Poxer point informatica les tic

385 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poxer point informatica les tic

 1. 1. Informàtica Components Bàsics de les TIC
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>Maquinari i Programari …………………..3 </li></ul><ul><li>Capacitats o funcions dels ordinadors....4 </li></ul><ul><li>Classificació dels ordinadors...............5-6 </li></ul><ul><li>Elements principals del PC..................7-8 </li></ul><ul><li>Memòria.............................................9-14 </li></ul><ul><li>Perifèrics entrada i sortida...............15-26 </li></ul><ul><li>Programari de sistema..........................27 </li></ul><ul><li>Sistema operatiu.....................................28 </li></ul><ul><li>Llenguatges de programació...........29-32 </li></ul>
 3. 3. Maquinari i Programari <ul><li>Maquinari o Hardware: és la part física del sistema informàtic, la part que “es pot tocar”. </li></ul><ul><li>Programari o Software: És la part lógica del sistema informàtic, la part que “no es pot tocar”. </li></ul>
 4. 4. Capacitats o funcions dels ordinadors <ul><li>Llegir dades de l’exterior. </li></ul><ul><li>Processar les dades. </li></ul><ul><li>Presentar les dades. </li></ul><ul><li>Emmegatzemar les dades. </li></ul>
 5. 5. Classificació dels ordinadors <ul><li>Ordinadors de propòsit general: Són aquells que no han estat dissenyats per a una funció concreta i que es poden utilitzar per diverses funcions . </li></ul>
 6. 6. Classificació dels ordinadors <ul><li>Ordinadors de propòsit específic: Com el seu nom indica, el disseny es fonamenta en un treball concret i especialitzat que ha de desenvolupar la màquina. </li></ul>
 7. 7. Elements principals del PC <ul><li>CPU: El cervell de l’ordinador, tot el sistema informàtic estarà controlat per la CPU. La seva funció principal es interpretar les instruccions, obtenir i processar d'informació. </li></ul>
 8. 8. Elements principals del PC <ul><li>Microprocessador: Als ordinadors personals, la CPU es troba integrada en un xip al que denominem microprocessador. </li></ul><ul><li>Busos: Anomenarem busos el conjunt de les línies que permeten aquesta comunicació. </li></ul>
 9. 9. Memòria <ul><li>Memòria interna: encarregada de contenir programes, informació necessària perquè el nostre ordinador pugui dur a terme una tasca determinada. </li></ul><ul><li>ROM, RAM </li></ul>
 10. 10. Memòria <ul><li>Rom: Memòria de nomes lectura, és a dir nomes podem llegir la informació que conté, però no hi podem escriure ni emmagatzemar res de nou </li></ul>
 11. 11. Memòria <ul><li>Ram: Podem llegir la informació que conté i, a més, enregistrar-n’hi de nova. És una memòria de lectura i escriptura. </li></ul>
 12. 12. Memòria <ul><li>Memòria externa: Serveix per poder apagar l’ordinador, i quan tornem a engegar, recuperar-lo de nou. </li></ul>
 13. 13. Memòria <ul><li>Disc dur: ens permet emmagatzemar grans quantitats d'informació. Acostumen a estar dins del sistema, per tant, son discos fixos. Una altre funció del disc dur instal·lar la majoria de programes. </li></ul>
 14. 14. Memòria <ul><li>Disquet: discos amb menor capacitat que un disc dur, formats per làmines de material magnètic que es paralitza en funció de la informació. </li></ul>
 15. 15. Perifèrics <ul><li>Podem definir els perifèrics com el conjunt de dispositius que permeten la comunicació d’un equip informàtic amb el seu exterior. </li></ul>
 16. 16. Perifèrics d’entrada d’informació <ul><li>Introduir informació del exterior a l’interior del ordinador: </li></ul><ul><li>Teclat. </li></ul><ul><li>Ratolí. </li></ul><ul><li>Escàner. </li></ul><ul><li>Joystick. </li></ul><ul><li>La taula digitalitzada. </li></ul>
 17. 17. Perifèrics d’entrada d’informació <ul><li>Teclat: ens permet introduir informació, de manera manual, a l’ordinador. </li></ul><ul><li>Tecles d’escriptura. </li></ul><ul><li>Tecles de funció. </li></ul><ul><li>Tecles numèriques. </li></ul><ul><li>Tecles de control o edició. </li></ul><ul><li>Tecles especials. </li></ul>
 18. 18. Perifèrics d’entrada d’informació <ul><li>Ratolí: substitueix les tecles del curso del teclat. Ens permet controlar manualment la posició del curso. Té normalment dos o tres tecles. El botó dret per confirmar l’ordre i l’esquerra accés a un menú amb diferents funcions. </li></ul>
 19. 19. Perifèrics d’entrada d’informació <ul><li>Escàner: perifèric d’entrada ens permet digitalitzar imatges. </li></ul>
 20. 20. Perifèrics d’entrada d’informació <ul><li>Joystick: sistema d’entrada de dades a l’ordinador a partir d’un mecanisme de palanca situat sobre d’una plataforma, va dirigida un cursor. </li></ul>
 21. 21. Perifèrics de sortida d’informació <ul><li>Ens permet rebre informació des de l’ordinador a l’exterior. </li></ul><ul><li>Monitor. </li></ul><ul><li>Impressora. </li></ul><ul><li>Traçador gràfic o plòter. </li></ul>
 22. 22. Perifèrics de sortida d’informació <ul><li>Monitor: perifèric de sortida més important. El monitor ens permet visualitzar tota la informació que l’ordinador ens proporciona. Ens permet també saber quines operacions dur a terme la màquina en tot moment. </li></ul>
 23. 23. Perifèrics de sortida d’informació <ul><li>Impressora: és el perifèric de sortida que ens permet passar a format paper la informació que visualitzem en la pantalla de l'ordinador. </li></ul><ul><li>Impressora d’injecció de tinta. </li></ul><ul><li>Impressora làser. </li></ul>
 24. 24. Perifèrics de sortida i d’entrada d’informació <ul><li>Són els dispositius que ens permeten dur a terme tant la introducció d'informació a l’ordinador com la recollida d’aqesta des de la màquina. </li></ul><ul><li>Dispositiu de memòria externa. </li></ul><ul><li>El mòdem. </li></ul>
 25. 25. Perifèrics de sortida i d’entrada d’informació <ul><li>Dispositius de memòria externa: Ens permeten emmagatzemar informació i en fan possible la introducció i estació sobre un mateix suport físic </li></ul><ul><li>CD-ROM, DVD, ZIPS… </li></ul>
 26. 26. Perifèrics de sortida i d’entrada d’informació <ul><li>Mòdem: és el perifèric que ens permet enviar i rebre informació a través de l’ordinador i xarxes telefòniques. </li></ul>
 27. 27. Programari de sistema <ul><li>És l’encarregat de dur a terme les operacions bàsiques de control de l’ordinador i les seus perifèrics entre usuari i màquina. </li></ul>
 28. 28. Sistema operatiu <ul><li>El conjunt de programes que fan possible el control simple i senzill de maquinari per part dels usuaris. </li></ul>
 29. 29. Llenguatges de programació <ul><li>Programari d'aplicació: El processador de textos: ens permet la creació de documents amb la integració del textos, dades, sons i imatges. </li></ul><ul><li>Word, StarWriter. </li></ul>
 30. 30. Llenguatges de programació <ul><li>Base de dades: ens permet tractar gran quantitat d'informació i dur a terme processos de consulta, classificació, ordenació de manera ràpida i automàtica. </li></ul>
 31. 31. Llenguatges de programació <ul><li>Fulls de càlcul: faciliten enormement el tractament de dades, però en aquest cas numèriques i amb unes grans possibilitat matemàtiques i de càlcul. </li></ul>
 32. 32. Llenguatges de programació <ul><li>Disseny gràfic: aplicacions que ens ajuden en la realització i el tractament de dibuix, plànols, esquemes, i fotografies. </li></ul><ul><li>Jocs </li></ul>
 33. 33. Pau Ferrando Ravell 4 ESO B

×