Dona de si

805 views

Published on

Un proxecto para traballar a igualdade entre mulleres e homes.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dona de si

 1. 1. INTRODUCIÓN 0 Non hai desenvolvemento sen o recoñecemento do papel das mulleres nel. As mulleres foron e son o soporte da economía familiar, da agricultura sostible, da transmisión dos coñecementos antigos, do coidado da natureza…
 2. 2. OBXECTIVO XERAL 0 Impulsar a participación activa da muller na comunidade, desfacer o teito de cristal no mundo laboral, o seu empoderamento, a corresponsabilidade no ámbito privado e doméstico, a súa visibilidade no ámbito público como o camiño cara a unha sociedade máis xusta, equitativa e igual.
 3. 3. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 0 Reflexionar sobre o pasado, 0 0 0 0 lembrando ás mulleres que se rebelaron contra un destino inxusto, loitando polos seus dereitos e contribuíndo ao desenvolvemento da humanidade. Poñer en valor o papel das mulleres galegas no desenvolvemento. Coñecer e difundir o papel das mulleres na cultura, a ciencia, a política, a empresa,… Sensibilizar sobre a existencia dun teito de cristal na participación da muller. Coñecer a loita das mulleres pola súa emancipación.
 4. 4. COMPETENCIAS BÁSICAS 1. Competencia en 2. 3. 4. 5. comunicación lingüística. Tratamento da información e competencia dixital. Competencia social e cidadá. Competencia para aprender a aprender. Autonomía e iniciativa persoal.
 5. 5. ORGANIZACIÓN 0 O proxecto traballarase conxuntamente co IES “Pedra da Auga” e o IES “Pazo da Mercé”.
 6. 6. DESENVOLVEMENTO 1ª FASE: Investigamos 0 O papel da muller ao longo da historia. 0 O seu papel público e privado. 0 O papel da relixión, a filosofía, a lei na súa proxección. 0 O movimento feminista.
 7. 7. DESENVOLVEMENTO 2ª FASE: Debatimos e comparamos 0 Leis de igualdade no ámbito europeo. 0 Participación da muller no ámbito social, laboral, político e as dificultades coas que se enfronta. 0 Mulleres galegas campesiñas e mariñeiras. 0 O papel da muller no desenvolvemento.
 8. 8. DESENVOLVEMENTO 3ª FASE: Que podemos facer para cambiar 0 O papel da mocidade no cambio. 0 Visibilización dos resultados. 0 Empoderamento da muller.
 9. 9. ACTIVIDADES PROPOSTAS 0 Equipos de investigación. 0 Elaboración de paneis 0 0 0 0 informativos. Intercambio con outros centros. Semana da muller en relación co outro programa proxecta. Commemoración de datas emblemáticas Presentación pública dos resultados no Encontro das Escolas UNESCO, nas diferentes aulas, nos medios de comunicación e na revista dixital.
 10. 10. METODOLOXÍA 0 Activa, socio-afectiva, baseada no traballo cooperativo en equipos interdisciplinares e en comunidades de aprendizaxe (estudantes de diferentes niveis, profesorado de diferentes áreas, nais e pais, persoal non-docente, expertas/os en temas de igualdade, monitoras/es da Concellería de Xuventude do Concello de Pontevedra. 0 Perseguirá a adquisición dunha serie de actitudes psicosociais (cognitivas, afectivas e sociais). 0 ÁREAS INVOLUCRADAS: Ciencias Sociais, OIEM, Ética, HMCO.
 11. 11. AVALIACIÓN 0 Será contínua, das actividades e dos procesos. Desenvolverase en diferentes momentos e niveis xa que hai cualificacións obxectivables como son: 0 Os resultados dos procesos investigativos 0 A participación nos eventos do centro. 0 As presentacións públicas dos resultados 0 A cooperación nos equipos 0 E outros que fan referencia a criterios subxectivos, tales como: 0 Os cambios de actitude nos comportamentos diarios 0 A asunción da igualdade como un valor social e persoal fundamental.
 12. 12. MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE CENTROS Dúas vías diferentes: 0 Contacto a través do mail e dos blog das respectivas escuelas. 0 A través das reunións do profesorado, coincidindo coas reunións mensuais das Escolas Asociadas á UNESCO xa que os tres centros son membros das mesmas.

×