Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тенденції 2017 року в ОРДО. Огляд основних подій

1,083 views

Published on

Російсько-український військовий конфлікт на Донбасі триває вже більше трьох років і є основним фактором, що впливає на життя людей на непідконтрольній Україні території Донецької області.

Повсякденне життя громадян України та суспільні процеси на цій території потребують прискіпливого вивчення задля формування адекватної державної політики, яка б сприяла збереженню зв’язків з мешканцями непідконтрольних територій і полегшила їх майбутню інтеграцію до єдиного українського політичного, інформаційного, культурного, економічного, історичного простору. Аналітична група громадської організації «Донецький інститут інформації» (далі – ДІІ) підбила підсумки 2017 року для територій, підконтрольних «ДНР».

Головною тенденцією 2017 року стало посилення зв’язків непідконтрольних районів з Російською Федерацією та значне послаблення зв’язків з «великою» Україною. Це простежується в наступному:

організація «ДНР» дедалі більше укріплюється й формує монолітну структуру управління в окремих районах Донецької області (далі – ОРДО);
представники «ДНР» намагаються опосередковано впливати на російську державну політику;
угруповання «ДНР» розпочало експансію на територію, підконтрольну угрупованню «ЛНР» (здійснює контроль над окремими районами Луганської області – далі ОРЛО) й посилила там свій вплив.

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Тенденції 2017 року в ОРДО. Огляд основних подій

  1. 1. 1 Тенденції 2017 року в ОРДО. Огляд основних подій (memo) Огляд підготувала аналітична група ДІІ Редактор: Віталій Сизов Грудень 2017
  2. 2. 2
  3. 3. 3 Російсько-український військовий конфлікт на Донбасі триває вже більше трьох років і є ос- новним фактором, що впливає на життя людей на непідконтрольній Україні території Донецької області. ПовсякденнежиттягромадянУкраїнитасуспіль- ні процеси на цій території потребують прискі- пливого вивчення задля формування адекватної державної політики, яка б сприяла збереженню зв’язків з мешканцями непідконтрольних терито- рій і полегшила їх майбутню інтеграцію до єди- ного українського політичного, інформаційного, культурного, економічного, історичного простору. Аналітична група громадської організації «Доне- цький інститут інформації» (далі — ДІІ) підбила підсумки 2017 року для територій, підконтроль- них «ДНР». Головною тенденцією 2017 року стало посилен- ня зв’язків непідконтрольних районів з Росій- ською Федерацією та значне послаблення зв’яз- ків з «великою» Україною. Це простежується в наступному: • організація «ДНР» дедалі більше укріплюєть- ся й формує монолітну структуру управління в ок- ремих районах Донецької області (далі — ОРДО); • представники «ДНР» намагаються опосеред- ковано впливати на російську державну політику; • угруповання «ДНР» розпочало експансію на територію, підконтрольну угрупованню «ЛНР» (здійснює контроль над окремими районами Лу- ганської області — далі ОРЛО) й посилила там свій вплив. Вступ
  4. 4. 4 Початок передвиборчої кампанії, загострен- ня політичної боротьби і подальша монопо- лізація влади. 18 жовтня 2017 року на непід- контрольній території стартувала передвиборча кампанія. Лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко після з’їзду незареєстрованого в Україні громадського руху «Донецька Республіка» заявив, що братиме участь у виборах 2018 року3 . Одностороннє проведення виборів не передбаче- не Мінськими домовленностями. На цьому з’їзді з посади керівника виконкому зазначеного руху було знято голову так званої народної ради «ДНР» Дениса Пушиліна. Захар- ченко заявив, що Пушилін має зосередитись на Мінських перемовинах, на роботі у так званій «Народній раді ДНР», яку він очолює, й вирішу- вати питання інтеграції ОРДО до Російської Фе- дерації. Посаду Пушиліна у русі зайняла директор До- нецького музично-драматичного театру Тетяна Волкова, наближена до Захарченка. Пушилін, як один із популярних лідерів ОРДО, потенційно може бути конкурентом Захарченка на виборах. Рух «Донецька Республіка» на території непід- контрольних районів Донецької області є правля- чим і має більшість у складі так званої «Народної ради ДНР». Заява Захарченка про участь у виборах дала старт неофіційній передвиборчій кампанії і заго- стрила приховану політичну боротьбу всередині угруповання. Наразі не йдеться про можливість проведення вільних та демократичних виборів на мілітаризованій території ОРДО, підконтроль- ній «ДНР», проте навіть необхідність проведення формальних виборів — серйозний організацій- ний виклик для адміністрації Захарченка. Окремі групи будуть використовувати вибори як зручний момент для просування власних інте- ресів та тиску на самопроголошену владу. Також це зручний момент для прикриття силового захо- плення влади з боку опозиційних до Захарченка парамілітарних груп у структурі «ДНР». Політика Інтеграція до російського простору. 18 лютого 2017 року Президент Російської Федерації Воло- димир Путін підписав Указ № 74 «Про визнання в Російській Федерації документів та реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Доне- цької та Луганської областей України»1 . Так Росія стала визнавати документи, видані угрупованням «ДНР». Мешканці Донецької та Лу- ганської областей у 2017 році отримали префе- ренції на території Росії з продовження міграцій- ного статусу — тепер їм не потрібно виїжджати з території РФ. Очікування щодо офіційного визнання ОРДО, які контролюються угрупованням «ДНР», з боку Російської Федерації, чи навіть інтеграції до її складу, не виправдались. Лідери донецьких се- паратистів, які підтримуються Росією, оголосили поступовість та поетапність цього процесу. Ме- дійний моніторинг «Донецького інституту інфор- мації» показав, що наразі теми, пов’язані з Росій- ською Федерацією, не посідають провідне місце в медіа, підконтрольних угрупованню «ДНР»2 . Суспільство 1 Указ Президента Российской Федерации от 18.02.2017 г. № 74 //kremlin.ru/acts/bank/41702 2 «Мова ворожнечі» присутня у понад 20% матеріалів ЗМІ так званої «ДНР», — дослідження //dii.dn.ua/news/309-mova-vorozhnechi-prysutnya-u-ponad-20-materialiv-zmi-tak-zvanoi-dnr- doslidzhennya 3 Захарченко примет участие в выборах Главы ДНР в 2018 году //dan-news.info/politics/zaxarchenko-primet-uchastie-v-vyborax-glavy-dnr-v-2018-godu.html
  5. 5. 5 4 Ходаковский призвал Захарченко дать ему поучаствовать в «выборах» и «отказаться от фальсификаций» //novosti.dn.ua/news/276852-khodakovskyy-pryzval-zakharchenko-dat-emu- pouchastvovat-v-vyborakh-y-otkazatsya-ot-falsyfykacyy 5 У Донецьку бойовики хотіли посадити «на підвал» дружину екс-«народного губернатора» Губарєва //dn.depo.ua/ukr/donetsk/u-donecku-boyoviki-hotili-posaditi-na-pidval-druzhinu-eks- narodnogo-gubernatora-gubareva-20171027665795 6 Місія ООН намагається з’ясувати, де зараз блогер Васін, що зник у Донецьку //www.ukrinform.ua/rubric-regions/2246386-misia-oon-namagaetsa-zasuvati-de-zaraz-bloger-vasin-so-znik-u-donecku.html 7 На кожен зареєстрований випадок незаконного затримання журналіста чи блогера в окупованому Донбасі припадає ще 4–5 випадків, про які не знає громадськість //detector.media/community/ article/131448/2017-10-31-na-okupovanomu-donbasi-ta-v-krimu-nebezpechno-pratsyuvati-ne-tilki-ukrainskim-a-i-inozemnim-zhurnalistam-zvit-nszhu 8 Губарев заявил, что бандиты «Ташкента» похитили директора телеканала «Новороссия ТВ» //dn.depo.ua/rus/donetsk/gubaryev-zayaviv-scho-banditi-tashkenta-vikrali-direktora-telekanalu-novorisiya- tb-20171106671264 9 В Донецке похитили сторонника «ДНР» Манекина //novosti.dn.ua/news/274781-v-donecke-pokhytyly-storonnyka-dnr-manekyna Про свій намір взяти участь у виборах заявив голова руху «Патріотичні сили Донбасу», польо- вий командир угруповання «ДНР» Олександр Хо- даковський, який прямо застерігає місцеву адмі- ністрацію від повторення луганського сценарію4 . Загострився публічний конфлікт між групою так званого депутата «Народної ради ДНР» Павла Гу- барєва та самопроголошеним міністром доходів і зборів «ДНР» Олександром Тимофєєвим. Губарєв звинувачує наближеного до Захарченка «міні- стра» у системному тиску на бізнес5 . Напередодні виборів всі групи всередині про- російських сепаратистських угруповань намага- ються задовiльнити власні інтереси, очікуючи, що влада піде на поступки заради політичного спо- кою під час голосування у 2018 році. Проводжується системний тиск на пред- ставників медіа. У червні представниками «ДНР» було заарештовано блогера Станіслава Асєєва6 . За даними Національної спілки журна- лістів України, на кожен зафіксований випадок незаконного затримання журналіста чи блогера на непідконтрольному Донбасі припадає ще 4–5 випадків, про які громадськість не знає7 . За умов, коли незалежні медіа та блогери май- же не мають можливості працювати на непідкон- трольній території, самопроголошена влада по- силила тиск на власні медіа та нелояльних до неї прихільників «ДНР». У листопаді у Донецьку було викрадено батька редактора телеканалу «ДНР» «Новороссия»8 . Телеканал контролюється групою Павла Губарєва. Також за критику керівництва «ДНР» було викрадено та більше ніж на місяць си- ломіць позбавлено волі журналіста Романа Манєкі- на9 , який публічно виступає проти територіальної цілісності України, а його діяльність спрямована на укріплення ОРДО як «окремої держави». Свобода медіа Переорієнтація економіки на Росію. 1 берез- ня 2017 року представники «ДНР» запровадили зовнішнє управління на підприємствах непід- контрольної території, які до цього працювали в українському юридичному полі. Приводом для цих дій стала блокада вантажного залізничного сполучення через лінію розмежування, розпочата з січня 2017 року окремими активістами та пред- ставниками зареєстрованих українських політич- них партій і сил. У відповідь Указом Президента України №62/2017 «Про рішення Ради національної без- пеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гі- бридним загрозам національній безпеці України» тимчасово було припинено переміщення ванта- жів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. Економіка
  6. 6. 6 «ДНР» розпочала політичну експансію на прилеглі території й намагається впливати на російську політику. «ДНР» посилила вплив на політичну ситуацію на території, підконтроль- ні незаконному угрупованню «Луганська народна республіка».Керівництвоцихдвохутвореньпере- бувало у стані постійного прихованого конфлікту через тіньові поставки продукції з території, під- контрольної «ДНР», до Луганська12 . Представни- ки «ДНР» взяли активну участь у листопаді 2017 року в подіях, пов’язаних зі зміною влади у Лу- ганську в якості «миротворців»13 . Після втечі ко- лишнього голови «ЛНР» Плотницького до Росій- ської Федерації на його посаду було призначено голову місцевого «МГБ» (так зване міністерство держбезпеки) Леоніда Пасечніка14 . Місце голови луганського «МГБ» посів представник «МГБ ДНР» Анатолій Антонов15 . • Українським органам влади слід посилити ро- ботузізбереженнязв’язківгромадян,щомешкають нанепідконтрольнійтериторії,зукраїнськимпросто- ром (політика, економіка, культурні зв’язки тощо). • Економічна блокада непідконтрольних тери- торій сприяла їх інтеграції до простору Російської Федерації. Слід максимально уникати обмежу- вальних дій або ж поступово їх пом’яшувати, якщо це не впливає на стан безпеки громадян. • Територія, підконтрольна «ДНР», залишаєть- ся небезпечним місцем для роботи журналістів та громадських чи політичних активістів, які хочуть вільно доносити iнформацiю до аудиторії. Пред- ставникам української влади слід зосередитися на фіксації та документації таких випадків пору- шень прав людини й об’єднати зусилля для до- несення результатів моніторингу до широкої гро- мадськості. Територіальна експансія Висновки: 10 Польский министр подтвердил покупку угля с оккупированного Донбасса //www.segodnya.ua/economics/enews/polskiy-ministr-podtverdil-pokupku-uglya-s-okupirovannogo-donbassa-1061334.html 11 ХОДАКОВСКИЙ: «ВНЕШТОРГСЕРВИС» ВЕСЬ ГОД «КОРМИЛ» КУРЧЕНКО И НЕ ПЛАТИЛ НАЛОГИ «ДНР» //novosti.dn.ua/news/275373-khodakovskyy-vneshtorgservys-ves-god-kormyl-kurchenko-y-ne- platyl-nalogy-dnr 12 Как украинские свиньи поссорили «ЛНР» и «ДНР»: донецкие выгоняют луганских (ВИДЕО)//dn.depo.ua/rus/lugansk/yak-ukrayinski-svini-posvarili-lnr-ta-dnr-donetski-viganyayut-16062016105000 13 Переворот в Луганске: Корнет рассказал, что на самом деле произошло //www.segodnya.ua/regions/donetsk/perevorot-v-luganske-kornet-rasskazal-chto-na-samom-dele-proizoshlo-1092527.html 14 Леонид Пасечник стал и.о. главы ЛНР //tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4758603 15 «МГБ ЛНР» назначили руководить человека из Донецка //novosti.dn.ua/news/276901-mgb-lnr-naznachyly-rukovodyt-cheloveka-yz-donecka Так зване «зовнішнє керівництво» «ДНР» було введено на 43 підприємствах — здебільшого це підприємства металургійної та видобувної галузі, що були тісно пов’язані з українською економі- кою. Більша частина цих підприємств входить до структури компанії «СКМ» Ріната Ахметова. Після захоплення підприємств знову запустити їх вда- лося лише частково. Не на повну потужність розпочали працювати деякі підприємства металургійної галузі. Антра- цитове вугілля із захоплених шахт частково ре- алізується на ринках третіх країн і навіть країн Європейського Союзу10 . Але цього виявилося не- достатньо для зупинки глибокої економічної кри- зи на непідконтрольній території. Усіма великими промисловими підприємства- ми, на яких було введене так зване зовнішнє управління, керує підприємство з російським ко- рінням «Внешторгсервис», яке звільнено від опо- даткування на території, підконтрольній «ДНР»11 . Це підприємство стало ще одним незалежним центром російського впливу в ОРДО.
  7. 7. 7
  8. 8. 8 Дослідження підготовлено громадською організацією «ДІІ» за підтримки фонду The National Endowment for Democracy

×