DRAF     KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA    SEKOLAH KEBANGSAAN  ...
DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH              (KSSR)           MODUL TERAS ASAS ...
Cetakan Pertama 2012© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana baha...
KANDUNGAN                                      Muka SuratRUKUN NEGARA        ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU        RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke ara...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUPENDAHULUAN                        ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUTUNJANG KURIKULUM STANDARDSEKOLAH RENDAH          ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU1.0 MATLAMAT                        ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU                              ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU4.3 Pendekatan Modular                   ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU    4.3.4 Modul Seni Bahasa              ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUAntara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini, yang    ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU          hendaklah menggunakan      sebutan...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU     Hemah tinggi                   ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU   5.8 Keusahawan                    ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU   Pemulihan                      ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUKesihatan dan Kebersihan                  ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU   sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang   ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU6.4.5  Pembelajaran Koperatif               ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU6.4.11 Pembelajaran Akses Kendiri             ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUOBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAH...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU  sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;    perka...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUSTANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEND...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU                              ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU                              ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU                              ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU                              ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUOBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAH...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU    grafik; dan              pengetahuan, ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUSTANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMB...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU                              ...
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)

2,949 views

Published on

Harap dapat membantu sahabat-sahabat

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
167
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)

 1. 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHAP 1 2012
 2. 2. DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHAP 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Cetakan Pertama 2012© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 4. 4. KANDUNGAN Muka SuratRUKUN NEGARA vFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN viKATA PENGANTARPENDAHULUAN 1TUNJANG KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 2MATLAMAT 3OBJEKTIF 3FOKUS 4ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 4 Standard Kurikulum 4 Kemahiran Bahasa 4 Pendekatan Modular 5 Sistem Bahasa 6 Pengisian Kurikulum 8 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 10 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur 16 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 23 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 29 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Seni Bahasa 36 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 39 Glosari 44 iii
 5. 5. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA • KELUHURAN PERLEMBAGAAN • KEDAULATAN UNDANG-UNDANG • KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 6. 6. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vi
 7. 7. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUPENDAHULUAN menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan.Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamikdalam arus globalisasi. Perkembangan ini juga menuntut Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaanperubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu, Kementerian mengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa Malaysia sebagaiPelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan bahasa pertama. Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran,penambahbaikan dalam kurikulum. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan. Selain itu, aktiviti kokurikulum di luar bilik darjahSelaras dengan perubahan tersebut, Kurikulum Bahasa Malaysia turut dijadikan landasan bagi membina keyakinan diri,turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam mengetengahkan bakat, memupuk sifat kepemimpinan, danpenggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa ketokohan murid dalam pelbagai bidang. Aktiviti kokurikulum jugaMalaysia. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard berupaya memantapkan penguasaan berbahasa murid sertaKandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kurikulum ini menyokong pelaksanaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia.merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahirandan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid disekolah kebangsaan.Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikanRukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan FalsafahPendidikan Kebangsaan. Standard ini menjunjung peranan bahasaMelayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasaperpaduan negara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah.Standard ini turut menitikberatkan penggabungjalinan kemahiranbahasa, penyerapan ilmu dan nilai murni. Standard KurikulumBahasa Malaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akalbudi, pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkansemangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersamadalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu.Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkanprinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Standard inimengetengahkan pendekatan berbentuk modular danpembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensi muriduntuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya,membolehkan murid memperkembangkan keupayaan danpenguasaan kemahiran bahasa, serta berkomunikasi 1
 8. 8. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUTUNJANG KURIKULUM STANDARDSEKOLAH RENDAH Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan seperti yangStandard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam terdapat dalam Rajah 1.tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai;Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika;dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domainutama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukandengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 2
 9. 9. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU1.0 MATLAMAT viii. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi jelas dan intonasi yang betul; keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, x. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons kehidupan harian. dengan betul; xi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan; xii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya2.0 OBJEKTIF kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard xiii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan xiv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; untuk: xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah xvi. menulis imlak dengan tepat; bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; yang santun; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan dengan betul; betul; xix. mengedit dan memurnikan hasil penulisan; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan xx. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak daripada pelbagai sumber; formal dengan betul secara bertatasusila; xxi. menggunakan sistem v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula xxii. bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan perkara yang didengar, dibaca dan ditonton penulisan; dan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang xxiii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap betul; positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang aktiviti berbahasa. sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; 3
 10. 10. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU oleh elemen Pengisian Kurikulum.3.0 FOKUS Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus dikuasai oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. Pada Tahap 1, bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar, unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, bertutur, membaca dan menulis. Ini bermakna konsep nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh kembali kepada asas (back to basic) diberi penekanan yang murid. khusus. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. Standard Kandungan Pada Tahap II pula, penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. Melalui Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan penguasaan kemahiran bahasa ini, murid dapat dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan, persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat kemahiran dan nilai. meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat Standard Pembelajaran membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta standard kandungan. penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran. 4.2 Kemahiran Bahasa4.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. 4.1 Standard Kurikulum Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Kemahiran Mendengar digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kemahiran Bertutur Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu Kemahiran Membaca diketahui dan boleh dilakukan oleh murid. Standard Kemahiran Menulis Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong 4
 11. 11. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU4.3 Pendekatan Modular 4.3.2 Modul Kemahiran Membaca Modul Kemahiran Membaca memberikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan tumpuan pada kemahiran membaca di samping dengan menggunakan pendekatan modular untuk penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid baik. Pendekatan modular bermaksud memecahkan membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai kelancaran yang betul. Penekanan perlu modul. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat diberikan pada aspek pemahaman dan lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur, Modul penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan Membaca, Modul Menulis, Modul Seni Bahasa dan Modul menggunakan teknik-teknik membaca. Di Tatabahasa. Tiga modul yang pertama berasaskan samping itu, melalui modul kemahiran membaca empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar, kemahiran murid juga berupaya menghayati teks yang bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. dibaca. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan 4.3.3 Modul Kemahiran Menulis berbahasa murid. Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan 4.3.1 Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur kemahiran menulis. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan memberi penekanan pada kemahiran mendengar yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan dan bertutur. Kemahiran mendengar merujuk pada pengalaman peribadi yang telah dilalui. keupayaan murid mendengar dengan teliti, Penekanan perlu diberikan pada penggunaan memahami dan menghayati secara lisan perkara ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid serta dapat memberikan respons. Kemahiran juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka bertutur pula merujuk keupayaan murid untuk menghasilkan penulisan berunsur berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan konteks dalam pelbagai bahan prosa, puisi dan intonasi yang betul secara sopan dan dan grafik. bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur. 5
 12. 12. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU 4.3.4 Modul Seni Bahasa 4.4.1 Tatabahasa Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan, Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi keindahan dan kehalusan dalam bahasa dan sintaksis. Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa 1.1 Morfologi merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan menghayati bahasa yang Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang indah. Melalui pembelajaran modul ini, murid mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. menghasilkan dan mempersembahkan karya Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi melalui variasi teknik yang menarik. Aspek seni unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang pula ialah unit tatabahasa sama ada bentuk menyeronokkan secara didik hibur. tunggal atau hasil daripada proses. pengimbuhan, pemajmukan dan 4.3.5 Modul Tatabahasa penggandaan. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan keserupaan bentuk atau fungsi dengan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan anggota yang lain dalam golongan yang dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan sama. melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid a. Struktur kata merujuk pola suku kata memahami dan menggunakan tatabahasa bagi: dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks i. kata asli bahasa Melayu secara lisan dan bertulis. ii. kata pinjaman bahasa Melayu 4.4 Sistem Bahasa b. Bentuk kata terdiri daripada: i. kata tunggal Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ii. kata terbitan ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. iii. kata ganda Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan iv. kata majmuk pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. c. Proses pembentukan kata meliputi: Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. i. pengimbuhan ii. penggandaan iii. pemajmukan 6
 13. 13. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUAntara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini, yang f. Proses ayat terbitan:amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan i. proses penggantianhendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan ii. proses pengguguranyang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek iii. proses penyusunan semulabaharu dalam proses pengimbuhan. iv. proses peluasan d. Golongan kata terdiri daripada: 4.4.2 Tanda Baca i. kata nama ii. kata kerja Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi iii. kata adjektif tulisan untuk memastikan keselarasan dan juga iv. kata tugas makna yang tepat. Misalnya, koma dan tanda noktah mewakili hentian dalam pertuturan. 1.2 Sintaksis Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan. Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan ayat. Hal 4.4.3 Sistem Ejaan ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang Perkara yang diberikan penekanan ialah: mendasari kaedah penggabungan dan i. Pola keselarasan huruf vokal penyusunan perkataan atau kelompok ii. Ejaan kata pinjaman perkataan untuk membentuk ayat. Aspek iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: 4.4.4 Sebutan dan Intonasi a. Unsur utama yang terdiri daripada kata, Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat frasa, kluasa dan aspek pembinaannya menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta serta pembahagian subjek dan predikat. memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang b. Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan ayat perintah dan ayat seruan. membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan c. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. intonasi supaya murid dapat menyampaikan d. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan maksud dengan tepat. songsang. e. Binaan ayat: a. Sebutan i. ayat dasar Sebutan diajarkan supaya murid dapat ii. ayat tunggal menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan iii. ayat terbitan atau ayat majmuk bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah 7
 14. 14. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU hendaklah menggunakan sebutan bahasa 5.0 Pengisian Kurikulum Melayu baku. Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas b. Intonasi kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul pelajaran. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan i. ayat penyata pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard ii. ayat tanya kandungan. Penerapan elemen ini bertujuan untuk iii. ayat perintah mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang iv. ayat seruan dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan v. ayat terbalik atau songsang masa hadapan. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi vi. ayat aktif perkara-perkara yang berikut: vii. ayat pasif 5.1. Ilmu 4.4.6 Kosa kata Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografi dapat Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan maklumat dan buah fikiran selaras dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dalam pengajaran dan pembelajaran. dipelajari pada peringkat sekolah rendah. 5.2 Nilai Murni 4.4.7 Peribahasa Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, Malaysia bertujuan melahirkan insan yang perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran itu, penghayatan dan amalan murni dapat membentuk Bahasa Malaysia. Pemilihan peribahasa hendaklah generasi muda yang berhemah tinggi dan mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Antara nilai murni ialah:Nota:Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yangmenjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Baik hati Berdikari 8
 15. 15. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU Hemah tinggi sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan Hormat-menghormati keperibadian masyarakat Malaysia. Kasih sayang Keadilan Kebebasan 5.5 Sains dan Teknologi Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan, Kejujuran aktiviti dan bahan atau prasarana. Antara unsurnya Kerajinan ialah pengetahuan sains dan teknologi. kemahiran Kerjasama saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti Kesederhanaan pengajaran dan pembelajaran. Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat 5.6 Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam5.3 Patriotisme dan Kewarganegaraan sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh Elemen patriotisme dan kewarganegaraan dalam memberikan kesedaran dan membentuk etika murid pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan untuk menghargai alam. pemupukan semangat cinta dan taat akan negara, serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. Semangat patriotisme dan kewarganegaraan dipupuk melalui 5.7 Kreativiti dan Inovasi mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan diri, cinta akan bahasa dan bangsa, serta dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi meningkatkan komitmen individu terhadap negara. membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan individu murid. Selain itu, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan5.4 Peraturan Sosiobudaya idea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea, Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa serta kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan dihasratkan. 9
 16. 16. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU 5.8 Keusahawan pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan Penggabungjalinan keusahawanan. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam dalam keusahawanan. Penerapan elemen proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses keusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri dan ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses dalam kalangan murid. pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan. 5.9 Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penyerapan Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa belajar mengenai perkakasan dan perisian. Selain itu, Malaysia, unsur ilmu, nilai murni dan kemahiran guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan ini mengajar dan belajar. Murid juga belajar melalui TMK mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan mata-mata pelajaran lain. menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan Penilaian dalam urusan kehidupan. Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian6.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian PEMBELAJARAN sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam 6.1 Penekanan 5P proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu terhadap seseorang murid sama ada berbentuk menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan, pemulihan atau pengayaan. penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Strategi 10
 17. 17. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU Pemulihan 6.3 Pendekatan Tematik Program pemulihan disediakan untuk membantu murid Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa menguasai kemahiran asas yang belum dapat Malaysia diajar berdasarkan tema. Melalui pengajaran dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa, program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di samping secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang kemahiran. ilmu, hal persendirian dan isu kemasyarakatan, menghargai warisan, mencungkil daya kreativiti dan Pengayaan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang Program pengayaan disediakan untuk memantapkan berikut: kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk Kekeluargaan digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan bacaan tambahan, kad, Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli masa yang ditentukan. keluarga.6.2 Pendekatan Berpusatkan Murid Kemasyarakatan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat berbahasa. yang berakhlak mulia, hormat - menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab. 11
 18. 18. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUKesihatan dan Kebersihan Jati diri, Patriotisme dan KewarganegaraanTema kesihatan dan kebersihan merujuk Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraankesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkansosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal,sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangatberkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema iniamalan gaya hidup sihat. sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangatKeselamatan kekitaan dan setia kepada negara.Tema keselamatan merujuk keupayaan murid Sains, Teknologi dan Inovasimelindungi diri daripada bahaya ketika berada dalampelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmukepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar pengetahuan yang teratur atau sistematik yang bolehmengutamakan keselamatan. diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuaiPerpaduan diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkanTema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat sesuatu yang berinovasi.yang terbentuk hasil daripada toleransi dalamkalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai Alam Sekitar dan Teknologi Hijaudiajarkan kepada murid dalam usaha memupuksemangat perpaduan. Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alamKebudayaan, Kesenian dan Estetika sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupanTema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agarelemen-elemen budaya yang terdapat dalam murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawabmasyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau.adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepadamurid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati Pertanian dan Penternakanoleh murid sebagai asas pembentukan jati diri wargaMalaysia. Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini 12
 19. 19. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang penting dalam kehidupan harian dan kerjaya kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan murid pada masa hadapan. penternakan dalam kehidupan. 6.4.2 Didik Hibur Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Satu pendekatan dalam proses pengajaran dan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal pembelajaran secara santai dan berhibur yang bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana terancang dan bersistematik dengan pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini penekanan pelaksanaannya terhadap empat sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang komponen sastera iaitu nyanyian, bercerita, kepentingan bidang ekonomi dan membudayakan lakonan dan puisi. sikap keusahawanan dalam kehidupan. 6.4.3 Penyelesaian Masalah6.4 Kepelbagaian Kaedah dan Teknik Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. menggunakan kemahiran, prinsip dan teori Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah mereka pelajari untuk bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan menyelesaikan masalah yang diberikan. bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan kreatif. dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. 6.4.4 Pembelajaran Berasaskan Projek 6.4.1 Kemahiran Berfikir Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. membantu guru menilai perkembangan atau Kemahiran berfikir sama ada dari segi kualiti pembelajaran murid. Murid lebih mengkonsepsikan idea, menyelesaikan bermotivasi kerana dapat menghasilkan masalah, atau membuat keputusan adalah sesuatu produk. 13
 20. 20. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU6.4.5 Pembelajaran Koperatif 6.4.8 Pembelajaran Konstruktivisme Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam Pembelajaran konstruktivisme dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar pendidikan dapat melahirkan murid yang bersama-sama, saling belajar dan membantu berkeupayaan untuk membina pemahaman antara satu sama lain untuk menyelesaikan dan pengetahuan baharu mereka sendiri sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berdasarkan pengalaman sedia ada. berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk Pembelajaran ini menjadikan murid lebih mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. faham, yakin dan seronok belajar sepanjang Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan hayat mereka. satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama 6.4.9 Kemahiran Belajar Cara Belajar dan semangat berpasukan yang kuat. Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan6.4.6 Kecerdasan Pelbagai kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak murid kerana setiap individu mempunyai untuk menghadapi dunia yang sering berubah kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan seumur hidup. verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, 6.4.10 Kajian Masa Depan intrapersonal dan naturalis. Kajian masa depan ialah satu pendekatan6.4.7 Pembelajaran Kontekstual pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang Pembelajaran kontekstual ialah kaedah berlaku pada masa lampau, masa kini dan pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat dengan pengalaman harian individu, membuat ramalan, menjangka akibat serta masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran menangani perubahan supaya mereka berlaku apabila murid berupaya mendapat manfaat yang maksimum. menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. 14
 21. 21. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU6.4.11 Pembelajaran Akses Kendiri 6.5 Kepelbagaian Sumber Bahan Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah program yang membolehkan murid belajar digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa secara kendiri melalui penggunaan bahan Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, pembelajaran. Murid diberi peluang memilih buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran kemajuan mereka sendiri agar mereka dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif. bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka.6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik Darjah Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan.6.4.13 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu. 15
 22. 22. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUOBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertuturadalah untuk memastikan murid mengetahui dan adalah untuk memastikan murid mengetahui dan adalah untuk memastikan murid mengetahui danberkeupayaan : berkeupayaan : berkeupayaan :i. mendengar, mengecam, mengajuk dan i. mendengar, memahami, menyebut frasa, i. mendengar, memahami, menyebut frasa menentukan arah bunyi dalam persekitaran ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan ayat dengan struktur yang betul dan dengan teliti dan betul; dan tepat; tepat;ii. mendengar, mengecam dan menyebut ii. mendengar, memahami dan memberikan ii. mendengar, memahami dan memberikan bunyi bahasa dengan betul; respons secara lisan atau gerak laku respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah terhadap arahan berdasarkan ayat perintahiii. mendengar, memahami, menyebut dan jenis ayat silaan dan ayat perintah jenis ayat jenis ayat permintaan dan ayat perintah mengeja perkataan yang mengandungi dua larangan dengan betul; jenis ayat suruhan dengan betul; atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung iii. mendengar, memahami dan memberikan iii. mendengar, memahami dan memberikan dengan betul dan tepat; respons secara lisan atau gerak laku respons secara lisan berdasarkan soalan berdasarkan pelbagai soalan bercapah dan yang mengandungi kata tanya daniv. mendengar, memahami dan menyebut frasa pesanan mengikut urutan yang betul; menyampaikan pesanan dengan betul; dan ayat tunggal dengan betul dan tepat; iv. bertutur, berbual dan menyatakan iv. berbual tentang sesuatu perkarav. mendengar, memahami dan memberikan permintaan menggunakan ayat yang menggunakan pelbagai ayat, kata respons secara lisan atau gerak laku mengandungi kata panggilan bagi keluarga panggilan yang sesuai dalam kalangan berdasarkan arahan, pesanan dan bukan dalam kalangan keluarga asas dan bukan ahli keluarga dan kata ganti nama pertanyaan dengan betul; kata ganti nama diri ketiga dengan betul diri yang betul dalam pelbagai situasi dalam situasi tidak formal secara secara bertatasusila;vi. bertutur dan berbual serta menyatakan bertatasusila; permintaan menggunakan ayat yang v. bertutur, berbual dan menyatakan mengandungi diksi, kata panggilan, kata v. bercerita tentang sesuatu perkara dan permintaan menggunakan perkataan dan ganti nama diri pertama dan kedua dengan menceritakan perkara yang didengar ayat yang sesuai dalam situasi tidak formal betul dalam situasi tidak formal secara dengan tepat menggunakan ayat majmuk secara bertatasusila; bertatasusila; dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. bercerita dan menceritakan sesuatuvii. bercerita tentang sesuatu perkara dan perkara yang dibaca dengan tepat menceritakan semula perkara yang didengar vi. berbicara untuk mendapat dan menggunakan ayat tunggal dan ayat menggunakan ayat tunggal dengan tepat, menyampaikan maklumat tentang sesuatu 16
 23. 23. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; perkara daripada pelbagai sumber dengan majmuk dengan sebutan yang jelas dan dan tepat menggunakan ayat yang intonasi yang betul; mengandungi rangkai kata yang sesuaiviii. berbicara untuk menyampaikan maklumat secara bertatasusila; dan vii. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai dengan menggunakan perkataan yang vii. berbincang dan mengemukakan pandangan sumber dengan tepat menggunakan ayat sesuai secara bertatasusila. dan pendapat tentang sesuatu perkara yang mengandungi frasa yang sesuai daripada pelbagai sumber secara secara bertatasusila; dan bertatasusila. viii. berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul secara bertatasusila. 17
 24. 24. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUSTANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN TAHAP 1 Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 Mendengar dan Bertutur1.1 Asas mendengar dan 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi memberi respons dengan dalam persekitaran dengan teliti betul terhadap pelbagai dan betul. bunyi dalam persekitaran. 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul.1.2 Mendengar, mengecam 1.2.1 Mendengar, mengecam dan dan menyebut bunyi menyebut nama abjad dengan bahasa, iaitu abjad, suku betul dan tepat. kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suka kata tertutup dengan betul dan tepat. 18
 25. 25. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN TAHAP 1 Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 Mendengar dan Bertutur 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan 1.2.6 Mendengar, memahami dan 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa dan ayat tunggal menyebut frasa, ayat tunggal dan menyebut frasa dan dengan betul dan tepat. dan ayat majmuk dengan betul ayat dengan struktur dan tepat. binaan ayat yang betul dan tepat.1.3 Mendengar, memahami 1.3.1 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberi respons memberikan respons terhadap memberikan respons yang dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, sesuatu arahan secara lisan atau sesuai secara lisan atau gerak yang sesuai secara lisan soalan dan pesanan yang gerak laku dengan betul. laku terhadap arahan atau gerak laku terhadap didengar dengan betul. berdasarkan ayat perintah jenis arahan berdasarkan ayat silaan dan ayat perintah jenis perintah jenis ayat larangan dengan betul. permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami memberikan respons dengan betul memberikan respons dengan dan memberikan respons secara lisan terhadap pelbagai betul secara lisan terhadap dengan betul secara lisan soalan bertumpu. pelbagai soalan bercapah. terhadap soalan yang mengandungi kata tanya. 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan 1.3.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara memberikan respons secara dan memberikan respons gerak laku yang betul. lisan dan gerak laku berdasarkan dengan menyampaikan 19
 26. 26. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN TAHAP 1 Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 Mendengar dan Bertutur pesanan mengikut urutan pesanan dengan betul. dengan betul.1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu menyatakan permintaan betul secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat perkara daripada pelbagai tentang sesuatu perkara tunggal dan ayat majmuk yang sumber dengan daripada pelbagai sumber betul dalam situasi tidak formal menggunakan pelbagai dalam situasi formal dan secara bertatasusila. ayat dalam pelbagai tidak formal secara situasi secara bertatasusila. bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara 1.4.2 Berbual 1.4.2 Berbual tentang sesuatu menggunakan kata panggilan perkara menggunakan tentang sesuatu perkara menggunakan dengan tepat bagi ahli keluarga kata panggilan yang kata panggilan dengan tepat asas dalam situasi tidak formal sesuai bagi kalangan bagi keluarga bukan kalangan secara bertatasusila. bukan ahli keluarga dalam keluarga asas dalam situasi tidak pelbagai situasi secara formal secara bertatasusila. bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1.4.3 Berbual tentang sesuatu menggunakan kata ganti nama diri menggunakan kata ganti nama perkara menggunakan pertama dan kedua dengan betul diri ketiga dengan betul dalam kata ganti nama diri dalam situasi tidak formal secara situasi tidak formal secara dengan betul dalam bertatasusila. bertatasusila. pelbagai situasi secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan permintaan dengan intonasi permintaan dengan sesuatu perkara dalam situasi yang betul tentang sesuatu menggunakan kata dan tidak formal secara bertatasusila. perkara dalam situasi tidak ayat yang sesuai tentang formal secara bertatasusila. sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara 20
 27. 27. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN TAHAP 1 Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 Mendengar dan Bertutur bertatasusila.1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu menceritakan sesuatu dengan tepat, sebutan yang jelas perkara dengan tepat, sebutan perkara dengan tepat, perkara semula dengan dan intonasi yang betul yang jelas dan intonasi yang sebutan yang jelas dan tepat menggunakan menggunakan ayat tunggal. betul menggunakan ayat intonasi yang betul sebutan yang jelas dan majmuk. menggunakan ayat intonasi yang betul. tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara 1.5.2 Menceritakan sesuatu yang didengar dengan betul yang didengar dengan tepat, perkara yang diibaca menggunakan ayat tunggal. sebutan yang jelas dan intonasi dengan tepat , sebutan yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi majmuk. yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan 1.6.1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat maklumat dengan tepat daripada maklumat yang tepat tentang mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada yang tersurat dengan daripada pelbagai sumber bertatasusila. pelbagai sumber secara tepat tentang sesuatu dengan tepat secara bertatasusila. perkara daripada pelbagai bertatasusila. sumber secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk maklumat dengan tepat daripada maklumat tentang sesuatu menyampaikan maklumat pelbagai sumber secara perkara daripada pelbagai tentang sesuatu perkara bertatasusila. sumber dengan tepat dan jelas daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. secara bertatasusila. 21
 28. 28. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN TAHAP 1 Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 Mendengar dan Bertutur 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.3 Berbicara untuk maklumat dengan tepat tentang maklumat dengan tepat tentang menyampaikan maklumat sesuatu perkara dengan sesuatu perkara daripada dengan tepat tentang menggunakan perkataan yang pelbagai sumber dengan sesuatu perkara dengan sesuai secara bertatasusila. menggunakan ayat yang menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. sesuai secara bertatasusila.1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat pandangan tentang sesuatu mengemukakan tentang sesuatu perkara perkara daripada pelbagai pandangan tentang daripada pelbagai sumber sumber secara bertatasusila. sesuatu perkara secara bertatasusila. menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan 1.7.2 Berbincang dan pendapat tentang sesuatu mengemukakan pendapat perkara daripada pelbagai tentang sesuatu perkara sumber secara bertatasusila. dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 22
 29. 29. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUOBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Tahun 2 Tahun 3 Tahun 1Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk Objektif Kemahiran Membaca adalah untukmemastikan murid mengetahui dan memastikan murid mengetahui dan memastikan murid mengetahui danberkeupayaan : berkeupayaan : berkeupayaan :i. membaca pelbagai perkataan, frasa dan i. membaca dan memahami perkataan, frasa i. membaca dan memahami perkataan ayat secara mekanis dengan sebutan dan dan ayat majmuk yang mengandungi berimbuhan awalan dan berimbuhan intonasi yang betul; perkataan dua atau lebih suku kata, akhiran dalam ayat daripada pelbagai diftong, vokal berganding, digraf, dan bahan bacaan dengan sebutan yang konsonan bergabung dengan sebutan betul;ii. membaca dan memahami perkataan dan yang betul; frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal ii. membaca dan memahami frasa yang berganding, digraf dan konsonan ii. membaca pelbagai jenis ayat dengan mengandungi diftong, vokal berganding, bergabung dengan betul; lancar, berjeda, sebutan yang jelas, digraf dan konsonan bergabung dalam mengikut tanda baca dan intonasi yang perenggan daripada pelbagai bahan betul; bacaan dengan sebutan yang betul;iii. membaca ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul; iii. membaca dan memahami maklumat iii. membaca kuat bahan bacaan yang tersurat daripada bahan multimedia untuk mengandungi pelbagai pola ayat, ayativ. membaca dengan sebutan, intonasi dan mengenal pasti idea utama dan idea tunggal susunan biasa dan ayat tunggal jeda mengikut tanda baca dengan betul; sampingan serta menyatakan urutan susunan songsang dengan lancar, dengan betul; sebutan dan intonasi yang betul dan jelas;v. membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk iv. membaca, memahami dan menaakul mengenal pasti idea utama dan membuat bahan grafik dan bukan grafik bertujuan iv. membaca dan memahami maklumat klasifikasi dengan betul; menyatakan maksud untuk memindahkan yang tersurat dan tersirat daripada maklumat dengan betul; dan pelbagai bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea, membuatvi. membaca, memahami dan menaakul penilaian dan ramalan dengan betul; maklumat dalam bahan grafik dengan betul v. membaca dan memahami pelbagai bahan dan memindahkan kepada bentuk bukan kreatif untuk menambah ilmu 23
 30. 30. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU grafik; dan pengetahuan, memperkaya kosa kata v. membaca, memahami dan menaakul serta meningkatkan kelancaran bacaan. bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat denganvii. membaca dan memahami pelbagai bahan betul; dan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata dan menambah pengetahuan. vi. membaca dan memahami pelbagai bahan sastera dan bukan sastera untuk menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengajaran. 24
 31. 31. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATUSTANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN TAHAP 1 Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 Membaca 2.1 Asas membaca dengan 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, sebutan yang betul. abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 2.2 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat perkataan yang perkataan dalam ayat tunggal perkataan berimbuhan daripada pelbagai sumber mengandungi dua atau tiga yang mengandungi dua atau awalan dan berimbuhan dengan sebutan yang suku kata, diftong, vokal tiga suku kata, diftong, vokal akhiran dalam ayat daripada betul. berganding, digraf dan berganding, digraf dan pelbagai bahan bacaan konsonan bergabung konsonan bergabung dengan dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul. sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami 2.2.2 Membaca dan memahami 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi frasa dalam ayat yang frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga mengandungi perkataan dua diftong, vokal berganding, suku kata, diftong, vokal atau tiga suka kata, diftong, digraf dan konsonan berganding, digraf dan vokal berganding, digraf dan bergabung dalam perenggan konsonan bergabung konsonan bergabung dengan daripada pelbagai bahan dengan sebutan yang betul sebutan yang betul. bacaan dengan sebutan yang 25
 32. 32. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN TAHAP 1 Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 Membaca betul. 2.2.3 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada ayat majmuk daripada ayat dalam perenggan pelbagai bahan bacaan pelbagai bahan bacaan daripada pelbagai bahan dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul. bacaan dengan sebutan yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan dengan lancar, sebutan dengan lancar, sebutan yang bahan bacaan yang lancar, sebutan yang jelas yang jelas dan intonasi jelas, intonasi yang betul dan mengandungi pelbagai pola dan intonasi yang betul. yang betul. berjeda. ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan dan ayat majmuk dengan ayat dengan lancar, sebutan bacaan yang mengandungi lancar, sebutan yang jelas yang jelas dan intonasi yang ayat tunggal sususan biasa dan intonasi yang betul betul mengikut tanda baca. dan susunan songsang mengikut tanda baca. dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat maklumat untuk mengenal maklumat untuk mengenal maklumat untuk mengenal dan tersirat daripada pasti idea utama dalam pasti idea utama dan idea pasti pertautan idea dalam pelbagai bahan untuk pelbagai bahan dengan sampingan dalam bahan bahan multimedia bagi memberi respons dengan tepat. multimedia dengan tepat. membuat ramalan dengan betul. tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai maklumat daripada bahan maklumat daripada bahan 26

×