Successfully reported this slideshow.
Pesten en autisme Dr. Sander Begeer 1 , Drs. Sandra van der Meijden 2 , Dr. Tjeert Olthof 1 en Dr. Frits A. Goossens 2 1...
Pesten <ul><li>Veelvoorkomend probleem (ongeveer 20%) </li></ul><ul><li>Definitie: Systematisch misbruik van macht, waarbi...
Waarom wordt er gepest? <ul><li>Vroeger: de pester is afwijkend </li></ul><ul><ul><ul><li>Inlevend vermogen </li></ul></u...
Pesten als sociaal competent gedrag <ul><li>Pesten is functioneel </li></ul><ul><ul><li>Pesters: Macht, populariteit </li...
Hoe kun je pesten onderzoeken? <ul><li>Diagnostiek van pesten </li></ul><ul><ul><li>Gebaseerd op rapportage door klasgenot...
Een willekeurige klas... Wordt er gepest?
Een willekeurige klas... Wordt er gepest?
Ja, er zijn slachtoffers (geel)…
… en initiatiefnemende daders (rood).
Zijn er vriend(innet)jes met wie men optrekt?
Meestal wel,…
… maar sommige kinderen hangen er wat losjes bij.
Wat doen de “overige” kinderen?
meelopers (paars)…
… en aanmoedigers (oranje).
Daarnaast zijn er verdedigers (blauw)…
… en buitenstaanders (groen).
Pesten en autisme <ul><li>ASS pesten evenveel </li></ul><ul><ul><li>2007: 26% pest, 19% slachtoffer </li></ul></ul><ul><u...
Pesten en autisme <ul><li>Risico om gepest te worden </li></ul><ul><ul><li>Beperkt sociaal gedrag en beperkt begrip van an...
Hoe kun je pesten voorkomen? <ul><li>Beleidsmatig anti-pest beleid/protocolPre </li></ul><ul><ul><li>Management (beleid en...
Huidige onderzoeksvragen <ul><li>Prevalentie pesten in kaart brengen </li></ul><ul><li>Motieven voor pesten </li></ul><ul>...
Wat betekent deelname? <ul><li>Leerlingen vullen gedurende een lesuur via de computer vragenlijsten in (50 minuten) </li>...
5. Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens van de individuele leerling?  <ul><li>Individuele rapportage aan ouders </li>...
Voorbeeld Oudervragenlijst
Domeinen Social Responsivess Scale <ul><li>Sociaal bewustzijn </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb: ‘mijn kind komt er tussen wann...
Voorbeeld individuele rapportage Social Responsivess Scale (SRS)
Sterke en zwakke kanten (SRS)
5. Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens van de leerlingen als groep? <ul><li>Rapportage over groepen kinderen </li><...
Waar kan ik informatie vinden? <ul><li>Kijk op www.ara.vu.nl voor </li></ul><ul><ul><li>algemene informatie </li></ul></...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pesten en autisme onderzoek altra college

3,293 views

Published on

Onderzoek naar pesten en autisme op het Altra College, afdeling Bascule Extern

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pesten en autisme onderzoek altra college

 1. 1. Pesten en autisme Dr. Sander Begeer 1 , Drs. Sandra van der Meijden 2 , Dr. Tjeert Olthof 1 en Dr. Frits A. Goossens 2 1 Afdeling Ontwikkelingspsychologie VU 2 Afdeling Orthopedagogiek VU
 2. 2. Pesten <ul><li>Veelvoorkomend probleem (ongeveer 20%) </li></ul><ul><li>Definitie: Systematisch misbruik van macht, waarbij een persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen het slachtoffer is van negatieve acties van anderen </li></ul><ul><li>Nadelige gevolgen </li></ul><ul><ul><li>Gedrags- en emotionele problemen bij daders en slachtoffers </li></ul></ul>
 3. 3. Waarom wordt er gepest? <ul><li>Vroeger: de pester is afwijkend </li></ul><ul><ul><ul><li>Inlevend vermogen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Besef goed en kwaad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paranoide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Weinig geliefd </li></ul></ul></ul><ul><li>Maar: Pesters ook competent </li></ul><ul><ul><ul><li>Vrienden, inlevend vermogen, besef goed en kwaad, sociale intelligentie </li></ul></ul></ul><ul><li>Waarom wordt er dan gepest? </li></ul>
 4. 4. Pesten als sociaal competent gedrag <ul><li>Pesten is functioneel </li></ul><ul><ul><li>Pesters: Macht, populariteit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet aardig, wel populair, machtsvoordeel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Slachtoffers: minder macht en populariteit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minder aardig, niet populair, geen voordeel </li></ul></ul></ul><ul><li>Pesten is een groepsproces </li></ul><ul><ul><li>Daders, slachtoffers, meelopers, aanmoedigers, outsiders, verdedigers </li></ul></ul>
 5. 5. Hoe kun je pesten onderzoeken? <ul><li>Diagnostiek van pesten </li></ul><ul><ul><li>Gebaseerd op rapportage door klasgenoten </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderscheid verschillende rollen </li></ul></ul><ul><ul><li>Definitie van pesten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pesten is als een of meer kinderen een ander kind steeds opnieuw lastig vallen en vernederen door dat kind pijn te doen (vb pijn) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Weet jij kinderen die pesten? Gepest worden? Anderen helpen als ze gepest worden? </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Een willekeurige klas... Wordt er gepest?
 7. 7. Een willekeurige klas... Wordt er gepest?
 8. 8. Ja, er zijn slachtoffers (geel)…
 9. 9. … en initiatiefnemende daders (rood).
 10. 10. Zijn er vriend(innet)jes met wie men optrekt?
 11. 11. Meestal wel,…
 12. 12. … maar sommige kinderen hangen er wat losjes bij.
 13. 13. Wat doen de “overige” kinderen?
 14. 14. meelopers (paars)…
 15. 15. … en aanmoedigers (oranje).
 16. 16. Daarnaast zijn er verdedigers (blauw)…
 17. 17. … en buitenstaanders (groen).
 18. 18. Pesten en autisme <ul><li>ASS pesten evenveel </li></ul><ul><ul><li>2007: 26% pest, 19% slachtoffer </li></ul></ul><ul><ul><li>2009: 25% pest, 19% slachtoffer </li></ul></ul><ul><li>ASS + ADHD: 5 keer zoveel pestgedrag (daders) </li></ul><ul><li>Leerkrachten rapporteren bij ASS relatief meer pesten dan bij leerlingen uit regulier onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Roekel, Scholte & Didden (2009) </li></ul></ul>
 19. 19. Pesten en autisme <ul><li>Risico om gepest te worden </li></ul><ul><ul><li>Beperkt sociaal gedrag en beperkt begrip van anderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkte communicatie, stereotype interesses </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ autisme is niet het probleem, maar dat anderen mij niet accepteren’ </li></ul></ul><ul><li>Begrip pesten beperkt bij ASS die gepest worden </li></ul><ul><ul><li>Vaker onterecht situatie als pesten inschatten </li></ul></ul><ul><ul><li>(Roekel ea, 2009) </li></ul></ul>
 20. 20. Hoe kun je pesten voorkomen? <ul><li>Beleidsmatig anti-pest beleid/protocolPre </li></ul><ul><ul><li>Management (beleid en uitvoering) </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerkrachten en staf (paraatheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinderen (relevante informatie doorgeven) </li></ul></ul><ul><li>Preventie </li></ul><ul><ul><li>Overzichtelijkheid, toezicht </li></ul></ul><ul><li>Groepsproces aanpakken </li></ul><ul><ul><li>Gericht op meelopers </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewustzijn, zelfreflectie, nieuwe rollen, nieuwe groepjes (kanjertraining, taakspel) </li></ul></ul>
 21. 21. Huidige onderzoeksvragen <ul><li>Prevalentie pesten in kaart brengen </li></ul><ul><li>Motieven voor pesten </li></ul><ul><li>Invloed van ernst van het autisme, cognitieve vaardigheden en comorbide problemen (ADHD, gedragsproblemen) </li></ul>
 22. 22. Wat betekent deelname? <ul><li>Leerlingen vullen gedurende een lesuur via de computer vragenlijsten in (50 minuten) </li></ul><ul><li>Ouders krijgen vragenlijsten thuisgestuurd (30 minuten) </li></ul><ul><li>Leerkrachten vullen vragenlijsten in </li></ul><ul><li>Informatie wordt anoniem verwerkt </li></ul><ul><li>U krijgt een rapport over autisme gerelateerde sterke en zwakke kanten van uw kind </li></ul>
 23. 23. 5. Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens van de individuele leerling? <ul><li>Individuele rapportage aan ouders </li></ul><ul><ul><li>Uitslag resultaten oudervragenlijst en uitleg </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuele gegevens worden alleen na expliciete toestemming van de ouders doorgegeven aan school (orthopedagoog) </li></ul></ul><ul><li>Regels voor omgang met de gegevens </li></ul><ul><ul><li>Conform wetgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Anonieme verwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegevens worden niet doorgegeven aan anderen, tenzij op verzoek van de ouders </li></ul></ul>
 24. 24. Voorbeeld Oudervragenlijst
 25. 25. Domeinen Social Responsivess Scale <ul><li>Sociaal bewustzijn </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb: ‘mijn kind komt er tussen wanneer twee mensen in gesprek zijn’ </li></ul></ul></ul><ul><li>Sociaal inzicht </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb: ‘mijn kind neemt dingen te letterlijk’ </li></ul></ul></ul><ul><li>Sociale communicatie </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb: ‘mijn kind vermijdt oogcontact of heeft ongewoon oogcontact’ </li></ul></ul></ul><ul><li>Sociale motivatie </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb: ‘mijn kind is te gespannen in sociale situaties’ </li></ul></ul></ul><ul><li>Autistische maniertjes </li></ul><ul><ul><ul><li>Vb: ‘mijn kind denkt of praat telkens weer over hetzelfde’ </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Voorbeeld individuele rapportage Social Responsivess Scale (SRS)
 27. 27. Sterke en zwakke kanten (SRS)
 28. 28. 5. Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens van de leerlingen als groep? <ul><li>Rapportage over groepen kinderen </li></ul><ul><ul><li>Vergelijking met kinderen uit het reguliere onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Wetenschappelijke artikelen en proefschrift </li></ul></ul><ul><ul><li>Toekomst: mogelijk onderzoek effectiviteit onderwijs/behandel programma’s </li></ul></ul>
 29. 29. Waar kan ik informatie vinden? <ul><li>Kijk op www.ara.vu.nl voor </li></ul><ul><ul><li>algemene informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>resultaten van eerdere onderzoeken </li></ul></ul><ul><ul><li>resultaten van het huidige onderzoek (op termijn) </li></ul></ul><ul><li>Overige vragen </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Tel. 020-5988732 </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor praktische vragen over het onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Sandra van der Meijden </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Tel: </li></ul></ul>

×