Activitat Apr. Tema 3

275 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitat Apr. Tema 3

  1. 1. ACTIVITAT D’APRENENTATGE 1 (TEMA 3) Sobre els dispositius que a continuació es detallen, quins són perifèrics d'entrada, quins són de sortida i quins són sistemes d'emmagatzament? DISPOSITIUS PERIFÈRICS SISTEMA D’EMMAGATZAMENT ENTRADA SORTIDA ENTRADA I SORTIDA Llapis òptic X Pantalla tàctil X Mòdem X Router X Targeta digitalitzadora X Escàner X Regravadora de DVD X Càmera de vídeo X Instrument midi X Micròfon X Zip X Impressora X El llapis òptic ens permet “escriure” i així “entrar” informació al nostre ordinador. La pantalla tàctil no serveix per emmagatzemar informació. Com que és una pantalla, permet treure informació (que visualitzem) però també entrar informació (prement sobre la pantalla a l’ordinador li “entra” informació sobre el què volem ver). El mòdem no serveix per emmagatzemar informació. Servei per transmetre informació en dos sentits: “entra” i “surt” informació. El router (que és una espècie de mòdem) no serveix per emmagatzemar informació. Servei per transmetre informació en dos sentits: “entra” i “surt” informació. La targeta digitalitzadora no serveix per emmagatzemar informació. Serveix per convertir senyal analògic a digital. Per exemple, ficar un vídeo gravat amb una càmera antiga (analògica) dins l’ordinador (digital). L’escàner no serveix per emmagatzemar informació. Serveix per “fer una foto” d’un document i “ficar-lo” dins l’ordinador. Si l’escàner és modern, pot “llegir” el document i ficar-lo dins el Word.
  2. 2. La regravadora i la càmera de vídeo són dispositius d’entrada i sortida que serveixen per emmagatzemar informació. En sentit estricte, però, la informació es desa al CD i a la cinta (si és el cas). Així com s’hi desa informació, també se’n pot llegir i passar-la a l’ordinador. Es un cas diferent al del PENDRIVE, que desa informació i alhora és el dispositiu d’entrada i sortida. És tot-u. Un instrument midi (un teclat de músic, per exemple) no emmagatzema. Serveix per introduir un senyal d’audio a l’ordinador, que el pot gravar en un arxiu, aplicar-li efectes, etc. El micròfon no emmagatzema. Serveix per introduir un senyal d’àudio a l’ordinador, que el pot gravar en un arxiu, aplicar-li efectes, etc. El zip serveix per emmagatzemar informació. És una cosa similar a un disquet. Una impressora no pot emmagatzemar informació. Serveix per “treure” informació de l’ordinador en paper. Altres dispositius el treuen en pantalla, per mòdem, per router, i l’impressora per paper. ACTIVITAT D’APRENENTATGE 2 (TEMA 3) Ens imaginem que la configuració bàsica d'un ordinador té les següents dades: 512Mb, 160 Gb i 3,4 Ghz. Una altre cas, és la configuració bàsica d'un ordinador amb les següents dades: 512MB, 40 GB, 400MHZ, 256BPS. • A quins dispositius o components fan referència? Ordinador A Ordinador B Memòria RAM 512 Mb 512 Mb Capacitat del disc dur 160 Gb 40 Gb Velocitat del processador 3,4 Ghz 400 Mhz Velocitat mòdem - 256 bps • Es tractaria d'un ordinador "potent"?! El primer es tractaria d’un ordinador amb una antiguitat d’uns 4 anys. En comparació amb el segon, que té una antiguitat aproximada de 10 anys, seria força més potent.

×