Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vermoeden van kindermishandeling: Hoe ga je er mee om? 4 december 2009
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Vertrouwenscentrum Kindermishandeling </li></ul><ul><li>Bru...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Programma </li></ul><ul><li>1. Stellingenspel </li></ul><ul...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>1. Stellingenspel: </li></ul><ul><li>Wat is kindermishandel...
<ul><li>BLAUW: We leven in een tolerante maatschappij. Hier is niets problematisch aan de hand. Dit moet kunnen. </li></ul...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>2. Werking VK </li></ul>
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Het VK is een </li></ul><ul><li>meldpunt voor vermoedens v...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Opdrachten van het VK </li></ul><ul><li>Deskundig advies ...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? Uitgangspunten werking VK - Centraal : beleving van het slachtoffer...
Positie van het VK: ‘meldingsplicht’? <ul><li>Beroepsgeheim (Art. 458 SW): </li></ul><ul><li>Bekendmaken van geheimen wa...
1. Melding <ul><li>Wie ?  </li></ul><ul><li>Iedereen, professionelen en niet- professionelen </li></ul><ul><li>Wanneer ? ...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>2. Exploratie  </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul>...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? Gedrag wordt beïnvloed door context  School Medisch onderzoek Ve...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>3. Het benoemen van kindermishandeling  </li></ul><ul><li>...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Puur praktisch </li></ul><ul><li>Schriftelijke uitnodiging...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Hulpverlening </li></ul><ul><li>Individuele therapie </li><...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Overleg met hulpverleners </li></ul><ul><li>Partners: socia...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om?  ja nee Ondersteunen Coördineren ja nee Vermoeden Ouders aanspreke...
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>3. Vragen, bedenkingen… </li></ul>
Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Tools </li></ul><ul><li>www.kindermishandeling.org </li></u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informatiethema's: Kindermishandeling

2,192 views

Published on

Vermoeden van kindermishandeling: Hoe ga je er mee om? In het kader van een vormingsdag van het vlaams informatiepunt jeugd. 2009

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Informatiethema's: Kindermishandeling

 1. 1. Vermoeden van kindermishandeling: Hoe ga je er mee om? 4 december 2009
 2. 2. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Vertrouwenscentrum Kindermishandeling </li></ul><ul><li>Brugsesteenweg 274a </li></ul><ul><li>9000 Gent </li></ul><ul><li>09/216.73.30 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Sofie De Smet </li></ul>
 3. 3. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Programma </li></ul><ul><li>1. Stellingenspel </li></ul><ul><li>2. Werking VK </li></ul><ul><li>3. Vragen, bedenkingen,… </li></ul>
 4. 4. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>1. Stellingenspel: </li></ul><ul><li>Wat is kindermishandeling? </li></ul><ul><li>Wat vind ik normaal? </li></ul>
 5. 5. <ul><li>BLAUW: We leven in een tolerante maatschappij. Hier is niets problematisch aan de hand. Dit moet kunnen. </li></ul><ul><li>GROEN: Er is iets aan de hand. Deze persoon moeten we aanspreken, want zijn gedrag is niet normaal. Hulpverlening moet aangeraden worden. </li></ul><ul><li>GEEL: Dit gaat te ver. Ingrijpen is nodig, maar HV moet een kans krijgen. Als dit niet vrijwillig kan, dan moet er een andere weg gezocht worden. </li></ul><ul><li>ROOD: Dit is ernstig. Hier moet klacht ingediend worden, zodat justitie zijn werk kan doen. </li></ul>
 6. 6. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>2. Werking VK </li></ul>
 7. 7. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Het VK is een </li></ul><ul><li>meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing en seksueel misbruik, waar een </li></ul><ul><li>multidisciplinair team (minimaal de medische, sociale en psycho-pedagogische discipline) instaat voor de </li></ul><ul><li>hulpverlening binnen niet-justitiële sfeer. </li></ul>
 8. 8. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Opdrachten van het VK </li></ul><ul><li>Deskundig advies geven </li></ul><ul><li>2. Melding : a. hulpverlening coördineren </li></ul><ul><li>b. actie = handelingsgerichte </li></ul><ul><li>diagnostiek-exploratie en confrontatie met als doel </li></ul><ul><li>hulpverlening te initiëren </li></ul><ul><li>3. Sensibilisering </li></ul><ul><li>4. Knelpunten signaleren naar de overheid </li></ul>
 9. 9. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? Uitgangspunten werking VK - Centraal : beleving van het slachtoffer - Kinderen en jongeren tot 18 jaar - Intrafamiliaal geweld - Gezinsgericht werken - Aanspreken van het lokale netwerk - Gedeelde verantwoordelijkheid
 10. 10. Positie van het VK: ‘meldingsplicht’? <ul><li>Beroepsgeheim (Art. 458 SW): </li></ul><ul><li>Bekendmaken van geheimen waarvan je kennis genomen hebt binnen je beroep is strafbaar. </li></ul><ul><li>Art. 458 Bis SW: </li></ul><ul><li>In acute situaties kan elke hulpverlener de Procureur des Konings inschakelen (= uitzondering op het beroepsgeheim) </li></ul><ul><li>Voorwaarden cf. Art. 458 bis SW: </li></ul><ul><ul><ul><li>De hulpverlener heeft het slachtoffer onderzocht of werd door het slachtoffer in vertrouwen genomen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Er is een ernstig en dreigend gevaar voor de psychische en/of fysische integriteit van het kind. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De hulpverlener kan de integriteit niet zelf of met de hulp van anderen beschermen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OPM : dit is géén meldingsplicht . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> (geldt enkel voor bepaalde misdrijven t.a.v. minderjarigen) </li></ul></ul></ul>
 11. 11. 1. Melding <ul><li>Wie ? </li></ul><ul><li>Iedereen, professionelen en niet- professionelen </li></ul><ul><li>Wanneer ? </li></ul><ul><ul><ul><li>Elke werkdag tussen 9u en 17u </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>24u/24u bereikbaarheid </li></ul></ul></ul><ul><li>Hoe? </li></ul><ul><li>Telefonisch, per brief, fax of email </li></ul><ul><li>Persoonlijk gesprek (op afspraak) </li></ul><ul><li>Anonimiteit mogelijk! </li></ul>Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om?
 12. 12. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>2. Exploratie </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>Melding objectiveren </li></ul></ul><ul><ul><li>Ernst van de situatie inschatten </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanzet tot een diagnose </li></ul></ul><ul><li>Werkwijze: </li></ul><ul><ul><li>Beeldvorming door andere betrokken hulpverleners te bevragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventueel zelf met kind en/of ouders in gesprek gaan = eigen diagnostisch proces </li></ul></ul><ul><ul><li>Afspreken met anderen wat de volgende stap is </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verhoogde waakzaamheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ouders aanspreken </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? Gedrag wordt beïnvloed door context School Medisch onderzoek Vertrouwelijk gesprek SYMBOLEN TAAL LICHAAM GEDRAG CONTEXT SYMBOLEN TAAL LICHAAM GEDRAG CONTEXT SYMBOLEN TAAL LICHAAM GEDRAG CONTEXT SYMBOLEN
 14. 14. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>3. Het benoemen van kindermishandeling </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>Bezorgdheid verwoorden, het probleem trachten te bespreken </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet beschuldigen d , maar samen zoeken naar oplossingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Mishandeling stoppen EN relatie tussen ouder en kind trachten te herstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Basis voor verdere samenwerking ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijwillig en in vertrouwen! Niet vrijblijvend. </li></ul></ul>
 15. 15. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Puur praktisch </li></ul><ul><li>Schriftelijke uitnodiging met afspraak op ons centrum </li></ul><ul><li>School, CLB,… zijn op de hoogte van onze uitnodiging </li></ul><ul><li>2 de brief, evt. 3 de brief waarin huisbezoek wordt aangekondigd </li></ul><ul><li>Laatste brief: “8 dagen tijd om ons te contacteren, zoniet zal ik in team overleggen wat een volgende stap kan zijn” </li></ul>
 16. 16. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Hulpverlening </li></ul><ul><li>Individuele therapie </li></ul><ul><li>Pedagogische thuisbegeleiding (via CBJ, CKG,…) </li></ul><ul><li>Praktische maatregelen: opvang voor het kind, gezinshulp, internaat,… </li></ul><ul><li>Materiële, financiële hulp (OCMW) </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 17. 17. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Overleg met hulpverleners </li></ul><ul><li>Partners: sociaal verpleegkundige Kind&Gezin, huisarts, kinderopvang, school/CLB, OCMW, sociale dienst ziekenhuis, gezinshulp, revalidatiecentrum, Comité voor Bijzondere Jeugdzorg,… </li></ul><ul><li>Gedeeld beroepsgeheim </li></ul><ul><li>Beroepsgeheim en meldingsrecht </li></ul><ul><li>Hulp bieden aan personen in nood versus schuldig verzuim </li></ul>
 18. 18. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? ja nee Ondersteunen Coördineren ja nee Vermoeden Ouders aanspreken Samenwerking? Zelf doen Doorverwijzen Gevaar? VK Parket VK
 19. 19. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>3. Vragen, bedenkingen… </li></ul>
 20. 20. Vermoeden van kindermishandeling: hoe ga je er mee om? <ul><li>Tools </li></ul><ul><li>www.kindermishandeling.org </li></ul><ul><li>Care-nl: Child Abuse Risk Evaluation – Nederland </li></ul><ul><li>www.sensoa.be : ‘vlaggensysteem’ seksueel grensoverschrijdend gedrag </li></ul><ul><li>www.signaallijst.be : in kaart brengen van ouder-, kind- en gezinskenmerken </li></ul><ul><li>www.pharos.nl : Kennisdocument kindermishandeling </li></ul>

×