Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Нові президентські ініціативи для Донбасу: експрес-аналіз

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
1
Нові президентські ініціативи
для Донбасу
Eкспрес-аналіз
Редактор: Віталій Сизов
Документ доступний за посиланням dii.dn...
2
3
1
Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територія...
Advertisement
Upcoming SlideShare
Рішення
Рішення
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 8 Ad

Нові президентські ініціативи для Донбасу: експрес-аналіз

Download to read offline

18 жовтня 2017 року добіг кінця строк дії так і не реалізованого Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Прийняття цього закону в 2014 році демонструвало, що Україна намагається виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських перемовин на відміну від інших сторін конфлікту.

Цей закон, так і не був сприйнятий частиною українського суспільства, представниками Російської Федерації та підконтрольних їй окремих районів Донецької та Луганської областей.

Після 18 жовтня 2017 року у реалізації Мінських домовленостей могла з’явитися нова невизначеність. Задля вирішення цього питання 4 жовтня 2017 року до Верховної Ради України були подані 2 законопроекти Адміністрації Президента, спрямовані на розв’язання зазначеної проблеми. Обидва проекти були підтримані парламентом.

18 жовтня 2017 року добіг кінця строк дії так і не реалізованого Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Прийняття цього закону в 2014 році демонструвало, що Україна намагається виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських перемовин на відміну від інших сторін конфлікту.

Цей закон, так і не був сприйнятий частиною українського суспільства, представниками Російської Федерації та підконтрольних їй окремих районів Донецької та Луганської областей.

Після 18 жовтня 2017 року у реалізації Мінських домовленостей могла з’явитися нова невизначеність. Задля вирішення цього питання 4 жовтня 2017 року до Верховної Ради України були подані 2 законопроекти Адміністрації Президента, спрямовані на розв’язання зазначеної проблеми. Обидва проекти були підтримані парламентом.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (16)

Similar to Нові президентські ініціативи для Донбасу: експрес-аналіз (20)

Advertisement

More from Donetsk Institute of Information (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Нові президентські ініціативи для Донбасу: експрес-аналіз

  1. 1. 1 Нові президентські ініціативи для Донбасу Eкспрес-аналіз Редактор: Віталій Сизов Документ доступний за посиланням dii.dn.ua/analytics Жовтень 2017
  2. 2. 2
  3. 3. 3 1 Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях // w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62638 2 ПроектЗаконупроствореннянеобхіднихумовдлямирноговрегулюванняситуаціївокремихрайонахДонецькоїтаЛуганськоїобластей//w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62641 3 «Оппоблок» поддержит законопроект о продлении особого статуса Донбасса //lb.ua/news/2017/10/04/378383_oppoblok_podderzhit_zakonoproekt.html Вступ 18 жовтня 2017 року добіг кінця строк дії так і не реалізованого Закону України «Про осо- бливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Приняття цього закону в 2014 році демонструвало, що Україна, на відміну від ін- ших сторін конфлікту, намагається виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських перемовин. Цей закон так і не був сприйнятий частиною українського суспільства, представниками Ро- сійської Федерації та підконтрольних їй окре- мих районів Донецької та Луганської областей. Після 18 жовтня 2017 року у реалізації Мін- ських домовленостей могла з’явитися нова невизначеність. Задля вирішення цього пи- тання 4 жовтня 2017 року до Верховної Ради України були подані 2 законопроекти Адміні- страції Президента, спрямовані на розв’язан- ня зазначеної проблеми. Обидва проекти були підтримані парламентом. Підтримка ініціатив президента у парламенті За основу було прийнято проект закону «Про особливостідержавноїполітикиіззабезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Лу- ганській областях» (№7163)1 . Його підтримали фракції «Блок Петра Порошенка», «Народний Фронт», «Радикальна партія» та більшість де- путатської групи «Воля Народу». Загалом закон підтримали 233 депутати. Всього в українському парламенті 450 депутатів. Для прийняття рішен- ня необхідно мінімум 226 голосів. Отже підтрим- ка цього законопроекту не є абсолютною. «Проект Закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» (№7164)2 підтримали ще менше депутатів — 229, але його прийняли в ціло- му і він був оперативно підписаний Прези- дентом України Петром Порошенко. За цей закон віддали голоси члени коалі- ції — фракцій «Блок Петра Порошенка» та «Народний Фронт». Також закон підтримала депутатська група «Відродження». Важливи- ми були голоси частини фракції «Опозиційний блок» на підтримку закону. З 43 депутатів цієї фракції за закон проголосували лише 9, проте саме ці голоси стали вирішальними. З цієї пар- тії законопроект підтримала частина депутатів, близьких до лідера фракції Юрія Бойка. Зокре- ма Сергій Дунаєв, Юлій Іоффе, Михайло Папієв, Юрій Павленко, Олександр Нечаєв, Іван Мир- ний та сам Юрій Бойко. Також «за» проголосу- вали Тарас Козак та Василь Німченко, які мають зв’язки з представником України в гуманітар- ній підгрупі на Мінських перемовинах Віктором Медведчуком. Таке голосування частини де- путатів Бойко пояснив бажанням підтримати Мінський процес3 . Фракції «Самопоміч» та «Батьківщина» не підтримали жоден з цих законопроектів. За- раз ці дві політичні сили в парламенті пред- ставляють найбільш радикальну опозицію до діючої влади.
  4. 4. 4 4 «Самопоміч» не голосуватиме за «капітуляційні» закони щодо Донбасу», – Олег Березюк //samopomich.ua/samopomich-ne-golosuvatyme-za-kapitulyatsijni-zakony-shhodo-donbasu-oleg-berezyuk/ 5 Сергій Соболєв: «Батьківщина» проти узаконення окупації Донбасу //ba.org.ua/sergij-sobolyev-batkivshhina-proti-uzakonennya-okupaci%D1%97-donbasu/ 6 Президент підписав Закон, яким створюються умови для мирного врегулювання ситуації на Донбасі //president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-yakim-stvoryuyutsya-umovi-dlya-mirn-43786 «По суті, це закони про капітуляцію, оскіль- ки узаконять у майбутньому владу російської окупаційної адміністрації, амністують бойо- виків-убивць і вводять так звані «Мінські угоди», підписані невідомо ким від імені Укра- їни, в законодавче поле держави», – напере- додні голосування пояснив свою позицію го- лова фракції «Самопоміч» Олег Березюк4 . «У фракції «Батьківщина» вважають, що цим законом (№7164) парламент пролонгує дію закону, що фактично узаконює російську окупаційну владу на цих територіях», — по- відомляє сайт партії «Батьківщина»5 . Представники правлячої коаліції наголошу- ють, що обидва законопроекти були погодже- ні із міжнародними партнерами України та спрямовані на збереження санкцій по відно- шенню до Росії. «Відповідальне голосування більшості до- поможе нашій армії й надалі тримати обо- рону з мінімумом жертв, а дипломатам — посилити міжнародний тиск на Росію», — пояснив позицію влади Президент України Петро Порошенко6 . Він звинуватив опозицію в діях, які підтримують інтереси Російської Фе- дерації. Законопроектом №7163 Президент України змінює структуру системи керування силови- ми та військовими підрозділами, які зараз за- діяні в Антитерористичнiй операції на Донбасі. Закон №7164 спрямований на подовжен- ня строку дії Закону України «Про особли- вий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» на один рік. Положення закону про забезпечення суверенітету №7163 • Визнання окремих районів Донбасу окупова- ною Росією територією; • Створення об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України в Донецькій та Луган- ській областях, який буде керувати бойови- ми діями та обороною від російської агресії; • Україна не несе відповідальності за проти- правні дії РФ, як держави-агресора, на оку- пованій території; • Порядокпереміщенняосібтатоварівнанепід- контрольну територію через пункти пропуску визначається начальником Об’єднаного опе- ративного штабу Збройних Сил України; • Сприяння забезпеченню соціально-еконо- мічних та культурних потреб громадян Украї- ни на тимчасово окупованих територіях; • Забезпечення комплексного розвитку інфра- структури на територіях, прилеглих до тим- часово окупованих.
  5. 5. 5 Цей законопроект має подвійне спрямуван- ня: політичне та технічне. Декларативні поло- ження закону, що визнають російську агресію на Донбасі, дозволяють представникам укра- їнської влади перехопити ініціативу у опозиції в боротьбі за виборця, що позиціонує себе, як патріотичного. Непідконтрольні райони Дон- басу офіційно визнаються окупованими. З початку російської військової агресії жо- ден український керівник першого рівня не поставив під сумнів участь Російської Феде- рації в військових діях проти України та ста- тус непідконтрольних районів. Проте опозиція вимагала законодавчо закріпити ці положен- ня, вважаючи, що це допоможе покращити позиції України на міжнародній арені у пи- таннях визнання російської агресії. Та допо- може продовжити санкцій по відношенню до Російської Федерації незважаючи на те, що в міжнародних відносинах в першу чергу вра- ховують міжнародне право, а не національне. Для діючої влади було політично не вигідно голосувати лише за Закон України «Про ство- рення необхідних умов для мирного врегулю- вання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей». Закон про забезпечен- ня державного суверенітету урівноважував його та демонстрував, що Україна має план дій у разі, якщо проблему не буде вирішено політичним шляхом. Інші положення вирішують технічні питан- ня. Керувати бойовими діями на Донбасі вже офіційно будуть військові, а не Служба безпе- ки України. Антитерористична операція буде проводитися, як опір військовій агресії, для керування силовиками створюється спеціаль- ний військовий штаб, який підпорядковано голові Генерального штабу. В практичній площині закон змінює: • Бойовими діями на Донбасі де-факто та де- юре будуть керувати військові; • Формально в зоні бойових дій збільшується вплив військових; • Діюча виконавча влада та коаліція, яка її під- тримує, перехоплюють політичну ініціативу в опозиційних сил щодо засудження агресора. Закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» №7164 на рік продовжує дію закону про спе- ціальний статус місцевого самоврядування на території непідконтрольних районів Донбасу. Цей закон передбачає: • На один рік продовжиться особливий по- рядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей; • Амністія для осіб, що не вчинили тяжких злочинів; • Сприяння використанню російської мови в офіційній сфері; • Повноваження депутатів та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, не мо- жуть бути достроково припинені; • Особливий порядок призначення керівни- ків органів прокуратури і судів за участю орга- нів місцевого самоврядування; • Держава надає підтримку в соціально-е- кономічному розвитку окремих районів Доне- цької та Луганської областей; • Органи виконавчої влади сприяють роз- витку транскордонного співробітництва з Ро- сійською Федерацією в окремих районах До- нецької та Луганської областей; • В окремих районах створюються загони народної міліції. Положення закону про створення умов для мирної реінтеграції №7164
  6. 6. 6 4 жовтня напередодні розгляду цих двох за- конопроектів на офіційному акаунті посольства США в Україні у Twitter з’явилося повідомлен- ня: «Ми підтримуємо зусилля Верховної Ради продовжити дію особливого статусу, що дасть можливість мирного врегулювання конфлікту на сході України»7 . Твітер посольства Німеччини в Україні пові- домив, що Німеччина вітає рішення Ради щодо продовження положень про особливий ста- тус Донбасу та підтверджує своє зобов’язання щодо мирного вирішення конфлікту у рамках Мінського процесу8 . На сайті посольства Франції в Україні з’яви- лось повідомлення про те, що ця країна вітає ухвалення українським Парламентом закону, яким подовжено особливий статус Донбасу, передбачений законом від 16 вересня 2014 року9 . Спеціальний представник США з питання мирного врегулювання Курт Уолкер підтри- мав подовження спеціального статусу місце- вого самоврядування для окремих районів Донбасу, назвавши це тяжкими кроками до миру, які робить Україна і зажадав побачити відповідні кроки з боку Російської Федерації10 . Прес-секретар президента Російської Феде- рації Дмитро Пєсков вважає, що визнання Ро- сії як країни-агресора не відповідає духу Мін- ських домовленостей. Продовження строку дії закону про спеціальний статус він назвав «важливим»11 . Напередодні голосування в інтерв’ю газеті «Известия»12 повноважний представник Ро- сійської Федерації в Контактній групі на Мін- ських переговорах Борис Гризлов запропо- нував продовжити діючий закон, доповнити його положенням про введення в дію осо- бливого статусу Донбасу на постійній основі, проведення в Україні конституційної реформи, яка передбачає децентралізацію, проведення амністії та помилування «учасникам подій в Донбасі», проведення виборів. 7 За завісою деокупації: Як Порошенко й Турчинов домоглися продовження дії закону про особливий статус Донбасу //hromadske.ua/posts/zakon-pro-reintehraciyu-donbasu 8 Німеччина//twitter.com/germanyinua 9 Ухвалення закону, що подовжує особливий статус Донбасу (Київ, 6 жовтня 2017 року) //ua.ambafrance.org/Ukrayina-Uhvalennya-zakonu-scho-podovzhuie-osoblivij-status-Donbasu-Kiyiv-6 10 https://twitter.com/SpecRepUkraine/status/916237653221236736 11 Кремлю не понравился новый закон о деоккупации, где Россия названа страной-агрессором //www.unian.net/politics/2174129-kremlyu-ne-ponravilsya-novyiy-zakon-o-deokkupatsii-gde- rossiya-nazvana-stranoy-agressorom.html 12 «Блокада Киевом Донбасса — настоящий «самострел» //iz.ru/649815/aleksei-zabrodin/rossiia-ne-voiuet-s-ukrainoi Міжнародна реакція Слід зазначити, що реально закон так і не набув чинності, бо не задовольняв представників Російської Федерації та ор- ганізацій «ДНР» та «ЛНР», які вимагають закріпити цей статус у Конституції України та погодити закон із ними.
  7. 7. 7 Голосуваннящодоподовженняспеціального статусу місцевого самоврядування для непід- контрольних територій в цілому було схвально сприйнято з боку основних союзників України — США, Німеччини та Франції. З боку Росій- ської Федерації лунали заяви про необхідність закріпити спеціальний статус місцевого само- врядування у Конституції України та критика закону щодо забезпечення суверенітету. Парламентська опозиція виступила з кри- тикою обох законопроектів, як таких, що, на її думку, не відповідають національним інтер- есам України. Законодавчі ініціативи Адміні- страції Президента спрямовані на збереження поточногостанувзонібойовихдійтанапокра- щення власних політичних позицій. Політика української держави щодо непідконтрольних районів Донбасу не зазнає істотних змін. Нові закони суттєво не вплинуть на позицію Украї- ни відносно імплементації Мінських домовле- ностей. Висновки
  8. 8. 8

×