Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KLTN - Communications Campaign for Festival Tay Son - Binh Dinh

 • Be the first to comment

KLTN - Communications Campaign for Festival Tay Son - Binh Dinh

 1. 1. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG PHAN BẢO THY GVHD : TH.S VĂN THỊ BÍCH TY
 2. 2. MỤC LỤC BÌNH ĐỊNH: VÙNG ĐẤT VÕ TRỜI VĂN, FESTIVAL TS-BĐ CƠ SỞ LÝ LUẬN TRUYỀN THÔNG VÀ TT FESTIVAL QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG BỐI CẢNH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TS-BĐ KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TS- BĐ 2013
 3. 3. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TÂY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Quần tụ Võ Việt
 4. 4. GIỚI THIỆU BÌNH ĐỊNH VÀ FESTIVAL TÂY SƠN – BÌNH ĐỊNH Danh lam thắng cảnh Lịch sử - con ngƣời
 5. 5. Festival Tây Sơn - Bình Định Lễ khai mạc hoành tráng Chƣơng trình Văn hóa nghệ thuật tổng hợp để quảng bá hình ảnh và thu hút đầu tƣ
 6. 6. Festival Tây Sơn - Bình Định
 7. 7. TRUYỀN THÔNG VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN CƠ SỞ LÝ LUẬN TRUYỀN THÔNG • Hình 1.1 : Mô hình truyền thông Claude Shannon & Harold Laswell, (Trần Hữu Quang, 2006, tr. 5).
 8. 8. TRUYỀN THÔNG VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN CÁC LOẠI SỰ KIỆN • Hình 1.3: Phân loại nhóm sự kiện theo www.eventchannel.vn
 9. 9. TRUYỀN THÔNG VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN CƠ SỞ LÝ LUẬN TRUYỀN THÔNG • Hình 1.1 : Mô hình truyền thông Claude Shannon & Harold Laswell, (Trần Hữu Quang, 2006, tr. 5).
 10. 10. TRUYỀN THÔNG VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN CÁC NHÓM CÔNG CHÚNG TRUYỀN THÔNG VÀ MÔ THỨC TIẾP NHẬN Nhóm 1: nhóm theo dõi tin tức, thời sự và mở mang kiến thức Nhóm 2: nhóm theo dõi tin tức thời sự và thông tin thị trường Nhóm 3: nhóm theo dõi tin tức thời sự và hƣởng thụ văn hóa- văn nghệ Nhóm 4: nhóm hƣởng thụ văn hóavăn nghệ Nhóm 5: nhóm ít đọc – ít xem – ít nghe
 11. 11. QUI TRÌNH HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG ( Đỗ Hòa, Xây dựng kế hoạch truyền thông, 2008) Hình 1.6: Qui trình hoạch định kế hoạch truyền thông
 12. 12. BỐI CẢNH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Những tồn tại từ kì festival 2008 1.Mức độ nhận biết tại địa phương tương đối tốt nhưng vẫn còn nhầm lẫn Biểu đồ 2.1 : Mức độ nhận biết Festival Tây Sơn – Bình Định 2008
 13. 13. BỐI CẢNH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Những tồn tại từ kì festival 2008 2. Mức độ nhận biết của Festival ở ngoài tỉnh còn rất thấp. Biểu đồ 2.2 : Tỉ lệ nhận biết Festival Tây Sơn – Bình Định 2008 trong và ngoài tỉnh Bình Định.
 14. 14. BỐI CẢNH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Những tồn tại từ kì festival 2008 3. Chủ đề - nội dung và các chương trình chưa ấn tượng và dễ nhớ 4. Các điểm nhấn truyền thông trong Festival hầu như không được biết đến. 5. Các kênh truyền thông Festival chưa đạt hiệu quả cao Biểu đồ 2.4 : Thống kê mức độ hiệu quả kênh truyền thông
 15. 15. BỐI CẢNH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Những tồn tại từ kì festival 2008 THIẾU SÓT TỪ BẢN KẾ HOẠCH THIẾU Mục tiêu truyền thông - Đối tượng truyền thông - Môi trường truyền thông - Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh. - Dự kiến thời gian (timeline) HẬU QUẢ - - Không có được bản báo cáo về hiệu quả truyền thông đã đạt được không có những kênh truyền thông và nội dung thông điệp phù hợp cho từng mục tiêu cụ thể Thêm vào đó: - Kênh truyền thông không đầy đủ và có sự phối hợp - Tổ chức nội dung thông tin chưa tốt - Tuyên truyền một chiều, thiếu sự tương tác hai chiều theo mô hình Lasswel
 16. 16. BỐI CẢNH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Ưu điểm và Nhược điểm giai đoạn 2013 Ƣu điểm Nhƣợc điểm • Chương trình Festival 2013 được ủng hộ. Theo khảo sát, có 67/72 người (chiếm 93,0 5%) muốn Festival Tây Sơn – Bình Định được tổ chức lần nữa. • Có kinh nghiệm tổ chức và làm truyền thông • Có sự nghiên cứu và hoạch định chiến lược truyền thông • Mới chỉ tổ chức một lần và còn rất ít ngƣời biết đến, đặc biệt là những người ngoài tỉnh. • Hạn chế về kinh phí và nhân lực. • Chƣa biết cách kể một câu chuyện thu hút truyền thông và đông đảo quần chúng dựa trên những tư liệu có sẵn về triều đại Tây Sơn và nền văn hóa võ thuật truyền thống đầy màu sắc của dân tộc. • Chưa có kinh nghiệm quản lý kĩ thuật và khủng hoảng truyền thông cho Festival.
 17. 17. BỐI CẢNH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Ưu điểm và Nhược điểm giai đoạn 2013 Cơ hội Thách thức • Các công cụ truyền thông hiệu quả hơn, mới hơn • Công nghệ và kĩ thuật ngày càng tiến bộ • Được xem là một Festival ở tầm địa phương. • Các doanh nghiệp hiện nay đã hiểu được tầm quan trọng của tài trợ xã hội • Festival Tây Sơn – Bình Định là một trong số ít các Festival có nét đặc trưng của địa phương, vinh danh võ thuật dân tộc. • Có quá nhiều chương trình lễ hội được tổ chức • Người dân hiện nay không còn nhiều hào hứng và bị ảnh hưởng bởi các loại hình giải trí khác • Nguy cơ thâm hụt ngân sách tổ chức nếu không biết tiết kiệm trong ngân sách truyền thông. • Thời điểm tổ chức Festival (tháng 8) trùng với nhiều sự kiện nổi bật nên làm hạn chế mức độ phổ biến của chương trình. • Ở xa các trung tâm truyền thông, hạn chế về việc tác nghiệp của phóng viê
 18. 18. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Mục tiêu cụ thể • 85% số người dân Bình Định được hỏi biết về festival (ngẫu nhiên), trước khi chương trình diễn ra. • 95% số người dân Bình Định được hỏi sau khi chương trình diễn ra biết đến Festival Tây Sơn – Bình Định là chương trình tôn vinh võ thuật dân tộc. • 30% số người dân ở TP. HCM (hoặc các địa phương khác) biết về Festival Tây Sơn Bình Định.
 19. 19. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG Tuyên bố • Festival Tây Sơn – Bình Định 2013 là hoạt động văn hoá tập trung các chương trình văn hóa – thể thao – văn nghệ tổng hợp nhằm tôn vinh nền văn hóa Võ thuật truyền thông dân tộc, truyền bá và lưu giữ những giá trị văn hóa võ thuật Bình Định với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời giới thiệu về những giá trị văn hoá của tỉnh Bình Định; thu hút các doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham quan du lịch, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào tỉnh. Thông điệp truyền thông Slogan festival
 20. 20. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Câu chuyện chủ đề Ý NGHĨA THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG
 21. 21. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU • Người dân trong tỉnh Bình Định, tập trung nhiều nhất ở Quy Nhơn và Tây Sơn. • Mở rộng ra ở địa bàn thành phố HCM và Hà Nội cùng một số tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ như Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa…
 22. 22. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Chiến thuật • Giai đoạn 1 từ ngày 1/6 đến 25/7. • Festival Tây Sơn- Bình Định 2013, Quần tụ võ việt trên vùng đất võ trời văn Bình Định • Tổ chức họp báo ở Quy Nhơn, Hà Nội, Sài Gòn • Các cuộc thi hưởng ứng : Thi thơ, thi văn, thi hoa khôi xứ võ, sáng tạo logo chương trình • Các chương trình truyền thông hưởng ứng: Chương trình đồng hành, gameshow, tuần lễ phim hành động võ thuật • Thực hiện các chương trình social media
 23. 23. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Chiến thuật • Giai đoạn 2 từ ngày 26/7 đến 10/8. • Festival Tây Sơn - Bình Định Quần tụ võ việt là sân chơi mang đậm dấu ấn lịch sử hào hùng của triều đại Tây Sơn và sắc hương xứ võ. • Thông tin từ các hoạt động chương trình • Tổ chức hội thảo • Bế mạc tuần lễ phim, giao lưu ngôi sao võ thuật, bế mạc các chương trình hưởng ứng
 24. 24. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Chiến thuật • Giai đoạn 3 từ ngày 10/8 đến 15/8 • Festival Tây Sơn – Bình Định thành công rực rỡ, đậm màu sắc văn hóa- lịch sử và bảo tồn giá trị dân tộc • Tổng kết, đánh giá
 25. 25. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 26. 26. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 NGÂN SÁCH Ngân sách dự kiến đầu tư cho chiến dịch : 7.120.000.000 VNĐ chiếm 81,83% tổng ngân sách truyền thông cho sự kiện. Trong chiến dịch này, một phần ngân sách truyền thông được đầu tư để kêu gọi các nguồn tài trợ cho festival. Nội dung Quảng cáo Print Ad, Press kit, Banner, Poster, Catalogue, … Tại các công viên, các khu du lịch, các điểm diễn ra chƣơng trình: trƣng bày, bán các vật phẩm lƣu niệm festival Bảng đèn lớn, cổng chào,.. Công tác tuyên truyền cổ động Truyền thông – PR Ngân sách (VNĐ) Ghi chú 960.000.000 300.000.000 100.000.000 300.000.000 260.000.000 3.120.000.000 Trung tâm báo chí Bao gồm cả chi 1.500.000.000 phí ăn ở phóng viên trước, trong Festival Chƣơng trình truyền hình, video, phóng sự đồng hành cùng các chƣơng trình trong Festival 1.350.000.000 Quản lý website chƣơng trình Các cuộc thi ảnh, thi võ, thi thơ, thi văn,… trên facebook, forum Event Họp báo giới thiệu Festival Tây Sơn – Bình Định Tuần lễ phim hành động võ thuật Việt Nam ( giao lƣu với ngôi sao) Tổ chức 2 Hội thảo Tổ chức 3 triển lãm tranh/ảnh 100.000.000 170.000.000 1.820.000.000 60.000.000 1.500.000.000 50.000.000 230.000.000 Huy động tài trợ Khảo sát và đánh giá hiệu quả truyền thông Dự phòng 1.000.000.000 Tổng chi phí (Mục lớn + dự phòng) 7.120.000.000 200.000.000 20.000.000 Được hỗ trợ từ các đài truyền hình
 27. 27. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Một số thiết kế tuyên truyền
 28. 28. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 Kế hoạch thu hút tài trợ • Gói tài trợ chính thức với các quyền lợi ưu tiên về mặt truyền thông • Gói đấu thầu tài trợ với các quyền lợi và chương trình tài trợ cho các nhà tài trợ được đồng hành tổ chức ( file đính kèm)
 29. 29. • Festival Tây Sơn Bình Định là một hoạt động văn hóa tập trung thể hiện nhiều loại hình nghệ thuật nhằm giới thiệu truyền thống , bản sắc văn hoá Bình Định • Festival cũng là là sân chơi cho những người yêu mến văn hóa võ thuật cổ truyền dân tộc trong cả nước, góp phần quảng bá nền văn hóa võ thuật Việt Nam. • Là một trong những lễ hội được chờ đón ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ, • .Kế hoạch truyền thông cho Festival Bình Định nói riêng và những chương trình lễ hội cấp địa phương, cấp quốc gia nói chung cần được xây dựng một cách bài bản, chuyên nghiệp, có định hướng và tiết kiệm • Để tiếp tục góp phần vào việc tổ chức các Festival sau trên mảnh đất Bình Định, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ cách tổ chức hoạt động truyền thông Festival năm 2008, chúng tôi nghiên cứu và đưa ra mô hình truyền thông mới • Nghiên cứu xây dựng một bản kế hoạch truyền thông cho sự kiện là một trong những đề tài mới mẻ và có nhiều hướng phát triển sau này. Vì vậy đề tài này chắc chắn sẽ còn được chúng tôi quan tâm trở lại trong bước đường học tập, nghiên cứu trong thời gian tới.
 30. 30. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG FESTIVAL TẤY SƠN – BÌNH ĐỊNH 2013 HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN • NB. DƢƠNG TRỌNG DẬT , TRƢỞNG KHOA QHCC&TT ( CTHĐ) • NB. NGUYỄN NGỌC HẢI (PB1) • THS NGUYỄN THỊ LOAN(TKHĐ) • GV VŨ MỘNG LÂN (UVHĐ) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC • THS. VĂN THỊ BÍCH TY • Cùng các thầy, cô giáo, lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp, bạn bè , sinh viên và gia đình.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • papnhovip

  Aug. 24, 2015

Views

Total views

902

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

48

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×