 25. Autoafirmacje c.d.• Jestem wystarczająco dobry taki, jaki jestem• Jestem wystarczająco dobry, aby odnosić sukcesy we wszystkim co robię• Już teraz pracuję w idealnych dla siebie warunkach, z idealnymi dla mnie ludźmi• Każdego dnia otwieram się coraz bardziej na przypływ bogactwa i obfitości•
 26. 26. Autoafirmacje c.d.• Kocham pieniądze, a one kochają mnie• Ludzie chętnie mi płacą za moje twórcze pomysły• Mam prawo odnosić sukcesy w każdej dziedzinie swojego życia• Mam silą wolę, dzięki której zdobywam najwyższe szczyty
 27. 27. Autoafirmacje c.d.• Moja praca ma sens• Moje życie ma sens, moja praca ma sens i wszystko to, co robię ma sens• Otaczam się przyjaznymi, pomocnymi i mądrymi ludźmi• Otwieram się na wysokie zarobki• Wszystko co robię jest cenne i wartościowe• Z łatwością osiągam wielkie rzeczy
 28. 28. Frank OutlawUważaj na swoje myśli, stają się wszaksłowami.Uważaj na swoje słowa, stają się czynami.Uważaj na swoje czyny, stają sięnawykami.Uważaj na swoje nawyki, stają sięcharakterem.Uważaj na swój charakter, on staje siętwoim losem.
 29. 29. Modlitwa znaleziona w katedrzew Chester, AngliaDaj mi umysł wolny, który nie skłamie, niejęczy, nie narzeka.Pozwól, abym nie martwił się zbyt wielesprawami błahymi i małymi. Obdarz mniePanie poczuciem humoru, łaską rozumieniażartu. Spraw, abym dzięki temu zaznał wżyciu szczęścia i przekazał je następnympokoleniom.

×