Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
I REUNI Ó D ’ AJUNTAMENTS XARXA TET MARESME Mataró, 2 de desembre 2009
Ordre del dia <ul><li>Origen i conveni Xarxa TET. </li></ul><ul><li>Valoració de les Accions 2009. </li></ul><ul><li>Dia...
Origen del projecte <ul><li>La Xarxa TET Maresme té l’origen en: </li></ul><ul><li>Oficina Serveis a la Joventut del Conse...
Un possible marc de relació <ul><li>Entre els mesos de març a juny d’aquest any, s’ha signat el conveni marc de col·labor...
Accions realitzades durant l ’ any 2009 <ul><li>1. Treball de camp: estudi mapa de recursos i cercador TET. </li></ul><...
1. Treball de Camp abril a juny de 2009 (I) <ul><li>Reunions conjuntes amb t è cnics/ques de les à rees de Joventut, Edu...
1. Treball de Camp abril a juny de 2009 (II) <ul><li>Del treball de camp se n ’ extreu 2 productes: </li></ul><ul><li>1.1...
1. Treball de Camp abril a juny de 2009 (III) <ul><li>El cercador TET é s una eina per als professionals que atenen, orie...
1. Treball de Camp abril a juny de 2009 (IV) <ul><li>1.2 Estudi Mapa de recursos TET realitzat per EDAS </li></ul><ul><li>...
2. Estudi Trajectòries Juvenils (I) <ul><li>Estudi que est à realitzant la Fundaci ó Ferrer i Gu à rdia. </li></ul><ul><...
2. Estudi Trajectòries Juvenils (II) <ul><li>L ’ estudi es realitza amb: </li></ul><ul><li>Una mostra de 700 joves, cursan...
3. Grups de Treball (I) <ul><li>Grup de Treball Joves Immigrants : </li></ul><ul><li>Reflexiona i realitza propostes per ...
3. Grups de Treball (II) <ul><li>Grup de Treball Inserci ó al Treball: </li></ul><ul><li>Reflexiona i fa propostes per a ...
4. Jornada Joves en Transici ó . El treball en xarxa en la transici ó escola treball 30 de setembre. <ul><li>Coneixemen...
5. V í deo Joves en Transici ó <ul><li>V í deo de 30 minuts on s ’ exposa de manera clara i fresca la tem à tica de joves...
6. Atenci ó al Joves <ul><li>Acci ó realitzada per el sindicat CCOO: </li></ul><ul><ul><li>Conjunt de xerrades i formac...
ÀMBIT DE TREBALL I PRIORITZACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA <ul><li>Diagnòstic </li></ul>
Transició Escola Treball FORMACIÓ TREBALL
Diversitat de TETs FORMACIÓ TREBALL Itineraris d’èxit / “encallats” ABANDONAMENT PREMATUR DELS ESTUDIS
Itineraris “encallats” + JOVES NOMÉS AMB F. SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA ABANDONAMENT PREMATUR DELS ESTUDIS   JOVES SENSE ES...
A qui afecta més? ABANDONAMENT PREMATUR DEL ESTUDIS ORIGEN SOCIAL FAMILIAR GÈNERE
Efectes en la inserció laboral ABANDONAMENT PREMATUR DEL ESTUDIS menor categoria professional d’inserció menor mobilitat ...
Estudi longitudinal: GRET, 2007 LA MEITAT D’UNA GENERACIÓ SURT AL MERCAT LABAORAL AMB UNA QUALIFICACIÓ ESCASSA O NUL.LA. 2...
Foto fixa: Cens 2001 – Maresme – Nivell d’estudis
Estocs al Maresme Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educació. Generalitat.
Estocs al Maresme. 1.251 Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educació. Genera...
Estocs al Maresme. 80% 20% Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educació. Gener...
Estocs al Maresme. 80% 20% 28% 72% Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educaci...
Estocs al Maresme. 80% 20% 28% 72% Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educaci...
Estocs al Maresme. 80% 28% 72% Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educació. G...
Com es combat l’APE? <ul><li>Detecció? </li></ul><ul><li>Prevenció? </li></ul><ul><li>Orientació? </li></ul><ul><li>Interv...
Com es combat l’APE? <ul><li>Detecció? </li></ul><ul><li>Prevenció? </li></ul><ul><li>Orientació? </li></ul><ul><li>Interv...
Agents implicats? JOVE IES  + serveis complement. FAMÍLIA <ul><li>AJUNTAMENT </li></ul><ul><li>joventut </li></ul><ul><li...
  PROGRAMES DE FOMENT DE L’ÈXIT ESCOLAR     AULA OBERTA - UEC     PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR     PROGRAMA DE SEGUMENT D...
  PROGRAMES D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA     SUPORT PSICOPEDAGÒGIC JOVES I FAMÍLIA     CRÈDITS D’ORIENTACIÓ DINS CU...
  FORMACIÓ PER A LA “RE-INSERCIÓ” EDUCATIVA     CICLE ESO     CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL     CURS PREPARACIÓ A PROVES ...
  FORMACIÓ NO REGLADA PRE-LABORAL     PTT-PQPI-FIAP     ESCOLA TALLER     ALTRES FORMATS
  PROGRAMES D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL     CLUB DE FEINA (o ASSESSORAMENT PER A LA INSERCIÓ)     TELECENTRE (O ORIENT...
Conclusions <ul><li>Al Maresme, hi ha uns 1.500 joves que abandonen cada any els estudis de manera prematura. </li></ul><u...
Xarxa TET <ul><li>Enfocada a la millora de les oportunitats formatives i sociolaborals dels i les joves. </li></ul><ul><...
Plantejament de treball per a 2010 <ul><li>Actualització de les capacitats i habilitats dels professionals </li></ul><ul>...
Divulgació del Diagnòstic <ul><li>Càpsules (IN?)formatives amb les principals conclusions </li></ul><ul><ul><li>Mapa de re...
Formació: ACOMPANYAMENT “som útils en la vida dels i les joves” <ul><li>Eines per: </li></ul><ul><ul><li>Detectar i contex...
Formació: TREBALL EN XARXA “compartim objectius, no compartimentem responsabilitats” <ul><li>Eines per: </li></ul><ul><ul>...
DiLTET – QUÈ ÉS? (I) “ no hi ha acompanyament sense referent” <ul><li>Circuit de treball que aglutina i connecta les a...
DiLTET – OBJECTIU  (II) <ul><li>Afavorir la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral dels i les joves aplicant mo...
DiLTET – PASSOS (III) <ul><li>Sol·licitud de l’Ajuntament a la Diputació. </li></ul><ul><li>Reunió amb els sol·licitants ...
DiLTET - AGENTS IMPLICATS (IV) <ul><li>A NIVELL MUNICIPAL </li></ul><ul><li>Ajuntament - REFERENT TET </li></ul><ul><ul><l...
CENTRES DE PRIMARIA Centres de secundària Prevenció Informació Orientació PIDCES SERVEI TET Observatori de dades PIJ FORMA...
EINES D’INFORMACIÓ I AVALUACIÓ <ul><li>Recollida i sistematització de dades dels recursos TET i els IES. </li></ul><ul><ul...
Per on comencem <ul><li>Problemàtica complexa i sense referent clar al territori </li></ul><ul><li>Posicionar l’administra...
<ul><li>El conveni té una durada d’un any i es finalitza aquest desembre de 2009. </li></ul><ul><li>Es renova automàticame...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jornada 2009 Xarxa Transició Escola Treball

1,502 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jornada 2009 Xarxa Transició Escola Treball

 1. 1. I REUNI Ó D ’ AJUNTAMENTS XARXA TET MARESME Mataró, 2 de desembre 2009
 2. 2. Ordre del dia <ul><li>Origen i conveni Xarxa TET. </li></ul><ul><li>Valoració de les Accions 2009. </li></ul><ul><li>Diagnòstic. </li></ul><ul><li>Pla de treball 2010 </li></ul><ul><ul><li>Divulgació del diagnòstic als municipis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació d’orientadors/es, dinamitzadors/es i tècnics/ques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dispositius Locals TET. </li></ul></ul><ul><li>Precs i preguntes . </li></ul>
 3. 3. Origen del projecte <ul><li>La Xarxa TET Maresme té l’origen en: </li></ul><ul><li>Oficina Serveis a la Joventut del Consell Comarcal i el sindicat CCOO, inicialment. </li></ul><ul><li>Necessitat de treballar per conèixer i millorar la situació formativa i d’iniciació laboral d’aquells joves que: </li></ul><ul><li>abandonen prematurament els estudis obligatoris </li></ul><ul><li>que es troben en risc d’abandonament dels estudis </li></ul><ul><li>que acrediten l’ESO però no segueixen o abandonen els estudis postobligatoris. </li></ul>
 4. 4. Un possible marc de relació <ul><li>Entre els mesos de març a juny d’aquest any, s’ha signat el conveni marc de col·laboració per a l’establiment de la Xarxa Transició Escola Treball (TET) del Maresme amb 23 del 30 municipis de la comarca. </li></ul><ul><li>“ L’Administració local té el deure de treballar per la millora de la societat, fomentant la cohesió i la inclusió social, i un dels camins per abordar-ho és a través de la lluita contra el fracàs escolar, la prevenció de l’abandonament prematur dels estudis i el foment d’una inserció laboral de major qualitat entre els joves ”. </li></ul>
 5. 5. Accions realitzades durant l ’ any 2009 <ul><li>1. Treball de camp: estudi mapa de recursos i cercador TET. </li></ul><ul><li>2. Estudi Trajectòries Juvenils. </li></ul><ul><li>3. Grups de Treball. </li></ul><ul><li>4. Jornada Joves en Transici ó . El treball xarxa en la transici ó escola treball. </li></ul><ul><li>5. V í deo Joves en Transici ó . </li></ul><ul><li>6. Atenci ó a Joves. </li></ul>
 6. 6. 1. Treball de Camp abril a juny de 2009 (I) <ul><li>Reunions conjuntes amb t è cnics/ques de les à rees de Joventut, Educaci ó , Promoci ó Econòmica i educadors de SSSS majorit à riament per: </li></ul><ul><li>Con è ixer els recursos i serveis relacionats amb la TET a cada municipi. </li></ul><ul><li>- Con è ixer la part m é s qualitativa de l ’ exist è ncia d ’ aquests recursos i de les seves mancances. </li></ul>
 7. 7. 1. Treball de Camp abril a juny de 2009 (II) <ul><li>Del treball de camp se n ’ extreu 2 productes: </li></ul><ul><li>1.1 Cercador TET http://www.ccmaresme.cat/buscadorjove_TET.php </li></ul><ul><li>Eina en format plana web on es recullen un bon nombre dels recursos existents al Maresme en l ’à mbit TET. </li></ul><ul><li>Recursos dividits en 5 grans à mbits per facilitar la recerca. </li></ul><ul><li>El cercador es troba en constant revisi ó per millorar l ’ organitzaci ó dels recursos que s ’ hi troben i per anar adquirint la informaci ó que manca o que va canviant. </li></ul>
 8. 8. 1. Treball de Camp abril a juny de 2009 (III) <ul><li>El cercador TET é s una eina per als professionals que atenen, orienten i deriven a joves en temes d ’ acc é s a la formaci ó i al treball. </li></ul><ul><li>Tamb é é s una eina per a ú s directe dels joves. </li></ul><ul><li>Tots som responsables d ’ anar revisant per a que la informaci ó de cada municipi sigui correcta, é s una eina viva. </li></ul><ul><li>Aix í , el cercador TET aconsegueix ser una eina ú til, ampliant-se i millorant. </li></ul>
 9. 9. 1. Treball de Camp abril a juny de 2009 (IV) <ul><li>1.2 Estudi Mapa de recursos TET realitzat per EDAS </li></ul><ul><li>(Espai d ’ An à lisi Social). </li></ul><ul><li>Amb el conjunt dels recursos recollits i l ’ an à lisi qualitativa de cada municipi es realitza l ’ estudi per: </li></ul><ul><li>Con è ixer els tipus de recursos, l ’ organitzaci ó d ’ aquests a cada municipi, les mancances i els punts forts. </li></ul><ul><li>Proposar estrat è gies de millora per a la creaci ó de xarxes de treball, ampliaci ó de la cobertura dels serveis, mancomunitat de serveis, etc. </li></ul>
 10. 10. 2. Estudi Trajectòries Juvenils (I) <ul><li>Estudi que est à realitzant la Fundaci ó Ferrer i Gu à rdia. </li></ul><ul><li>Objectius de l ’ estudi: </li></ul><ul><li>Con è ixer quins s ó n els itineraris dels i les joves que finalitzen l ’ etapa d ’ educaci ó secund à ria obligatòria. </li></ul><ul><li>Esbrinar quins recursos de transici ó escola – treball coneixen i quins fan servir. </li></ul><ul><li>Recollir quin ha estat l ’ impacte dels recursos que han fet servir en la determinaci ó del propi itinerari. </li></ul><ul><li>Avaluar quines s ó n les necessitats dels joves en aquest à mbit. </li></ul>
 11. 11. 2. Estudi Trajectòries Juvenils (II) <ul><li>L ’ estudi es realitza amb: </li></ul><ul><li>Una mostra de 700 joves, cursant 4art d ’ ESO al 2008 – 2009 a centres p ú blics de secund à ria del Maresme. </li></ul><ul><li>Es realitzen q ü estionaris amb els alumnes i entrevistes amb els tutors/res orientadors/es de cada grup. </li></ul><ul><li>Els resultats de la 1 ª fase els obtindrem al gener de 2010. </li></ul>
 12. 12. 3. Grups de Treball (I) <ul><li>Grup de Treball Joves Immigrants : </li></ul><ul><li>Reflexiona i realitza propostes per aquests joves que, en la mateixa situaci ó de transici ó que la resta del col · lectiu jove, presenten algunes dificultats per a l ’ acc é s a la formaci ó i el treball per q ü estions jur í diques. </li></ul><ul><li>Es tracta de potenciar la igualtat d ’ oportunitats en l ’ acc é s a la formaci ó i m ó n laboral. </li></ul><ul><li>- El grup ha organitzat 2 xerrades sobre informaci ó jur í dica i es troba en el proc é s de disseny d ’ una proposta per a un pla d ’ acollida per a joves de 16 a 18 anys en l ’à mbit Transici ó Escola Treball. </li></ul>
 13. 13. 3. Grups de Treball (II) <ul><li>Grup de Treball Inserci ó al Treball: </li></ul><ul><li>Reflexiona i fa propostes per a millorar la inserci ó al treball d ’ aquells joves en situaci ó d ’ abandonament prematur dels estudis a trav é s dels recursos d ’ orientaci ó , formaci ó i acompanyament. </li></ul><ul><li>Aquest grup es troba inactiu perqu è cal millorar-ne la seva definici ó i concreci ó . </li></ul>
 14. 14. 4. Jornada Joves en Transici ó . El treball en xarxa en la transici ó escola treball 30 de setembre. <ul><li>Coneixement per als professionals de la comarca del que s ’ ha realitzat fins ara amb el projecte, exposar la problem à tica. </li></ul><ul><li>Presentaci ó de l ’ estudi del mapa de recursos i el cercador TET. </li></ul><ul><li>- Presentaci ó del v í deo Joves en Transici ó . </li></ul><ul><li>- Taula d ’ experi è ncies i bones pr à ctiques, que exposava diferents programes realitzats a municipis del Maresme . </li></ul>
 15. 15. 5. V í deo Joves en Transici ó <ul><li>V í deo de 30 minuts on s ’ exposa de manera clara i fresca la tem à tica de joves en proc é s de transici ó realitzat per Teleduca i el Consell Comarcal. </li></ul><ul><li>Hi participen 6 joves entre 17 i 21 anys i 5 professionals de diferents à mbits. </li></ul><ul><li>El v í deo t é un ú s educatiu, de sensibilitzaci ó , de debat i d ’ exposici ó de la problem à tica d ’ un col · lectiu concret de joves. </li></ul><ul><li>Els interessats a tenir-ne una còpia han de fer una sol·licitud. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 16. 16. 6. Atenci ó al Joves <ul><li>Acci ó realitzada per el sindicat CCOO: </li></ul><ul><ul><li>Conjunt de xerrades i formaci ó de motivaci ó per a seguir estudiant, per con è ixer el m ó n laboral i el treball de les habilitats en recerca de feina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acci ó destinada a joves de l ’ú ltim cicle de secund à ria, alumnes de PQPI i d ’ aules obertes entre d’altres. Tamb é s ’ adre ç a a professionals. </li></ul></ul><ul><ul><li>El servei é s gratu ï t i, de moment, s ’ ofereix des del mes de setembre passat i fins a finals de desembre de 2009. </li></ul></ul>
 17. 17. ÀMBIT DE TREBALL I PRIORITZACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA <ul><li>Diagnòstic </li></ul>
 18. 18. Transició Escola Treball FORMACIÓ TREBALL
 19. 19. Diversitat de TETs FORMACIÓ TREBALL Itineraris d’èxit / “encallats” ABANDONAMENT PREMATUR DELS ESTUDIS
 20. 20. Itineraris “encallats” + JOVES NOMÉS AMB F. SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA ABANDONAMENT PREMATUR DELS ESTUDIS   JOVES SENSE ESO     NO ACREDITEN ESO     ABANDONEN ESO (16 a.)   JOVES NOMÉS AMB ESO     NO ACCEDEIXEN A LA F. POSTOBLIGATÒRIA     ABANDONEN O SUSPENEN LA F. POSTOBLIGATÒRIA
 21. 21. A qui afecta més? ABANDONAMENT PREMATUR DEL ESTUDIS ORIGEN SOCIAL FAMILIAR GÈNERE
 22. 22. Efectes en la inserció laboral ABANDONAMENT PREMATUR DEL ESTUDIS menor categoria professional d’inserció menor mobilitat laboral en acabar els estudis menor estabilitat laboral Font: Secretaria de Joventut. Enquesta a la joventut de Catalunya. 2007.
 23. 23. Estudi longitudinal: GRET, 2007 LA MEITAT D’UNA GENERACIÓ SURT AL MERCAT LABAORAL AMB UNA QUALIFICACIÓ ESCASSA O NUL.LA. 26% 23%
 24. 24. Foto fixa: Cens 2001 – Maresme – Nivell d’estudis
 25. 25. Estocs al Maresme Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educació. Generalitat.
 26. 26. Estocs al Maresme. 1.251 Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educació. Generalitat.
 27. 27. Estocs al Maresme. 80% 20% Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educació. Generalitat.
 28. 28. Estocs al Maresme. 80% 20% 28% 72% Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educació. Generalitat.
 29. 29. Estocs al Maresme. 80% 20% 28% 72% Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educació. Generalitat. Noies: 16% Nois: 24%
 30. 30. Estocs al Maresme. 80% 28% 72% Curs 2006-2007. Maresme. Tots els centres. Font: Estadística del Departament d’Educació. Generalitat. 1.251 227 1.528
 31. 31. Com es combat l’APE? <ul><li>Detecció? </li></ul><ul><li>Prevenció? </li></ul><ul><li>Orientació? </li></ul><ul><li>Intervenció? </li></ul><ul><li>Formació? </li></ul><ul><li>Qui fa què? </li></ul><ul><li>Com es treballa? </li></ul>
 32. 32. Com es combat l’APE? <ul><li>Detecció? </li></ul><ul><li>Prevenció? </li></ul><ul><li>Orientació? </li></ul><ul><li>Intervenció? </li></ul><ul><li>Formació? </li></ul><ul><li>Qui fa què? </li></ul><ul><li>Com es treballa? </li></ul>Mapa de Recursos TET
 33. 33. Agents implicats? JOVE IES + serveis complement. FAMÍLIA <ul><li>AJUNTAMENT </li></ul><ul><li>joventut </li></ul><ul><li>educació </li></ul><ul><li>ss.ss. </li></ul><ul><li>promoció econòmica </li></ul>MÓN EMPRESA
 34. 34.   PROGRAMES DE FOMENT DE L’ÈXIT ESCOLAR     AULA OBERTA - UEC     PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR     PROGRAMA DE SEGUMENT D’EXPULSATS     REFORÇ ESCOLAR     CENTRES OBERTS (SOCIALITZACIÓ, HÀBITS, LLEURE)
 35. 35.   PROGRAMES D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA     SUPORT PSICOPEDAGÒGIC JOVES I FAMÍLIA     CRÈDITS D’ORIENTACIÓ DINS CURRÍCULUM DE L’ESO     PIJ-PIDCES
 36. 36.   FORMACIÓ PER A LA “RE-INSERCIÓ” EDUCATIVA     CICLE ESO     CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL     CURS PREPARACIÓ A PROVES D’ACCÉS A LA FP     PROGRAMES ACOLLIDA
 37. 37.   FORMACIÓ NO REGLADA PRE-LABORAL     PTT-PQPI-FIAP     ESCOLA TALLER     ALTRES FORMATS
 38. 38.   PROGRAMES D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL     CLUB DE FEINA (o ASSESSORAMENT PER A LA INSERCIÓ)     TELECENTRE (O ORIENTACIÓ PER A LA INSERCIÓ)     BORSA DE TREBALL (O INTERMEDIACIÓ LABORAL)     SENSIBILITZACIÓ PER A L’EMPRENEDORIA     FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ      
 39. 39. Conclusions <ul><li>Al Maresme, hi ha uns 1.500 joves que abandonen cada any els estudis de manera prematura. </li></ul><ul><li>La majoria d’ells necessitarien acollir-se a un sistema o circuit d’orientació i acompanyament específic (inexistent en la majoria de municipis de la comarca). </li></ul><ul><li>Caldria fomentar la re-inserció educativa també des de promoció econòmica i des de l’empresa. </li></ul><ul><li>Existeixen recursos però descoordinats, temporals i no específics (on el jove APE no accedeix generalment). </li></ul><ul><li>Predomina el treball sectorialitzat dins l'administració. </li></ul><ul><li>Caldria introduir al territori metodologies de treball en xarxa. </li></ul><ul><li>Manca una visió i estratègia conjunta per a fer front a l’APE. </li></ul><ul><li>No existeix un sistema de recollida d’informació i indicadors. </li></ul>
 40. 40. Xarxa TET <ul><li>Enfocada a la millora de les oportunitats formatives i sociolaborals dels i les joves. </li></ul><ul><li>Centrada en la implementació de les metodologies d’acompanyament als joves. </li></ul>
 41. 41. Plantejament de treball per a 2010 <ul><li>Actualització de les capacitats i habilitats dels professionals </li></ul><ul><ul><li>Divulgació del diagnòstic </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació per als professionals dels recursos TET </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acompanyament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treball en Xarxa </li></ul></ul></ul><ul><li>Implementació de dispositius d’acompanyament </li></ul><ul><ul><li>DiLTET - Dispositius Locals de Transició Escola Treball </li></ul></ul><ul><li>Creació d’eines d’informació i avaluació </li></ul><ul><ul><li>Sistematització i recollida de dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració d’indicadors. </li></ul></ul>
 42. 42. Divulgació del Diagnòstic <ul><li>Càpsules (IN?)formatives amb les principals conclusions </li></ul><ul><ul><li>Mapa de recursos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudi d’itineraris i transicions escola – treball 4t ESO. </li></ul></ul><ul><li>Dinamització de les eines elaborades </li></ul><ul><ul><li>Vídeo Joves en transició. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cercador de recursos TET. </li></ul></ul>
 43. 43. Formació: ACOMPANYAMENT “som útils en la vida dels i les joves” <ul><li>Eines per: </li></ul><ul><ul><li>Detectar i contextualitzar millor les necessitats dels joves en els seus processos de transició. </li></ul></ul><ul><ul><li>Definir els límits de la pròpia intervenció i els de la resta de recursos i professionals del territori. </li></ul></ul><ul><li>Com i quan: </li></ul><ul><ul><li>20h de formació </li></ul></ul><ul><ul><li>Abril i maig de 2010 </li></ul></ul>
 44. 44. Formació: TREBALL EN XARXA “compartim objectius, no compartimentem responsabilitats” <ul><li>Eines per: </li></ul><ul><ul><li>Conèixer i identificar les premisses que sustenten el treball en xarxa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar necessitats i cercles d’influència en el treball diari. </li></ul></ul><ul><li>Com i quan: </li></ul><ul><ul><li>24h de formació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Setembre i octubre de 2010. </li></ul></ul>
 45. 45. DiLTET – QUÈ ÉS? (I) “ no hi ha acompanyament sense referent” <ul><li>Circuit de treball que aglutina i connecta les actuacions de diferents àrees, serveis o recursos del municipi amb la filosofia d’ acompanyar els i les joves en el seu procés de transició . </li></ul><ul><li>El referent TET al municipi per joves i professionals. </li></ul>
 46. 46. DiLTET – OBJECTIU (II) <ul><li>Afavorir la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral dels i les joves aplicant models d’orientació i acompanyament adaptats a les necessitats dels i les joves. </li></ul>
 47. 47. DiLTET – PASSOS (III) <ul><li>Sol·licitud de l’Ajuntament a la Diputació. </li></ul><ul><li>Reunió amb els sol·licitants i presentació de l’assessor/a. </li></ul><ul><li>Consensuar Pla de treball a cada ajuntament i a nivell comarcal??? </li></ul><ul><li>Elaborar i consensuar diagnòstic a cada municipi. </li></ul><ul><li>Configuració circuit DiLTET </li></ul><ul><li>Aprovació DiLTET i implementació </li></ul>
 48. 48. DiLTET - AGENTS IMPLICATS (IV) <ul><li>A NIVELL MUNICIPAL </li></ul><ul><li>Ajuntament - REFERENT TET </li></ul><ul><ul><li>Implementació DiLTET </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estructura circuit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tècnic/a referent </li></ul></ul></ul><ul><li>Centres de secundària (CES) </li></ul><ul><ul><li>Implicació en el DiLTET </li></ul></ul><ul><li>Entitats socioeducatives i d’inserció laboral </li></ul><ul><li>Empreses?? </li></ul><ul><li>A NIVELL COMARCAL </li></ul><ul><li>CCM </li></ul><ul><ul><li>Aglutina i suma interessos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Configuració diagnòstic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Espais d’intercanvi i treball conjunt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recerca de suports. </li></ul></ul><ul><li>Diputació de Barcelona </li></ul><ul><ul><li>Assessorament expert. </li></ul></ul><ul><ul><li>Finançament XBMQ. </li></ul></ul>
 49. 49. CENTRES DE PRIMARIA Centres de secundària Prevenció Informació Orientació PIDCES SERVEI TET Observatori de dades PIJ FORMACIÓ INSERCIÓ ACOMPANYAMENT Aula TIC EpA Serveis formatius del territori (Batx., PQPI, CF, FO, etc.) Formació no reglada Formació Permanent (prova accès, etc.) Borsa de Treball Empreses SOC SIL Emprenedors Traspàs primària-secundària Fitxa d’orientació CIRCUIT TET
 50. 50. EINES D’INFORMACIÓ I AVALUACIÓ <ul><li>Recollida i sistematització de dades dels recursos TET i els IES. </li></ul><ul><ul><li>Seguiment taxes d’abandonament prematur dels estudis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plantejament oferta formativa a la comarca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús i impacte dels recursos TET en les trajectòries dels i les joves. </li></ul></ul>
 51. 51. Per on comencem <ul><li>Problemàtica complexa i sense referent clar al territori </li></ul><ul><li>Posicionar l’administració local com a referent al territori </li></ul><ul><li>Crear les condicions òptimes </li></ul><ul><ul><li>Posicionar la problemàtica a l’agenda política </li></ul></ul><ul><ul><li>Concretar el marc de relacions amb els agents del territori </li></ul></ul>
 52. 52. <ul><li>El conveni té una durada d’un any i es finalitza aquest desembre de 2009. </li></ul><ul><li>Es renova automàticament per dos anys. </li></ul><ul><li>L’objectiu és aconseguir la signatura de la totalitat dels Ajuntaments del Maresme. </li></ul><ul><li>La Xarxa encara no s’ha constituït, ens trobem en els passos previs a la seva creació. </li></ul><ul><li>Aquells municipis que no vulguin continuar amb el conveni ens ho poden especificar per tal de no renovar-ho. </li></ul>

×