Ik maak me zorgen. Wat kan ik doen?Ik maakmezorgenWat kan                               Rou...
oet ik zetten?                   Welke stappen m                     Routekaart sig...
De meldcode                 Alle professionals uit de (jeugd)gezond-                   ...
Wat is kindermishandeling en           Huiselijk geweld is geweld dat door              huiselijk ...
Doe iets me                                                     tHoe w...
Wat kan ik doen?                Overleg met anderen               Bij grote zorgen      ...
Kijk naar de situatie van kinderen       Leg je acties vastAls er kinderen in het gezin betrokken zijn,  Beschrij...
Wat gebeurt er na melding?           aanpak                                   ...
Wie kan ik bellen bij acuut         www.handelingsprotocol.nl           Advies            ...
CA:                                                professionals die er ter...
Routekaart signaleren en meldenColofon                             038 -4222495 of per E-mail ...
Routekaart Twente Aanpak Kindermishandeling
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Routekaart Twente Aanpak Kindermishandeling

578 views

Published on

Deze Twentse routekaart geeft inzicht
in wat er van je verwacht wordt bij het
signaleren van kindermishandeling of
huiselijk geweld. Daarnaast geeft de
routekaart een overzicht van alle stappen
die na de melding door verschillende
professionals uitgevoerd kunnen worden.
Zo beschrijven we drie routes:
1. Route signaleren en melden
2. Route aanpak kindermishandeling
na melding
3. Route aanpak huiselijk geweld na
melding

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Routekaart Twente Aanpak Kindermishandeling

 1. 1. Ik maak me zorgen. Wat kan ik doen?Ik maakmezorgenWat kan Routekaart Twenteik doen?Voor professionals in het signaleren van kindermishandelingen huiselijk geweld.
 2. 2. oet ik zetten? Welke stappen m Routekaart signaleren en melden 1e categorie professionals: signaleren 2e categorie professionals: signaleren en bespreken 3e categorie signaleren, bespreken en besluitenen signalerenIn kaart brengenStap 1 Ik maak me zorgen. Ik vermoed kindermishandeling of huiselijk geweld. Bij acuut gevaar. Ik bel de politie 112 of 0900 - 8844. Ik verzamel concrete feiten en signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Ik noteer waarnemingen./advies vragenConsulteren SprekenStap 2 Ik overleg met een collega en/of een aandachtsfunctionaris en/of mijn Zo nodig raadplegen Minderjarigen: Ik bel AMK 0900 - 123 12 30 leidinggevende binnen mijn organisatie over mijn waarnemingen. Meerderjarigen: Ik bel SHG 0900 - 126 26 26 Stap 3 Ik leg mijn waarnemingen voor aan de betrokkene(n) in een gesprek. Bij afdoende Ok. verklaring. Afwegen Stap 4 Ik bekijk de ernst en het risico op huiselijk geweld of kinder- Zo nodig raadplegen Ik raadpleeg eventueel andere bij de casus betrokken mishandeling. Staan de betrokkene(n) open voor hulp? professionals in de zorgstructuur. Er kan dan meer feitelijke informatie naar voren komen. Besluiten Stap 5 Ik neem een besluit wat te doen! Problematiek is niet ernstig en de betrokkenen staan open voor hulp. Problematiek is ernstig. De zorgen blijven bestaan. Er is een reële kans op schade. Ik organiseer voor alle betrokkenen passende hulp via de lokale/regionale zorgstructuur. Ik breng hulp op gang en maak afspraken over terugkoppeling. Ik volg (monitor) de effecten van de georganiseerde hulp. Bij blijvend Ik informeer de betrokkenen over de naderende vermoeden of als melding en ik span me in voor toestemming. hulp niet effectief blijkt. Ik meld me bij de CA van BJzO (AMK) bij kindermishande- ling of bij huiselijk geweld als er kinderen in het gezin zijn of bij het SHG. Ik bepaal in overleg met CA of SHG hoe ik de betrokkene(n) kan beschermen of ondersteunen. CA of SHG maakt afspraken met mij over de terugkoppeling.
 3. 3. De meldcode Alle professionals uit de (jeugd)gezond- heidszorg, onderwijs, kinderopvang, Waarom deze routekaart? Waarom deze routekaart? ZoZo beschrijven we drie routes: beschrijven we drie routes: Deze routekaart volgt de landelijke maatschappelijke ondersteuning, 1. 1. Route signaleren enen melden Route signaleren melden meldcode huiselijk geweld en kinder­ jeugdzorg en bij de politie moeten dezeIk maak me zorgen. Wat kan ik doen?Ik maak me zorgen. Wat kan ik doen? Ik maak me zorgen. Wat kan ik doen? Als professional in in de (jeugd) gezond­ Als professional de (jeugd) gezond­ 2. 2.Route aanpak kindermishandeling Route aanpak kindermishandeling mishandeling(1). De meldcode is een meldcode gebruiken. De overheid stelt dit heidszorg, onderwijs, kinderopvang, heidszorg, onderwijs, kinderopvang, na melding na melding overzichtelijk vijf stappenplan waarin verplicht voor organisaties en zelfstandige maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg 3. 3.Route aanpak huiselijk geweld nana Route aanpak huiselijk geweld staat wat een professional het beste kan beroepsbeoefenaren. Onderzoek(2) wijst of of bij de politie kun je te maken krijgen met bij de politie kun je te maken krijgen met melding melding doen bij het signaleren van mishandeling. namelijk uit dat hulp- en zorgverleners kindermishandeling of of huiselijk geweld. Je kindermishandeling huiselijk geweld. Je Doel van de meldcode is om professionals en leraren die met een meldcode werken vangt bijvoorbeeld signalen opop of je krijgt vangt bijvoorbeeld signalen of je krijgt Deze drie routes vind je je op de Deze drie routes vind op de te helpen bij het herkennen en handelen drie keer zo vaak ingrijpen dan collega’s vermoedens. Blijf hier dan niet mee zitten, vermoedens. Blijf hier dan niet mee zitten, uitklappagina. Daarnaast bevat deze uitklappagina. Daarnaast bevat deze als zij huiselijk geweld signaleren. waar zo’n code niet voorhanden is. maar doe er er iets aan. Dat is heel belangrijk. maar doe iets aan. Dat is heel belangrijk. routekaart tips voor het signaleren van routekaart tips voor het signaleren van Heb je je het gevoel dat er iets niet pluis is, Heb het gevoel dat er iets niet pluis is, kindermishandeling ofof huiselijk geweld. kindermishandeling huiselijk geweld. De vijf stappen van het basismodel 1. In deze routekaart noemen we deze kortweg meldcode. dan is is er een goede kans dat je je terecht dan er een goede kans dat je terecht Bovendien geven we je je advies voor het Bovendien geven we advies voor het meldcode zijn: 2. Doeven, 2008 zorgen maakt. ErEr zijn waarschijnlijk meer zorgen maakt. zijn waarschijnlijk meer overleggen met andere professionals enen overleggen met andere professionals 1. In kaart brengen van signalen professionals die dede signalen waarnemen en professionals die signalen waarnemen en met betrokkenen. Verder tref je je praktische met betrokkenen. Verder tref praktische 2. Collegiale consultatie en zo nodig jouw zorgen delen, maar neem zelf het heft jouw zorgen delen, maar neem zelf het heft informatie enen achtergrondinformatie. informatie achtergrondinformatie. raadplegen van AMK of SHG in in handen. Ga er niet van uit dat anderen tot handen. Ga er niet van uit dat anderen tot 3. Gesprek met de betrokkenen melding overgaan. melding overgaan. 4. Inschatten risico, aard en ernst van het geweld Deze Twentse routekaart geeft inzicht Deze Twentse routekaart geeft inzicht 5. Beslissen: hulp organiseren of in in wat er van je verwacht wordt bij het wat er van je verwacht wordt bij het melden signaleren van kindermishandeling ofof signaleren van kindermishandeling huiselijk geweld. Daarnaast geeft dede huiselijk geweld. Daarnaast geeft Deze vijf stappen staan genoemd in deRoutekaart TwenteRoutekaart Twente Routekaart Twente routekaart een overzicht van alle stappen routekaart een overzicht van alle stappen Route signaleren en melden. die na dede melding door verschillende die na melding door verschillende professionals uitgevoerd kunnen worden. professionals uitgevoerd kunnen worden. Neem zelf Neem zelf hhet hheft et eft Huiselijk gew eld is inn hhanden i anden een van de meest voorkomende vormen van geweld in onze samenle ving
 4. 4. Wat is kindermishandeling en Huiselijk geweld is geweld dat door huiselijk geweld? iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Huiselijk geweld is één van de meest Hieronder vallen lichamelijke en seksuele voorkomende vormen van geweld in onze geweldpleging, belaging en bedreiging (al samenleving. Huiselijk geweld is een urgent dan niet door middel van, of gepaard gaand vraagstuk dat vraagt om een sluitende met, beschadiging van goederen in en om aanpak. Uit onderzoek(3) blijkt dat 45% van het huis). Stel de veili alle vrouwen en mannen tussen de 18 en 70 gheid jaar ooit slachtoffer is geweest van huiselijk Er is altijd sprake van een machtsverschil van het kind geweld, als kind, partner of ouder. Ieder tussen dader en slachtoffer. Uit onderzoek en jaar is naar schatting 1 op de 20 jeugdigen blijkt dat plegers de meest kwetsbare andere betr getuige van huiselijk geweld of slachtoffer personen kiezen als slachtoffer. Een okkenen van kindermishandeling. ander kenmerk van huiselijk geweld is de altijd voorop Kindermishandeling is ‘elke vorm van omstandigheid dat dader en slachtoffer (waaronder ook minderjarige slachtoffers) voor een minderjarige bedreigende of desondanks - en soms noodgedwongen gewelddadige interactie van fysieke, -blijvend deel uitmaken van elkaars psychische of seksuele aard, die de ouders leef- en woonomgeving. Hiermee hangt of andere personen ten opzichte van samen dat huiselijk geweld vaak een wie de minderjarige in een relatie van stelselmatig karakter heeft en er een hoog afhankelijkheid of van onvrijheid staat, recidiverisico is. Geweld in het gezin gaat actief of passief opdringen, waardoor vaak met andere problematiek gepaard, ernstige schade wordt berokkend of dreigt zoals spanningen tussen echtgenoten, te worden berokkend aan de minderjarige werkloosheid of verslaving(5). in de vorm van fysiek of psychisch letsel’(4). Onder kindermishandeling valt ook 3. van Dijk, Flight, Oppenhuis & Duesmann, 1997 vrouwelijke genitale verminking en het 4. Uit: de Wet op de jeugdzorg (zie www.jeugdzorg.nl) 5. Zie www.handelingsprotocol.nl/informatie als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen andere leden van het huishouden.6
 5. 5. Doe iets me tHoe worden kindermishandeling Het begin: signaleren en melden je vermoedeen huiselijk geweld aangepakt? De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld begint bij het signaleren en n!Het is belangrijk om kindermishandeling melden. De stappen die je als professionalen huiselijk geweld snel aan te pakken om daarbij kunt zetten staan in de Routeschadelijke gevolgen te beperken. Hierbij signaleren en melden (zie het uitklapbaremoeten betrokken professionals nauw overzicht). Deze route staat in dezemet elkaar samenwerken, bekend zijn met routekaart centraal.elkaars werkwijze en kunnen vertrouwen opelkaars deskundigheid. Daarna: het behandelen van de meldingIn de regio Twente is er door de Als je als professional een melding doetsamenwerkende gemeenten en instellingen bij het SHG of de Centrale Aanmeldingop verschillende manieren gewerkt aan (AMK) treedt er een nieuwe fase in. Als ereen sluitende aanpak. Deze aanpak is op te kinderen bij huiselijk geweld betrokken zijndelen in verschillende fasen. gaat de Centrale Aanmelding (AMK) ermee aan het werk. Zo niet, dan behandelt het SHG de melding. Na het behandelen van de melding zijn er diverse trajecten denkbaar, zoals hulpverlening, tijdelijk huisverbod en justitiële maatregelen. 8
 6. 6. Wat kan ik doen? Overleg met anderen Bij grote zorgen Redenen om niet met betrokkene(n) Ook bij grote zorgen is overleg met betrok- te sprekenVeiligheid voorop! Bij het ondernemen van de vijf stappen, kene(n) gewenst. Dat kan nodig zijn voor de Je kunt afzien van (het onderhouden van)Stel de veiligheid van het kind en andere sta je er niet alleen voor. In stap 2 van de betrokkenen om te accepteren dat ze hulp contact met de betrokkene(n) wanneer debetrokkenen altijd voorop. meldcode doe je een beroep op anderen: nodig hebben. Gun betrokkene(n) daarvoor veiligheid van de betrokkene(n), van jou ofBied hun een veilige omgeving. collegiale consultatie. Daarbij heb je drie even tijd, mits de situatie dat toelaat. die van een ander in het geding is. Dat kanIn geval van acute noodsituaties mogelijkheden: bijvoorbeeld aan de orde zijn in situatiesdie levensbedreigend zijn, moet je 1. De aandachtsfunctionaris Overleg met betrokkenen voordat met eergerelateerd of seksueel geweld.altijd de politie inschakelen. Bel het kindermishandeling/huiselijk geweld je gaat melden Een andere reden om de melding niet tetelefoonnummer 0900-8844 of het die in elke instelling aangesteld is. Als je een melding over kindermishande- bespreken met de betrokkene(n) is het risiconoodnummer 112. Deze aandachtsfunctionaris is op de ling of huiselijk geweld wilt gaan doen om het contact met de betrokkene(n) te hoogte van de aanwezige richtlijnen, bij de Centrale Aanmelding van Bureau verliezen, bijvoorbeeld als je verwacht dat deLaat de eindverantwoordelijke van je protocollen en de meldcode van de Jeugdzorg (AMK) of het Steunpunt Hui- ouders het kind van school zullen halen.instelling zo snel mogelijk weten dat je de eigen organisatie selijk Geweld, dien je als professional depolitie inschakelt of hebt ingeschakeld. 2. Je directe collega’s naderende melding vooraf te bespreken Er zijn dus drie mogelijkheden 3. Op ieder moment in deze route kun je een met de betrokkene(n). Span je in om voorafgaand aan de melding:Volg de routekaart consult of advies vragen bij de des- toestemming van de betrokkene(n) teIn de routekaart staan de activiteiten die kundigen van de Centrale Aanmelding krijgen voor de melding. Leg uit dat je een Spreken met betrokkene(n) &je kunt verrichten. Ga na welke taken en van Bureau Jeugdzorg Overijssel (AMK) melding wilt doen, wat een melding voor toestemming krijgenverantwoordelijkheden er in jouw instelling of het Steunpunt Huiselijk Geweld de betrokkene(n) betekent en wat het doel • Voor de melding de betrokkene(n) sprekenzijn afgesproken voor jouw beroepsgroep. van de melding is. Geeft de betrokkene zijnHet kan zijn dat je stappen van de Spreek met de betrokkene(n) toestemming dan kun je melden bij de CA • Toestemming voor de melding krijgenroutekaart over kunt dragen aan collega’s. (AMK) of het SHG.Check dan wel of zij de noodzakelijke Bij kleine zorgen Spreken met betrokkene(n) & geenstappen van de routekaart vervolgen. 1. Leg kleine zorgen al voor aan de Als de betrokkene bezwaren heeft toestemming krijgen betrokkene(n) in een gesprek Ga in gesprek over eventuele bezwaren enIn de routekaart signaleren en melden 2. Leg het doel van het gesprek uit ga na in hoeverre je daar aan tegemoet • Voor de melding de betrokkene(n) sprekenzijn drie categorieën professionals 3. Bespreek de concrete signalen: feiten kunt komen. Blijven de bezwaren bestaan • Bij geen toestemming toch melden omonderscheiden. Elke categorie heeft die je hebt waargenomen en weigert de betrokkene ondanks jouw ernstige schade te voorkomen of te beperkeneigen taken en verantwoordelijkheden 4. Nodig de betrokkene(n) uit om te inspanning zijn toestemming, dan maakin het signaleren en melden (hoe reageren je een nieuwe afweging. Of je gaat melden Niet spreken met betrokkene(n)donkerder de kleur groen, hoe meer 5. Interpreteer daarna pas op grond van het en doorbreekt het beroepsgeheim omdatverantwoordelijkheden). geheel van wat je gezien en gehoord hebt daar zwaarwegende redenen voor zijn zoals voorkomen van ernstige schade voor • Voor de melding niet met de betrokkene(n) spreken omdat het gevaarlijk is of omdat betrokkene(n). Of je meldt niet en kiest voor1e categorie professionals: signaleren het risico groot is contact te verliezen met een andere actie om het geweld te stoppen. betrokkene(n)2e categorie professionals: signaleren en bespreken3e categorie: signaleren, bespreken en besluiten 10
 7. 7. Kijk naar de situatie van kinderen Leg je acties vastAls er kinderen in het gezin betrokken zijn, Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijkdan kijk je goed hoe het met ze gaat. (dat wat je kunt zien en horen). BeschrijfVertel een kind dat om geheimhouding ook (de uitkomsten van) de gesprekken die Bij het zettenvraagt, dat je dat niet kunt doen, maar leg je over de signalen voert, de stappen die jeuit dat je met anderen gaat kijken hoe je het zet en de besluiten die je neemt. Volg hierbij en an deze stappkind het beste kunt helpen. Informeer het de afspraken die daarvoor in jouw instellingkind over elke stap die je neemt. gelden. v enOverweeg de ernst van de situatie Wat moet ik niet doen? sta je er niet alle voor. Doe eenJe kunt bij je afwegingen gebruik makenvan een risicotaxatie-instrument, 1. Het vermoeden of geheim voor jezelf renbijvoorbeeld een signalenkaart. Ga na houden beroep op andewelke instrumenten in jouw instelling 2. Betrokkene(n) beschuldigen ofbeschikbaar zijn. veroordelen 3. ‘Waarom vragen’ stellen aanStem af met andere professionals betrokkene(n)Om samen te kunnen werken met andere 4. Een mishandeling- of huiselijkprofessionals is het wenselijk om gegevens geweldsituatie laten voortdurente delen. Zie daarvoor het privacyreglement ter bescherming van jouwdat in jouw organisatie geldt. Voor contact vertrouwensrelatie met demet professionals van andere instellingen betrokkene(n)is toestemming van betrokkene(n) nodig, 5. Een kind geheimhouding beloventenzij: 6. Beloftes maken die je niet waar kunt1. Je de zorgsituatie anoniem inbrengt, maken dus de namen en identiteit van de 7. Je laten weerhouden hulp op gang te betrokkene(n) niet bekend maakt brengen door wachtlijsten of slechte2. Er zwaarwegende redenen zijn om het ervaringen met verwijzingen beroepsgeheim te doorbreken (het voorkomen of beperken van ernstige schade voor betrokkene(n) 12
 8. 8. Wat gebeurt er na melding? aanpak aanpak De routekaart De routekaart ling na melding huiselijk geweld na melding kindermishande De melding komt binnen bij de Centrale Aanmelding (CA) van Bureau Jeugdzorg De melding komt binnen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) (AMK) Overijssel (BJzO). Terugkoppelen De medewerkers van het SHG wegen Spreken met De medewerkers van CA (AMK) onderzoeken de aard, de ernst en de risico’s aan melder. de aard, de ernst en de risico’s. betrokkenen. Staan betrokkenen open voor hulp? Is er een zekere ontwikkelingsbedreiging? Is er sprake van huiselijk geweld? Zijn er kinderen in het gezin? Bij crisis Als er sprake lijkt Als een kind in de Als ouders open van kinder- ontwikkeling staan voor hulp Acuut Crisis Geen acuut mishandeling en bedreigd wordt gevaar gevaar of ouders staan niet crisis open voor hulp Melden bij 24-uurs politie. Crisis- 24-uurs AMK-onderzoek Onderzoek Raad interventie Crisisinterventie Navraag bij in voor de Kinder- Team BJzO. ieder geval bescherming. Vroeghulp. huisarts, JGZ Na raadsonder- en school. zoek kan kinderrechter Indien nodig besluiten tot jeugdbescher- Overdracht mingsmaatregel AMK koppelt terug m.m.v. jeugd- aan melder beschermer. AMK informeert JGZ, huisarts en school Professionals organiseren noodzakelijke hulp in samenwerking met andere instel- lingen en volgen de effecten van de hulp. AMK spreekt ouders Toeleiden naar of organiseren van noodzakelijke hulp.14
 9. 9. Wie kan ik bellen bij acuut www.handelingsprotocol.nl Advies Begrippenlijstgevaar? Algemene informatie over de online meld- Samen de situatie inschatten. code kindermishandeling en huiselijk geweld. Wat zijn de zorgen, wat zijn de signalen? Aandachtsfunctionaris:Politie Hoe kan de bellende professional vanuit de Wet Meldcode worden0900-8844 of het noodnummer 112. www.meldcodeoverijssel.nl meer informatie verzamelen? Hoe organisaties in (jeugd)gezondheidszorg, Kadera biedt organisaties ondersteuning kan de professional de betrokkene(n) onderwijs, kinderopvang, maatschappelijkeWie kan ik bellen bij vermoeden bij implementatie van de meldcode. ondersteunen. De beller krijgt advies ondersteuning, jeugdzorg of bij de politievan kindermishandeling? en blijft zelf verantwoordelijk voor het geadviseerd een aandachtsfunctionaris www.kadera.nl ondernemen van verdere stappen. kindermishandeling en-of huiselijk geweldCentrale Aanmelding (van Bureau Kadera aanpak huiselijk geweld is er aan te stellen. Een aandachtsfunctionarisJeugdzorg Overijssel) voor iedereen die bij huiselijk geweld Consult bevordert de verplichte hantering088-8567800 (24 uur bereikbaar) betrokken is. Een consult gaat verder dan een advies. De van de meldcode huiselijk geweld en medewerker van de Centrale Aanmelding kindermishanding.AMK (Advies- en Meldpunt www.watkanikdoen.nl (AMK) of het Steunpunt Huiselijk GeweldKindermishandeling) Landelijke campagne van de Rijksoverheid. ondersteunt de bellende professional actief Acuut gevaar:0900-1231230 (24 uur bereikbaar) met het zetten van verschillende stappen. er is spoed nodig, er moet nu gehandeld www.huiselijkgeweld.nl Na afloop volgt er een follow-up contact. worden.Wie kan ik bellen bij vermoeden Kennis en advies van de programmalijn Er worden door CA of SHG geen persoons- Huiselijk en seksueel Geweld van gegevens over betrokkene(n) vastgelegd. AMK:van huiselijk geweld? MOVISIE in opdracht van het ministerie Advies- en Meldpunt KindermishandelingSteunpunt Huiselijk Geweld van Veiligheid en Justitie. Zie ook de Melding geeft advies en ondersteuning bij0900 - 126 26 26 (24 uur bereikbaar) informatielijn voor beroepskrachten: Als er sprake is van: vermoedens van kindermishandeling. 030 – 7892112. 1. Acute situatie Het AMK is onderdeel van BureauWaar vind ik informatie? 2. Ernstige situatie Jeugdzorg. www.lvak.nl 3. Niet zelf kunnen organiseren vanwww.bjzo.nl De Landelijke Vakgroep Aandachts- passende hulp Betrokkene(n):Achtergrondinformatie over de centrale functionarissen Kindermishandeling is een 4. Gesprek met betrokkene(n) is slachtoffers van huiselijk geweld, dadersaanmeldprocedure van Bureau Jeugdzorg netwerk van aandachtsfunctionarissen niet mogelijk van huiselijk geweld en omstanders bijOverijssel. kindermishandeling die afkomstig zijn uit 5. Betrokkene(n) staan niet open huiselijk geweld. verschillende beroepsgroepen. voor hulpwww.s-hg.nl 6. Effecten van zelf georganiseerde BJzO:De site van het Steunpunt Huiselijk Geweld Advies, consult of melding? hulp blijven uit. In deze gevallen gaat Bureau Jeugdzorg Overijsselvoor de provincie Overijssel. de bellende professional in overleg De medewerkers van het AMK (Centrale met de medewerker van de Centrale Blijvend vermoeden:www.amk-nederland.nl Aanmelding van BJzO) en de medewerkers Aanmelding (AMK) of het Steunpunt je blijft zorgen houden over de situatie enDe landelijke website over AMK’s van van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) Huiselijk Geweld over tot een melding. vindt hiervoor (nog) niet een afdoende eenJeugdzorg Nederland. kun je bellen voor drie zaken: advies, verklaring. consult of melding. De Centrale Aanmelding (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld gaat de melding behandelen. 16
 10. 10. CA: professionals die er terecht kunnen voor uitgereikt door de burgemeester ofde afdeling Centrale Aanmelding van Huiselijke kring: informatie en ondersteuning bij huiselijk door de politie indien zij daartoe wordtBureau Jeugdzorg Overijssel. Hier kunnen Tot de huiselijke kring behoren een (ex-) geweld. Doel is altijd het voorkomen of zo gemandateerd. Verlenging is mogelijk totprofessionals uit de gezondheidszorg, partner, gezinslid, familielid of huisvriend. snel mogelijk stoppen van huiselijk geweld. maximaal vier weken.het onderwijs, het welzijnswerk of de Een huisvriend is een persoon die eenpolitie, die geconfronteerd worden met vriendschappelijke band onderhoudt met Slachtoffers van huiselijk geweld: Vermoeden blijft:zorgelijke opgroei- of opvoedingssituaties een of meer leden van het huishouden of personen die het geweld ondergaan of je vermoedt dat er sprake is vanvan een kind of jongere, advies vragen iemand uit de onmiddellijke omgeving. ervaren, veroorzaakt door hen die tot de kindermishandeling.of een zorgmelding doen. Alle vragen huiselijke kring behoren. Zoals vrouwenen meldingen lopen via de Centrale JGZ: en mannen die door hun (ex-)partners Volgen van effecten hulpverlening:aanmelding, ook voor kindermishandeling. Jeugdgezondheidszorg. worden mishandeld, kinderen die door hun beschikbaar blijven voor het kind en ouders of huisvrienden worden mishandeld contact opnemen met ouders, de instellingEergerelateerd geweld: Kleine zorgen: of misbruikt. Maar ook ouders of ouderen die hulp biedt of het CA van BJzO/SHG alselke vorm van geestelijk of lichamelijk kleine observaties betreffen signalen als die door hun kinderen of verzorgenden er weinig verbeteringen optreden of als degeweld in reactie op een (dreiging van) hoofdpijn, angsten, agressie die mogelijk worden mishandeld. Kinderen die getuige situatie verslechtert.schending van de eer van een man of een duiden op dat er iets aan de hand is, zijn van huiselijk geweld - en niet direct hetvrouw en daarmee van zijn of haar familie maar niet altijd hoeven te duiden op slachtoffer - worden toch aangemerkt als Zorgstructuur:waarvan de buitenwereld op de hoogte is of kindermishandeling of huiselijk geweld. slachtoffers, omdat alleen al het als kind het geheel van samenwerkingsverbandendreigt te raken. getuige zijn van vormen van geweld in huis en samenwerkingsafspraken tussen Meldcode: kan leiden tot traumatische gevolgen. verschillende instellingen in eenGeweld: is een stappenplan waarin staat hoe verzorgingsgebied om daarmee eenaantasting van de persoonlijke integriteit in een professional moet omgaan met Terugkoppeling: samenhangend en sluitend aanbod tede vorm van lichamelijk of seksueel, en/of het signaleren en melden van huiselijk BJzO of SHG maakt afspraken met de realiseren voor cliënten met complexe ofgeestelijk geweld. Het geweld kan variëren geweld en kindermishandeling. Er is een instelling bij wie je hulp op gang hebt meervoudige hulpvragen.van een enkele klap, trap of schop met letsel wet in voorbereiding die gebruik van een gebracht over wie, wanneer, in welkeals gevolg tot systematisch frequent en meldcode voor instellingen verplicht stelt. situatie, waarover met elkaar en/of ouderslangdurig geweld met blijvend lichamelijk en/of het kind contact opneemt.en/of psychisch letsel als gevolg. Pleger of dader: iemand die een strafbaar feit pleegt, Tijdelijk huisverbodGrote zorgen: iemand die een misdrijf pleegt. Als iemand zich schuldig maakt aan(vermoeden van) actueel seksueel misbruik, huiselijk geweld of kindermishandeling,kind dat over kindermishandeling vertelt, Risicotaxatieinstrument: kan hij of zij een huisverbod opgelegdernstige lichamelijke verwondingen hulpmiddel dat professionals ondersteunt krijgen. Dit betekent dat hij of zij 10 dagenwaarvoor geen afdoende verklaring is, bij de beoordeling van hun vermoedens van zijn of haar woning niet meer in mag. Inernstige verwaarlozing, direct (dreigend) kindermishandeling of huiselijk geweld. die periode mag hij of zij ook geen contactgevaar voor het kind, broertjes of zusjes en/ opnemen met de partner of de kinderen.of de ouder. Ernstig is een kind dat getuige SHG: Het huisverbod moet zorgen dat de situatieis van huiselijk geweld, of er over vertelt, of Steunpunt Huiselijk Geweld: een laag- niet verder uit de hand loopt en dateen actuele huiselijk geweldsituatie waarbij drempelig en deskundig steunpunt/ hulpverlening kan starten. Het huisverbodveiligheid in geding is. toegangspoort voor burgers en wordt in de vorm van een beschikking 18
 11. 11. Routekaart signaleren en meldenColofon 038 -4222495 of per E-mail info@kadera.nl (o.v.v. Routekaart, aantal exemplaren enDeze Twentse Routekaart Aanpak uw contactgegevens)kindermishandeling en Huiselijk Geweld isontwikkeld in opdracht van de Stuurgroep BronnenCJG Twente. gevaar. Bij acuut Ik bel de politie 112 of 0900 - 8844. • Dijk T. van, S. Flight, E. Oppenhuis,Medewerking is verleend door: B. Duesmann; Huiselijk geweld Aard,• De gemeente Enschede omvang en hulpverlening. Intomart Sociaal• De ontwikkelgroep RAAK Twente(6) Wetenschappelijk Onderzoek, 1997.• Regiegroep Huiselijk Geweld Twente(7) • Doeven, I. Meldcodes kindermishandeling.• A.A.J. Konijnendijk MSc, onderzoeker - Minderjarigen: Ik bel AMK 0900 - 123 12 30 Zo nodig raadplegen Beschikking, waardering, gebruik en scholing. Academische Werkplaats Jeugd Twente Meerderjarigen: van onderzoek naar - 126 26 26 Verslag Ik bel SHG 0900 de beschikking• Keijzer Communicatie over, de waardering van en scholing in het gebruik van meldcodes kindermishandeling, Bij afdoendeVormgeving: Ok. uitgevoerd door Veldkamp in opdracht verklaring.Neerlandsvlak, Zutphen van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Amsterdam, 2008.Eindredactie: • Gemeente Zwolle RAAK Routekaart IJsselland Zo nodig raadplegen Ik raadpleeg eventueel andere bij de casus betrokkenD. Heineke (regiocoördinator aanpak voor professionals die werken met kinderen tot professionals in de zorgstructuur. Er kan dan meerkindermishandeling regio Twente) feitelijke informatie naar voren komen. 2010 23 jaar en­of (aankomende) ouders, • VWS, Basismodel meldcode huiselijk geweld enDelen van de tekst zijn overgenomen kindermishandeling Stappenplan voor hetvan de RAAK Routekaart IJsselland voor handelen bij signalen van huiselijk geweld enprofessionals die werken met kinderen tot kindermishandeling, Den Haag, december 200923 jaar en-of (aankomende) ouders, 2010: • www.handelingsprotocol.nl Problematiek is ernstig. De zorgen blijven bestaan. Er is een reële kans op schade.Zwolle. De gemeente Zwolle heeft hier • www.jeugdzorg.nltoestemming voor verleend. Uitgangspunt bij (gedeeltelijke) overname van teksten is dat de informatie zo laagdrempelig mogelijk worden6. In de ontwikkelgroep RAAK Twente hebben vertegenwoordigers verspreid, waarbij instellingen bij verspreiding geen zitting van de gemeenten Enschede, Hof van Twente, Hengelo en Dinkelland, de provincie Overijssel, Stichting MWNWT en de winstoogmerk mogen hebben en hiervoor geen kosten in GGD Regio Twente. rekening mogen brengen bij de gebruiker. De vormge-7. In de ontwikkelgroep Huiselijk Geweld Twente hebben ving en het beeldmerk van de routekaart mag niet voor Bij blijvend vertegenwoordigers zitting van de gemeenten Almelo, Enschede, Ik informeer de betrokkenen over de naderende andere doeleinden dan ten behoeve van het bestrijden vermoeden of als melding en ik span me in voor toestemming. Borne en Hengelo, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Carint Reggeland van kindermishandeling en huiselijk geweld worden Groep, hulp niet effectief Tactus, Mediant, Dimence, Stichting MWNWT, SMD E­H, gebruikt en/of openbaar gemaakt worden door middel blijkt. Kadera, Tender, Reclassering Nederland, Leger des Heils, Raad voor Ik meldvan druk,de CA van BJzO (AMK) bij kindermishande- de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie Almelo, Veiligheidshuis me bij fotokopie, microfilm of enig andere wijze zonder en de politie Twente. voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente ling of bij huiselijk geweld als er kinderen in het gezin zijn Enschede. of bij het SHG. Ik bepaal in overleg met CA of SHG hoe ik de betrokkene(n) kan beschermen of ondersteunen. CABestellingen: of SHG maaktinhoud van deze uitgave over de terugkoppeling. Aan de afspraken met mij kunt u geen rechten ontlenen. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd kan voor de afwezigheid van (druk)fouten enExemplaren van deze routekaart zijn onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden detelefonisch te bestellen bij Kadera via auteurs deswege geen aansprakelijkheid.

×