Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Արևմտյան Եվրոպա

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Արևմտյան Եվրոպա

  1. 1.  Տարածքը - 1,1 մլն քառ.կմ  Բնակչությունը – 150 մլն. Մարդ  Կազմված է 8 պետություններից Խոշոր պետություններ-Գերմանիա Ֆրանսիա Բենիլյուքս – Բելգիա Նիդեռլանդներ Լյուքսեմբուրգ Ալպյան պետություններ – Ավստրիա Շվեցարիա Լիխտենշտեյն
  2. 2.  Կա կլիմայի երկու տիպ` › Հարթավայրերում ու ծովափում–մեղմ ու խոնավ › Հեռավոր և լեռնային շրջաններում – զով կլիմա Բարձր լեռնային շրջաններում ցուրտ է երկարատև ձմեռներով
  3. 3.  Դանուբ – Գերմանիա, Ավստրիա  Հռենոս - Գերմանիա, Նիդեռլանդներ  Էլբա, Օդեր – Գերմանիա  Սենա, Լուարա – Ֆրանսիա Լճեր Ժնևի և Բոդենի
  4. 4.  Ազգային կազմը խայտաբղետ է › Գերմանացիներ, ֆրանսիացին › Բելգիա – ֆլամանդացիներ և վալոններ › Ավստրիա – ավստրիացիներ – 99% Ուրբանիզացման մակարդակը – 77% Բնական աճը 0,2%

×