Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Արևելյան Ասիա

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Արևելյան Ասիա

  1. 1. Արևելյան Ասիա Տարածքը – 12մլն.քառ.կմ Բնակչությունը – 1,5մլրդ մարդ Պետություն – Մայրաքաղաք  Չինաստան – Պեկին  Ճապոնիա – Տոկիո  Մոնղոլիա – Ուլան Բատոր  Հս Կորեա – Փհենյան  Հվ Կորեա – Սեուլ  Թայվան - Թայբեյ
  2. 2. Արևելյան Ասիան ամենաարագզարգացող տարածաշրջանն է:Այստեղմեծ է թե մարդկային, թե տնտեսականներուժը:Արևելյան Ասիայի երկրներըԵվրոպական երկրներից ավելի ուշ ենսկսել զարգանալ, բայց կարճժամանակահատվածում դարձանտնտեսապես հզոր: Այդպիք են`Ճապոնիան, ՀյուսիսայինԿորեան, Թայվանի Չինականհանրապետությունը, իսկ այսօրարդեն նաև Չինաստանն է զարգանումայդ ուղով:
  3. 3. Բացի տնտեսական փոփոխություններից Արևելյան Ասիայում տեղի են ունեցել նաև քաղաքական փոփոխություններ: Մոնղոլիան, ՉինաՉինաստանից ստանը և Կորեան անջատվեց Ժողովրդադեմոկր Թայվանը ատականից դարձան Կորեան Սոցիալիստական: բաժանվեց Հարավային և Հյուսիսայինի: Այս խնդիրը մինչև օրս չլուծված քաղաքական խնդիր է:
  4. 4. Տարածքիմեծությամբ առավել Բնակչության թվով մեծ են. առավել մեծ են. Չինաստան, Մոնղոլիա Չինաստան Ճապոնաիա Տնտեսապես զարգացած են Ճապոնիա Չինաստան Հյուսիսային Կորեա
  5. 5. ՄակրեևույթըԼեռնաշղթաներ Հիմալայան Կունլուն Սարահարթեր,ան Մոնղոլական Ալթայ ապատներ Տիբեթի Գոբի ՏակլամականՀիմալայան լեռներ Գոբի անապատ
  6. 6. Գետերը
  7. 7. Բնակչությունը Չինաստանում բնակվում է շուրջ 50 ժողովուրդ`չինացիներ, ույղուրներր, մ անջուրներ,մյաոներ,տիբեթցիներ Ճապոնիան և Կորեան միազգ պետություններ են Տարածաշրջանում վարում են ծնելիության նվազեցման քաղաքականություն
  8. 8. Տնտեսություն Տարածաշրջանը աշխարհում առաջատար է ածխի հանույթով,սև մետաղաձուլությամբ, մեքենաշինությ ան որոշ արտադրատեսակների,տեքստիլ արդյունաբերության,հացահատիկի, ոչ խարների և խոզերի գլխաքանակով, ձկնորսությամբ և այլն:

×