Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Citilab

767 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Citilab

 1. 1. Experiències dels SE en l’acompanyament a centres educatius (EduCat1x1) Formació CitiLab Artur Tallada 02 de juny de 2010 SE del Baix Ebre
 2. 2. Centres i equip d’acompanyants 12 centres educatius de Equip a Terres de secundària: 9 públics + l’Ebre : 6 persones. 3 concertats Coordinació Territorial en el projecte n’hi ha 9: 8 públics + 1 concertat SE Baix Ebre: 2 persones acompanyants del projecte
 3. 3. Dades del centre Dades del centre Professors i grups que hi participen Persones de contacte (equip directiu, coord. Comissió TAC, Pla TAC i projecte, coord. PFC informàtica) S’estableixen 3 franges Plataformes web de horàries, de dos hores centre de durada (9-11, 11-14 i 15:30-17:30)
 4. 4. Principis bàsics de la intervenció L’acompanyament és: aportar i rebre recursos pedagògics compartir bones pràctiques i espais col·laboratius del projecte suggerir canvis metodològics informar de recursos formatius fomentar el Pla TAC i el Pla de Formació de Centre
 5. 5. Principis bàsics de la intervenció L’acompanyament NO és: donar suport tècnic fer seguiment del projecte fer formació
 6. 6. Principis bàsics de la intervenció L’acompanyament es basa en: les zones de desenvolupament proper (partir dels coneixements i formes de treball del centre i de cada docent) el treball per competències (acostar els processos educatius cap a la funcionalitat, els contextos reals, la transversalitat, ...)
 7. 7. Principis bàsics de la intervenció Orientació a objectius, més que a problemes. Preguntar-se pel Com? més que del Per què? Interacció (Feedback) enfront fracàs (Failure). Considerar possibilitats ans que necessitats. Adoptar una actitud de curiositat i fascinació en lloc de fer suposicions per endavant.
 8. 8. Preguntes per orientar les activitats Fonamenta l’autonomia, la iniciativa i la creativitat de l’alumnat S’intervé més a partir de preguntes que d’explicacions? A part de l’esforç individual hi ha també treball en parelles o en grups (parlar, consensuar, argumentar,...)? S’ha de raonar i justificar els resultats? S’avança de manera estructurada?
 9. 9. Accions específiques (1r nivell) Carta de serveis: “Assessorament en el Projecte EduCat1x1” posar la xarxa >> evolucionarà i passa a prioritat màxima Carta de serveis: Ús metodològic de les PDI’s Intrawebs i ús educatiu dels blocs Pla TAC Recursos curriculars Assessorament en programari lliure Projectes col·laboratius Entorns virtuals d’aprenentatge
 10. 10. Model de treball
 11. 11. Model de treball
 12. 12. Model de treball
 13. 13. Model de treball
 14. 14. Model de treball
 15. 15. Accions específiques (2n nivell) (sensibilització, coordinació i dinamització) Seminari de “Continguts Digitals” (PFZ) (setembre 2009) Activitat de formació dins el Pla de Formació de Zona (finals de juny de 2010) (PFZ) Tastets TIC “Experiència del centre Manel Sales i Ferré com a participant del Projecte EduCat1x1” (PFZ) SemTAC “Seminari TAC de primària” (PFZ) Seminari “TIC avançat” (PFZ)
 16. 16. Accions específiques (3r nivell) Xarxa de centres Elaboració de materials específics (JT 1x1)
 17. 17. Del què em sento més satisfet? Bona orientació des del principi del SE/CRP Baix Ebre envers el projecte Bona acollida per part dels centres (i del professorat) Oportunitat d’acció directa i col·lectiva (centres) S’ha pogut començar a esbossar un guió o index específic de continguts relacionats amb el projecte Satisfacció per compartir èxits i per poder dotar d’elements de seguretat als docents
 18. 18. Pensant en el proper curs (sistema) a mesura que el projecte es va desplegant existeix una referència per als centres de nova incorporació s’han realitzat diverses accions d’acompanyament i per tant es coneixen les problemàtiques més comunes però també les alternatives el projecte actua(rà) com a detonant en centres i docents: metodologia, coordinació d’equips docents, PFC, ... es donarà continuïtat a les activitats del PFZ
 19. 19. Pensant en el proper curs (SE/CRP) el SE/CRP Baix Ebre es podrà organitzar amb un temps prudencial en el nostre cas el servei esdevindrà una acció transversal, que serà el pal de paller en els centres d’educació secundària (1x1) treballarem per dinamitzar una xarxa de centres de zona (espai web específic)
 20. 20. Pensant en el proper curs (personal) més experiència en l’acompanyament al projecte EduCat1x1 >> passant a mode coach escolta activa i aportació generosa >> de lurker a networker aprendre, desaprendre, reaprendre >> lifelong learning
 21. 21. Temes “emergents” organització de recursos digitals gestió de l’aula espais digitals del centre profilaxi digital ventall metodològic desplegament competencial evolució de l’avaluació coaching
 22. 22. - Podria dir-me, si us plau, el camí que he de seguir a partir d’aquí? - Això depèn en bona mesura del lloc on vulguis anar - va dir el gat. - No m’importa massa on ... - va dir Alícia. - Llavors no importa per on vagis - va dir el gat. LEWIS CAROL, Alícia en el País de les Meravelles
 23. 23. ... a veure, com tinc la motxilla? Formació CitiLab Artur Tallada 02 de juny de 2010 SE del Baix Ebre

×