Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esitluse loomise metoodika ja avaldamine veebis

3,354 views

Published on

Esitluse loomise metoodika ja avaldamine veebis

 1. 1. Esitluse loomine ja avaldamine Laine Aluoja MA 18.09.2009
 2. 2. Esitluse loomise metoodika <ul><li>Metoodiline juhend </li></ul><ul><li>http://lepo.it.da.ut.ee/~piretl/Intel/PowerPoint.html </li></ul><ul><ul><li>Teemale vastavus </li></ul></ul><ul><ul><li>Visuaalne sidusus </li></ul></ul><ul><ul><li>Esitluse ajajoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuulajaskonnale vastavus </li></ul></ul><ul><ul><li>Loetavus </li></ul></ul>Laine Aluoja MA
 3. 3. Esitluse loomise metoodika <ul><li>Esitluse koostamiseks </li></ul><ul><li>kavanda kõigepealt </li></ul><ul><li>plaan </li></ul><ul><li>Juhend </li></ul><ul><li>http://office.microsoft.com/et-ee/powerpoint/HA101942821061.aspx </li></ul>Laine Aluoja MA <ul><ul><li>Tiitelleht </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>teema </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sihtrühm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>koostaja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aasta </li></ul></ul></ul>Sisu Sisu Sisu Kokkuvõte Lõppsõna Ülesanded TÄNAN
 4. 4. Esitluse loomisel pea meeles: <ul><li>kasuta üldjuhul ühte kirjastiili ; </li></ul><ul><li>soovitav teksti suurus vähemalt 24 ; </li></ul><ul><li>ära liialda efektidega, püüa ühes esitluses kasutada üht ja sama efekti ; </li></ul><ul><li>pildid peavad olema selged ning haakuma teksti ja sisuga ; </li></ul><ul><li>pilti suurendades ära venita seda proportsioonist välja; </li></ul><ul><li>kasuta esitluses üht ja sama tagatausta ; </li></ul><ul><li>kontrolli, et piltidel ei oleks linke peal; </li></ul><ul><li>kontrolli, et juhuslikult pole heli peale jäänud; </li></ul><ul><li>mõtle hoolikalt läbi eesmärk ja sisu ning veendu, et esitlus aitab materjali paremini edasi anda. </li></ul>Laine Aluoja MA
 5. 5. PowerPoint esitluse loomine <ul><li>Ülesanne </li></ul><ul><li>Luua esitlus e-kursuse tutvustamiseks </li></ul><ul><li>Esitluse struktuur: </li></ul><ul><li>Tiitelleht </li></ul><ul><li>E-kursuse sihtrühm </li></ul><ul><li>E-kursuse eesmärgid </li></ul><ul><li>E-kursuse kava </li></ul><ul><li>Juhend </li></ul><ul><li>http://office.microsoft.com/et-ee/powerpoint/HA101942821061.aspx?pid=CH100668191061 </li></ul>Laine Aluoja MA NB! Hea esitlus Tekst Taust Pildid Animatsioon Info allikad Tänud
 6. 6. Slaidiesitluse avaldamine tarkvaraga SlideShare <ul><li>Veebipõhine töövahend esitluste avaldamiseks </li></ul><ul><li>www.slideshare.net </li></ul><ul><li>NB! Esitlus peab olema arvutis </li></ul>Laine Aluoja MA
 7. 7. Näide Laine Aluoja MA
 8. 8. Näide ajaveebis Laine Aluoja MA Kvalifikatsioonikursuse Ajaveeb http://kvalifikatsioonikursustallinn.blogspot.com/
 9. 9. Kasutajaks registreerumine <ul><li>Avage internet </li></ul><ul><li>Sisestage aadressireale http://www.slideshare.net/ </li></ul><ul><li>Klõpsake lingil Sign Up </li></ul>Laine Aluoja MA
 10. 10. Kasutajaks registreerumine <ul><li>Sisestage </li></ul><ul><li>lahtrisse Email Address oma e-maili aadress, </li></ul><ul><li>lahtrisse Username sisestage oma kasutajanimi, </li></ul><ul><li>lahtrisse Password oma salasõna, </li></ul><ul><li>lahtrisse </li></ul><ul><li>Plase enter the text in the pikture </li></ul><ul><li>sisestage tähtede kombinatsioon, </li></ul><ul><li>mis on ülevalolevasse lahtrisse </li></ul><ul><li>kirjutatud </li></ul><ul><li>Tehke linnuke teksti </li></ul><ul><li>I have read… ette </li></ul><ul><li>Klõpsake nupul Sign Up </li></ul>Laine Aluoja MA
 11. 11. Ülesanne <ul><li>Laadige oma esitlus SlideShare koduleheküljele </li></ul><ul><li>Avage Internet </li></ul><ul><li>Sisestage aadressireale www.sideshare.net </li></ul><ul><li>Sisenege keskkonda </li></ul>Laine Aluoja MA
 12. 12. Esitluse sisestamine <ul><li>Esitluse sisestamiseks klõpsake vahelehel Upload </li></ul><ul><li>Seejärel lingil ( Having trouble using bulk upload? ) </li></ul>Laine Aluoja MA
 13. 13. Esitluse sisestamine <ul><li>Klõpsake nupul Browse ja otsige arvutist esitlus, mida soovite avaldada. </li></ul><ul><li>Lahtrisse Title </li></ul><ul><li>sisestage esitluse nimi. </li></ul><ul><li>Lahtrisse Description </li></ul><ul><li>sisestage esitluse kirjeldus. </li></ul><ul><li>Lahtrisse Tags sisestage </li></ul><ul><li>märksõna, millega saab </li></ul><ul><li>hiljem esitlust otsida. </li></ul><ul><li>Klõpsake nupul Upload. </li></ul>Laine Aluoja MA
 14. 14. Esitluse kasutamine <ul><li>Avaldatud esitlust saate kasutada erinevates e-keskkondades (ajaveebis, koduleheküljel jne.) </li></ul><ul><li>Esitluse veebiaadressi saate kopeerida aadressirealt </li></ul><ul><li>Koduleheküljel või ajaveebis esitluse kasutamiseks peate kopeerima esitluse koodi kodulehekülje või ajaveebi html vaates. </li></ul><ul><li>Koodi leiate lahtrist, mille ette on kirjutatud </li></ul><ul><li>Embed </li></ul>Laine Aluoja MA

×