SlideShare a Scribd company logo

Proposal kajian tindakan bahasa malaysia

harap usaha kecil saya ini memberi manfaat buat rakan2 semua.

1 of 7
Download to read offline
SJK ( C ) BAN FOO, JOHOR BAHRU,
KG. BARU BAN FOO, 81800 ULU TIRAM,
JOHOR BAHRU, JOHOR
KOD SEKOLAH : JBC 1029
”SEKOLAHKU KEBANGGAANKU’
KERTAS CADANGAN
KAJIAN TINDAKAN
2009
PROPOSOL
KAJIAN TINDAKAN
NAMA SEKOLAH : SJK ( C ) BAN FOO
ALAMAT : 81800 ULU TIRAM, JOHOR
PENYELARAS : EN. KAMARUL AMIR RAZAIZAT BIN KAMALUDIN
TAJUK KAJIAN : TEKNIK MEMBINA LIMA AYAT BERDASARKAN
GAMBAR DALAM BAHAGIA A (KERTAS 2)
1. REFLEKSI MASALAH.
Saya di SJKC Ban Foo Masalah utama saya ialah kelemahan murid
dalam membina ayat. Situasi ini berlaku kerana murid tidak dapat membina ayat
seperti yang diinginkan oleh guru. Hasil ayat yang dibina melalui latihan dan
ujian yang diberikan amat tidak memuaskan. Terdapat banyak kesalahan yang
dilakukan oleh murid apabila membuat latihan membina ayat dan semasa
menjawab soalan ujian Bahasa Malaysia Bahagian A, kertas 2. Murid tidak dapat
memperkembangkan idea serta tidak memahami teknik-teknik bagi menjawab
soalan yang dikemukakan dengan bernas dan tepat. Senario ini menyebabkan
hasil jawapan murid tidak menarik dan kurang tepat. Kesukaran murid untuk
membina ayat adalah disebabkan kurangnya imaginasi murid, kurang
pembacaan bahan Bahasa Malaysia serta pengaruh bahasa ibunda murid yang
kuat. Selain itu, murid juga tidak mengetahui teknik-teknik yang betul untuk
mengetengahkan idea mereka dalam bentuk rangka ayat terlebih dahulu
sebelum membina ayat yang lengkap. Justeru itu, murid ketandusan idea ketika
membina ayat. Pertautan idea diantara ayat juga sukar dilakukan kerana murid
tidak dapat berfkir dalam ruang lingkup yang lebih besar. Idea mereka hanya
terbatas kepada contoh yang diberikan oleh guru.
Melalui pemerhatian yang dijalankan sepanjang proses pengajaran dan
pembelajaran, murid tidak berfikir secara kreatif dan kritis untuk membina ayat
yang menarik dan gramatis. Justeru itu, melalui kemahiran yang akan
dicadangkan oleh saya, diharap dapat membantu mengurangkan dan seterusnya
mengatasi masalah murid ini.
2. FOKUS KAJIAN.
Berdasarkan refleksi diatas, didapati bahawa , murid tidak berfikir secara
kreatif dan kritis untuk membina ayat yang menarik dan gramatis dan murid tidak
dapat memperkembangkan idea serta tidak memahami teknik-teknik bagi
menjawab soalan yang dikemukakan dengan bernas dan tepat. Masalah ini
berlaku dalam kalangan 10 orang murid dari kelas 5M. suatu langkah yang
sewajarnya perlu dilakukan bagi mengatasi masalah ini. Justeru itu, kajian yang
akan dijalankan nanti menekankan kepada aspek membina ayat. Hal ini adalah
penting kerana dapat melatih murid dari peringkat awal supaya mereka dapat
membina ayat yang menarik dan bermutu.
Fokus kajian yang akan dijalankan ini menekankan supaya murid dapat
menguasai lima ayat berpandukan gambar. Hal ini penting kerana membina lima
ayat berpandukan gambar merupakan komponen penting daripada soalan kertas
2 dan sekiranya murid menguasai kemahiran ini maka peratusan murid untuk
lulus dengan baik Bahagian A adalah tinggi khususnya dan dapat
mempertingkatkan peratusan murid yang lulus kertas 2 Bahasa Malaysia amnya.
3. OBJEKTIF KAJIAN
3.1 OBJEKTIF AM
Kajian yang akan dijalankan ini bertujuan untuk memberikan
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan menggunakaan
pelbagai kaedah dan pendekatan agar dapat mengatasi permasalahan
kelemahan murid dalam membina ayat dan seterusnya dapat
meningkatkan peratus kecemerlangan murid dalam matapelajaran
Bahasa Malaysia.
3.2 OBJEKTIF KHUSUS
Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk;
3.2.1. Meningkatkan minat murid terhadap matapelajaran Bahasa
Malaysia
3.2.2. Meningkatkan pengguasaan murid ketika membina ayat
3.2.3 Memantapkan kreativiti murid ketika membina ayat dengan
perkataan yang sesuai dan bermutu
3.2.4 Meningkatkan peratusan murid yang lulus dalam mata pelajaran
Bahasa Malaysia Kertas 2, Bahagian A.
3.2.5 Guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran.
3.2.6 Guru dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih
seronok.
4. KUMPULAN SASARAN.
Kumpulan sasaran kajian ini terdiri daripada 10 orang murid dari kelas
5M. Murid-murid ini disasarkan kerana kelemahan mereka dalam membina ayat
dan sekiranya mereka dapat menguasai kemahiran yang diberikan maka
peratusan untuk murid mendapat markah yang baik pada Bahagian A, Kertas 2
mata pelajaran Bahasa Malaysia adalah tinggi.
5. TINDAKAN YANG DICADANGKAN
Melalui pemerhatian yang telah dijalankan maka beberapa cadangan
telah dikenalpasti bagi meenjalankan kajian tindakan ini, iaitu;
A) Tinjauan masalah
Mengesan masalah daripada latihan yang diberi semasa pengajaran
dan pembelajaran, latihan kerja rumah dan juga ujian bulanan.
Keputusan UPPM 1 Kertas 2 Bahasa Malaysia
BIL NAMA
KERTAS 2
A B C % GRED
1.
SIAK YAW
JOE 1% 11% 1%
22.0% D
2.
TYE ZHI
YONG 1% 0% 1%
3.0% E
3. LING KAH YI 3% 11% 4% 30.0% D
4.
CHONG SHI
QI 3% 10% 1%
23.0% D
5. LOOI ZI QING 3% 11% 8% 37.0% D
6.
NEO YONG
TING 4% 5% 4%
22.0% D
7. POH WEN LI 3% 11% 1% 25.0% D
8
POON KAH
YEE 2% 10% 1%
22.0% D
9.
SAW CHING
CHUAN 2% 16% 4%
37.0% D
10.
SOH QIAO
SHI 1% 10% 1%
20.0% D
B) Ujian pra (pre test)
Satu ujian akan dijalankan untuk mengesan kelemahan murid dan
jumlah murid yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Bilangan
ayat adalah lima.
Keputusan Ujian Pra Bahagian A
BIL NAMA
KERTAS 2
A
1.
SIAK YAW
JOE 2%
2.
TYE ZHI
YONG 1%
3. LING KAH YI 2%
4.
CHONG SHI
QI 2%
5. LOOI ZI QING 3%
6.
NEO YONG
TING 3%
7. POH WEN LI 3%
8
POON KAH
YEE 2%
9.
SAW CHING
CHUAN 3%
10.
SOH QIAO
SHI 1%
C) Ujian pra (pre test)
Satu ujian akan dijalankan untuk mengesan kelemahan murid dan
jumlah murid yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Bilangan
ayat adalah lima.
D) Teknik menjawab
Teknik membina lima ayat akan diajar kepada murid. Setiap murid
akan menerima satu soalan untuk membina ayat. Guru meminta murid
meneliti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut. Murid akan
mengenalpasti aktiviti-aktiviti dan kata kerja serta nilai murni yang sesuai.
Murid juga akan diminta membulatkan dan menomborkan aktiviti-aktiviti
yang terdapat dalam gambar tersebut. Seterusnya semasa murid menulis,
mereka akan menulis ayat berdasarkan nombor dan aktiviti-aktivi ang
telah bertanda. Justeru itu, murid akan mendapat idea untuk menulis.
Akhir sekali sebagai galakan dan untuk menimbulkan keseronokan
kepada murid mereka diminta mewarnakan gambar tersebut.
E) Ujian (post test)
Satu ujian sebenar akan dijalankan semula untuk menilai kefahaman
dan penguasaan murid berdasarkan teknik pengajaran dan pembelajaran
yang dicadangkan. Sekiranya 80 peratus murid pada kumpulan sasaran
dapat menjawab dengan baik, maka jelaslah bahawa keberkesanan teknik
yang akan diperkenalkan. Justeru itu, teknik ini akan dapat
diaplikasikandan diperluaskan kepada kumpulan lain.
7. JADUAL PERLAKSANAAN UJIAN
BIL. AKTIVITI TEMPOH
PERLAKSANAAN
1. Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal 1 minggu
2. Menulis proposol awal kajian tindakan 1 minggu
3. Merancang tindakan individu/kumpulan 1 hari
4. Melaksanakan aktiviti 3 hari
5. Membincangkan masalah yang wujud dalam tindakan
yang dilaksanakan
3 hari
6. Ujian penapaian untuk mengesan perubahan klien 1 hari
7. Refleksi kajian 2 hari
8. Menulis laporan kajian 1 minggu
9. Pembentangan dapatan kajian di sekolah 1 hari
8. ANGGARAN PERUNTUKAN KEWANGAN PEMBELANJAAN KAJIAN
Bil. Perkara Jumlah Kos
1. Kertas A4 3 x RM 9.50 RM 28.50
2. Kertas warna 20 x RM 0.50 RM 10.00
3. Fotostat bahan dan laporan kajian RM 30.00
4. kad manila 20 x RM 5.00 RM 10.00
5. Pen marker 1 kotak x RM 18 RM 18.00
6. CD 3 x RM 2.00 RM 6.00
7. Buku Catatan 1 x RM 5.00 RM 5.00
JUMLAH RM 117.50

Recommended

Kajian tindakan masalah membaca
Kajian tindakan masalah membacaKajian tindakan masalah membaca
Kajian tindakan masalah membacaAhmad NazRi
 
Kajian tindakan bahasa arab nombor
Kajian tindakan bahasa arab nomborKajian tindakan bahasa arab nombor
Kajian tindakan bahasa arab nomborkhairulnizam107
 
Rph pendidikan kesenian tahun 2
Rph pendidikan kesenian tahun 2Rph pendidikan kesenian tahun 2
Rph pendidikan kesenian tahun 2palveena
 
Kertas Kajian Tindakan Khas Bahasa Malaysia
Kertas Kajian Tindakan Khas Bahasa MalaysiaKertas Kajian Tindakan Khas Bahasa Malaysia
Kertas Kajian Tindakan Khas Bahasa MalaysiaAmir Aiman Akashah
 

More Related Content

What's hot

Proposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakanProposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakanFawwaz Fathanah
 
Pp pend islam penataran
Pp pend islam penataran Pp pend islam penataran
Pp pend islam penataran nasuha792
 
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...Mohd Suhaimin Isnen
 
Proposal Kajian Tindakan
Proposal Kajian TindakanProposal Kajian Tindakan
Proposal Kajian TindakanHamidah Samsiah
 
Jenis jenis item soalan
Jenis jenis item soalanJenis jenis item soalan
Jenis jenis item soalangrace_tyler12
 
Panduan penulisan rph
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rphtamya65
 
INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANINOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAmy Syahida
 
Program pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharuProgram pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharuCikgu Nur
 
Kertas cadangan penyelidikan tindakan
Kertas cadangan penyelidikan tindakanKertas cadangan penyelidikan tindakan
Kertas cadangan penyelidikan tindakanSuzi Suziyana
 
CONTOH PERMAINAN BAHASA
CONTOH PERMAINAN BAHASACONTOH PERMAINAN BAHASA
CONTOH PERMAINAN BAHASAAdila Dila
 
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)gpbsmkjk
 
Intervensi matematik -cikgu loman.docx
Intervensi matematik -cikgu loman.docxIntervensi matematik -cikgu loman.docx
Intervensi matematik -cikgu loman.docxLOMAN5
 
Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe...
Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe...Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe...
Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe...Suhana Kamaluddin
 
Laporan kajian tindakan bahasa melayu
Laporan kajian tindakan bahasa melayuLaporan kajian tindakan bahasa melayu
Laporan kajian tindakan bahasa melayuJunaidah Jusoh
 
Contoh laporan-kajian-tindakan (1)
Contoh laporan-kajian-tindakan (1)Contoh laporan-kajian-tindakan (1)
Contoh laporan-kajian-tindakan (1)Pensil Dan Pemadam
 
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdPPerkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdPAsniem CA
 
RPH Bahasa Melayu Tahun 4 (Tema Sains, Teknologi & Inovasi)
RPH Bahasa Melayu Tahun 4 (Tema Sains, Teknologi & Inovasi)RPH Bahasa Melayu Tahun 4 (Tema Sains, Teknologi & Inovasi)
RPH Bahasa Melayu Tahun 4 (Tema Sains, Teknologi & Inovasi)ArifahAzlanShah2
 
PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN)
PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN)PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN)
PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN)Aiisy Afifah
 

What's hot (20)

Proposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakanProposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakan
 
Pp pend islam penataran
Pp pend islam penataran Pp pend islam penataran
Pp pend islam penataran
 
Rph
RphRph
Rph
 
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...
 
Proposal Kajian Tindakan
Proposal Kajian TindakanProposal Kajian Tindakan
Proposal Kajian Tindakan
 
Jenis jenis item soalan
Jenis jenis item soalanJenis jenis item soalan
Jenis jenis item soalan
 
Panduan penulisan rph
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rph
 
INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANINOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 
Program pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharuProgram pembangunan guru baharu
Program pembangunan guru baharu
 
Kertas cadangan penyelidikan tindakan
Kertas cadangan penyelidikan tindakanKertas cadangan penyelidikan tindakan
Kertas cadangan penyelidikan tindakan
 
CONTOH PERMAINAN BAHASA
CONTOH PERMAINAN BAHASACONTOH PERMAINAN BAHASA
CONTOH PERMAINAN BAHASA
 
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)
PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)
 
Intervensi matematik -cikgu loman.docx
Intervensi matematik -cikgu loman.docxIntervensi matematik -cikgu loman.docx
Intervensi matematik -cikgu loman.docx
 
Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe...
Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe...Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe...
Kertas cadangan kajian tindakan celik jawi – mengenal, membaca dan menulis pe...
 
Laporan kajian tindakan bahasa melayu
Laporan kajian tindakan bahasa melayuLaporan kajian tindakan bahasa melayu
Laporan kajian tindakan bahasa melayu
 
Contoh laporan-kajian-tindakan (1)
Contoh laporan-kajian-tindakan (1)Contoh laporan-kajian-tindakan (1)
Contoh laporan-kajian-tindakan (1)
 
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdPPerkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
 
Minit Mesyuarat Bil 2.docx
Minit Mesyuarat Bil 2.docxMinit Mesyuarat Bil 2.docx
Minit Mesyuarat Bil 2.docx
 
RPH Bahasa Melayu Tahun 4 (Tema Sains, Teknologi & Inovasi)
RPH Bahasa Melayu Tahun 4 (Tema Sains, Teknologi & Inovasi)RPH Bahasa Melayu Tahun 4 (Tema Sains, Teknologi & Inovasi)
RPH Bahasa Melayu Tahun 4 (Tema Sains, Teknologi & Inovasi)
 
PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN)
PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN)PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN)
PENYELIDIKAN TINDAKAN (MODEL KURT LEWIN)
 

Viewers also liked

Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)
Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)
Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR) CIKGU NAZARINANAWAWI
 
Proposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakanProposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakanmurshidyzila
 
Format penulisan cadangan dan laporan kajian tindakan
Format penulisan cadangan dan laporan kajian tindakanFormat penulisan cadangan dan laporan kajian tindakan
Format penulisan cadangan dan laporan kajian tindakanChon Seong Hoo
 
Contoh proposal
Contoh proposalContoh proposal
Contoh proposalMuhd ASRUL
 
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur ...
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur ...Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur ...
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur ...Zack Chepa
 
Format penulisan proposal kajian tindakan
Format penulisan proposal kajian tindakanFormat penulisan proposal kajian tindakan
Format penulisan proposal kajian tindakanizyan bakri
 
Meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan huruf...
Meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan huruf...Meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan huruf...
Meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan huruf...Noormazrita Azam
 
Kertas cadangan kajian tindakan kualitatif
Kertas cadangan kajian tindakan kualitatifKertas cadangan kajian tindakan kualitatif
Kertas cadangan kajian tindakan kualitatifBujangpauzan
 
Permasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasa
Permasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasaPermasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasa
Permasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasamuhammad
 
BAGAIMANA MENGENALPASTI PERMASALAHAN KAJIAN??
BAGAIMANA MENGENALPASTI PERMASALAHAN KAJIAN??BAGAIMANA MENGENALPASTI PERMASALAHAN KAJIAN??
BAGAIMANA MENGENALPASTI PERMASALAHAN KAJIAN??kamektok2011
 
01 penulisan proposal kertas cadangan
01 penulisan proposal kertas cadangan01 penulisan proposal kertas cadangan
01 penulisan proposal kertas cadanganChon Seong Hoo
 
Meningkatkan kemahiran menuliskan huruf besar pada pangkal ayat dan tanda tit...
Meningkatkan kemahiran menuliskan huruf besar pada pangkal ayat dan tanda tit...Meningkatkan kemahiran menuliskan huruf besar pada pangkal ayat dan tanda tit...
Meningkatkan kemahiran menuliskan huruf besar pada pangkal ayat dan tanda tit...Mohd Suwardi
 
Proposal kajian tindakan matematik tahun 1
Proposal kajian tindakan matematik tahun 1Proposal kajian tindakan matematik tahun 1
Proposal kajian tindakan matematik tahun 1Haniza Abdul Rahim
 
Reka bentuk Kajian Dr. Kamarul
Reka bentuk Kajian Dr. KamarulReka bentuk Kajian Dr. Kamarul
Reka bentuk Kajian Dr. Kamarulwmkfirdaus
 
Penulisan mekanis dan mentalis
Penulisan mekanis dan mentalisPenulisan mekanis dan mentalis
Penulisan mekanis dan mentalisAini Kifli
 
M6 bengkel aktiviti penulisan mekanis
M6 bengkel aktiviti penulisan mekanisM6 bengkel aktiviti penulisan mekanis
M6 bengkel aktiviti penulisan mekanisIvana Lok
 

Viewers also liked (20)

Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)
Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)
Proposal BMelayu(PENGGUNAAN HURUF BESAR)
 
Contoh proposal kajian
Contoh proposal kajianContoh proposal kajian
Contoh proposal kajian
 
Proposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakanProposal kajian tindakan
Proposal kajian tindakan
 
Format penulisan cadangan dan laporan kajian tindakan
Format penulisan cadangan dan laporan kajian tindakanFormat penulisan cadangan dan laporan kajian tindakan
Format penulisan cadangan dan laporan kajian tindakan
 
Contoh proposal
Contoh proposalContoh proposal
Contoh proposal
 
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur ...
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur ...Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur ...
Kajian tindakan meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kit ansur ...
 
Kajian tindakan penulisan bm th 5
Kajian tindakan penulisan bm th 5Kajian tindakan penulisan bm th 5
Kajian tindakan penulisan bm th 5
 
Format penulisan proposal kajian tindakan
Format penulisan proposal kajian tindakanFormat penulisan proposal kajian tindakan
Format penulisan proposal kajian tindakan
 
Meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan huruf...
Meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan huruf...Meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan huruf...
Meningkatkan penggunaan huruf besar pada huruf pertama di awal ayat dan huruf...
 
Kertas cadangan kajian tindakan kualitatif
Kertas cadangan kajian tindakan kualitatifKertas cadangan kajian tindakan kualitatif
Kertas cadangan kajian tindakan kualitatif
 
Permasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasa
Permasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasaPermasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasa
Permasalahan kemahiran membaca dan menulis bahasa
 
BAGAIMANA MENGENALPASTI PERMASALAHAN KAJIAN??
BAGAIMANA MENGENALPASTI PERMASALAHAN KAJIAN??BAGAIMANA MENGENALPASTI PERMASALAHAN KAJIAN??
BAGAIMANA MENGENALPASTI PERMASALAHAN KAJIAN??
 
01 penulisan proposal kertas cadangan
01 penulisan proposal kertas cadangan01 penulisan proposal kertas cadangan
01 penulisan proposal kertas cadangan
 
Jurnal ithink sideq
Jurnal ithink sideqJurnal ithink sideq
Jurnal ithink sideq
 
Meningkatkan kemahiran menuliskan huruf besar pada pangkal ayat dan tanda tit...
Meningkatkan kemahiran menuliskan huruf besar pada pangkal ayat dan tanda tit...Meningkatkan kemahiran menuliskan huruf besar pada pangkal ayat dan tanda tit...
Meningkatkan kemahiran menuliskan huruf besar pada pangkal ayat dan tanda tit...
 
Proposal kajian tindakan matematik tahun 1
Proposal kajian tindakan matematik tahun 1Proposal kajian tindakan matematik tahun 1
Proposal kajian tindakan matematik tahun 1
 
Reka bentuk Kajian Dr. Kamarul
Reka bentuk Kajian Dr. KamarulReka bentuk Kajian Dr. Kamarul
Reka bentuk Kajian Dr. Kamarul
 
Tulisan mekanis
Tulisan mekanisTulisan mekanis
Tulisan mekanis
 
Penulisan mekanis dan mentalis
Penulisan mekanis dan mentalisPenulisan mekanis dan mentalis
Penulisan mekanis dan mentalis
 
M6 bengkel aktiviti penulisan mekanis
M6 bengkel aktiviti penulisan mekanisM6 bengkel aktiviti penulisan mekanis
M6 bengkel aktiviti penulisan mekanis
 

Similar to Proposal kajian tindakan bahasa malaysia

Similar to Proposal kajian tindakan bahasa malaysia (20)

Kpd3026 pecahan iii
Kpd3026 pecahan iiiKpd3026 pecahan iii
Kpd3026 pecahan iii
 
2 noraini samin
2 noraini samin2 noraini samin
2 noraini samin
 
ABDB
ABDBABDB
ABDB
 
Kajian 2 ok
Kajian 2 okKajian 2 ok
Kajian 2 ok
 
Meningkatkan penguasaan menulis huruf besar pada pangkal
Meningkatkan penguasaan menulis huruf besar pada pangkalMeningkatkan penguasaan menulis huruf besar pada pangkal
Meningkatkan penguasaan menulis huruf besar pada pangkal
 
Proposal 2014
Proposal 2014Proposal 2014
Proposal 2014
 
Proposalkajiantindakanmatematiktahun1 121129221242-phpapp01
Proposalkajiantindakanmatematiktahun1 121129221242-phpapp01Proposalkajiantindakanmatematiktahun1 121129221242-phpapp01
Proposalkajiantindakanmatematiktahun1 121129221242-phpapp01
 
Proposal kajian tindakan matematik tahun1
Proposal kajian tindakan matematik tahun1Proposal kajian tindakan matematik tahun1
Proposal kajian tindakan matematik tahun1
 
Rpp
RppRpp
Rpp
 
Proposal Kajian Tindakan
Proposal Kajian TindakanProposal Kajian Tindakan
Proposal Kajian Tindakan
 
kajian Tajuk 7 perhentian.doc
kajian Tajuk 7 perhentian.dockajian Tajuk 7 perhentian.doc
kajian Tajuk 7 perhentian.doc
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
 
ALAT BANTU MENGAJAR EASY LEARNING PATTERN
ALAT BANTU MENGAJAR  EASY LEARNING PATTERNALAT BANTU MENGAJAR  EASY LEARNING PATTERN
ALAT BANTU MENGAJAR EASY LEARNING PATTERN
 
Edu 2015
Edu 2015Edu 2015
Edu 2015
 
Ulasan jurnal kpr5063
Ulasan jurnal kpr5063Ulasan jurnal kpr5063
Ulasan jurnal kpr5063
 
Demostratos
DemostratosDemostratos
Demostratos
 
ALAT BANTU MENGAJAR : EASY LEARNING PATTERN
ALAT BANTU MENGAJAR : EASY LEARNING PATTERNALAT BANTU MENGAJAR : EASY LEARNING PATTERN
ALAT BANTU MENGAJAR : EASY LEARNING PATTERN
 
Kajian tindakan penulisan bm th 5
Kajian tindakan penulisan bm th 5Kajian tindakan penulisan bm th 5
Kajian tindakan penulisan bm th 5
 
Proposal kpr kump 2
Proposal kpr kump 2Proposal kpr kump 2
Proposal kpr kump 2
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 

More from Amir Aiman Akashah

Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 2)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 2)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 2)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 2)Amir Aiman Akashah
 
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Amir Aiman Akashah
 
Jadual Kandungan Kajian Tindakan
Jadual Kandungan Kajian TindakanJadual Kandungan Kajian Tindakan
Jadual Kandungan Kajian TindakanAmir Aiman Akashah
 
Standard Prestasi Bahasa Malaysia KSSR Tahun Satu (SK)
Standard Prestasi Bahasa Malaysia KSSR Tahun Satu (SK)Standard Prestasi Bahasa Malaysia KSSR Tahun Satu (SK)
Standard Prestasi Bahasa Malaysia KSSR Tahun Satu (SK)Amir Aiman Akashah
 
Contoh Memo Panggilan Mesyuarat
Contoh Memo Panggilan MesyuaratContoh Memo Panggilan Mesyuarat
Contoh Memo Panggilan MesyuaratAmir Aiman Akashah
 
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)Amir Aiman Akashah
 
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSR TAHUN 1 (SK)
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSR TAHUN 1 (SK)RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSR TAHUN 1 (SK)
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSR TAHUN 1 (SK)Amir Aiman Akashah
 

More from Amir Aiman Akashah (13)

Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 2)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 2)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 2)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 2)
 
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
 
Contoh sasaran kerja tahunan
Contoh sasaran kerja tahunanContoh sasaran kerja tahunan
Contoh sasaran kerja tahunan
 
Cover Kajian Tindakan
Cover Kajian TindakanCover Kajian Tindakan
Cover Kajian Tindakan
 
Lampiran Kajian Tindakan
Lampiran Kajian TindakanLampiran Kajian Tindakan
Lampiran Kajian Tindakan
 
Jadual Kandungan Kajian Tindakan
Jadual Kandungan Kajian TindakanJadual Kandungan Kajian Tindakan
Jadual Kandungan Kajian Tindakan
 
Enjoy your days with a book
Enjoy your days with a bookEnjoy your days with a book
Enjoy your days with a book
 
Bahan MBMMBI
Bahan MBMMBIBahan MBMMBI
Bahan MBMMBI
 
Reading Is Fun
Reading Is FunReading Is Fun
Reading Is Fun
 
Standard Prestasi Bahasa Malaysia KSSR Tahun Satu (SK)
Standard Prestasi Bahasa Malaysia KSSR Tahun Satu (SK)Standard Prestasi Bahasa Malaysia KSSR Tahun Satu (SK)
Standard Prestasi Bahasa Malaysia KSSR Tahun Satu (SK)
 
Contoh Memo Panggilan Mesyuarat
Contoh Memo Panggilan MesyuaratContoh Memo Panggilan Mesyuarat
Contoh Memo Panggilan Mesyuarat
 
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1 (SK)
 
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSR TAHUN 1 (SK)
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSR TAHUN 1 (SK)RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSR TAHUN 1 (SK)
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU KSSR TAHUN 1 (SK)
 

Recently uploaded

Bahasa Bare'e, bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, bahasa pembentuk nama negara Indonesiaposotojo01
 
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxLANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxkavinjimustofa
 
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdfPETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdfSITIWASIATUNNIKMAH
 
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptxPanduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptxgiriindrakharisma
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...MasudinMuhJinan
 
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)CahyadiWahyono
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 Fase D Bab 5 Jati Diri Bangsa Dan Bud...
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 Fase D Bab 5 Jati Diri Bangsa Dan Bud...Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 Fase D Bab 5 Jati Diri Bangsa Dan Bud...
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 Fase D Bab 5 Jati Diri Bangsa Dan Bud...Abdiera
 
koneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi gurukoneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi guruAlfianaNurulWijayant
 
Biologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum kBiologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum ksantasaid
 
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024""Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024"Herry Prasetyo
 
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni Budaya
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni BudayaPPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni Budaya
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni BudayaIsfanFauzi
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...triwahyuniblitar1
 
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptBab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptMichael Bradley
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Guruku
 
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptxPutriSoniaAyu
 
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mie
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan miepengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mie
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mieRidaEsniwatyShejabat
 
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxbab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxNurulyDybala1
 

Recently uploaded (20)

Bahasa Bare'e, bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, bahasa pembentuk nama negara IndonesiaBahasa Bare'e, bahasa pembentuk nama negara Indonesia
Bahasa Bare'e, bahasa pembentuk nama negara Indonesia
 
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxLANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
 
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdfPETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
 
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptxPanduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
 
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kelas 11 Ekonomi Fase F Kurikulum Merdeka
 
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 Fase D Bab 5 Jati Diri Bangsa Dan Bud...
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 Fase D Bab 5 Jati Diri Bangsa Dan Bud...Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 Fase D Bab 5 Jati Diri Bangsa Dan Bud...
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 Fase D Bab 5 Jati Diri Bangsa Dan Bud...
 
koneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi gurukoneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi guru
 
Biologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum kBiologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum k
 
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024""Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
 
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni Budaya
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni BudayaPPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni Budaya
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni Budaya
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
Jurnal Steivy Kartika Tuegeh : Meningkatkan Nilai Bahasa Inggris dengan Tekno...
 
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptBab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
 
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
 
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mie
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan miepengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mie
pengertian nasi dan mie serta hidangan dari nasi dan mie
 
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxbab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
 

Proposal kajian tindakan bahasa malaysia

 • 1. SJK ( C ) BAN FOO, JOHOR BAHRU, KG. BARU BAN FOO, 81800 ULU TIRAM, JOHOR BAHRU, JOHOR KOD SEKOLAH : JBC 1029 ”SEKOLAHKU KEBANGGAANKU’ KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN 2009
 • 2. PROPOSOL KAJIAN TINDAKAN NAMA SEKOLAH : SJK ( C ) BAN FOO ALAMAT : 81800 ULU TIRAM, JOHOR PENYELARAS : EN. KAMARUL AMIR RAZAIZAT BIN KAMALUDIN TAJUK KAJIAN : TEKNIK MEMBINA LIMA AYAT BERDASARKAN GAMBAR DALAM BAHAGIA A (KERTAS 2) 1. REFLEKSI MASALAH. Saya di SJKC Ban Foo Masalah utama saya ialah kelemahan murid dalam membina ayat. Situasi ini berlaku kerana murid tidak dapat membina ayat seperti yang diinginkan oleh guru. Hasil ayat yang dibina melalui latihan dan ujian yang diberikan amat tidak memuaskan. Terdapat banyak kesalahan yang dilakukan oleh murid apabila membuat latihan membina ayat dan semasa menjawab soalan ujian Bahasa Malaysia Bahagian A, kertas 2. Murid tidak dapat memperkembangkan idea serta tidak memahami teknik-teknik bagi menjawab soalan yang dikemukakan dengan bernas dan tepat. Senario ini menyebabkan hasil jawapan murid tidak menarik dan kurang tepat. Kesukaran murid untuk membina ayat adalah disebabkan kurangnya imaginasi murid, kurang pembacaan bahan Bahasa Malaysia serta pengaruh bahasa ibunda murid yang kuat. Selain itu, murid juga tidak mengetahui teknik-teknik yang betul untuk mengetengahkan idea mereka dalam bentuk rangka ayat terlebih dahulu sebelum membina ayat yang lengkap. Justeru itu, murid ketandusan idea ketika membina ayat. Pertautan idea diantara ayat juga sukar dilakukan kerana murid tidak dapat berfkir dalam ruang lingkup yang lebih besar. Idea mereka hanya terbatas kepada contoh yang diberikan oleh guru. Melalui pemerhatian yang dijalankan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid tidak berfikir secara kreatif dan kritis untuk membina ayat yang menarik dan gramatis. Justeru itu, melalui kemahiran yang akan dicadangkan oleh saya, diharap dapat membantu mengurangkan dan seterusnya mengatasi masalah murid ini.
 • 3. 2. FOKUS KAJIAN. Berdasarkan refleksi diatas, didapati bahawa , murid tidak berfikir secara kreatif dan kritis untuk membina ayat yang menarik dan gramatis dan murid tidak dapat memperkembangkan idea serta tidak memahami teknik-teknik bagi menjawab soalan yang dikemukakan dengan bernas dan tepat. Masalah ini berlaku dalam kalangan 10 orang murid dari kelas 5M. suatu langkah yang sewajarnya perlu dilakukan bagi mengatasi masalah ini. Justeru itu, kajian yang akan dijalankan nanti menekankan kepada aspek membina ayat. Hal ini adalah penting kerana dapat melatih murid dari peringkat awal supaya mereka dapat membina ayat yang menarik dan bermutu. Fokus kajian yang akan dijalankan ini menekankan supaya murid dapat menguasai lima ayat berpandukan gambar. Hal ini penting kerana membina lima ayat berpandukan gambar merupakan komponen penting daripada soalan kertas 2 dan sekiranya murid menguasai kemahiran ini maka peratusan murid untuk lulus dengan baik Bahagian A adalah tinggi khususnya dan dapat mempertingkatkan peratusan murid yang lulus kertas 2 Bahasa Malaysia amnya. 3. OBJEKTIF KAJIAN 3.1 OBJEKTIF AM Kajian yang akan dijalankan ini bertujuan untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan menggunakaan pelbagai kaedah dan pendekatan agar dapat mengatasi permasalahan kelemahan murid dalam membina ayat dan seterusnya dapat meningkatkan peratus kecemerlangan murid dalam matapelajaran Bahasa Malaysia. 3.2 OBJEKTIF KHUSUS Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk; 3.2.1. Meningkatkan minat murid terhadap matapelajaran Bahasa Malaysia 3.2.2. Meningkatkan pengguasaan murid ketika membina ayat 3.2.3 Memantapkan kreativiti murid ketika membina ayat dengan perkataan yang sesuai dan bermutu 3.2.4 Meningkatkan peratusan murid yang lulus dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia Kertas 2, Bahagian A.
 • 4. 3.2.5 Guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran. 3.2.6 Guru dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih seronok. 4. KUMPULAN SASARAN. Kumpulan sasaran kajian ini terdiri daripada 10 orang murid dari kelas 5M. Murid-murid ini disasarkan kerana kelemahan mereka dalam membina ayat dan sekiranya mereka dapat menguasai kemahiran yang diberikan maka peratusan untuk murid mendapat markah yang baik pada Bahagian A, Kertas 2 mata pelajaran Bahasa Malaysia adalah tinggi. 5. TINDAKAN YANG DICADANGKAN Melalui pemerhatian yang telah dijalankan maka beberapa cadangan telah dikenalpasti bagi meenjalankan kajian tindakan ini, iaitu; A) Tinjauan masalah Mengesan masalah daripada latihan yang diberi semasa pengajaran dan pembelajaran, latihan kerja rumah dan juga ujian bulanan. Keputusan UPPM 1 Kertas 2 Bahasa Malaysia BIL NAMA KERTAS 2 A B C % GRED 1. SIAK YAW JOE 1% 11% 1% 22.0% D 2. TYE ZHI YONG 1% 0% 1% 3.0% E 3. LING KAH YI 3% 11% 4% 30.0% D 4. CHONG SHI QI 3% 10% 1% 23.0% D 5. LOOI ZI QING 3% 11% 8% 37.0% D 6. NEO YONG TING 4% 5% 4% 22.0% D 7. POH WEN LI 3% 11% 1% 25.0% D 8 POON KAH YEE 2% 10% 1% 22.0% D 9. SAW CHING CHUAN 2% 16% 4% 37.0% D 10. SOH QIAO SHI 1% 10% 1% 20.0% D
 • 5. B) Ujian pra (pre test) Satu ujian akan dijalankan untuk mengesan kelemahan murid dan jumlah murid yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Bilangan ayat adalah lima. Keputusan Ujian Pra Bahagian A BIL NAMA KERTAS 2 A 1. SIAK YAW JOE 2% 2. TYE ZHI YONG 1% 3. LING KAH YI 2% 4. CHONG SHI QI 2% 5. LOOI ZI QING 3% 6. NEO YONG TING 3% 7. POH WEN LI 3% 8 POON KAH YEE 2% 9. SAW CHING CHUAN 3% 10. SOH QIAO SHI 1% C) Ujian pra (pre test) Satu ujian akan dijalankan untuk mengesan kelemahan murid dan jumlah murid yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Bilangan ayat adalah lima. D) Teknik menjawab Teknik membina lima ayat akan diajar kepada murid. Setiap murid akan menerima satu soalan untuk membina ayat. Guru meminta murid meneliti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut. Murid akan mengenalpasti aktiviti-aktiviti dan kata kerja serta nilai murni yang sesuai. Murid juga akan diminta membulatkan dan menomborkan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut. Seterusnya semasa murid menulis, mereka akan menulis ayat berdasarkan nombor dan aktiviti-aktivi ang telah bertanda. Justeru itu, murid akan mendapat idea untuk menulis. Akhir sekali sebagai galakan dan untuk menimbulkan keseronokan kepada murid mereka diminta mewarnakan gambar tersebut.
 • 6. E) Ujian (post test) Satu ujian sebenar akan dijalankan semula untuk menilai kefahaman dan penguasaan murid berdasarkan teknik pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan. Sekiranya 80 peratus murid pada kumpulan sasaran dapat menjawab dengan baik, maka jelaslah bahawa keberkesanan teknik yang akan diperkenalkan. Justeru itu, teknik ini akan dapat diaplikasikandan diperluaskan kepada kumpulan lain. 7. JADUAL PERLAKSANAAN UJIAN BIL. AKTIVITI TEMPOH PERLAKSANAAN 1. Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal 1 minggu 2. Menulis proposol awal kajian tindakan 1 minggu 3. Merancang tindakan individu/kumpulan 1 hari 4. Melaksanakan aktiviti 3 hari 5. Membincangkan masalah yang wujud dalam tindakan yang dilaksanakan 3 hari 6. Ujian penapaian untuk mengesan perubahan klien 1 hari 7. Refleksi kajian 2 hari 8. Menulis laporan kajian 1 minggu 9. Pembentangan dapatan kajian di sekolah 1 hari 8. ANGGARAN PERUNTUKAN KEWANGAN PEMBELANJAAN KAJIAN Bil. Perkara Jumlah Kos 1. Kertas A4 3 x RM 9.50 RM 28.50 2. Kertas warna 20 x RM 0.50 RM 10.00 3. Fotostat bahan dan laporan kajian RM 30.00 4. kad manila 20 x RM 5.00 RM 10.00 5. Pen marker 1 kotak x RM 18 RM 18.00 6. CD 3 x RM 2.00 RM 6.00 7. Buku Catatan 1 x RM 5.00 RM 5.00 JUMLAH RM 117.50
 • 7. E) Ujian (post test) Satu ujian sebenar akan dijalankan semula untuk menilai kefahaman dan penguasaan murid berdasarkan teknik pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan. Sekiranya 80 peratus murid pada kumpulan sasaran dapat menjawab dengan baik, maka jelaslah bahawa keberkesanan teknik yang akan diperkenalkan. Justeru itu, teknik ini akan dapat diaplikasikandan diperluaskan kepada kumpulan lain. 7. JADUAL PERLAKSANAAN UJIAN BIL. AKTIVITI TEMPOH PERLAKSANAAN 1. Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal 1 minggu 2. Menulis proposol awal kajian tindakan 1 minggu 3. Merancang tindakan individu/kumpulan 1 hari 4. Melaksanakan aktiviti 3 hari 5. Membincangkan masalah yang wujud dalam tindakan yang dilaksanakan 3 hari 6. Ujian penapaian untuk mengesan perubahan klien 1 hari 7. Refleksi kajian 2 hari 8. Menulis laporan kajian 1 minggu 9. Pembentangan dapatan kajian di sekolah 1 hari 8. ANGGARAN PERUNTUKAN KEWANGAN PEMBELANJAAN KAJIAN Bil. Perkara Jumlah Kos 1. Kertas A4 3 x RM 9.50 RM 28.50 2. Kertas warna 20 x RM 0.50 RM 10.00 3. Fotostat bahan dan laporan kajian RM 30.00 4. kad manila 20 x RM 5.00 RM 10.00 5. Pen marker 1 kotak x RM 18 RM 18.00 6. CD 3 x RM 2.00 RM 6.00 7. Buku Catatan 1 x RM 5.00 RM 5.00 JUMLAH RM 117.50