WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies  Rudy Bonnet St...
PROGRAMMA <ul><li>Opening </li></ul><ul><li>Doel workshop </li></ul><ul><li>Cijfers </li></ul><ul><li>Wat is de meldcode ...
DOEL Workshop <ul><li>Informeren over de invoering van de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling <...
 
 
 
 
 
DOEL WET VERPLICHTE MELDCODE <ul><li>kwaliteiten van handelen van professionals verbeteren bij signaleren van huiselijk ge...
WELKE GEWELDSVORMEN <ul><ul><li>Huiselijk geweld én kindermishandeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Seksueel geweld </li></u...
Inhoud van de Wet <ul><li>Organisaties verplicht beschikken over een meldcode </li></ul><ul><li>Verplicht om gebruik en ke...
VIJF STAPPEN VAN DE MELDCODE <ul><li>In kaart brengen van signalen </li></ul><ul><li>Collegiale consultatie </li></ul><ul...
Sectoren Jeugdzorg (Ortho)pedagogen Jeugdzorg Onderwijspersoneel Personeel kinderopvang Leerplichtambtenaren Onderwijs/opv...
3 INSPECTIES HEBBEN EEN CONTROLERENDE FUNCTIE WET MELDCODE <ul><li>Inspectie gezondheidszorg </li></ul><ul><li>Jeugdzorg <...
SOORT ORGANISATIE MET INSPECTIE Organisatie Inspectie GGD Gezondheidszorg Thuiszorg, CJG Gezondheidszorg <ul><li>Thuisbege...
SOORT ORGANISATIE MET TOEZICHT Organisatie Toezicht MEE Zelfinspectie Algemeen Maatschappelijk Werk Gemeente Peuterspeelza...
Wat kunnen de gemeenten verwachten qua producten/ondersteuning Wet meldcode van het ministerie? <ul><li>Het ministerie hee...
WET OVER de rol GEMEENTE <ul><li>“ De Wmo en het wetsvoorstel CJG bieden instrumenten voor gemeentelijk beleid gericht op ...
AFSPRAAK VIA SUBSIDIEVOORWAARDEN <ul><li>Geldt voor organisaties die vallen onder de Wet meldcode maar geen landelijke ins...
Voorbeeld van implementatie meldcode: ONDERTEKENING INTENTIEVERKLARING INVOERING MELDCODE DOOR HET REGIONAAL COLLEGE VEILI...
WET MELDCODE en de rol ORGANISATIES <ul><li>Wat wordt verwacht van organisaties? Verantwoordelijkheden voor het scheppen v...
Interactieve werkvorm <ul><li>U ontvangt blauwe (gemeenten) en groene kaartjes (organisaties). Vul voor gemeenten en organ...
Resultaten werkvorm in relatie tot bestaande mogelijkheden in het implementatieproces <ul><li>Gemeenten </li></ul><ul><li>...
Wat kunnen organisaties doen om de meldcode te implementeren: het belang van een aandachtsfunctionaris <ul><li>De aandach...
Functie eisen aandachtsfunctionaris <ul><li>Ervaring in de uitvoering van het werkproces in de organisatie; </li></ul><ul>...
VOOR MEER INFORMATIE: <ul><li>www.meldcode.nl </li></ul><ul><li>Map met handreikingen </li></ul><ul><li>Meldcode in Zicht...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Workshop meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

1,535 views

Published on

Presentatie behorend bij de workshop van het RAAK congres 14-02-2011 gegeven door Sevgi Tunali en Rudy Bonnet over wat de meldcode inhoudt en wat overheden kunnen doen t.b.v. het invoeren van de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de loop van 2011

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,535
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

 1. 1. WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011
 2. 2. PROGRAMMA <ul><li>Opening </li></ul><ul><li>Doel workshop </li></ul><ul><li>Cijfers </li></ul><ul><li>Wat is de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? Status en reikwijdte meldcode </li></ul><ul><li>Doel wet verplichte meldcode en de betekenis ervan bij de aanpak van kindermishandeling </li></ul><ul><li>Achtergrondinformatie meldcode </li></ul><ul><li>Regierol gemeenten </li></ul><ul><li>Wat wordt van de organisaties verwacht </li></ul><ul><li>Interactieve werkvorm waarbij dieper wordt ingegaan op het implementatieproces van de meldcode </li></ul><ul><li>Handreikingen </li></ul><ul><li>Rondvraag </li></ul>
 3. 3. DOEL Workshop <ul><li>Informeren over de invoering van de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling </li></ul><ul><li>De workshop zoomt in op de bestuurlijke (regie) rol die van de gemeenten/provincies wordt verwacht en er worden tools/handvatten aangereikt voor implementatie van de wet. Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld ervaringen met elkaar uit te wisselen </li></ul>
 4. 4.
 5. 10. DOEL WET VERPLICHTE MELDCODE <ul><li>kwaliteiten van handelen van professionals verbeteren bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling </li></ul>
 6. 11. WELKE GEWELDSVORMEN <ul><ul><li>Huiselijk geweld én kindermishandeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Seksueel geweld </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrouwelijke genitale verminking </li></ul></ul><ul><ul><li>Eergerelateerd geweld </li></ul></ul><ul><ul><li>Ouderenmishandeling </li></ul></ul>
 7. 12. Inhoud van de Wet <ul><li>Organisaties verplicht beschikken over een meldcode </li></ul><ul><li>Verplicht om gebruik en kennis erover te bevorderen </li></ul><ul><li>Regelt dat Steunpunt huiselijk geweld een formeel </li></ul><ul><li>meldpunt wordt </li></ul><ul><li>Regelt de samenwerking tussen AMK en Steunpunten </li></ul>
 8. 13. VIJF STAPPEN VAN DE MELDCODE <ul><li>In kaart brengen van signalen </li></ul><ul><li>Collegiale consultatie </li></ul><ul><li>Gesprek met cliënt </li></ul><ul><li>Weeg de aard van huiselijk geweld of kindermishandeling </li></ul><ul><li>Beslissen: hulp organiseren of melden </li></ul>
 9. 14. Sectoren Jeugdzorg (Ortho)pedagogen Jeugdzorg Onderwijspersoneel Personeel kinderopvang Leerplichtambtenaren Onderwijs/opvang Politie en reclassering Rechtsorde Algemeen maatschappelijk werk Huishoudelijk hulp Welzijnswerkers Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (jeugd) Artsen, gynaecologen Verpleging, verloskundigen Tandartsen Fysiotherapeut Gehandicaptenzorg GGZ Kraamzorg Gezondheidszorg
 10. 15. 3 INSPECTIES HEBBEN EEN CONTROLERENDE FUNCTIE WET MELDCODE <ul><li>Inspectie gezondheidszorg </li></ul><ul><li>Jeugdzorg </li></ul><ul><li>Onderwijs </li></ul>
 11. 16. SOORT ORGANISATIE MET INSPECTIE Organisatie Inspectie GGD Gezondheidszorg Thuiszorg, CJG Gezondheidszorg <ul><li>Thuisbegeleiding </li></ul>Gezondheidszorg (Jeugd)-GGZ Gezondheidszorg Pre- &Postnatale zorg Gezondheidszorg Ziekenhuis (kinderafdeling/ gynaecologie/ SEH Gezondheidszorg Bureau Jeugdzorg Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Jeugdzorg Raad van de Kinderbescherming Jeugdzorg Onderwijs (PO, VO, speciaal onderwijs, ROC) Onderwijs
 12. 17. SOORT ORGANISATIE MET TOEZICHT Organisatie Toezicht MEE Zelfinspectie Algemeen Maatschappelijk Werk Gemeente Peuterspeelzalen (via harmonisatie Wet Kinderopvang?) Kinderdagverblijven (inclusief buitenschoolse opvang) Gemeente Welzijnswerk Gemeente Gemeenten: leerplichtambtenaren verplicht. Overige: in dit stadium wenselijk ?
 13. 18. Wat kunnen de gemeenten verwachten qua producten/ondersteuning Wet meldcode van het ministerie? <ul><li>Het ministerie heeft voor gemeenten een toolkit </li></ul><ul><li>aangekondigd over het Werken met de meldcode. </li></ul><ul><li>Deze bevat o.a.: </li></ul><ul><li>Basismodel meldcode (nu al beschikbaar) </li></ul><ul><li>Basismodule “werken met een meldcode” </li></ul><ul><li>Wegwijzer beroepsgeheim (nu ook al beschikbaar via www.huiselijkgeweld.nl) </li></ul><ul><li>Checklist implementatie meldcode binnen eigen organisatie (JSO heeft zo’n soortgelijk instrument) </li></ul><ul><li>Risicotaxatie-instrument bij stap 4 van meldcode </li></ul>
 14. 19. WET OVER de rol GEMEENTE <ul><li>“ De Wmo en het wetsvoorstel CJG bieden instrumenten voor gemeentelijk beleid gericht op preventie en vroegsignalering van HG en KM. Het geeft gemeenten de taak erop toe te zien dat organisaties binnen haar gemeente een meldcode vaststellen en de kennis en het gebruik daarvan bevorderen. Dit sterkt de gemeente in haar rol als regisseur.”(1) </li></ul><ul><ul><li>Gemeente heeft een handhavende bevoegdheid voor het naleven Wet kinderopvang en toezichthoudende taak op het gebied van Wmo. Gemeente krijgt geen andere handhavende bevoegdheden volgens de wet. </li></ul></ul><ul><ul><li>(1) Wetsvoorstel nog niet bij 2 de kamer en dus nog niet openbaar </li></ul></ul>
 15. 20. AFSPRAAK VIA SUBSIDIEVOORWAARDEN <ul><li>Geldt voor organisaties die vallen onder de Wet meldcode maar geen landelijke inspectie hebben  regie- én toezicht rol gemeente. </li></ul><ul><ul><li>In aansluiting op wettelijke verplichting, vraagt de gemeente aan de organisaties hoe zij invulling gaan geven aan de wettelijke verplichting en hoe zij dit gaan rapporteren aan de gemeente </li></ul></ul>
 16. 21. Voorbeeld van implementatie meldcode: ONDERTEKENING INTENTIEVERKLARING INVOERING MELDCODE DOOR HET REGIONAAL COLLEGE VEILIGHEID & Vaststelling nota Huiselijk Geweld NWN <ul><li>Vanaf 2011 hanteren de NWN-gemeenten de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling </li></ul><ul><li>De NWN-gemeenten passen daartoe hun subsidievoorwaarden aan zodat gesubsidieerde professionele organisaties verplicht worden om vanaf 2012 de meldcode te hanteren; </li></ul><ul><li>De NWN-gemeenten gaan als organisaties zelf ook zo snel mogelijk met de meldcode werken. </li></ul><ul><li>Genomen besluiten in het beleid </li></ul>
 17. 22. WET MELDCODE en de rol ORGANISATIES <ul><li>Wat wordt verwacht van organisaties? Verantwoordelijkheden voor het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat (blz 30. basismodel meldcode) </li></ul><ul><ul><ul><li>Biedt ruimte (en nu nog onduidelijkheid) voor interpretatie (en daar ligt nu de rol voor gemeente qua vormgeven regie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wettekst nog niet beschikbaar, onzeker wat van gemeente qua regie/toezicht houden verwacht wordt en welke bevoegdheden gemeenten hierin zullen krijgen </li></ul></ul></ul>
 18. 23. Interactieve werkvorm <ul><li>U ontvangt blauwe (gemeenten) en groene kaartjes (organisaties). Vul voor gemeenten en organisaties in wat volgens u nodig is om de implementatie van de meldcode te realiseren. Geef gelijk aan hoe u dit gaat toetsen. </li></ul><ul><li>Uitwisseling van ervaringen en kennis </li></ul>
 19. 24. Resultaten werkvorm in relatie tot bestaande mogelijkheden in het implementatieproces <ul><li>Gemeenten </li></ul><ul><li>Aanpassen beleidnota’s </li></ul><ul><li>Maken van samenwerkingsafspraken binnen de regio </li></ul><ul><li>Het maken van subsidieafspraken/prestatieafspraken </li></ul><ul><li>Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over de meldcode </li></ul><ul><li>Het initiëren en faciliteren van netwerkbijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen/contact-personen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling </li></ul><ul><li>Toezicht op de meldcode organiseren (naleving en monitoring) </li></ul><ul><li>Invoeren meldcode binnen de eigen gemeentelijk organisatie </li></ul><ul><li>Organisaties </li></ul><ul><li>Beleid formuleren inzake kindermishandeling </li></ul><ul><li>Kennis en gebruik meldcode borgen </li></ul><ul><li>Scholingsplan op instellingsniveau opstellen en bevorderen deskundigheid </li></ul><ul><li>Aanstellen en scholen van aandachtsfunctionarissen/contact-personen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling </li></ul>
 20. 25. Wat kunnen organisaties doen om de meldcode te implementeren: het belang van een aandachtsfunctionaris <ul><li>De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de </li></ul><ul><li>implementatie van de meldcode in de organisatie, bewaakt de interne procedure van de instelling m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld kindermishandeling. </li></ul>
 21. 26. Functie eisen aandachtsfunctionaris <ul><li>Ervaring in de uitvoering van het werkproces in de organisatie; </li></ul><ul><li>Deskundigheid op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, zowel van de </li></ul><ul><li>inhoudelijke als van de juridische en organisatorische aspecten; </li></ul><ul><li>Aantoonbare vaardigheid in gespreksvoering; </li></ul><ul><li>Kennis van de sociale kaart van de hulpverleningsinstellingen zowel lokaal, regionaal en landelijk; </li></ul><ul><li>Kennis van de relevante recente literatuur over huiselijk geweld en kindermishandeling. </li></ul>
 22. 27. VOOR MEER INFORMATIE: <ul><li>www.meldcode.nl </li></ul><ul><li>Map met handreikingen </li></ul><ul><li>Meldcode in Zicht en het opstellen van een scholingsplan </li></ul>

×