Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Գյուղատնտեսություն

15,882 views

Published on

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This service will write as best as they can. So you do not need to waste the time on rewritings.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Սիրանուշ և Գոհար, շատ տպավորիչ աշխատանք եք կատարել: Ես, իբրև Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարանի ուսանող, բարձր եմ գնահատում Ձեր կատարած աշխատանքը և եզրակացրեցի, որ Դուք ապագայում մեծ հաջողությունների կհասնեք մեր իսկ համալսարանի ագրոնոմիական ֆակուլտետում:
  Շնորհակալություն
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Գյուղատնտեսություն

 1. 1. Գյուղատնտեսություն
 2. 2. Գյուղատնտեսություն Գյուղատնտեսությունը նյութական արտադրության հնագույն ու հիմնարար ճյուղն է: Այն մարդկանց տալիս է անհրաժեշտ սնունդ, իսկ արդյունաբերությունը` հումք:
 3. 3. Գյուղատնտեսության տարբերությունները • Առաջին տարբերությունն այն է, որ հիմնական արտադրողական ուժը հողն է, այն ամբողջությամբ հենվում է հողի բնական բերրիության և մշակաբույսերի ու ընտանի կենդանիների աճի ու զարգացման, այսինքն բնական երևույթների վրա և ուղղակիորեն կախված է դրանից:
 4. 4. Գյուղատնտեսության տարբերությունները • Երկրորդ տարբերություն. Հողը առկա է ամենուրեք, որտեղ մշտական բնակչություն կա: Այն զբաղեցնում է ընդարձակ տարածություններ և ունի ոչ թե կետային տեղաբաշխում, ինչպես բնակավայրերը, հանքավայրերը և անդյունաբերական ձեռնարկությունները, այլ տարածքային համատարած տեղաբաշխում: • Երրորդ տարբերություն. Գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքը բացառապես կախված է տեղի բնական պայմաններից ու ռեսուրսներից և հողի օգտագործման տեսակից:
 5. 5. Գյուղատնտեսության ճյուղերը գյուղատնտեսություն բուսաբուծություն անասնապահություն
 6. 6. Հողահանդակներ • Գուղատնտեսական հողահանդակները բաղկացած են վարելահողերից, բազմամյա տնկարկներից, արոտավայրերից ու խոտհարքներից:
 7. 7. Հողային ֆոնդ Եթե արդյունաբերության աշխատանքի գլխավոր միջոցը սարքավորումներն ու մեքենաներն են, ապա գյուղատնտեսությունում դա հողն է: Հողերի ամբողջությունն անվանում են հողային ֆոնդ, որի կազմում առանձնացվում են գյուղատնտեսական արտադրությունում օգտագործելի` գյուղատնտեսական հողեր կամ հողահանդակներ` վարելահողեր, այգիներ, արոտավայրեր, խոտհարքներ և գյուղատնտեսական արտադրությունում չօգտագործվող հողատարածքներ` անտառներ, ճահիճներ, լերկ ժայռեր, սառցադաշտեր, կառուցապատված տարածքներ, ամայի անապատներ: Գյուղատնտեսական հողահանդակները կազմում են աշխարհի հողային ֆոնդի 1/3-ը:
 8. 8. Հողերի բարելավումը Բերրիության բարձրացման համար կատարվում են հողերի բարելավմանը (մելիորացիա) նպատակաուղղված բազմաբնույթ աշխատանքներ. • չոր հողերի արհեստական ոռոգում, • գերխոնավ հողերի չորացում, • քարքարոտ հողերի քարամաքրում • և այլն: Արհեստական ոռոգումը ամենատարածված հողաբարելավման միջոցառումն է:
 9. 9. Ջրի օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ
 10. 10. Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման հին ուղղությունը էքստենսիվն է, երբ հողագործության արտադրանքի ծավալն աճում է ցանքատարածքների ավելացման` ընդարձակման, իսկ անասնապահության արտադրանքի ծավալը` կենդանիների գլխաքանակի ավելացման շնորհիվ: Որպես հողագործության համախառն բերքի և անասնապահության արտադրանքի ավելացման մեծ հնարավորությամբ օժտված ուղղություն կարող է ծառայել գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը: Գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը ենթադրում է մշակվող հողի միավոր տարածքից` մեկ հեկտարից ստացվող բերքի` բերքատվության, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մեկ գլուխ կենդանուց ստացվող մթերքի` մթերատվության ավելացում: Գյուղատնտեսության ուղղությունները Էքստենսիվ Ինտենսիվ
 11. 11. ԷքստենսիվԻնտենսիվ
 12. 12. Վերջ Հեղինակներ՝ Սիրանուշ Ասատրյան, Գոհար Հվհաննիսյան 7-1 դասարան

×