SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
ACTIVITAT 4
HIPERTEXTE           HIPERMEDIA
                                  MULTIMÈDIABasat en l’escriptura i en   Aplicacions d’hipertexts   La integració de diferents
la lectura no seqüencial    que inclouen imatge fixa   tipus o formes
del document. Nomes ens     o en moviment, àudio i    d’informació: gràfica,
ofereix informació.       vídeo. Informació       sonora, textual i visual 
                organitzada de manera     integra o combina
                no lineal.          diferents mitjans com
                               text, imatge fixa
                               (dibuixos, fotografies),
                               sons (música, efectes
                               especials) imatge en
                               moviment (animacions,
                               vídeos), a través d’un únic
                               programa.Informació organitzada     Permet interactivitat i    La presentació i el
de manera no lineal.      control per part de      tractament de la
Organització i         l’usuari: ofereix xarxa de  informació no és de forma
emmagatzement de la       coneixement          lineal o seqüencial, sinó
informació com a base del    interconnectat mitjançant   en forma de xarxa i amb
coneixement.          el qual l’usuari es pot    múltiples ramificacions i
                moure per rutes o       diferents nivells.
                itineraris no seqüencials a
                través de l’espai de la
                informació (decideix el
                recorregut que vol fer)
Compost per lèxies i      L’exploració permet un    Permet una ampliació de
enllaços que permeten als    aprenentatge per       les possibilitats de
usuaris seguir diferents    descobriment (no s’han    interacció fins a fer
itineraris variats a través   d’executar ordres en     possible la immediatesa
del material, o a través    forma de tasques)       de les respostes.
de rutes creades per ells
mateixos o per altres
persones.
Aquests materials        Flexibilitat per adaptar-se  Permet presentacions de
presenten qualitats com     a les necessitats de     diapositives i àudio i
la interactivitat, el control  diferents aplicacions.    també aquells materials
per part de l’usuari,                     inclosos en Kits, paquets
entorns d’aprenentatge                    didàctics o paquets
per descobriment.                       multimèdia, que solen
                               contenir al mateix temps,
                               llibres i material escrit
                               complementari,
                               instruccions, cassetes i
Hipermèdia:

           HIPERTEXTE
                                         MULTIMÈDIA
           No- linealitat    en
MULTIMÈDIA                      Dinamicitat en la
           l’accés a la informació.                  INTERACTIU O
         +                +             =
Multitud de                      presentació.
           Interconnexió de la                     HIPERMÈDIA
codis.        informació.
           Interactividat.CONCLUSIONS


Després d’haver comentat les característiques més importants de d’hipertext,
d’hipermèdia i multimèdia, pensem que les aplicacions multimèdia poden oferir a
l’ensenyança molts més avantatges que no pas els programes d’hipertext i
d’hipermèdia perquè, a apart que l’hipertext únicament està basat en text i no té
cap tipus d’animació (àudio, vídeo, imatge) que pugui engrescar d’alguna manera a
l’alumnat, tant un com l’altre han d’estar ben dissenyats perquè es pugui explorar
tota la informació, però sempre en funció d’uns objectius ja marcats. Pensem que
les aplicacions hipertext i hipermèdia tenen l’avantatge que permeten cercar
informació sobre qualsevol tema i que tenen la possibilitat d’una aproximació
informàtica dins els entorns d’ensenyança però sempre en funció d’uns objectius
imposats  o  marcats   pel  propi  usuari.  Això  permetria  una  aprenentatge
individualitzat per part de l’alumnat, prenent les seves pròpies decisions a l’hora
d’elegir el que desitgen saber, com i quan (Cabrero).


Pensem que les aplicacions multimèdia poden ser la millor opció per fer un
aprenentatge que pugui motivar més a l’alumnat, ofereix un aprenentatge més
personalitzat perquè permet a l’alumnat explorar lliurement (pot repetir tot aquell
temari que encara no domina,...); els continguts es poden presentar a través de
textos, imatges, sons... i tot unit a simulacions i a la possibilitat d’interactuar; com
hem dit, augmenten la motivació i el gust per aprendre gràcies a la gran riquesa
d’animacions i sons; ofereixen diferents maneres per ser aplicats a l’educació: com
a reforç del docent, per explorar informació, com a simulacions de fenòmens
complexos, per a la realització de projectes de treballs, ...


Una frase que hem trobat molt interessant i que pensem que és molt important
tenir-la en compte perquè té tota la raó. Segons Cabrero         “La revolución de los
multimedia implica una revolución informática, pero no educativa. A priori, los
multimedia no aportan nada nuevo a la educación, sólo maquillaje (sonidos,
colores, animaciones, …) e inmediatez. Ni multimedia ni CD-ROM son símbolos ni
sinónimos de calidad. El valor educativo de los programas informáticos no radica en
si son multimedia sino en las concepciones psicopedagógicas subyacentes, en los
contenidos y en el estilo de interacción”.


Referències:

http://www.dionisiodiaz.com/multimensenanza/multimediaensenanza.html#02http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/gte5.pdf

More Related Content

What's hot

Tipus de materials multimèdia
Tipus de materials multimèdiaTipus de materials multimèdia
Tipus de materials multimèdiajpozom
 
Activitat Aprendizaje Tema 4
Activitat Aprendizaje Tema 4Activitat Aprendizaje Tema 4
Activitat Aprendizaje Tema 4grup3
 
PAC 1 (FEM)
PAC 1 (FEM)PAC 1 (FEM)
PAC 1 (FEM)oneesimo
 
Tipus de materials multimèdia
Tipus de materials multimèdiaTipus de materials multimèdia
Tipus de materials multimèdiajpozom
 
Word ple (2012)
Word ple (2012)Word ple (2012)
Word ple (2012)roger_cole
 
Material multimèdia
Material multimèdiaMaterial multimèdia
Material multimèdiajpozom
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeguestd43c151
 
Activitat d'aprenentatge 4
Activitat d'aprenentatge 4Activitat d'aprenentatge 4
Activitat d'aprenentatge 4guestd43c151
 
Pac1 hipermedia
Pac1 hipermediaPac1 hipermedia
Pac1 hipermediajurtiaga
 
Multimedia V Magisteri
Multimedia V MagisteriMultimedia V Magisteri
Multimedia V Magisteripalsa
 

What's hot (11)

Tipus de materials multimèdia
Tipus de materials multimèdiaTipus de materials multimèdia
Tipus de materials multimèdia
 
Activitat Aprendizaje Tema 4
Activitat Aprendizaje Tema 4Activitat Aprendizaje Tema 4
Activitat Aprendizaje Tema 4
 
PAC 1 (FEM)
PAC 1 (FEM)PAC 1 (FEM)
PAC 1 (FEM)
 
Tipus de materials multimèdia
Tipus de materials multimèdiaTipus de materials multimèdia
Tipus de materials multimèdia
 
Word ple (2012)
Word ple (2012)Word ple (2012)
Word ple (2012)
 
Material multimèdia
Material multimèdiaMaterial multimèdia
Material multimèdia
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatge
 
Activitat d'aprenentatge 4
Activitat d'aprenentatge 4Activitat d'aprenentatge 4
Activitat d'aprenentatge 4
 
Pac1 hipermedia
Pac1 hipermediaPac1 hipermedia
Pac1 hipermedia
 
Competència digital primària
Competència digital primàriaCompetència digital primària
Competència digital primària
 
Multimedia V Magisteri
Multimedia V MagisteriMultimedia V Magisteri
Multimedia V Magisteri
 

Viewers also liked

Identificadors espais en linia
Identificadors espais en liniaIdentificadors espais en linia
Identificadors espais en liniacrpsabadell
 
Formació ge directors 021116
Formació ge directors 021116Formació ge directors 021116
Formació ge directors 021116crpsabadell
 
Estratègies alumnat tea ao (ei ci)
Estratègies alumnat tea ao (ei  ci)Estratègies alumnat tea ao (ei  ci)
Estratègies alumnat tea ao (ei ci)crpsabadell
 
Com organitzo la secretaria
Com organitzo la secretariaCom organitzo la secretaria
Com organitzo la secretariacrpsabadell
 
All the couch
All the couchAll the couch
All the couchGavranica
 

Viewers also liked (9)

Identificadors espais en linia
Identificadors espais en liniaIdentificadors espais en linia
Identificadors espais en linia
 
Secretaris
SecretarisSecretaris
Secretaris
 
Presentació ge
Presentació gePresentació ge
Presentació ge
 
Formació ge directors 021116
Formació ge directors 021116Formació ge directors 021116
Formació ge directors 021116
 
Estratègies alumnat tea ao (ei ci)
Estratègies alumnat tea ao (ei  ci)Estratègies alumnat tea ao (ei  ci)
Estratègies alumnat tea ao (ei ci)
 
Com organitzo la secretaria
Com organitzo la secretariaCom organitzo la secretaria
Com organitzo la secretaria
 
Economia
EconomiaEconomia
Economia
 
All the couch
All the couchAll the couch
All the couch
 
Presentació ge
Presentació gePresentació ge
Presentació ge
 

Similar to Act. Aprenentatge Tema 4

El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilEl valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilPERE MARQUES
 
Activitat d'aprenentatge 4
Activitat d'aprenentatge 4Activitat d'aprenentatge 4
Activitat d'aprenentatge 4guestd43c151
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeguestd43c151
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeguestd43c151
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeguestd43c151
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeguestd43c151
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeguestd43c151
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeguestd43c151
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeguestd43c151
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeguestd43c151
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeguestd43c151
 
Ccbb digitals
Ccbb digitals Ccbb digitals
Ccbb digitals jesteveg
 
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculumOrientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculumPERE MARQUES
 
Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0
Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0
Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0Josep Bargalló Valls
 
Gestió De La Informació I Tic
Gestió De La Informació I TicGestió De La Informació I Tic
Gestió De La Informació I TicAnna
 
Power apren definitiu
Power apren definitiuPower apren definitiu
Power apren definitiuLAIASU
 
Presentacions multimedia
Presentacions multimediaPresentacions multimedia
Presentacions multimediapaulaticc
 
Presentació multimèdia
Presentació multimèdiaPresentació multimèdia
Presentació multimèdiapauliiiii
 
presentacio.odp
presentacio.odppresentacio.odp
presentacio.odpPremi TIC
 
El llenguatge dels nous mitjans de comunicació
El llenguatge dels nous mitjans de comunicacióEl llenguatge dels nous mitjans de comunicació
El llenguatge dels nous mitjans de comunicacióDaniel Neumann
 

Similar to Act. Aprenentatge Tema 4 (20)

El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilEl valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
 
Activitat d'aprenentatge 4
Activitat d'aprenentatge 4Activitat d'aprenentatge 4
Activitat d'aprenentatge 4
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatge
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatge
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatge
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatge
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatge
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatge
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatge
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatge
 
Activitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatgeActivitat 4 d'aprenentatge
Activitat 4 d'aprenentatge
 
Ccbb digitals
Ccbb digitals Ccbb digitals
Ccbb digitals
 
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculumOrientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum
 
Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0
Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0
Lectura (en) digital. Competències comunicatives 2.0
 
Gestió De La Informació I Tic
Gestió De La Informació I TicGestió De La Informació I Tic
Gestió De La Informació I Tic
 
Power apren definitiu
Power apren definitiuPower apren definitiu
Power apren definitiu
 
Presentacions multimedia
Presentacions multimediaPresentacions multimedia
Presentacions multimedia
 
Presentació multimèdia
Presentació multimèdiaPresentació multimèdia
Presentació multimèdia
 
presentacio.odp
presentacio.odppresentacio.odp
presentacio.odp
 
El llenguatge dels nous mitjans de comunicació
El llenguatge dels nous mitjans de comunicacióEl llenguatge dels nous mitjans de comunicació
El llenguatge dels nous mitjans de comunicació
 

More from alumnestic

Activitat 7 ObligatòRia
Activitat 7 ObligatòRiaActivitat 7 ObligatòRia
Activitat 7 ObligatòRiaalumnestic
 
Activitat 5oblig
Activitat 5obligActivitat 5oblig
Activitat 5obligalumnestic
 
Activitat 2 ObligatòRia
Activitat 2 ObligatòRiaActivitat 2 ObligatòRia
Activitat 2 ObligatòRiaalumnestic
 
Act 4 ObligatòRia
Act 4 ObligatòRiaAct 4 ObligatòRia
Act 4 ObligatòRiaalumnestic
 
Us De Les Noves Tecnologies Del Nostre Centre
Us De Les Noves Tecnologies Del Nostre CentreUs De Les Noves Tecnologies Del Nostre Centre
Us De Les Noves Tecnologies Del Nostre Centrealumnestic
 
Activitat Apr. Tema 3
Activitat Apr. Tema 3Activitat Apr. Tema 3
Activitat Apr. Tema 3alumnestic
 
PresentacióN1
PresentacióN1PresentacióN1
PresentacióN1alumnestic
 

More from alumnestic (13)

Activitat 7 ObligatòRia
Activitat 7 ObligatòRiaActivitat 7 ObligatòRia
Activitat 7 ObligatòRia
 
Model
ModelModel
Model
 
Activitat 5oblig
Activitat 5obligActivitat 5oblig
Activitat 5oblig
 
Activitat 2 ObligatòRia
Activitat 2 ObligatòRiaActivitat 2 ObligatòRia
Activitat 2 ObligatòRia
 
Act 4 ObligatòRia
Act 4 ObligatòRiaAct 4 ObligatòRia
Act 4 ObligatòRia
 
Els Formats
Els FormatsEls Formats
Els Formats
 
Activitat 1
Activitat 1Activitat 1
Activitat 1
 
Activitat 3
Activitat 3Activitat 3
Activitat 3
 
Us De Les Noves Tecnologies Del Nostre Centre
Us De Les Noves Tecnologies Del Nostre CentreUs De Les Noves Tecnologies Del Nostre Centre
Us De Les Noves Tecnologies Del Nostre Centre
 
Activitat 02
Activitat 02Activitat 02
Activitat 02
 
Activitat Apr. Tema 3
Activitat Apr. Tema 3Activitat Apr. Tema 3
Activitat Apr. Tema 3
 
PresentacióN1
PresentacióN1PresentacióN1
PresentacióN1
 
Les Emocions2
Les Emocions2Les Emocions2
Les Emocions2
 

Act. Aprenentatge Tema 4

 • 2. HIPERTEXTE HIPERMEDIA MULTIMÈDIA Basat en l’escriptura i en Aplicacions d’hipertexts La integració de diferents la lectura no seqüencial que inclouen imatge fixa tipus o formes del document. Nomes ens o en moviment, àudio i d’informació: gràfica, ofereix informació. vídeo. Informació sonora, textual i visual  organitzada de manera integra o combina no lineal. diferents mitjans com text, imatge fixa (dibuixos, fotografies), sons (música, efectes especials) imatge en moviment (animacions, vídeos), a través d’un únic programa. Informació organitzada Permet interactivitat i La presentació i el de manera no lineal. control per part de tractament de la Organització i l’usuari: ofereix xarxa de informació no és de forma emmagatzement de la coneixement lineal o seqüencial, sinó informació com a base del interconnectat mitjançant en forma de xarxa i amb coneixement. el qual l’usuari es pot múltiples ramificacions i moure per rutes o diferents nivells. itineraris no seqüencials a través de l’espai de la informació (decideix el recorregut que vol fer) Compost per lèxies i L’exploració permet un Permet una ampliació de enllaços que permeten als aprenentatge per les possibilitats de usuaris seguir diferents descobriment (no s’han interacció fins a fer itineraris variats a través d’executar ordres en possible la immediatesa del material, o a través forma de tasques) de les respostes. de rutes creades per ells mateixos o per altres persones. Aquests materials Flexibilitat per adaptar-se Permet presentacions de presenten qualitats com a les necessitats de diapositives i àudio i la interactivitat, el control diferents aplicacions. també aquells materials per part de l’usuari, inclosos en Kits, paquets entorns d’aprenentatge didàctics o paquets per descobriment. multimèdia, que solen contenir al mateix temps, llibres i material escrit complementari, instruccions, cassetes i
 • 3. Hipermèdia: HIPERTEXTE MULTIMÈDIA No- linealitat en MULTIMÈDIA Dinamicitat en la l’accés a la informació. INTERACTIU O + + = Multitud de presentació. Interconnexió de la HIPERMÈDIA codis. informació. Interactividat. CONCLUSIONS Després d’haver comentat les característiques més importants de d’hipertext, d’hipermèdia i multimèdia, pensem que les aplicacions multimèdia poden oferir a l’ensenyança molts més avantatges que no pas els programes d’hipertext i d’hipermèdia perquè, a apart que l’hipertext únicament està basat en text i no té cap tipus d’animació (àudio, vídeo, imatge) que pugui engrescar d’alguna manera a l’alumnat, tant un com l’altre han d’estar ben dissenyats perquè es pugui explorar tota la informació, però sempre en funció d’uns objectius ja marcats. Pensem que les aplicacions hipertext i hipermèdia tenen l’avantatge que permeten cercar informació sobre qualsevol tema i que tenen la possibilitat d’una aproximació informàtica dins els entorns d’ensenyança però sempre en funció d’uns objectius imposats o marcats pel propi usuari. Això permetria una aprenentatge individualitzat per part de l’alumnat, prenent les seves pròpies decisions a l’hora d’elegir el que desitgen saber, com i quan (Cabrero). Pensem que les aplicacions multimèdia poden ser la millor opció per fer un aprenentatge que pugui motivar més a l’alumnat, ofereix un aprenentatge més personalitzat perquè permet a l’alumnat explorar lliurement (pot repetir tot aquell temari que encara no domina,...); els continguts es poden presentar a través de textos, imatges, sons... i tot unit a simulacions i a la possibilitat d’interactuar; com hem dit, augmenten la motivació i el gust per aprendre gràcies a la gran riquesa d’animacions i sons; ofereixen diferents maneres per ser aplicats a l’educació: com a reforç del docent, per explorar informació, com a simulacions de fenòmens complexos, per a la realització de projectes de treballs, ... Una frase que hem trobat molt interessant i que pensem que és molt important tenir-la en compte perquè té tota la raó. Segons Cabrero “La revolución de los multimedia implica una revolución informática, pero no educativa. A priori, los multimedia no aportan nada nuevo a la educación, sólo maquillaje (sonidos, colores, animaciones, …) e inmediatez. Ni multimedia ni CD-ROM son símbolos ni
 • 4. sinónimos de calidad. El valor educativo de los programas informáticos no radica en si son multimedia sino en las concepciones psicopedagógicas subyacentes, en los contenidos y en el estilo de interacción”. Referències: http://www.dionisiodiaz.com/multimensenanza/multimediaensenanza.html#02 http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/gte5.pdf