Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Չինաստան

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Չինաստան

  1. 1.  Տարածքը` 9,6 մլն քառ.կմ Բնակչությունը` 1մլրդ 324 մլն (2006թ) Մայրաքաղաքը` Պեկին (Բեյջին)
  2. 2. Արևելքում Մեծ Չինական հարթավայրերնԱրևմուտքում` ենՏակլամական, Ալաշանիսարահարթերը Հարավում Տիբեթի բարձրավանդակը
  3. 3. Յանցզի գետ-աշխարհում երրորդն է ջրառատությամբ Խոշոր գետերից են Հուանհեն, Սիցզյանը, ինչպես նաև Սալուին և Մեկոնգ գետերի վերին հոսանքները
  4. 4. Բնակչությունը Բնակչության 93%-ը չինացիներ են: Ապրում են մոնղոլներ, ույղուրներ, ման ջուրներ, տիբեթցիներ Դավանում են կոնֆուցիականություն, բուդդայականություն, դաոսականություն, մահմեդականություն Ուրբանիզացմանմակարդակը 40% է :
  5. 5. Շանհայը երկրի արդյունաբերական,տրանսպորտային կենտրոնն է:Գտնվում է Յանցզի գետ ափին, օվկիանոսից 50կմ հեռավորության վրա: Բնակվում է 15 մլն մարդ: Բեյջին կամ Պեկին, երկրի մայրաքաղաքն է1949թ-ից: Բնակվում է 10 մլն մարդ:
  6. 6. Չունցինը հնագույն քաղաքներիցէ: Մեքենաշինության, քիմիականարդյունաբերության, մետաղաձուլության կենտրոնն է: Բնակվում է 15մլն մարդ:
  7. 7. Տեսարժան վայրերը

×