Kindermishandeling

1,242 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kindermishandeling

 1. 1. signaleringkindermishandelingMichiel Tebbesspoedeisendehulp arts knmg
 2. 2. • definitie• vormen• incidentie• letsels• verslaglegging
 3. 3. UN convention on the rights of the child• the child shall grow up (...) in an atmosphereof affection and of moral and material security• the child shall be protected against all formsof neglect, cruelty and exploitation• Bron:G.A. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR• Supp. (No. 16) at 19 U.N. Doc. A
 4. 4. definitie• elke vorm van geweldpleging ofverwaarlozing op fysiek, psychisch ofseksueel gebied door toedoen of nalaten vanpersonen met wie het kind in eenafhankelijkheidsrelatie staat, waardoorschade voor het kind ontstaat of in detoekomst zou kunnen ontstaan
 5. 5. standpunt KNMG• KNMG meldcode 2008: ‘Spreektenzij’ ipv ‘Zwijg tenzij’.• artsen hebben door hundeskundigheid, ervaring enmogelijkheden een groteverantwoordelijkheid alshet gaat om hetsignaleren, diagnosticerenen aanpakken vankindermishandeling
 6. 6. • Meldrecht AMK: recht om zonder toestemming eenmelding te doen bij het AMK• (53.3 van de Wet op de Jeugdzorg)
 7. 7. incidentie
 8. 8. incidentie• Zelfrapportage 1800 leerlingen (12-16jaar)• 37 % ooit slachtoffer geweest• 20 % afgelopen jaar slachtoffer geweest
 9. 9. incidentie•3 % van alle kinderen = 107.200 !!• lifetime prevalentie onder scholieren 33%• verwaarlozing komt het meest voor• overlijden: 40-50/jaar
 10. 10. • geschat wordt dat 10%van alle verwondingen bijkinderen jonger dan 5jaar die worden gezienop de SEH wordtveroorzaakt doorkindermishandeling• vooralsnog wordtaangenomen dat SEH enHuisartsenpost in dezevergelijkbaar zijn
 11. 11. gevolgen
 12. 12. • kinderen die in hun jeugd mishandeld zijn,hebben een verhoogd risico om eenpsychische stoornis te ontwikkelen
 13. 13. • het maakt daarbij niet uit om welk typekindermishandeling het gaat
 14. 14. • verwaarlozing is minstens zobeschadigend als lichamelijk mishandelingen seksueel misbruik
 15. 15. • gezinnen met kindermishandeling: vaakmeerdere problemen zoals echtscheiding,uithuisplaatsing, psychische problemenvan één van de ouders
 16. 16. • kinderen van ouder(s) metpsychopathologie: 3 keer meer kans opkindermishandeling
 17. 17. • kindermishandeling kan leiden tot drugs-en alcoholmisbruik, risicovol seksueelgedrag, zwaarlijvigheid en crimineelgedrag
 18. 18. • 80% van de gevangenen in TBS kliniekzijn slachtoffer van kindermishandeling
 19. 19. vormen• lichamelijke verwaarlozing (51%)• emotionele verwaarlozing (23%)• psychische mishandeling (12%)• lichamelijke mishandeling (7%)• seksueel misbruik (7%)• Bron: Verdurmen e.a., 2007; Van IJzendoorn e.a., 2007; Lamers-Winkelman e.a.,2007
 20. 20. lichamelijkeverwaarlozing•onvoldoende (gezonde) voeding• onvoldoende (lichamelijke) verzorging• onthouding van noodzakelijke medicatie• onveilige thuissituatie
 21. 21. psycho-emotioneel•bedreiging• vernedering• negeren• ontbreken liefde, warmte en bescherming• leven in onzekerheid
 22. 22. seksuele mishandeling•kind jonger dan 12 jaar strafbaar (12jr / € 67000)• kind 12 tot 16 jaar (8 jr / € 67000)• bij afhankelijkheid & kind <18 jaar strafbaar(6jr / € 16750)•WSr244/245/249
 23. 23. lichamelijke mishandeling
 24. 24. lichamelijke mishandeling
 25. 25. • slachtoffers van fatale kindermishandelingzijn vaak vooraf in een ziekenhuis gezien,waarbij de signalen vankindermishandeling zijn gemist
 26. 26. letsels• neurotrauma• fracturen• brandwonden• huidlaesies
 27. 27. neurotrauma• Shaken Baby of ‘Inflicted Traumatic BrainInjury’ (ITBI)• vaak geen uitwendig letsel zichtbaar!• combinatie van intracraniele bloedingen,retinabloedingen en hersenletsel, vaak in combinatiemet skeletafwijkingen
 28. 28. neurotrauma•schudden -> subdurale en subarachnoidalebloedingen.•direct trauma -> epidurale bloeding (icm #)•symptomen: wisselend in ernst•incidentie: 17/100.000 (< 2 jr)
 29. 29. fracturen• vooral verdacht naarmate kind jonger en mindermobiel
 30. 30. zeer verdacht• metafysaire hoekfracturen• ## processus spinosus vertebrae• posterior gelokaliseerde ribfracturen• scapulafracturen• sternumfracturen• femurschacht ##
 31. 31. metafysaire hoekfracturen
 32. 32. metafysaire hoekfracturen
 33. 33. posterior gelokaliseerde ribfracturen
 34. 34. posterior gelokaliseerde ribfracturen
 35. 35. brandwonden• anamnese:• past letsel bij duur en temperatuur?
 36. 36. brandwonden•scherp begrensd (‘sok’ of ‘handschoen’)• afdruk voorwerp (sigaret)• geen ‘spatlaesies’• specifieke plaatsen:handpalmen, voetzolen,genitalia, perineum, billen, rug
 37. 37. handschoenverbranding
 38. 38. huid• 90% van alle mishandelde kinderenheeft• huidafwijkingen
 39. 39. verslaglegging
 40. 40. verslaglegging•anamnese•“golden window”• lichamelijk onderzoek (top->teen)• beschrijf, typeer, interpreteer
 41. 41. verslaglegging•zorgvuldig en objectief aantekeningen van (aanwijzingenvoor) kindermishandeling, de onderzoeken en de uitkomstendaarvan, blijkt een vermoeden uiteindelijk onterecht, danvermeldt de arts ook dat uitdrukkelijk in het dossier• (meldcode kindermishandeling KNMG)
 42. 42. bewaarplicht• tot kind 34 jaar is of zoveel langer als in verbandmet goed hulpverlenerschap noodzakelijk is• (meldcode kindermishandeling KNMG)
 43. 43. vernietiging• vernietiging van gegevens over (vermoedens van)kindermishandeling uit het dossier van het kindvindt uitsluitend plaats op verzoek van het kind• (meldcode kindermishandeling KNMG)
 44. 44. vernietiging• verzoek ouder om vernietiging van gegevens uitdiens eigen dossier, kan worden geweigerdvanwege het belang van kind bij bewaring van diegegevens• (meldcode kindermishandeling KNMG)
 45. 45. inzagerecht• goed hulpverlenerschap kan meebrengen dat de artsouders inzage in en/of afschrift van gegevens overkindermishandeling weigert• (meldcode kindermishandeling KNMG)
 46. 46. take home•denk aan de mogelijkheid van kindermishandeling• plicht om aanwijzingen op te pakken, niet om dedader op te sporen• zorg voor het kind = zorg voor het gezin.• documenteer!
 47. 47. bedankt voor uw aandacht!

×