Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Արգելոցներ և արգելավայրեր

2,688 views

Published on

  • Be the first to comment

Արգելոցներ և արգելավայրեր

  1. 1. Բնության հատուկ պահպանվողտարածքներԲնության հատուկ պահպանվող տարածքներըապահովում են եզակի էկոհամակարգերի,հազվագյուտ, անհետացման եզրին գտնվող, էնդեմ,ռելիկտային տեսակների պահպանությունը ևվերարտադրությունը բնական միջավայրում:
  2. 2. Խիստ պահպանության ռեժիմով բնական արգելոցԽիստ պահպանության ռեժիմով տարածքԱզգային պարկԲնության հուշարձանԱրգելավայրՑամաքային և ջրային լադշաֆտներիպահպանություն, ռեկրեացիա:Կառավարվող ռեսուրսներով պահպանվողտարածքներԲնության հատուկ պահպանվողտարածքների դասակարգում
  3. 3. Պետական արգելոցները գիտական, կրթական,պատմամշակույթային արժեք ներկայացնողառանձնահատուկ բնապահպանական, գեղագիտականհատկանիշներով օժտված միջազգային և/կամհանրապետական նշանակություն ունեցող տարածքներ են,որտեղ բնական միջավայրի զարգացման գործընթացներնընթանում են առանց մարդու անմիջական միջամտության:ՀՀ պետական արգելոցներն են`Խոսրովի, Էրեբունու,Շիկահողի արգելանոցներ:Պետական արգելոցներ
  4. 4. Գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում` Խուստուփ լեռան հարավ-արևելյան և Մեղրու լեռնաշղթայի հյուսիս արևելյան լանջերին:Հիմնվել է 1958 թվականին: Տարածքը կազմում է մոտ 10 330հա: Կազմավորվել է մի շարք ծառատեսակների ևկենդանիների պահպանության նպատակով: Տարածքի մոտ94%-ն անտառապատ է: Կան նաև վայրի պտղատուծառատեսակներ` տանձենի, խնձորենի, կենի, վայրի ընկուզենի,լորենի, հացենի, թխկի, թեղի, սալորենի: Արգելոցի տարածքումսողուններից հայտնի են գյուրզան, լորտուները, դեղնափորիկը,իժը: Թռչուններից տարածված են վայրի հնդկահավը,քարարծիվը, սպիտակագլուխ անգղը, կաթնասուններից` գորշարջը, վարազը, այծյամը, գայլը, աղվեսը, գորշ նապաստակը,լայնականջ ոզնին:Շիկահողի արգելոցը
  5. 5. Շատերը են գալիս բարձրանալու Խուստուփ լեռը:Խուստուփ լեռան ճանապարհին է Գեղանուշ համայնքը,որտեղ կան պատմական հուշարձաններ: Գյուղն ունիհետաքրքիր ավանդույթներ, ինչպես նաև առասպելներև հետաքրքիր պատմություններ՝ կապվածԳեղանուշում ծնված խիզախմարդկանց հետ(էթնոտուրիզմի տարր): Գյուղի սբ. Հռիփսիմե եկեղեցուբակում դրված են նախաքրիստոնեականդարաշրջանին պատկանող մի քանի Վիշապաքարեր:Շատ կհետաքրքրեն հուշարձան-դամբարանները,որոնք կառուցվել են մոտ 4000 տարի առաջ և առայժմչեն պեղվել»: Գյուղում կա նաև հանքային ջրի փոքրաղբյուր:Շիկահողը` էկոտուրիզմի կենտրոն
  6. 6. Գյուղում կարող են զարգանալ էկոտուրիզմի բազմաթիվտեսակներ, ներառյալ լեռնամագլցումը, վայրիկենդանիների դիտումը և արշավները: Շիկահողումկարող են զարգանալ նաև պատմամշակութայինտուրիզմը և էթնոտուրիզմը:Գյուղում` ուտելիքներից հայտնի է չիրաթթուն,մասրաթթուն, հոնաթթուն, խաշ-խաշը, թռնաճաշը,կորկոտը, տոլմաների բազմազան տեսականին,մասուրի, ալոճի գինին, մոշի օղին, շորվան: Ու քանի որուսումնասիրողները խորհրդատվության կարիք ունեննաև հանրային հատվածից, մեր կողմից հավելենք, որայս ուտեստները հաստատ չեն կարող քրիստոնեականշրջանի լինել:

×