Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
«Կրթական փոխանակումներ,
ուսումնա-հայրենագիտական
ճամփորդություններ»
Տեղական փոխանակումներ
 Միջազգային փոխանակումներ
 Համագործակցություն
հիմնադրամների, ՀԿ-ների հետ

Միջազգային փոխանակումներ
Վրաստան
Թբիլիսիի 104 հայկական դպրոց



Թբիլիսիի Սայաթ Նովայի անվան 98
դպրոց


Թբիլիսիի Սոլիկո Վիրսալաձեի
անվան գեղարվեստի թիվ 1 դպրոց


Ջավախքի Գանձա և Հեշտիա
գյուղերի հանրային դպրոցներ
Թուրքիա
Վանի Անատոլիական վարժարան
 Իզմիրի տիեզերագիտական Ճամբար

Արցախ
Ստեփանակերտի թիվ 8
 Վանք գյուղի հիմնական
 Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան
հիմնական դպրոցներ

Տեղական կրթական
փոխանակումներ
Հայաստանի մարզերի դպրոցներ
 World Vision Կազմակերպություն
 «Դար» հիմնադրամ
 Տավուշի « Վեր...
Յուրաքանչյուր հայրենագիտական
ճանապարհոդություն նոր կրթական
կապի ստեղծում է:
 Արշավի վայրը ընտրելիս առցանց
ուսումնասիրում ...
Հայրենագիտական
ճամփորդությունները փոխադարձ են
 Մշտապես հյուրընկալում ու
հյուրընկալվում ենք ուսումնական,
հայրենագիտական, է...
կրթական փոխանակումներ, ուսումնա հայրենագիտական ճամփորդություններ»
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

կրթական փոխանակումներ, ուսումնա հայրենագիտական ճամփորդություններ»

558 views

Published on

 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

կրթական փոխանակումներ, ուսումնա հայրենագիտական ճամփորդություններ»

 1. 1. «Կրթական փոխանակումներ, ուսումնա-հայրենագիտական ճամփորդություններ»
 2. 2. Տեղական փոխանակումներ  Միջազգային փոխանակումներ  Համագործակցություն հիմնադրամների, ՀԿ-ների հետ 
 3. 3. Միջազգային փոխանակումներ Վրաստան Թբիլիսիի 104 հայկական դպրոց 
 4. 4.  Թբիլիսիի Սայաթ Նովայի անվան 98 դպրոց
 5. 5.  Թբիլիսիի Սոլիկո Վիրսալաձեի անվան գեղարվեստի թիվ 1 դպրոց
 6. 6.  Ջավախքի Գանձա և Հեշտիա գյուղերի հանրային դպրոցներ
 7. 7. Թուրքիա Վանի Անատոլիական վարժարան  Իզմիրի տիեզերագիտական Ճամբար 
 8. 8. Արցախ Ստեփանակերտի թիվ 8  Վանք գյուղի հիմնական  Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան հիմնական դպրոցներ 
 9. 9. Տեղական կրթական փոխանակումներ Հայաստանի մարզերի դպրոցներ  World Vision Կազմակերպություն  «Դար» հիմնադրամ  Տավուշի « Վերածնունդ » հիմնադրամ  Հայ Օգնության Ֆոնդ  ....... 
 10. 10. Յուրաքանչյուր հայրենագիտական ճանապարհոդություն նոր կրթական կապի ստեղծում է:  Արշավի վայրը ընտրելիս առցանց ուսումնասիրում ենք տեղանքը, կապ հաստատում տեղի դպրոցի հետ 
 11. 11. Հայրենագիտական ճամփորդությունները փոխադարձ են  Մշտապես հյուրընկալում ու հյուրընկալվում ենք ուսումնական, հայրենագիտական, էկոլոգիական նախագծերի շրջանակներում 

×