Proposta Física Batxillerat

2,097 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,097
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposta Física Batxillerat

 1. 1. Presentació i debat sobre les propostes curriculars de les matèries de  ciències de batxillerat: FÍSICA Julian Oro Sancho Octavi Plana Cobeta CDECT
 2. 2. CRITERIS FONAMENTALS
 3. 3. La Física una matèria experimental <ul><li>Formular una hipòtesi sobre un fenomen susceptible de produir-se o de ser produït </li></ul><ul><li>Dissenyar i realitzar experiments per a obtenir la resposta a problemes </li></ul><ul><li>Analitzar els resultats experimentals i confrontar-los amb la teoria </li></ul><ul><li>Comunicar els resultats basant-se en les evidències i les teories </li></ul>
 4. 4. La relació entre les teories i els experiments <ul><li>Anar i tornar entre observació-experimentació i conceptualització-modelització </li></ul><ul><li>Donar temps a l’alumne a reconstruir i interpretar els fenòmens a través dels models </li></ul><ul><li>La modelització d’un sistema s’ha de recolzar en una descripció de la situació física amb l’ajuda de la llengua natural i del llenguatge físic i matemàtic </li></ul>
 5. 5. LA IMPORTÀNCIA DE LES APORTACIONS DE LA FÍSICA AL DESENVOLUPAMENT DE LA SOCIETAT <ul><li>Una física amb sentit per als estudiants ha de mostrar-se des del principi vinculada a les seves aplicacions i a la relació amb els problemes que ajuda a resoldre. </li></ul><ul><li>Les controvèrsies generades per les aplicacions de la física. </li></ul><ul><li>Una física en context . </li></ul>
 6. 6. La comunicació i l’argumentació <ul><li>Saber justificar els fets, els resultats generals experimentals i els que aconsegueixin els alumnes a partir de les evidències obtingudes del treball experimental propi. </li></ul><ul><li>Argumentar a favor i en contra de les aplicacions de la Física que puguin generar controvèrsies. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Utilització dels nous instruments de captació de dades </li></ul><ul><li>Les simulacions informàtiques que ajuden a fer prediccions, ajustar models,mostrar diferents representacions d’un fenomen. </li></ul>Els nous instruments i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). <ul><li>La xarxa Internet com a font d’informació que cal aprendre a seleccionar i la seva utilització també com a comunitat d'aprenentatge. </li></ul>
 8. 8. Les matemàtiques com a eina essencial en la física. <ul><li>Els estudiants han d’habituar-se al treball amb eines matemàtiques útils a la física </li></ul><ul><li>Reconèixer la naturalesa quantitativa de la disciplina </li></ul><ul><li>Adonar-se que la transcripció al llenguatge de les matemàtiques dels fenòmens naturals potencia enormement les seves possibilitats. </li></ul>
 9. 9. Comprensió de la naturalesa de la ciència i de la construcció del coneixement científic <ul><li>Comprendre que la ciència es distingeix d’altres formes de coneixement per l’elaboració de models i per l’ús de mètodes empírics, d’arguments lògics i de l’escepticisme com actitud, per tal de contrastar les hipòtesis i validar els models i teories proposats </li></ul><ul><li>Comprendre la naturalesa de la ciència com a activitat humana, així com el poder i les limitacions del coneixement científic </li></ul><ul><li>Identificar preguntes que es puguin respondre a través de la recerca científica </li></ul><ul><li>Distingir explicacions científiques d’aquelles que no ho són </li></ul>
 10. 10. Les aportacions de la física del segle XX a la visió del món. <ul><li>La física de partícules, el big bang, l’equivalència massa-energia, la dualitat ona-partícula o el principi d’indeterminació han de ser incorporats, ni que sigui a un nivell molt elemental, al bagatge conceptual dels estudiants. </li></ul>
 11. 11. Augmentar l’ús de la indagació com a metodolog ia d’aula <ul><li>Partir d’un context problemàtic comprensible per a l’alumne en el qual es planteja un problema a resoldre </li></ul><ul><li>Realitzar un conjunt d’accions, de manera que cada acció pot constituir una subactivitat </li></ul><ul><li>Incloure en l’activitat una part orientadora, una part executora i una part reguladora </li></ul>
 12. 12. EN RESUM: <ul><li>Una Física: </li></ul><ul><ul><li>Més experimental </li></ul></ul><ul><ul><li>Més contextualitzada </li></ul></ul><ul><ul><li>On la justificació i l’argumentació juguin un paper important </li></ul></ul><ul><ul><li>On s’utilitzen més els mètodes indagatius </li></ul></ul><ul><ul><li>On hi hagi més temps per fer hipòtesis, reflexionar, justificar, argumentar,...... </li></ul></ul>
 13. 13. El decret de mínims del MEC <ul><li>Contenidos comunes </li></ul><ul><li>Interacción gravitatoria </li></ul><ul><li>Vibraciones y ondas </li></ul><ul><li>Óptica </li></ul><ul><li>Interacción electromagnética </li></ul><ul><li>Introducción a la Física moderna </li></ul><ul><li>Contenidos comunes </li></ul><ul><li>Estudio del movimiento </li></ul><ul><li>Dinámica </li></ul><ul><li>La energía y su transferencia: trabajo y calor </li></ul><ul><li>Electricidad </li></ul>
 14. 14. ANAR CAP UN ENSENYAMENT BASAT EN COMPETÈNCIES <ul><li>Indagació científica </li></ul><ul><li>Apropiació sobre la naturalesa de la ciència </li></ul><ul><li>Comprensió i capacitat d’actuar sobre el món físic </li></ul>
 15. 15. ESTRUCTURA DELS CONTINGUTS <ul><li>PRIMER CURS </li></ul><ul><li>Imatges </li></ul><ul><li>El moviment </li></ul><ul><li>L’univers mecànic </li></ul><ul><li>L’ energia </li></ul><ul><li>El corrent elèctric </li></ul><ul><li>SEGON CURS </li></ul><ul><li>Les ones i el so </li></ul><ul><li>Planetes i satèl·lits </li></ul><ul><li>La nova imatge de l’univers </li></ul><ul><li>Màquines electromagnètiques </li></ul><ul><li>El camp elèctric </li></ul>
 16. 16. <ul><li>1. IMATGES </li></ul><ul><li>Revisió de l’ òptica geomètrica: El model de raig de llum en la visió i en situacions i aparells en els que hi hagi miralls i lents. Construcció geomètrica d’imatges de manera gràfica i mitjançant programes de simulació. Determinació de la distància focal en miralls i lents i de la potència de lents convergents i divergents. Disseny i construcció d’algun instrument òptic . </li></ul><ul><li>Anàlisi del comportament de la llum en canviar de medis i en travessar-los: canvi de la velocitat de propagació, reflexió, refracció, absorció/transmissió i dispersió. </li></ul><ul><li>Caracterització de l’ull humà com a sistema òptic. Descripció de l’ull sa, l’ull miop i l’ull hipermetrop i de la correcció mitjançant ulleres o lents de contacte o cirurgia. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Observació de l’espectre de la llum visible. Caracterització de l’espectre electromagnètic. Aplicacions i característiques de les diferents bandes de l’espectre. Caracterització de la llum com a ona. </li></ul><ul><li>Observació experimental, estudi qualitatiu de la polarització de la llum i anàlisi d’ algunes de les seves aplicacions. </li></ul><ul><li>Observació de difracció i d’interferències amb llum. Estudi qualitatiu de la difracció i les interferències utilitzant el Principi de Huygens. Aplicació de les interferències a la lectura amb làser. Mesura de la distància entre pistes en un CD o DVD per difracció amb làser. Anàlisi qualitatiu de diferents aplicacions de la difracció de Raigs-X. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>1. IMATGES </li></ul><ul><li>Contextos: Lents, miralls i instruments òptics.L’ull humà, malalties i la seva correcció. Característiques i aplicacions de les diferents bandes de l’espectre electromagnètic. </li></ul><ul><li>Fets conceptes i models : Òptica geomètrica, imatges en lents i miralls. Caracterització de la llum com ona. Principi de Huygens.Propietats de la llum: polarització, interferències, difracció. </li></ul><ul><li>Activitats i treballs experimentals: Construcció geomètrica d’imatges de manera gràfica i mitjançant programes de simulació.Determinació de la distància focal en miralls i lents i de la potència de lents convergents i divergents. Disseny i construcció d’algun instrument òptic. Observació de l’espectre de la llum visible. Observació experimental de la polarització de la llum, difracció i d’interferències amb llum. Mesura de la distància entre pistes en un CD o DVD per difracció amb làser. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Criteris d’avaluació: </li></ul><ul><ul><li>Utilitzar el model de raig de llum i el model d’ones per tal d’explicar els fenòmens associats al comportament de la llum i la seva interacció amb la matèria i el funcionament dels aparells òptics senzills. </li></ul></ul><ul><ul><li>Descriure i predir, utilitzant esquemes, els fenòmens de reflexió, refracció, absorció, dispersió, difracció i interferències. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer el funcionament de l’ull humà -com a sistema òptic- les seves possibles anomalies i les mesures correctores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Entendre que la llum és un cas particular d’ona electromagnètica i conèixer les altres bandes de l’espectre electromagnètic, amb algunes de les seves característiques. </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>9. MÀQUINES ELECTROMAGNÈTIQUES </li></ul><ul><li>Observació i descripció de generadors, transformadors i motors: les seves parts, la seva funció i la importància en la societat actual. </li></ul><ul><li>Identificació de la interacció magnètica, començant per imants naturals i artificials i la brúixola. Caracterització del camp magnètic a través de la visualització de les línies de camp magnètic a partir de petites experiències, i del vector intensitat de camp magnètic. A través de la realització de l’experiment d’Oersted, identificació dels efectes produïts pels corrents elèctrics i els imants. Realització de petits experiments amb brúixoles i distribucions de corrent, com ara una espira, una bobina o un electroimant. Observació i interpretació de les línies de camp a través d’experiments i simulacions informàtiques. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Forces magnètiques. Observació d’aquestes forces en algun motor senzill. Realització de petites experiències on es posi de manifest la relació entre el camp magnètic i la força produïda sobre corrents elèctrics o sobre càrregues elèctriques en moviment. Utilització de simulacions per tal de visualitzar els vectors ( F , v i B ). Mesura experimental de la força exercida sobre un corrent rectilini per un camp magnètic mitjançant una balança. Anàlisi de la relació entre F,v i B : Llei de Lorentz. Estudi d’algunes aplicacions d’aquesta llei: Acceleradors de partícules, espectròmetre de masses amb la utilització d’esquemes i simulacions informàtiques. Construcció i interpretació del funcionament d’un motor. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Realització de petits experiments d’inducció d’un corrent elèctric en un circuit investigant els factors que influeixen en el valor de la fem induïda. Caracterització de l’ inducció electromagnètica a través de la introducció del concepte de Flux del camp magnètic i de les lleis d’inducció de Faraday i de Lenz. </li></ul><ul><li>Efectes i aplicacions del corrent elèctric induït. Fabricació de corrent altern, alternadors i dinamos. Determinació del valor de la força electromotriu induïda alterna. Identificació dels Corrents de Foucault i la seva aplicació als frens magnètics i a les cuines d’inducció. Anàlisi experimental d’un motor d’inducció. Interpretació de la transformació del corrent a partir de la llei d’inducció de Faraday. Relació de voltatges en un transformador, determinació experimental de la relació de transformació. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Criteris d’avaluació: </li></ul><ul><ul><li>Aplicar els models bàsics de l’electromagnetisme per tal de explicar els funcionament d’algunes màquines electromagnètiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Explicar alguns experiments clàssics com el d’Oersted, construir un motor senzill. </li></ul></ul><ul><ul><li>Explicar el funcionament de motors, altaveus, instruments de mesura elèctrics, tubs de raig catòdics o acceleradors de partícules, així com la producció del corrent elèctric altern, els transformadors els frens d’inducció, i altres fenòmens i dispositius basats en la inducció electromagnètica. </li></ul></ul>
 24. 24. Presentació i debat sobre les propostes curriculars de les matèries de  ciències de batxillerat: FÍSICA Julian Oro Sancho Octavi Plana Cobeta CDECT

×