Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Us De Les Noves Tecnologies Del Nostre Centre

381 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Us De Les Noves Tecnologies Del Nostre Centre

  1. 1. PLA D’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES El C.P. Sant Bartomeu fa molts anys que està en funcionament i pràcticament el personal docent de l’escola hi és des de que aquesta va obrir les seves portes a l’ ensenyança. La majoria dels docents són fixos, lo qual significa que duen a terme uns processos i una metodologia d’ensenyament-aprenentatge tradicionals. Únicament empren el llibre de text com a únic recurs didàctic i no aprofiten els avantatges que les noves tecnologies podrien oferir a l’ensenyança. A part d’això, el conjunt de claustre té pocs coneixements informàtics, per tant, és un gran inconvenient per posar en marxa un projecte que inclogui les noves tecnologies. La nostra escola disposa d’una sala, que és la biblioteca, amb 2 ordinadors, una quantitat totalment insuficient per atendre els ràtios d’alumnes per aula. Tots ells són molt antics per dur a terme activitats que incloguin l’ordenador com a recurs didàctic perquè funcionen, però el seu programa operatiu és massa antic (Windows 95 amb 4MB de memòria RAM i 50MB d’espai lliure en el PC), el que significa que evita fer feines amb gran rapidesa i guardar gran quantitat d’informació. La resta d’ordenadors es troben dins la sala de direcció i de secretaria. A banda d’això, l’escola disposa d’un escàner, dues fotocopiadores (un de color i una en blanc i negre) i un fax. Els pocs ordenadors que hi ha en el centre només són utilitzats pels professionals de l’ensenyament per fer petites recerques per Internet de recursos i material escolar. Com hem comentat anteriorment, no es programen activitats amb diferents aplicacions (clic, edu365, educalia,...) ni cap tipus de tasca per potenciar la utilitat de l’ordenador, tampoc l’utilitzen com a font d’informació. Tot això impossibilita que l’alumnat conegui programes informàtics que puguin ser de gran utilitat per al futur: el processador de textos, el programa de dibuix (paint), power point, etc Els ordenadors disposen de xarxa amb una plana web realitzada per un tècnic exterior de l’escola. En definitiva, l’escola C.P. Sant Bartomeu no utilitza les TIC com a instrument didàctic, no hi ha un horari establert d’informàtica per practicar, ni tampoc hi ha una dedicació
  2. 2. horària estimada. Tot això, precisament és el que faria falta, com a mínim, dins qualsevol centre escolar per potenciar-ne la seva utilització.

×