Activitat 7 ObligatòRia

488 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitat 7 ObligatòRia

  1. 1. ACTIVITAT 7 : Planificar una intervenció basada en les possibilitats d’Internet. Descriu breument la intervenció (destinataris, objectius, continguts, metodologia, recursos, avaluació) especificant els serveis que utilitzaríeu. 1. INTRODUCCIÓ Per a realitzar aquesta activitat ens hem centrat en el programa online de PIPO, amb la pàgina web: htp://www.pipoclub.com/. En aquesta pàgina podem trobar activitats online així com CD que es podem comprar a través de la pròpia web. Podem dir que aquest material pot ser adquirit tant per pares com per al colectiu docent, el qual tendrà un preu especial en l'adquisició de dit materials. El programa Pipo està destinat tant a nivell d'infantil com a primària, on a cada activitat podrem trobar l'edat recomenada. 2. INTERVENCIÓ CONCRETA Concretament la nostra intervenció serà a l'àrea de llengua castellana, on utilitzarem el material de Pipo anomenat: “Aprende a leer con Pipo”. Tenim la possibilitat de registrar-nos a la web i poder tenir accés a una demo del programa que podem emprar com a primer recurs per poder introduïr a l'alumnat dins aquest tipus de programa. Més endevant l'escola comprarà els programés que trobi necessaris, segons les necessitats que es donin amb l'alumnat. 3. DESTINATARIS L'activitat “Aprende a leer con Pipo” va dirigida a nins i nines de 1r de primària, és a dir, que el nostre alumnat tendrà una edat de 6 anys aproximadament.
  2. 2. 4. OBJECTIUS a) Fomentar una bona reacció i relació de l’alumne/a envers la lectura en llengua castellana. b) Intentar que el nin o nina sigui capaç de desenvolupar-se sòl. c) Afavorir el raonament i la creativitat. d) Aprendre jugant però també estimulant la intuïció. e) Conèixer les lletres, síl·labes així com la correcta elaboració de frases. f) Tenir un llenguatge més fluid en llengua castellana. g) Potenciar l'ús de nou vocabulari en aquesta llengua. h) Fomentar la lecto-escriptura mitjançant el joc a través de les noves tecnologies. 5. CONTINGUTS A continuació posarem la llista dels continguts que ens ofereix aquest programa i el seu ús. Cada paraula proposada pel programa es pot treballar a través de 18 jocs diferents, els jocs són els següents: 1.1- Las sílabas de la cigala (són nou jocs molt simples per introduïr cada lletra de l'abecedari) Les activitats d'aquest apartat és basaran en: • Aprendre les lletres • Reconèixer les síl·labes, identificar-les i emparellar-les • Practiques amb diferents tipus de lletra • Com poden escriure les lletres 1.2- Las primeras palabras del cangrejo ( són sis jocs en els que es treballaran les cinc primeres paraules d'aquesta lletra) • Identificar i contruïr paraules. • Llegir i cercar. 1.3- Más palabras del pez (els mateixos jocs que a l'apratat anterior però amb més paraules per practícar)
  3. 3. 1.4- Las frases de la foca (està format per tres jocs) • Construïr i completar frases. 6. METODOLOGIA: Les activitats estan dividides en apartats que són: síl·labes, 1rs paraules, més paraules i frases En les activitats del joc, el protagonista, ha d'anar cercant les lletres que calguin per trobar el tresor, cada paraula tendrà un diploma. L'activitat s'anomena “MAPA DE LAS LETRAS” i en Pipo a d'anar illa per illa on a cada una hi ha una serie de lletres. Cada lletra té les seves pròpies activitats entre elles hi ha: • La primera és escoltar les diferents síl·labes (consonant + vocal exemple: la, le, li, lo, lu) després d'haver-les escoltat pots passar a escoltar les diferents paraules amb aquesta lletra i més endevant també hi ha un audio amb les frases. • La segona activitat dins aquesta categoria és la d'escriure les frases. El joc consisteix en escoltar la frase i després col·locar cada síl·laba al lloc corresponent. • La tercera activitat és completar la frase amb les paraules que es donen. • La quarta activitat consisteix en contruïr una frase on només et donen la primera paraula i de les que es donen l'infant les ha d'anar col·locant. • Finalment a mode de repàs l'alumnat podrà imprimir fitxes amb la lletra treballada. Com a conclusió podem dir que a hores d'ara la demo només disposa de la lletra L per poder practicar, per poder fer la resta de lletres s'ha de comprar el CD o inscriurer- se a la pàgina i pagar una cuota mensual. Finalment una vegada que s'acaba el joc el protaconista aconsegueix el tresor i a més el seu preuat diploma.
  4. 4. 7. RECURSOS − Ordenador PC Pentium 100Mhz o superior amb almenys 16MB de RAM. − Windows 95/98/2000/XP/Vista − Targeta gràfica SVGA, 256 colors. − Targeta de so − Ratol·lí − Unitat de CD-Rom 8. AVALUACIÓ En quant a l’avaluació podem dir que: a) Se podem crear fulles d’exercicis personalitzades per imprimir i resoldre amb llapis i paper. D’aquesta manera se pot insistir en el que més falta li fa practicar al nin. b) Hi ha una breu guia de consulta ràpida de la teoria que apareix en el curs. c) Se fan tests de manera eficient perquè el nin revisi i interioritzi els conceptes teòrics. d) També se pot graduar el nivell de dificultat dels exercicis. e) La durada de cada joc varia en funció del ritme d’aprenentatge, de les necessitats i capacitats de cada subjecte. Tot i que cal dir que, tots els jocs compten amb un control de temps, la finalitat del qual és indicar els punts que aconsegueix cada nin darrera la resolució dels exercicis. f) És molt millor que els alumnes juguin un poc cada dia, que no que s’obsessionin en acabar el joc, i a més que vagin variant els jocs. g) En cada joc se pot pitjar F1 i veure una ajuda individualitzada de cada joc. h) A la pantalla de configuració s’hi pot accedir amb F8. i) Dintre dels jocs hi ha diferents nivells estructurats de manera que el nin pugui assolir un aprenentatge constructiu i significatiu. j) Hi ha un full de progressos per els pares i els professors que poden imprimir en qualsevol moment.
  5. 5. k) Quan s’aconsegueix el tressor, apareix el “ Diploma” amb el nom, la data i el curs.
  6. 6. k) Quan s’aconsegueix el tressor, apareix el “ Diploma” amb el nom, la data i el curs.

×