Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitat 5oblig

237 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitat 5oblig

  1. 1. ACTIVITAT 5 Elaborar un instrument per ordenar, classificar i inventar els mitjans que tens a la disposició del projecte INVENTARI DEL MATERIAL - Portàtil - Projector - Càmera de vídeo - CD’s i material multimèdia. Material tecnològic: portàtil Nom docent Data de sortida Data d’entrada Reserva • A l’apartat de Reserva el docent que vulgui sol·licitar el material, haurà d’anotar el seu nom. Normativa: - Portàtil: s’ha de tornar el mateix dia. - CD i material multimèdia: com a màxim una setmana - Projector: s’ha de tornar el mateix dia. - Càmeres de vídeo: com a màxim una setmana per curs.
  2. 2. El registre que hem elaborat estarà penjat la pàgina web del col·legi a l’apartat del professorat. Cada professor/a tindrà una contrasenya per poder accedir i, d’aquesta manera, mirar si el material està disponible i, en cas que no sigui així, reservar-lo. La pàgina web de l’apartat de professorat hi haurà un apartat per a cada material i en funció del que vulguin reservar, executaran aquesta opció. Per poder reservar, cada apartat de material tindrà la mateixa plantilla, és a dir, que tots tindran el mateix funcionament, amb el mateix format de registre (taula). El format que tindria la pàgina web seria el següent:

×