Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

COVID-19 в пропаганді «ДНР» та «ЛНР»

COVID-19 в пропаганді «ДНР» та «ЛНР»

Download to read offline

Світова пандемія коронавірусу COVID-19 стала пропагандистською можливістю - інструментом інформаційного впливу на гальмування процесу реінтеграції Донбасу до єдиного українського та загальноєвропейського простору

Світова пандемія коронавірусу COVID-19 стала пропагандистською можливістю - інструментом інформаційного впливу на гальмування процесу реінтеграції Донбасу до єдиного українського та загальноєвропейського простору

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you

More from Donetsk Institute of Information

Advertisement

COVID-19 в пропаганді «ДНР» та «ЛНР»

  1. 1. 1 COVID-19 в пропаганді «ДНР» та «ЛНР» Мемо Донецького інституту інформації Під редакцією аналітичної групи Донецького інституту інформації Київ 2020
  2. 2. 2 Під час аналізу інформаційних повідо- млень офіційних сайтів проксі-адміністра- цій Російської Федерації в Донецьку та Лу- ганську експертною групою виявлено два типи повідомлень. До першого належать тi, що спрямовані на профілактику та проти- дію COVID-19. У повідомленнях другого типу COVID-19 використовується як інструмент інформаційного впливу для формування громадської думки відносно української влади та європейських країн. В медіа-просторі «ДНР» зафіксовано спле- ск повідомлень обох типів починаючи з 28 січня 2020 року. Водночас інформація про профілактичні заходи в медіа просторі під контролем угруповання «ЛНР» з’явилася лише 5 березня, а активна інформаційна кампанія розпочалася 17 березня. Профілактичні заходи «ДНР» та «ЛНР» з протидії епідемії Від кінця січня зміст сайту «Міністерства охорони здоров’я ДНР»1 майже повністю присвячено проблемі COVID-19. Натомість на сайті «Міністерства охорони здоров’я ЛНР»2 до 16 березня було лише декілька повідо- млень, які стосувалися проблеми. Проте вже з 17 березня майже всі повідомлення на сай- ті були присвячені боротьбі з COVID-19. Адміністрація Російської Федерації у Луган- ську 5 березня розпочала заходи з протидії поширенню COVID-19 з брифінгу3 головного лікаря Луганської «Республіканської СЕС» Дмитра Докашенка, під час якого він оха- рактеризував епідеміологічну ситуацію в окремих районах Луганської області як «на- пружену, проте стабільну», пов’язавши це з COVID-19 і водночас стверджував, що зара- ження вірусом на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР», не виявлено4 . Проте повідомлення про активні карантинні за- ходи, як то припинення роботи закладів, підприємств і установ почали з’являтися на сайті «МОЗ ЛНР» та на інших сайтах «ЛНР» лише з 17 березня. 1 Министерство здравоохранения ДНР http://mzdnr.ru 2 Министерство здравоохранения ЛНР https://mzlnr.su 3 Брифинг главврача Луганской республиканской СЭС https://mzlnr.su/2020/03/05/brifing-glavvracha-luganskoj-respublikanskoj-ses/ 4 Министерство здравоохранения ЛНР https://mzlnr.su/2020/03/05/brifing-glavvracha-luganskoj-respublikanskoj-ses/ Світова пандемія коронавірусу COVID-19 стала не тільки медичною проблемою для Російської Федерації та утворених нею на частині територій Донецької та Луганської областей угруповань «ДНР» та «ЛНР», а й пропагандистською можливістю — інструментом інфор- маційного впливу на гальмування процесу реінтеграції Донбасу до єдиного українського та загальноєвропейського простору. Медіа самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» концентрують увагу не на до- помозі населенню, а на розповсюдженні тенденційної інформації щодо пандемії COVID-19 у світі та зусиль щодо її подолання.
  3. 3. 3 5 В рамках реализации Плана мероприятий по профилактике инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV на территории ДНР Минздрав ДНР представляет информа- цию о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на 09.00 (мск) от 27.01.2020 г. http://mzdnr.ru/news/v-ramkah-realizacii-plana-meropriyatiy-po-profilaktike-infekcii- vyzvannoy-novym-koronavirusom 6 О случаях заболевания COVID-19 http://mzdnr.ru/news/o-sluchayah-zabolevaniya-covid-19-po-sostoyaniyu-na-24032020 7 Минздрав ЛНР подготовил лечебные учреждения для госпитализации пациентов с симптомами заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. https://mzlnr.su/2020/03/05/ minzdrav-lnr-podgotovil-lechebnye-uchrezhdeniya-dlya-gospitalizacii-pacientov-s-simptomami-zarazheniya-koronavirusnoj-infekciej-covid-19/ 8 ЛНР усиливает меры по недопущению завоза и распространения в Республике коронавируса https://mzlnr.su/2020/03/05/lnr-usilivaet-mery-po-nedopushheniyu-zavoza-i- rasprostraneniya-v-respublike-koronavirusa/ 9 Указ Главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ–160/20 «О введении режима повышенной готовности» https://glava-lnr.info/sites/default/files/documents/pdf/ ukaz-o-vvedenii-rezhima-povyshennoy-gotovnosti.pdf 10 Официальный сайт главы Луганской Народной Республики https://glava-lnr.info 11 Олег Коваль в передаче «Открытая студия» (видео) https://nslnr.su/news/89933oleg-koval-v-peredache-otkrytaya-studiya-video/ 12 Главврач СЭС Дмитрий Докашенко: «Республика готова к борьбе с COVID-19» https://mzlnr.su/2020/03/17/glavvrach-ses-dmitrij-dokashenko-respublika-gotova-k-borbe-s-covid-19 13 Республика оперативно наладила выпуск защитных масок на базе одной из фабрик https://mzlnr.su/2020/03/17/respublika-operativno-naladila-vypusk-zashhitnyx-masok-na- baze-odnoj-iz-fabrik/ Вже з 28 січня «МОЗ ДНР» «в рамках реали- зации Плана мероприятий по профилактике инфекции, вызванной новым коронавиру- сом 2019-nCoV на территории ДНР» розпочав публікувати щоденні довідки щодо ситуації з COVID-19 в Китайській народній республіці на основі офіційних заяв Державної комісії охорони здоров’я КНР5 . Дана інформація пу- блікується там щоденно станом на 8:00 годи- ну за московським часом під заголовком «О случаях заболевания COVID-19 в мире». Ос- таннє оновлення від 24.03.2020 року, в якому зазначається, що епідемічна ситуація в «До- нецькій Народній Республіці» стабільна, а випадків захворювань COVID-19 на території «республіки» не зареєстровано6 . Однак інформація про те, що «МОЗ ЛНР» підготував лікувальні установи для госпіта- лізації пацієнтів з симптомами зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, а вияв- лених інфікованих не було зафіксовано, була надана головним санітарним лікарем «ЛНР» Дмитром Докашенком лише 5 березня7 . «На сьогоднішній момент в Республіці ви- значені, сформовані основні та дублюючі лі- кувальні установи, куди планується госпіта- лізація пацієнтів (з підозрою на інфікування коронавірусом). Підготовлено основний і дублюючий склад медичного персоналу. Ви- значено маршрути руху для станції швидкої допомоги», — повідомив Докашенко. З цього самого дня «ЛНР» посилює і інші заходи щодо «недопущення ввезення і розповсюдження коронавірусу»8 . 13 березня виходить Указ «голови ЛНР» «О введении режима повышенной готовно- сти», який передбачав широку низку за- ходів з протидії та профілактики COVID-19, серед яких обмеження масових заходів, контроль стану здоров’я громадян, що пе- ретинають КПВВ тощо9 . Проте на сайті «глави ЛНР»10 станом на 25 березня взагалі відсутня будь-яка інформа- ція щодо COVID-19, а на сайті «Уряду ЛНР» 19 березня вперше зафіксовано лише одну згадку про коронавірус, де 13 березня за- ступник Голови «Народної Ради ЛНР» Олег Коваль взяв участь у телепередачі «Від- крита студія» на каналі «Луганськ 24». Він повідомив: «Дуже важливо зберігати адек- ватність. Ми розуміємо, що можна було б заборонити всім виходити з дому, зупинити економіку, але тоді через 2-3 місяці настав би економічний колапс. Тут дуже важливо вживати заходів, які будуть сумірні і адек- ватні до ситуації, пов’язаної з коронавіру- сом. Звичайно, потрібно вживати заходів, щоб не допустити поширення цієї хвороби: зупинка рейсів до країн (до яких країн було зупинено рейси він не повідомив, — прим. ред.), де є пандемія, скасування масових заходів, готовність лікарень»11 . 17 березня головлікар «СЕС ЛНР» Дмитро Докашенко повідомив: «Республіка готова до боротьби з COVID-19»12 . В той самий день з’явилося повідомлення, що «Республіка оперативно налагодила випуск захисних масок на базі однієї з фабрик»13 .
  4. 4. 4 17 березня на сайті «Уряду ЛНР» з’явилося повідомлення, що «Республіканський яр- марок вакансій» скасовано14 та, ймовірно, через це до 31 березня скасовано роботу з актуалізації даних пенсіонерів15 . 17 берез- ня на сайті «ДТРК ЛНР» повідомлено про припинення заходів в закладах культури Луганська до кінця березня16 . В той самий час, незважаючи на дані обмежуючі заходи, 18 березня на сайті «Уряду ЛНР» було оп- рилюднено повідомлення про проведення найближчим часом трьох «суботників»17 . Проте вже 23 березня вийшов інший, більш жорсткий Указ «голови ЛНР» «О некоторых вопросах, связанных с режимом повы- шенной готовности», в якому вже була пе- редбачена примусова госпіталізація осіб, що повертаються з країн, де відбувається активне поширення COVID-19 і які мають симптоми захворювання, а також при- мусова обсервація усіх прибуваючих на контрольовану «ЛНР» територію громадян на 14 діб18 . У профільному комітеті «народ- ної ради ЛНР» відбулося засідання присвя- чене COVID-19, де його учасники закликали вжити заходів з протидії та профілактики хвороби, а також «не піддаватися паніці»19 . 24 березня було оголошено про тимчасове припинення проведення особистих прийо- мів громадян20 . Інформація про епідситуацію в «ДНР» із зазначенням кількості зареєстрованих ви- падків грипу та ГРВІ публікується на сайті «МОЗ ДНР» наприкінці кожного тижня. За- галом за цими даними, з середини лютого 2020 року кількість зареєстрованих випад- ків грипу та ГРВІ різко збільшується майже у 2 рази у порівнянні з попередніми періо- дами (виділено червоним): Інформація про епідситуацію в «ДНР» за період грудень 2019 року по 5.03.2020 року (інформація «ДНР»): 29.11 – 05.12.2019 6571 06.12 – 12.12.2019 6493 13.12 – 19.12.2019 5978 20.12 – 26.12.2019 5484 27.12 – 30.12.2019 2671 09.01 – 16.01.2020 4343 17.01 – 23.01.2020 5052 24.01 – 30.01.2020 6637 31.01 – 06.02.2020 8357 14.02 – 20.02.2020 10 842 21.02 – 27.02.2020 8385 28.02 – 05.03.2020 10 442 13.03 – 19.03.2020 9757 Кількість зареєстрованих випадків грипа та ГРВІ в «ДНР»Перiод 14 ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ ПЕРЕНЕСЕНО НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК https://sovminlnr.ru/novosti/21173-provedenie-respublikanskoy-yarmarki-vakansiy- pereneseno-na-neopredelennyy-srok.html 15 В РЕСПУБЛИКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ https://sovminlnr.ru/novosti/21171-v-respublike-priostanovlena-rabota-po-aktualizacii-dannyh- pensionerov.html 16 Мероприятия в столичных учреждениях культуры отменены до конца марта — мэрия https://gtrklnr.com/2020/03/17/meropriyatiya-v-stolichnyx-uchrezhdeniyax-kultury-otmeneny- do-konca-marta-meriya/ 17 В ЛУГАНСКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕХ ВЕСЕННИХ СУББОТНИКОВ https://sovminlnr.ru/novosti/21198-v-luganske-planiruetsya-provedenie-treh-vesennih-subbotnikov.html 18 Указ Главы Луганской Народной Республики от 23.03.2020 № УГ–181/20 «О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности» https://glava-lnr.info/sites/ default/files/documents/pdf/ukaz-o-nekotorykh-voprosakh-svyazannykh-s-rezhimom-povyshennoy-gotovnosti.pdf 19 В профильном комитете НС ЛНР прошло очередное заседание – Иван Санаев https://nslnr.su/news/v-profilnom-komitete-ns-lnr-proshlo-ocherednoe-zasedanie-ivan- sanaev/?sphrase_id=244805 20 Объявление о временном прекращении проведения личных приемов граждан https://nslnr.su/news/obyavlenie/?sphrase_id=244805
  5. 5. 5 Наразізаданими«ДНР»напідконтрольнійРо- сійській Федерації території Донецької облас- ті під наглядом перебувають 589 осіб. З них в умовах стаціонарних відділень — 87 осіб, в са- моізоляціїнадому—502людини.Провипадки зараження повідомлення не публіковалися. З 10.03.2020 року на сайті «МОЗ ДНР» впер- ше з’являється рубрика «Оперативная ин- формация о противодействии коронавирусу COVID-19вДонецкойНароднойРеспублике».В першому повідомленні від 10 березня йдеть- ся про госпіталізацію 9.03 в «ДНР» жінки з підозрою на коронавірусну інфекцію21 . 13.03.2020рокууповідомленні«Оперативная информация об эпидситуации по коронави- русу в Донецкой Народной Республике» по- відомляється, що у госпіталізованої 9 берез- ня жінки не виявлено ознак COVID-19, інших випадків не зафіксовано, а в «республіці» є все необхідне для «обстеження постановки діагнозу та лікування» COVID-1922 . Аналогічну інформацію в той самий день було опублі- ковано на сайті «Уряду ДНР». На сайті «На- родної ради ДНР» жодної інформації щодо коронавірусу не виявлено. Іншим окремим повідомленням в цей день «ДНР» заперечи- ла інформацію оприлюднену міністром МВС України Арсеном Аваковим щодо COVID-19 в м.Горлівці23 . Аналогічне заперечення вийшло і на сайті «Офіційний сайт ДНР». 15.03.2020 року розміщено інформацію МОЗ РФ щодо профілактики, діагностики та ліку- вання24 , а з 5.03.2020 року у розділі «Доку- менти» на сайті «МОЗ ДНР» з’являється низка розпоряджень, ймовірно пов’язаних з про- тиепідеміологічними заходами. 11.03.2020рокунасайті«ОфіційнийсайтДНР» було опубліковано інформацію про «ство- рення в ДНР штабу з попередження розпов- сюдження коронавірусу», а 14.03.2020 року на тому самому сайті розміщено інформацію про те, що «голова ДНР» ввів «режим підви- щеної готовності у зв’язку з загрозою поши- рення в республіці коронавірусної інфекції». Аналогічне повідомлення в цей день з’явило- ся на сайті «голови ДНР» Дениса Пушиліна. З 17.03.2020 року «ДНР» закрила перетин лінії зіткнення для громадян та відкрила «гарячу лінію» з питань коронавірусу. Більша частина вищезазначеної інформації також дублювалася на сайтах адміністрацій населених пунктів «ДНР» (наприклад, на сайті «Адміністрації міста Донецька» чи міста Кіров- ське), а також в пропагандистських ЗМІ «ДНР», що представлені чотирма найбільшими про- пагандистськими телеканалами (Оплот, Но- воросія, Перший Республіканський та Юніон), низкою пропагандистських інтернет-видань та друкованих пропагандистських ЗМІ (перелік друкованих пропагандистських ЗМІ зібрано в нижній частині сайту «Державне підприємство «Республіканський медіахолдинг»). 18 березня на сайті «МОЗ ДНР» з’явилося по- відомлення про те, що «голова ДНР» Денис Пушилін провів нараду «оперштаба по ко- ронавирусу», де стверджується, що випадків COVID-19 не зафіксовано, ситуація контролю- ється відповідними службами, а з 19 березня всі загальнооосвітні та заклади середньої та вищої освіти переводяться у режим дистан- ційного навчання25 . 27 березня керівництво «ДНР» повідомило про введення часткових обмежень на роботу закладів громадського харчування та розва- жальних закладів. 21 Оперативная информация о противодействии коронавирусу COVID-19 в Донецкой Народной Республике http://mzdnr.ru/news/operativnaya-informaciya-o-koronaviruse-covid-19- v-doneckoy-narodnoy-respubliki 22 Оперативная информация об эпидситуации по коронавирусу в Донецкой Народной Республике http://mzdnr.ru/news/operativnaya-informaciya-ob-epidsituacii-po-koronavirusu- v-doneckoy-narodnoy-respublike-0 23 Оперативная информация об эпидситуации по коронавирусу в Донецкой Народной Республике http://mzdnr.ru/news/operativnaya-informaciya-ob-epidsituacii-po-koronavirusu- v-doneckoy-narodnoy-respublike 24 Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 http://mzdnr.ru/news/profilaktika-diagnostika-i-lechenie-novoy-koronavirusnoy-infekcii-covid-19 25 Итоги совещания оперштаба по коронавирусу на 18 марта 2020 года http://mzdnr.ru/news/itogi-soveshchaniya-opershtaba-po-koronavirusu-na-18-marta-2020-goda
  6. 6. 6 Коронавірус як інструмент інформаційного впливу Контрольовані Російською Федерацією пропагандистські інтернет-ЗМІ, що об- слуговують угруповання «ДНР» та «ЛНР», активно використовують тему пандемії COVID-19 з метою ведення інформаційної протидії процесу реінтеграції територій. Дану тему активно експлуатують як більш «помірковані» пропагандистські інтернет ЗМІ, наприклад, «Новости Донецкой Рес- публики» чи «ДНР 24» , які обмежують- ся переважно тенденційною підбіркою часто справжніх новин, проте однома- нітних та у великій кількості, створюю- чи за допомогою інформаційного спаму потрібний «інформаційний галас», так і відверто пропагандистські, які не просто створюють потрібний їм фон, а масово публікують контент з очевидною дезін- формацією. Основні повідомлення новин у ЗМІ «ДНР» в контексті проблеми коронавірусної ін- фекції можна охарактеризувати як такі, що ставлять за мету використати фак- тор коронавірусу аби показати переваги «ДНР» та Російської Федерації у боротьбі з COVID-19 та інституційну неспроможність України та західних країн у профілактиці, лікуванні та протидії пандемії. «Друзі» Італії в Європейському Союзі про- ігнорували заклики Риму про допомогу, а Росія направила своїх фахівців, щоб до- помогти найбільш постраждалiй від вірусу країні», — повідомляє один з лояльних до «ДНР» ресурсів. А на ресурсі «ДАН» 18 березня пошири- ли заяву «Глави ДНР» Дениса Пушиліна, який повідомив, що ситуація з COVID-19 в «Республіці» знаходиться під постійним контролем. В той самий час за день до цього, 17 берез- ня, «ДАН», посилаючись на так звану «роз- відку ДНР», поширив дезінформацію про те, що в 92-й бригаді ЗСУ поблизу Донецька виявлено понад півсотні випадків підозри на COVID-19. Водночас медіа «ОРДЛО» поширювали не- підтверджену інформацію про ситуацію на підконтрольній Україні території. 19 берез- ня на сайті «Луганський інформаційний центр» з’явилась інформація про те, що нібито 70 військовослужбовців Збройних сил України було госпіталізовано у лікарні Лисичанська та Рубіжного з підозрою на коронавірус. Також 19 березня сайт «ЛИЦ» повідом- ляв непідтверджену інформацію, нібито українські чиновники хочуть збагатитися на продажі захисних масок для військово- службовців. «Примітно, що індивідуальні медичні ви- роби, передбачені для одноразового вико- ристання, українська промисловість планує випускати для багаторазового застосуван- ня. Очевидно, українські чиновники нама- гаються підвищити свій добробут за раху- нок здоров’я простих солдатів, які будуть користуватися цими пов’язками», — йдеть- ся у дезінформаційному повідомленні з посиланням на «представника Народної міліції ЛНР» . Повідомлення на сайті «ДАН» акцентували увагу на нібито неспроможності української влади, на фоні спроможності влади росій- ської та ОРДЛО, організувати ефективну профілактику та лікування своїх громадян. Особливу увагу приділяли проблемам ева- куації громадян України з Китаю до Нових Санжар Полтавської області на обсервацію та протестам місцевих мешканців проти цього рішення. «В ДНР назвали позором
  7. 7. 7 действия киевской власти в Санжарах», — це типовий заголовок для сайту «ДАН» кін- ця лютого 2020 року. Тенденційно висвітлюється і рішення укра- їнської влади, щодо тимчасового припи- нення пропуску громадян, що зареєстрова- ні на непідконтрольній території та мають намір виїхати на підконтрольну територію, через контрольно-пропускні пункти на лі- нії розмежування. Для нейтралізації негативного інформаційного впливу українська влада та посадові особи можуть: • Взяти до уваги всі рекомендації правозахисних організацій щодо покращення можливих змін у роботі пропускних пунктів під час карантину та використати їх для формування повідомлень для мешканців ОРДЛО26 ; • Вимагати незалежного моніторингу епідеміологічної ситуації на непідконтрольній тери- торії та за допомогою міжнародних організацій здійснювати доставку тестових систем; • В ефірі телевізійної системи державного мовлення для ОРДЛО регулярно спростовувати виявлені інформаційні повідомлення «ДНР» та «ЛНР», що містять дезінформацію; • За допомогою наявних медіа інструментів регулярно доносити до мешканців непідкон- трольних територій інформацію про поточну ситуацію щодо профілактики та боротьби з вірусною інфекцією на підконтрольній українській владі території; • Доносити до мешканців непідконтрольної території корисну інформацію щодо перебігу захворювання, його профілактики та наслідків, надавати рекомендації з огляду на місце перебування громадян; • За допомогою медіаканалів пояснювати мешканцям непідконтрольних територій необ- хідність та обумовленість введення та дотримання карантину. 26 ЗАЯВА З ПРИВОДУ ВВЕДЕНИХ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ПЕРЕТИНУ ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ https://www.vplyv.org.ua/archives/4658

×