Presentatie bjz en meldcode

1,648 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie bjz en meldcode

 1. 1. Bureau Jeugdzorg
 2. 2. Missie Bureau Jeugdzorg <ul><li>“ Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde </li></ul><ul><li>kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg </li></ul><ul><li>krijgen”. </li></ul>
 3. 3. Doelgroep BJZ <ul><li>“ Ouders en jongeren waarbij sprake is van opgroei </li></ul><ul><li>en/of opvoedingsproblematiek” </li></ul>
 4. 4. Bureau Jeugdzorg. <ul><li>BJZ-Toegang (vrijwillige hulpverlening) </li></ul><ul><li>Gezinsvoogdij (OTS, ondertoezichtstelling) </li></ul><ul><li>Voogdij (uitvoering beschermingsmaatregel) </li></ul><ul><li>Jeugdreclassering (strafprocedures) </li></ul><ul><li>Spoedeisende zorgteam (SEZ) </li></ul><ul><li>AMK (Onderzoek) </li></ul><ul><li>Samenwerkingspartners </li></ul><ul><li>Raad voor de kinderbescherming </li></ul><ul><li>De Rechtbank </li></ul><ul><li>Organisaties die zorg verlenen (zorgaanbieders) </li></ul>
 5. 5. Kerntaken afdeling Toegang <ul><li>Informatie en advies. </li></ul><ul><li>Aanmeldingen voor vrijwillige hulpverlening. </li></ul><ul><li>Behandelen/onderzoeken van zorgmeldingen </li></ul><ul><li>Indicatiestelling. </li></ul><ul><li>Toegangsfunctie tot de Raad v/d Kinderbescherming. </li></ul>
 6. 6. Traject afdeling Toegang <ul><li>Aanmelden </li></ul><ul><ul><ul><li>Telefonisch </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inloopspreekuur (9.00-13.00 uur in Den Bosch) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verwijsformulier </li></ul></ul></ul><ul><li>Nader onderzoeksgesprek </li></ul><ul><li>Verslag (diagnostisch beeld) </li></ul><ul><li>Adviesgesprek </li></ul><ul><li>Indicatiebesluit </li></ul><ul><li>Casemanagement </li></ul>
 7. 7. Welke zorg indiceert BJZ? <ul><li>Hulp in de thuissituatie aan ouders. </li></ul><ul><li>Hulp thuis aan jeugdige. </li></ul><ul><li>Hulp accommodatie zorgaanbieder </li></ul><ul><li>individueel of groep. </li></ul><ul><li>Verblijf accommodatie zorgaanbieder </li></ul><ul><li>deeltijd of 24 uur </li></ul><ul><li>Verblijf pleegouders deeltijd of 24 uur. </li></ul><ul><li>Observatiediagnostiek deeltijd of 24 uurs </li></ul><ul><li>Gesloten plaatsingen (‘vrijwillig’/ gedwongen) </li></ul>
 8. 8. Kerntaken AMK <ul><li>Fungeren als advies- en meldpunt bij (vermoeden van) kindermishandeling. </li></ul><ul><li>- Advies en Consult </li></ul><ul><li>Verrichten van onderzoek, waar nodig zonder toestemming van ouders. </li></ul>
 9. 9. Kindermishandeling <ul><li>Voor minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard </li></ul><ul><li>Minderjarige in een positie van afhankelijkheid of onvrijheid </li></ul><ul><li>Actief of passief </li></ul><ul><li>Ernstige schade of dreiging van schade bij de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel </li></ul>
 10. 10. Signalen <ul><li>OPDRACHT </li></ul>
 11. 11. Risicofactoren en beschermingsfactoren <ul><li>Profiel mishandelende ouder </li></ul><ul><li>Draagkracht – draaglast </li></ul>
 12. 13. Belemmeringen <ul><li>Welke belemmeringen ken je bij jezelf om te handelen naar aanleiding van signalen? </li></ul><ul><li>OPDRACHT </li></ul>
 13. 14. Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling <ul><li>Stap 1: In kaart brengen van signalen </li></ul><ul><li>Stap 2: Collegiale consultatie </li></ul><ul><li> en raadpleging BJZ/AMK & SHG </li></ul><ul><li>Stap 3: Gesprek met de cliënt </li></ul><ul><li>Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling </li></ul><ul><li>Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden </li></ul><ul><li>BJZ = Bureau Jeugdzorg </li></ul><ul><li>AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling </li></ul><ul><li>SHG = Steunpunt Huiselijk Geweld </li></ul>
 14. 15. Een (zorg) melding <ul><li>Wat is een zorgmelding? </li></ul><ul><ul><li>Een melding van zorgen over kinderen (kindsignalen) door een instantie of derden. </li></ul></ul><ul><li>Wie kan een zorgmelding doen? </li></ul><ul><ul><li>Instantie zoals bijvoorbeeld: school, politie, huisarts, hulpverleners van ouders, consultatiebureau etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Derden zoals bijvoorbeeld: familie, buurtbewoners, vrienden/kennissen. </li></ul></ul>
 15. 16. Wanneer doet u een zm? <ul><ul><li>Probeer eerste de Client te motiveren voor vrijwillige hulpverlening vanuit BJZ (verwijzing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Melden bij zorgen op gebied van opgroei- en opvoedproblematiek. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij vermoedens van verwaarlozing of mishandeling (lichamelijk/psychisch) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer geindiceerde hulpverlening noodzakelijk lijkt maar ouders dit niet willen. </li></ul></ul>
 16. 17. Wat moet vermeld worden? <ul><ul><li>Persoongegevens van ouders en kind </li></ul></ul><ul><ul><li>Contact gegevens van de melder </li></ul></ul><ul><ul><li>Concrete zorgen, per leefgebied </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke acties zijn al genomen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarom zorgmelding? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat wordt verwacht van BJZ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Besproken met ouders? </li></ul></ul>
 17. 18. Hoe bespreken met ouders? <ul><li>Concreet en vroegtijdig </li></ul><ul><li>Benoemen als basishouding </li></ul><ul><li>Niet als strafmaatregel, maar als insteek zorgen over het kind (én ouder) </li></ul><ul><li>Benadruk gemeenschappelijk belang </li></ul><ul><li>Informeer over taken, verantwoordelijk-heden en mogelijkheden van BJZ </li></ul><ul><li>Zelf hulpvraag opstellen </li></ul>
 18. 19. Verschil tussen AMK en Toegang? <ul><li>Zorgmelding bij TG moet met ouders besproken zijn. </li></ul><ul><li>Anoniem wordt door AMK behandeld (niet door instanties) </li></ul><ul><li>Seksueel misbruik/zware mishandeling/medisch door AMK </li></ul><ul><li>AMK kan vooronderzoek doen </li></ul>
 19. 20. Route zorgmelding BJZ/AMK (Zorg)melding Interne beoordeling (AMK en Toegang BJZ) Ouders/kind hebben geen hulpvraag en er zijn wel zorgen Ouders/kind hebben een hulpvraag Er wordt een aanmelding gedaan bij BJZ Toegang Of aanmelding in voorliggend veld Verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming Gesprek met ouders Terugkoppeling aan Melder en informanten AMK > Vooronderzoek Zonder kennisgeving aan ouders Ouders/kind hebben geen hulpvraag en de zorgen worden niet bevestigd Afsluiten Eventueel met doorverwijzing Eventueel met een rappèl AMK/BJZ verzamelt informatie (bijv bij politie, school, huisarts, consultatiebureau) AMK/BJZ beoordeelt informatie en bespreekt deze met ouders. Het AMK kan aangifte van Kindermishandeling doen Melding word aangenomen Melding word afgesloten
 20. 21. Onderzoek Raad v/d Kinderbescherming <ul><li>Onderdeel van Justitie </li></ul><ul><li>Melding door AMK en Bureau Jeugdzorg. </li></ul><ul><li>Uitvoeren van onderzoek. </li></ul><ul><li>Verzoekt de kinderrechter een maatregel uit te spreken. </li></ul><ul><li>Controleert de besluiten van Bureau Jeugdzorg. </li></ul>
 21. 22. Kinderrechter <ul><li>Neemt besluit op verzoekschriften van RvdK, BJZ of belanghebbenden. </li></ul>
 22. 23. Kerntaken Jeugdbescherming <ul><li>Uitvoeren van de Jeugdbeschermingsmaatregel; OTS </li></ul><ul><li>Begeleiden ouders/jongere </li></ul><ul><li>Inzet/coordineren hulpverlening </li></ul><ul><li>Toezicht houden/ signaleren </li></ul>
 23. 24. OTS <ul><li>Gedwongen kader. </li></ul><ul><li>Belang kind staat voorop </li></ul><ul><li>Doel van OTS (bedreigde ontwikkeling vh kind opheffen). </li></ul><ul><li>Duur van de OTS </li></ul><ul><li>Tijdelijk hulp en toezicht. </li></ul><ul><li>Ouders houden het gezag, (ook financieel) </li></ul><ul><li>Gezinsvoogdijwerker is casemanager </li></ul><ul><li>geen hulpverlener. </li></ul><ul><li>Na 18 jaar keuze vrijwillige hulpverlening. </li></ul>
 24. 25. Voogdijteam. <ul><li>Voogdijmaatregel na ontheffing of ontzetting ouderlijke macht. </li></ul><ul><li>Gezag ligt niet bij ouders. </li></ul><ul><li>Gezag ligt bij voogd (Bureau Jeugdzorg) </li></ul><ul><li>Standaard uithuisplaatsing. </li></ul>
 25. 26. Kerntaken Jeugdreclassering <ul><li>Taak: Het begeleiden van jongeren die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen (12-18 jaar) </li></ul><ul><li>Doel: De jongere komt niet meer in aanraking met justitie, er is verandering opgetreden. </li></ul><ul><li>Verplicht kader. </li></ul><ul><li>Uitvoering van jeugdreclasseringsmaatregel </li></ul>
 26. 27. Spoedeisende zorgteam (SEZ) <ul><li>Crisissituatie bij nieuwe clienten </li></ul><ul><li>Crisissituatie bij bestaande clienten maar buiten kantoortijden </li></ul><ul><li>Tel: 088-0666999 </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Vragen ? </li></ul>

×