Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SoMe föreläsningar 2014

934 views

Published on

Föreläsningskatalog i Sociala Medier

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SoMe föreläsningar 2014

  1. 1. dier a Me ocial S lding bui tory S edia ed M Earn Föreläsningar Engagement Drivkraften i en relation... Brand Advocates 2014 De som berättar din historia... Storybuilding Orsaken och möjligheten...
  2. 2. STORY BUILDING Storytelling eller historieberättandet har i alla tider varit viktigt, men har i och med sociala medier fått flera betydelser för medborgarna, med allt från att ha en egen kommunikationskanal där man kan nå alla sina facebook vänner och andra till att påverka företag och till och med regeringar. Företagen har sakta men säkert börjat inse att att man måste ha en dialog med sina kunder istället för att enbart köra monolog med dem. Att dialog med kunderna medför både utmaningar men även möjligheter har en del företag fått uppleva. Det positiva är att undersökningar ( nielsen ) visar att människor litar betydligt mera än tidigare på vad företagen säger i “Communication is the cornerstone of all social activity” Mats Adamczak, jan 2013 sina kanaler. Story building Om man som företag lyckas med att berätta tillräckligt engagerande historier som gör att kunderna trivs med dig, då kan de t.om. bli dina ”Brand Advocates” och berätta dina historier. Då har man lyckats med story buiding = Word of Mouth www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 2
  3. 3. Story Building FÖRELÄSNINGAR Mina föreläsningar kan delas in i tre olika huvuddelar. [Grunderna F1] Det första föreläsningspaketet behandlar Sociala Medier och kommunikation. Jag går även igenom de viktigaste kanalerna och hur de används idag. Dessutom förklarar jag hur den nya ekonomin och marknadsföring fungerar idag. [Fördjupning F2] I den andra föreläsningen går jag igenom hur man genom engagerande berättelser kan nå genom media bruset och skapa långvariga relationer med sina kunder och fans. Vad är det för mekanismer som gör att folk delar innehåll i t.ex facebook. "It is not only we who should tell the story... ...instead we are giving the users the reason and the opportunity to do it! Mats Adamczak, Sep 2012 [Fördjupning Verktygen F3] Genomgång hur man rent praktiskt använder de olika kanalerna, samt kopplar ihop dem rent tekniskt för att få maximal nytta av dem. Denna del är tänkt för de som rent praktiskt skall utföra arbetet i organisationen. Föreläsningarnas längd kan variera allt från 20 minuter till 4 timmar. Så man kan ha dem under en lunch eller som en enskilt programpunkt under en fortbildningsdag. ÖRN WITTING, FINLANDS RÖDA KORS KAJ ARNÖ. MYSQL JOAKIM JARDENBERG, MINDPARKS ”Mats had a very well prepared and hit right on the target when he held a speech on our seminar. He grabbed the essence of social media through theory and examples and made it understandable for our employees. It was nice to watch and fun too. ”Mats is a highly creative social media expert, who lives what he preaches. His presentations provide inspiration combined with deep subject matter knowledge. ”Mats is like a force of nature. He has the energy of a hurricane, but in all the best ways. Combined with a never ending curiosity and courage he is the explorer of our time, moving into unchartered territories... I recommend him highly!” What makes "Mazen" particularly unique is his way to be personal without being too private, and his pertinent Åland anecdotes.” ... I will definitely work with him again, and so should you!” www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 3
  4. 4. Artikel F1 Tid 2 timmar Artikel F2A Tid 1- 2 timmar Artikel F2B Tid 2-3 timmar GRUNDERNA SOCIALA MEDIER [F1] SOCIAL MEDIA MARKETING [F2A] POE MEDIA [F2B] Går igenom de fyra olika taktiska elementen, så att man får en helhetsbild. - Kommunikation - Verktygen (8 verktyg) - Individens beteende - Den Nya ekonomin, Marknadsföring & kundservice Hur man kan arbeta i sociala media marknadsföring med hjälp av: Går igenom mera detaljerat hur man kan arbeta i sociala media marknadsföring. Även hur man mäter och analyserar - SES föreläsningen (F2A) - Paid Media - Earned Media - Owned Media - Analytiska verktyg - Bit.ly och Addthis m.m. - Storytelling - Engagemang - Stickiness - Tiggers - Gamefication (se sid 5 för detaljer) (se sid 6 för detaljer) Ingen bakgrundskunskap krävs Ingen bakgrundskunskap krävs Bakgrundskunskap krävs Artikel F3A (Workshop) Tid 3 timmar Artikel F3B (Workshop) Tid 6 timmar Artikel F4 Tid 45 minuter OPERATIVT (WORKSHOP) [F3A] OPERATIVT (WORKSHOP) [F3B] SKOLFÖRELÄSNINGEN [F4] Det finns en mängd olika kanaler som man kan kommunicera med och de kan användas på olika sätt beroende på vad man vill uppnå. - Skapa facebook sidor - Skapa twitterkonto konto - Skapa Instagram konto - Skapa Flickr konto - Skapa Youtube konto - Skapa Tumblr konto Det finns en mängd olika kanaler som man kan kommunicera med och de kan användas på olika sätt beroende på vad man vill uppnå. Genomgång och bakgrund till kommunikation. - Kommunikation - Verktygen (översikt) - Farorna med nätnärvaro Allmän datakunskap För de som redan har en närvaro i SoMe och vill fördjupa sig T.ex hur fungerar det med facebooktävlingar, vad är tillåtet och hur gör man en facebook app. (se sid 7 för detaljer) Ingen bakgrundskunskap krävs Vill man ha en skräddarsydd föreläsning/workshop så går det också bra! www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 4
  5. 5. ÖVERSIKT PÅ DE FYRA ELEMENTEN (2 TIMMAR) F1 KOMMUNIKATION De första fem åren präglar våra liv, när det gäller inlärning av kommunikationsätt. De senaste århundradet har tekniken haft en allt större inverkan på hur man kommunicerar. Om man inte har förståelse hur de olika generationer kommunicerar och varför de gör det, så kommer man inte att kunna nå dem. VERKTYGEN I denna del går vi genom övergripande vilka SoMe verktyg som är de viktigaste i västvärlden. Praktiska exempel på hur människor använder dem allt från hitta borttappade navkapslar till att störta diktaturstater. facebook, LinkedIn, twitter, Google+, youtube, bloggar, flickr, instagram, slideshare och about.me. INDIVIDEN & SAMHÄLLET Hur påverkar transparensen vårt sätt att definiera våra roller i Sociala Medierna? Är jag privat, personlig eller offentlig, när jag är i SoMe verktygen? Hur skall man tänka rent taktiskt, när man bygger upp sin publika profil ? HISTORIK & MARKNADSFÖRING Internet har förändrat mycket sedan starten för snart 15 år sedan. Det har även sättet att marknadsföra sig gjort. Människors vilja att göra saker gratis på Internet har även de satt sina spår i många branscher. Longtail principen går att applicera inom många områden i den nya ekonomin. www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 5
  6. 6. SOCIAL MEDIA MARKETING (2 TIMMAR) F2 SES ANALOGT Storytelling har funnits så länge som människan har kommunicerat. Bara för att man kan prata, behöver inte betyda att man är social som person. Engagemang är en viktigt bit i relationer om man vill att relationen skall bli långvarig STORYTELLING (DIGITALT) Det viktigaste är inte att vi berättar historien utan att vi ger möjligheten och framför allt orsaken för våra kunder/fans att berätta den. Det kallas för ”User created content” eller ”Earned Media” Vilka mekanismer och ”triggers” gör att människor delar innehåll i sociala medier. ENGAGEMANG (DIGITALT) Hitta dina ambassadörer som är engagerade i din produkt eller tjänst. Hur skapar man engagerande innehål? Hur undviker man att få ”skräpfans” och vikten av att fokusera på rätt typ av kommunikation med era följare. STICKINESS (DIGITALT) Om man skapar kvalitetsinnehåll och inte ”spammar” sina följare på olika sätt, så kan man få ett långvarigt förhållande med era fans. ”Stickiness” eller långvarig relationer får man också genom att sköta kundrelationer med respekt och transparens. www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 6
  7. 7. WORKSHOP (6 TIMMAR) F3B KONTAKTVERKTYG Facebook - Skapa facebook sidor - Gå igenom de olika funktionerna - Marknadsföring, annons och sponsrade inlägg - Facebook appar Twitter, skapa konto och taktik, Google+, skapa konto och LinkedIn FOTOVERKTYG Genomgång av olika foto/bild sociala media kanaIer som Instagram, Pinterest och Flickr. Hur fungerar Creative Commons i praktiken och vad är fördelarna med det. Olika smartphone appar som kan vara bra att använda vid redigering och publicering av bilder. VIDEOVERKTYG Genomgång av olika video sociala media kanaIer som youtube, Vimeo och Bambuser. Teknisk genomgång hur man skapar en videofilm med hjälp av en mini iPad och vilka appar som är användbara för det. KNYTA IHOP KANALERNA Hur man kan knyta ihop sina olika kanaler rent tekniskt. Genomgång av bloggverktyg som wordpress och tumblr. Samlingssidor som Rebelmouse och about.me Vill man ha en skräddarsydd workshop, där man vill fokusera på några verktyg. www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 7
  8. 8. EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGSKUNDER ÅLANDS MILJÖ & HÄLSOMYNDIGHET Körde en två timmars SoMe föreläsning på deras fortbildningsdag. ARBETSMARKNAD & STUDIER En tre timmars föreläsning uppdelad på två dagar för personalen. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 16 lektioner i Sociala medier och kommunikation för studerande i Högskolan på Åland ÅLANDS YRKES SKOLA Tre stycken föreläsningspass för skolans personal på deras fortbildningsdag ÅLANDS HANDELSLÄROVERK En 2 timmars föreläsning (F2) för marknadsföringsstuderande och lärare. ÖDKARBY SKOLA En lektion för åk 5-6 och en för åk 3-4 och för deras lärare. MYNEWSDAY Jag var med på MyNewsDesk’s användarträff och föreläste i Stockholm, Göteborg och Malmö för ca 1000 personer KVARNBO LIONS En 30 minuters föreläsning på deras månadsmöte. BORGÅ STIFT Vid tre tillfällen har jag haft föreläsningar för Borgåstifts personal i deras projekt ”En andlig närvaro på webben” Lärkulla, Vasa och i Borgå. NORDISKA MINISTER RÅDET En 5 timmars workshop med 40 stycken kommunikatörer från hela norden. LIBERALERNA PÅ ÅLAND 4 X 3 timmars pass med partimedlemmar, partisekreterare, lagtingsmän och ministrar. FINNISH RED CROSS Föreläsning för Röda korsets kommunikatörerna och ledningsgrupp deltagare från hela Finland. DKCO ADVOKATBYRÅ En föreläsning för hela personalen i samband med deras webbsidelansering & strategi. OPTINOVA En tre timmars föreläsning för ledningsgruppen i Optinova. ÅLANDS HANDELSKAMMARE En 30 minuters föreläsning på deras medlems lunch och dragit tre SoMe kurser i deras regi. www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 8

×