Projecte Curricular De Ciències

1,290 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte Curricular De Ciències

 1. 1. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci On hem de gaudir ensenyant i aprenent On hem de crear la necessitat d’aprendre El centre és un espai de convivència i de formació
 2. 2. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci Els alumnes són responsables del seu procés d’aprenentatge Assegurar l’hàbit d’estudi Desenvolupar les seves competències Assegurar la seva autoestima Millorar el seu nivell acadèmic
 3. 3. Competències bàsiques
 4. 4. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci <ul><li>COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA </li></ul><ul><li>Conèixer la seva pròpia persona </li></ul><ul><li>Acceptar-se i intentar millorar </li></ul><ul><li>Acceptar i respectar als altres </li></ul><ul><li>Mantenir un comportament correcte a l’aula </li></ul><ul><li>Mostrar les pròpies idees </li></ul><ul><li>Acceptar i respectar les idees dels altres </li></ul><ul><li>Discutir amb un comportament adequat </li></ul><ul><li>Saber arribar a acords i pactar </li></ul><ul><li>Complir els acords </li></ul><ul><li>Acceptar democràticament una decisió </li></ul><ul><li>Cooperar amb els altres </li></ul><ul><li>Desenvolupar sentiments d’empatia vers als altres </li></ul>
 5. 5. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci <ul><li>COMPETÈNCIA PER APRENDRE A APRENDRE </li></ul><ul><li>Tenir consciència de les pròpies capacitats </li></ul><ul><li>Tenir consciència de les estratègies necessàries per desenvolupar-les: atenció, concentració, memòria, comprensió, i expressió língüística. </li></ul><ul><li>Plantejar-se objectius a curt, mitjà i llarg tèrmini. </li></ul><ul><li>Ser capaç d’autoavaluar-se i autoregular-se. </li></ul><ul><li>Tenir responsabilitat, compromís personal,saber administrar l’esforç, acceptar les errades, i aprendre dels i amb els altres. </li></ul>
 6. 6. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES IES Leonardo da Vinci . <ul><li>AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL </li></ul><ul><li>Saber analitzar possibilitats i limitacions </li></ul><ul><li>Planificar, prendre decisions, actuar, extreure conclusions, i valorar les possibilitats de millora </li></ul><ul><li>Buscar solucions i portar-les a la pràctica. </li></ul>
 7. 7. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci <ul><li>COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA </li></ul><ul><li>Saber comunicar oralment ( conversar, escoltar i expressar-se). </li></ul><ul><li>Saber comunicar per escrit: textos que conten, descriuen, expliquen, justifiquen i argumenten. </li></ul><ul><li>Dominar els llenguatges audiovisuals. </li></ul>
 8. 8. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci <ul><li>COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. </li></ul><ul><li>Aplicar els elements matemàtics bàsics ( diferents tipus de nombres, mesures, símbols,elements geomètrics...) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana. </li></ul><ul><li>Elaborar la informació a través d’eines matemàtiques </li></ul><ul><li>( mapes, gràfics, taules) </li></ul><ul><li>Posar en marxa processos de raonament que condueixin a la solució de problemes o a l’obtenció d’informació. </li></ul>
 9. 9. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci <ul><li>TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL </li></ul><ul><li>Cercar, captar, seleccionar, registrar i processar informació. </li></ul><ul><li>Comprendre la informació i integrar-la en els diferents esquemes de coneixement. </li></ul><ul><li>Tractar i utilitzar la informació en diferents suports i tecnologies. </li></ul>
 10. 10. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci <ul><li>COMPETÈNCIES CIENTÍFIQUES </li></ul><ul><li>Fomentar l'interès per conèixer el mètode científic de generar explicacions sobre el mon </li></ul><ul><li>Pensar científicament a partir de construir i utilitzar els models de la ciència </li></ul><ul><li>Plantejar-se preguntes investigables científicament, planificar com trobar evidències de les hipòtesis plantejades, deduir i analitzar les conclusions </li></ul><ul><li>Pensar autònomament, assumint que el coneixement científic evoluciona a partir de la recerca de noves evidències, i de les discussions sobre les interpretacions </li></ul><ul><li>Comunicar en llenguatge científic les dades, les idees i les conclusions </li></ul><ul><li>Disposar de criteris per analitzar críticament textos de contingut científic de diferents fonts </li></ul><ul><li>Utilitzar el coneixement científic per argumentar de manera autònoma i creativa les actuacions coma ciutadans responsables en relació a: </li></ul><ul><li> La gestió sostenible del medi </li></ul><ul><li> La pròpia salut i la comunitària </li></ul><ul><li> L’ús d’aparells i materials en la vida quotidiana </li></ul><ul><li> </li></ul>
 11. 11. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES IES Leonardo da Vinci . ESTRUCTURA DELS CONTINGUTS Primer curs Segon curs Tercer curs Quarts curs <ul><li>Anàlisi i interpretació de la diversitat </li></ul><ul><li>i regularitat en: </li></ul><ul><li>Materials </li></ul><ul><li>Éssers vius </li></ul><ul><li>Embolcalls de la terra </li></ul><ul><li>En estructures de l’univers </li></ul><ul><li>Canvis amb transferències d’energia en: </li></ul><ul><li>Els materials, </li></ul><ul><li>En els éssers vius i els ecosistemes </li></ul><ul><li>En els processos geològics </li></ul><ul><li>Explicació de: </li></ul><ul><li>Canvis químics </li></ul><ul><li>Sistemes elèctrics </li></ul><ul><li>El cos humà </li></ul><ul><li>Processos geològic interns </li></ul><ul><li>BIOLOGIA I GEOLOGIA: </li></ul><ul><li>La teoria cel·lular </li></ul><ul><li>La teoria de la herència i de l’evolució </li></ul><ul><li>La teoria de la tectònica de plaques </li></ul><ul><li>FISICA I QUIMICA </li></ul><ul><li>Moviment de partícules i ones </li></ul><ul><li>Interpretació de les propietats </li></ul><ul><li>de les substàncies i </li></ul><ul><li>dels seus canvis en funció de la </li></ul><ul><li>teoria atòmicomolecular </li></ul>
 12. 12. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci <ul><li>Utilització del coneixement per dissenyar i argumentar actuacions per minimitzar el consum de materials i el manteniment de la biodiversitat en els entorns familiars i escolars </li></ul><ul><li>Comparació entre mesures i observacions </li></ul><ul><li>Anàlisi dels resultats i tractament dels errors produïts </li></ul><ul><li>Identificació de regularitats per classificar i diferències </li></ul><ul><li>Identificar magnituds per mesurar </li></ul><ul><li>Selecció dels instruments adequats </li></ul><ul><li>Disseny i aplicació de procediments de mesura </li></ul><ul><li>Elaboració de taules i gràfics </li></ul><ul><li>identificació de variables a observar per obtenir evidències </li></ul><ul><li>Recerca de dades a diferents fonts </li></ul><ul><li>Observar i descriure de la terra i els materials </li></ul><ul><li>Comparar característiques identificades </li></ul><ul><li>Plantejar-se preguntes per ser investigades </li></ul>Transferir el coneixement a la interpretació d’altres fenòmens Extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les Investigar problemes, obtenir dades i reconèixer evidències Comprensió de fenòmens i situacions complexes Competències comunes a desenvolupar en cada curs. PRIMER D’ESO
 13. 13. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci La vida a la terra La terra i els seus embocalls L’Univers i el sistema solar La Matèria Continguts a desenvolupar PRIMER D’ESO
 14. 14. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci <ul><li>Utilització del coneixement per dissenyar i argumentar actuacions orientades a estalviar energia i preservar ecosistemes naturals </li></ul><ul><li>Lectura crítica de textos que mostrin explicacions i interpretacions </li></ul><ul><li>Establiment de relacions amb aplicacions tecnològiques. </li></ul><ul><li>Identificació de relacions entre variables i deducció de regularitats i lleis senzilles </li></ul><ul><li>Elaboració d’informes sobre el treball realitzat per justificar les conclusions, tant des de les dades recollides com des dels referents teòrics </li></ul><ul><li>Disseny de petites investigacions </li></ul><ul><li>Elaboració de taules i de gràfiques </li></ul><ul><li>Identificació d’evidències de canvis i d’aspectes que no canviïn </li></ul><ul><li>Recerca de dades a diferents fonts </li></ul><ul><li>Observar i descriure canvis en els moviments i els materials </li></ul><ul><li>Plantejar-se preguntes que comportin l’establiment de relacions entre variables </li></ul><ul><li>Diferenciació entre observacions, inferències interpretacions i opinions personals </li></ul>Transferir el coneixement a la interpretació d’altres fenòmens Extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les Investigar problemes, obtenir dades i reconèixer evidències Comprensió de fenòmens i situacions complexes Competències comunes a desenvolupar en cada curs. SEGON D’ESO
 15. 15. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci La vida en acció La superfície terrestre L’energia Interaccions en el mon físic Continguts a desenvolupar SEGON D’ESO
 16. 16. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci <ul><li>Utilització del coneixement per dissenyar i argumentar actuacions orientades a estalviar energia elèctrica i prevenir la contaminació de l’entorn </li></ul><ul><li>Aprendre a fonamentar maneres de viure saludables, individuals i col·lectives </li></ul><ul><li>Reconeixement de les limitacions d’ordre socioeconòmic que condicionen tant les investigacions com les aplicacions </li></ul><ul><li>Argumentació de conclusions, tenint en compte variables diferents, punts de vista alternatius i el seu caràcter provisional </li></ul><ul><li>Adaptació de l’expressió de les conclusions al mitjà utilitzat ( informe escrit, exposició oral, web...) </li></ul><ul><li>Disseny de petites investigacions per validar hipòtesis que comportin controlar variables. </li></ul><ul><li>Identificació d'evidències que confirmen o refuten hipòtesis </li></ul><ul><li>Lectura de recerques històriques i anàlisi crítica dels procediments emprats per a la recollida de dades i de les evidències que mostren </li></ul><ul><li>Observar i descriure canvis en els materials i en el cos humà amb un vocabulari rigorós. </li></ul><ul><li>Plantejar-se preguntes i identificació dels models científics teòrics </li></ul><ul><li>Plantejament d’hipòtesis per posar a prova els models propis. </li></ul>Transferir el coneixement a la interpretació d’altres fenòmens Extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les Investigar problemes, obtenir dades i reconèixer evidències Comprensió de fenòmens i situacions complexes Competències comunes a desenvolupar en cada curs. TERCER D’ESO
 17. 17. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci Energia i canvis química Les reaccions químiques La matèria a l’Univers Continguts a desenvolupar TERCER D’ESO FÍSICA I QUÍMICA
 18. 18. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci L’activitat humana en els subsistemes de la terra Les respostes del cos La nutrició humana La reproducció humana Continguts a desenvolupar TERCER D’ESO BIOLOGIA I GEOLOGIA
 19. 19. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci <ul><li>Utilització del coneixement per interpretar aplicacions tecnològiques i problemes socioambientals </li></ul><ul><li>Aplicació en l’actuació de principis com el de la precaució i valors com els d’equitat, solidaritat i responsabilitat </li></ul><ul><li>Reconeixement del caràcter evolutiu de la ciència i de les aportacions en les condicions de vida de les persones </li></ul><ul><li>Identificació de possibles evidències en les dades obtingudes </li></ul><ul><li>Validació de conclusions a partir de la confrontació amb d’altres </li></ul><ul><li>Capacitat de formulació de noves preguntes a partir dels resultats obtinguts </li></ul><ul><li>Recull sistemàtics de dades amb aparells exactes i precisos </li></ul><ul><li>Cerca de dades a partir de diferents fonts i anàlisi crítica del seu interès i limitacions </li></ul><ul><li>Regulació de dissenys experimentals per cercar noves dades </li></ul><ul><li>Plantejament de preguntes i discussió sobre el seu interès i la manera de definir-les </li></ul><ul><li>Reconeixement de la complexitat dels problemes i de la necessitat d’interrelacionar models teòrics per donar-hi resposta </li></ul><ul><li>Categorització dels models teòrics </li></ul>Transferir el coneixement a la interpretació d’altres fenòmens Extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les Investigar problemes, obtenir dades i reconèixer evidències Comprensió de fenòmens i situacions complexes Competències comunes a desenvolupar en cada curs. QUART D’ESO FISICA I QUÍMICA
 20. 20. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci Estructura i propietats de la matèria Les ones Forces i moviment CONTINGUTS A DESENVOLUPAR QUART CURS FÍSICA I QUÍMICA
 21. 21. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci <ul><li>Utilització del coneixement per interpretar aplicacions tecnològiques i problemes socioambientals </li></ul><ul><li>Aplicació en l’actuació de principis com el de la precaució i valors com els d’equitat, solidaritat i responsabilitat </li></ul><ul><li>Reconeixement del caràcter evolutiu de la ciència i de les aportacions en les condicions de vida de les persones </li></ul><ul><li>Identificació de possibles evidències en les dades obtingudes </li></ul><ul><li>Validació de conclusions a partir de la confrontació amb d’altres </li></ul><ul><li>Capacitat de formulació de noves preguntes a partir dels resultats obtinguts </li></ul><ul><li>Recull sistemàtics de dades amb aparells exactes i precisos </li></ul><ul><li>Cerca de dades a partir de diferents fonts i anàlisi crítica del seu interès i limitacions </li></ul><ul><li>Regulació de dissenys experimentals per cercar noves dades </li></ul><ul><li>Plantejament de preguntes i discussió sobre el seu interès i la manera de definir-les </li></ul><ul><li>Reconeixement de la complexitat dels problemes i de la necessitat d’interrelacionar models teòrics per donar-hi resposta </li></ul><ul><li>Categorització dels models teòrics </li></ul>Transferir el coneixement a la interpretació d’altres fenòmens Extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les Investigar problemes, obtenir dades i reconèixer evidències Comprensió de fenòmens i situacions complexes Competències comunes a desenvolupar en cada curs. QUART D’ESO BIOLOGIA I GEOLOGIA
 22. 22. PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES. IES Leonardo da Vinci Origen i evolució dels éssers vius La vida, conservació i canvi La terra un planeta canviant CONTINGUTS A DESENVOLUPAR QUART CURS BIOLOGIA I GEOLOGIA

×