Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Паспортизація Донбасу: проміжні підсумки

Паспортизація Донбасу: проміжні підсумки

Download to read offline

Кількість охочих з різних причин отримати паспорт РФ зменшується

Кількість охочих з різних причин отримати паспорт РФ зменшується

More Related Content

Slideshows for you

More from Donetsk Institute of Information

Паспортизація Донбасу: проміжні підсумки

  1. 1. 1 Паспортизація Донбасу: проміжні підсумки Мемо Донецького інституту інформації Під редакцією аналітичної групи Донецького інституту інформації Київ 2020
  2. 2. 2 Вступ Паспортизація, котру Російська Федерація почала на непідконтрольній території Дон- басу, стала серйозним викликом для україн- ської влади як на зовнішньому, так і на вну- трішньому політичному рівні. З одного боку, керівництво держави намагається застосу- вати міжнародні майданчики, щоби призу- пинити чи принаймі засудити цей процес. З іншого боку, паспортизація не сприяє реін- теграції непідконтрольних територій і може значно її ускладнити. Внутрішні політичні гравці використовують її як привід для по- літичних спекуляцій та дискримінаційних пропозицій українським громадянам, ко- трі мешкають у Донецьку та Луганську. Для складного багатошарового процесу вони пропонують рішення, що не лише не спри- яють вирішенню проблеми, а й часом на- віть суперечать чинному законодавству та логіці мирного врегулювання1 . Мільйони громадян стають заручниками політичної боротьби, спрямованої не на пошук моде- лі політичного врегулювання конфлікту та вирішення їхніх гуманітарних потреб, а передусім на отримання політичних балів. Паспортизація вимагає від української вла- ди зваженої реакції й відповідальних дій. Її ключовими завданнями мають бути збе- реження зв’язків із мешканцями непідкон- трольних територій та заохочення молоді отримувати документи українського зразка. Виконати їх найлегше, спростивши проце- дуру отримання документів та розпочавши інформаційну кампанію для мешканців не- підконтрольних територій та інших грома- дян України. 1 Жителей «ДНР» и «ЛНР», которые получат российские паспорта, могут лишить гражданства Украины — МинВОТ https://hromadske.ua/ru/posts/zhitelej-dnr-i-lnr-kotorye-poluchat- rossijskie-pasporta-mogut-lishit-grazhdanstva-ukrainy-minvot 2 Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке» http://kremlin. ru/acts/news/60358 3 Указ Президента Российской Федерации от 17.07.2019 № 343 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 «Об отдельных катего- риях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке»» http:// publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907170036 4 Отменены госпошлины на получение паспорта РФ донбассцами http://duma.gov.ru/news/48317/ 5 Более 130 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта https://tass.ru/obschestvo/9264545 Проміжні результати російської паспортизації на непідконтроль- них територіях України 24 квітня 2019 року Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ «Про визначення з гуманітарною метою категорій осіб, які мають право звернутися з заявами про прийом до громадянства Ро- сійської Федерації у спрощеному порядку»2 . Цим указом він спростив процедуру надан- ня громадянства Російської Федерації для мешканців непідконтрольних районів До- нецької та Луганської областей. 17 липня 2019 року Володимир Путін вніс зміни до цього указу і розширив його дію на мешканців усієї території Донецької та Луганської областей3 . Тепер мешканцям непідконтрольного Донбасу, які мають паспорти «ДНР» або «ЛНР», досить подати заяву до місцевої міграційної служби й по- чекати кілька місяців, після чого вони вже можуть виїхати на територію Росії за новим паспортом. 17 квітня 2020 року Державна Дума Росій- ської Федерації ухвалила закон, який ска- сував для мешканців Донбасу державне мито за вступ до громадянства РФ4 . Лідер «ДНР» Денис Пушилін заявляв, що станом на серпень 2020 року паспорти РФ отримали 130 тисяч мешканців5 непід- контрольної українському уряду терито- рії Донецької області. У непідконтрольних районах Луганської області, за даними са-
  3. 3. 3 6 Более 124 тыс. жителей Республики получили гражданство РФ в упрощенном порядке – МВД ЛНР http://lug-info.com/news/one/bolee-124-tys-zhitelei-lnr-poluchili-grazhdanstvo- rf-v-uproschennom-poryadke-mvd-lnr-58806 7 Численность населения Донецкой Народной Республики на 1 января 2020 года http://glavstat.govdnr.ru/pdf/naselenie/chisl_naselenie_0120.pdf 8 Численность населения Луганской Народной Республики на 1 августа 2020 года https://gkslnr.su/files/chisl_250820.pdf 9 В Госдуме рассчитывают, что до 800 тыс. жителей ДНР и ЛНР станут гражданами РФ в 2020 году https://tass.ru/politika/8011011 10 Около 200 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке https://tass.ru/obschestvo/7457065 11 Паспорта ДНР уже получили 550 000 человек – миграционная служба http://dnr-news.com/dnr/54449-pasporta-dnr-uzhe-poluchili-550-000-chelovek-migracionnaya-sluzhba.html 12 Обращение главы Республики Леонида Пасечника по поводу выдачи полумиллионного паспорта ЛНР https://gtrklnr.com/2020/08/07/obrashhenie-glavy-respubliki-leonida- pasechnika-po-povodu-vydachi-polumillionnogo-pasporta-lnr/ мопроголошеної влади, станом на серпень цього року російське громадянство отри- мали 124 тисячі мешканців6 . Тобто з’явилося більше чверті мільйона громадян, які мають ще й громадянство Ро- сії. Їхня кількість поступово зростає. Якщо взяти до уваги, що постійне населення не- підконтрольних територій Донбасу, за да- ними самопроголошених органів влади, не перевищує 4 мільйонів людей (2 мільйони 257 тисяч у районах Донецької області ста- ном на 1 січня 2020 року7 та 1 мільйон 431 тисяч людей у районах Луганської облас- ті станом на 1 серпня 2020 року8 ), наразі паспортизовано не більше 7 % населення. Це в два-три рази менше, ніж прогнозували російські чиновники. У березні заступник голови комітету Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі спів- вітчизниками Віктор Водолацький прогно- зував, що до кінця 2020 року 600-800 тисяч українських громадян із непідконтрольно- го Донбасу отримують російське громадян- ство, якщо керівництво самопроголошених утворень вирішить питання «матеріальної підтримки», тобто компенсації державного мита9 . Як було зазначено вище, російська влада вирішила це питання за місяць — просто скасувавши мито. Утім, уже зараз можна сказати, що скасу- вання мита не спричинило буму видачі паспортів. За вісім місяців 2020 року Ро- сія видала 254 тисячі паспортів, а за весь 2019 рік — майже 200 тисяч10 . Попри лібе- ралізацію процедури подачі заяви, приріст поки що — лише 54 тисячі, отже, можливо, кількість охочих з різних причин отримати паспорт РФ зменшується. Дещо більше лю- дей отримали паспорти «ДНР» (понад 550 тисяч11 ) та «ЛНР» (близько 500 тисяч12 ). Це близько 29 % постійного населення (за да- ними ОРДЛО). Хоча конфлікт триває вже понад 5 років, а мешканці непідконтрольного Донбасу, які не хочуть отримувати паспорти «ДНР» та «ЛНР», стикаються з певними обмеження- ми, отримали їх поки що лише 50 % насе- лення непідконтрольних територій. Требазазначити,щоотриманняросійського або місцевого паспорта не завжди свідчить про ідеологічну позицію людини. Росій- сько-український конфлікт триває понад 6 років. В цих умовах для багатьох отримання паспортів кількох держав дозволяє ефек- тивніше задовольняти свої гуманітарні по- треби та не наражатися на підозри з боку підконтрольної Росії місцевої адміністрації. Особливо це відчутно зараз, коли під при- водом боротьби з пандемією COVID-19 виїзд на непідконтрольну українській владі тери- торію практично перекрито. Реакція української влади Публічна реакція офіційних представників української влади на масову паспортизацію мешканців непідконтрольної території була стриманою. Віце-прем‘єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасо- во окупованих територій України Олексій Резников заявив, що громадян України, які отримали російське громадянство на не-
  4. 4. 4 підконтрольних територіях, переслідувати не будуть, проте після повернення терито- рій під контроль української влади ці люди мають «визначитися із своїм громадян- ством»13 . Деталей свого бачення такої про- цедури він не роз’яснив. Українське законо- давство станом на 2020 рік не передбачає подвійного громадянства, проте за його набуття ніяк не карають. В Україні подвійне громадянство доволі поширене — особли- во в окремих прикордонних районах. Пока- рання за отримання паспортів від фактич- ної влади ОРДЛО не передбачене, втім, на українських пропускних пунктах усталилася практика вилучення будь-яких докумен- тів, виданих самопроголошеною владою. На відміну від чинної влади, представники опозиційних політичних сил та рухів вда- валися до радикальніших (часто навмисно ескалаційних) заяв щодо можливих санкцій за отримання російських документів — зо- крема пропонували позбавляти таких лю- дей українського громадянства. Представники української влади неодно- разово анонсували спрощення процедури отримання українських свідоцтв про на- родження для мешканців непідконтроль- них територій14 . Відповідно до закону15 , вже починаючи з 2018 року мала запрацювати адміністративна процедура отримання цих документів через відділи державної реє- страції актів цивільного стану на підкон- трольній уряду України території, але ця процедура так і не запрацювала. Паспортизація і діти За підрахунками українських правозахис- ників, лише близько 37 % новонародже- них на території непідконтрольних райо- нів Донбасу мають документи українського зразка16 . Звідси випливає, що понад 60 % дітей, які фактично є громадянами Украї- ни, юридично для української держави не існують. Зараз реєстрація новонароджених на непідконтрольних територіях можлива лише через суд, хоч і за спрощеною про- цедурою. Спочатку від органів влади слід отримати відмову в реєстрації народжен- ня. Для цього з непідконтрольної території часом треба виїздити кілька разів, бо вся процедура забирає не один день. Попри ці складнощі й навіть можливість призначен- ня штрафів тим, хто вчасно не зареєстрував дитину, батьки все ж намагаються отримати для дітей українські документи — втім, біль- шість дітей із окупованих територій таки залишається поза українською системою і згодом не матиме вибору між українським та російським паспортом. Така ситуація сприятлива для надання ро- сійського громадянства місцевим меш- канцям, яке потенційно може ускладнити повернення непідконтрольних районів Донбасу в українське юридичне поле, бо частина українських громадян за фактом народження будуть мати не подвійне гро- мадянство, а лише російське. Ситуація погіршилась у зв’язку з пандемі- єю COVID-19 та фактичним закриттям кон- трольно-пропускних пунктів уздовж усієї контактної лінії. 13 Алексей Резников: «Те, кто пытал, мародерствовал, грабил, убивал, насиловал, никогда не будут амнистированы» https://ukraine.fakty.ua/355127-aleksej-reznikov-te-kto-pytal- maroderstvoval-grabil-ubival-nasiloval-nikogda-ne-budut-amnistirovany 14 КАБМІН СПРОЩУЄ РЕЄСТРАЦІЮ ФАКТІВ НАРОДЖЕННЯ ТА СМЕРТІ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ https://minjust.gov.ua/news/ministry/kabmin-sproschue-reestratsiyu- faktiv-narodjennya-ta-smerti-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah 15 Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2268-viii?info=1#Text 16 «За один день»: як правозахисники пропонують реєструвати народження і смерті на окупованих територіях https://zmina.info/articles/reyestracziyi-narodzhennya-i-smerti-na- okupovanyh-terytoriyah-yaku-proczeduru-proponuyut-pravozahysnyky/?fbclid=IwAR3lizvaaubP0a0I1APl1vgJ4fFDHDVwKeeOGbO3dzm7BmR04u81Z6XxDLE
  5. 5. 5 План на 2020 р. 600-800 тисяч Реальність 254 тисячі Рекомендації Задля збереження українського впливу та протидії російській політиці на непідконтроль- ній території представники української влади й громадянського суспільства можуть: 1. Постійно проводити повноцінні інформаційні кампанії (уникаючи при цьому мови во- рожнечі чи ескалаційної риторики) з залученням державних службовців, органів місце- вого самоврядування, обраних політиків, представників громадянського суспільства та медіа щодо: а) заохочення отримання українських паспортів; б) громадських сервісів, які доступні громадянам України; в) можливостей, які надає український паспорт, — зокрема можливості відвідувати країни Європейського союзу без візи; г) пільг, які можуть отримати громадяни України, вимушені жити на непідконтроль- ній території. 2. Спростити процедуру отримання свідоцтв про народження відповідно до рекомендацій правозахисних організацій17 . 3. Компенсувати за рахунок державного бюджету мешканцям непідконтрольних територій вартість проїзду для отримання паспорта громадянина України. 4. Передбачити можливість отримання українських паспортів на пропускних пунктах на підконтрольній уряду території. 17 «За один день»: як правозахисники пропонують реєструвати народження і смерті на окупованих територіях https://zmina.info/articles/reyestracziyi-narodzhennya-i-smerti-na- okupovanyh-terytoriyah-yaku-proczeduru-proponuyut-pravozahysnyky/?fbclid=IwAR3lizvaaubP0a0I1APl1vgJ4fFDHDVwKeeOGbO3dzm7BmR04u81Z6XxDLE Російські паспорти мають не більше 7% громадян (дані «ДНР» та «ЛНР» за серпень) Російські паспорти в Донецьку та Луганську

×