Instrument_autodiagnostic_almasseres.pdf

472 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Instrument_autodiagnostic_almasseres.pdf

 1. 1. Instrument per al’autodiagnòsticde la situacióde la seguretat i saluta les almàsseres(subsector de l’oli) Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació
 2. 2. Direcció General Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral de Relacions Sepúlveda, 148-150 - 08011 Barcelona Laborals Tel. 93 228 57 57 www.gencat.cat/alafeinacaprisc Barcelona Girona Lleida Tarragona Tortosa Centres de Pl. d’Eusebi Güell, 4-5 C. de l’Església de Pol. Ind. El Segre Polígon Camp Clar Seguretat i 08034 Barcelona Sant Miquel, 11 J. Segura i Farré, 728-B Riu Siurana, 29-B Salut Laboral Tel. 93 205 50 01 17003 Girona 25191 Lleida 43006 Tarragona Tel. 972 20 82 16 Tel. 973 20 04 00 Tel. 977 54 14 55 Serveis Albareda, 2-4 Rutlla, 69-75 General Britos, 3 J. Baptista Plana, 29-31 De la Rosa, 9 Territorials 08004 Barcelona 17003 Girona 25007 Lleida 43005 Tarragona 43500 Tortosa de Treball Tel. 93 622 04 49 Tel. 972 94 04 13 Tel. 973 24 86 62 Tel. 977 23 66 02 Tel. 977 44 81 01 Inspeccions Trav. de Gràcia, 303 Álvarez de Castro, 4, 2n Riu Besòs, 2 Vidal i Barraquer, 20 Provincials 08025 Barcelona 17001 Girona 25001 Lleida 43005 Tarragona de Treball i Tel. 93 401 30 00 Tel. 972 20 59 33 Tel. 973 21 63 80 Tel. 977 23 58 25Seguretat Social EDICIÓ AUTORES DISSENY I MAQUETACIÓ FOTOGRAFIES Departament Elena Garzó IDDIC - Estudi Vaqué Marta Montmany d’Empresa i Ocupació Anna M. Barnés Imatges cedides Maribel Bernadó Emilia Molinero AVÍS LEGAL. Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca PGU OLI
 3. 3. INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) 1ÍndexIntroducció ..................................................................................................................................................................... 2Etapes productives de l’oli dins de l’almàssera i els riscos associats ........................... 4Qüestionaris d’autodiagnòstic ..................................................................................................................... 7 Sobre els riscos associats a condicions materials ................................................................................. 7 Condicions de seguretat ............................................................................................................................... 7 Condicions higièniques ................................................................................................................................. 9 Condicions ergonòmiques ............................................................................................................................ 9 Condicions de l’organització i psicosocials ........................................................................................... 10 Sobre la gestió de la prevenció .................................................................................................................... 11 Sobre la vigilància de la salut ....................................................................................................................... 13Mesures preventives ........................................................................................................................................ 14Annex: Aspectes a tenir en compte relacionats amb la medicina del treball .......... 18Normativa i bibliografia ................................................................................................................................. 19
 4. 4. 2 INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI)IntroduccióL’olivera a Catalunya, amb una superfície aproximada de 100.000 hectàrees de cultiu, ésun conreu fonamental per a algunes de les nostres comarques, tot i que la seva produccióés inferior a la d’altres zones de l’Estat espanyol. Catalunya sempre ha destacat per la sevaproducció en olis d’oliva verge de gran qualitat, coneguts com a denominacions d’origenprotegida (DOP), entre les quals podem destacar la DOP les Garrigues, Siurana, Oli Terra Alta,Oli del Baix Ebre-Montsià o Oli de l’Empordà. Es tracta, doncs, d’un sector significatiu delnostre territori amb unes especificitats i característiques molt definides que aconsellen unconeixement i una aproximació individualitzada.El subsector de l’oli d’oliva i l’oliva de taula representa un 2,70% de la producció final agràriacatalana. L’any 2009 la producció d’olives va ser de 151.110 tones, de les quals el 64,1% vanser produïdes a Tarragona, el 30,7% a Lleida i la resta entre Barcelona i Girona. Es van produir32.886 tones d’oli d’oliva.El punt de partida per a l’elaboració d’aquest full informatiu va ser la tasca feta per lestècniques responsables del Programa d’identificació de la situació en matèria de prevencióde riscos de les almàsseres (Maribel Saladie, Anna M. Barnés i Elena Garzó) dels centres deSeguretat i Salut Laboral de Tarragona, Girona i Lleida respectivament, que es va dur a termeal llarg dels anys 2007 i 2008. Aquest programa s’inscrivia dins de l’objectiu estratègic 1del Pla de Govern per la prevenció de riscos laborals 2005-2008, desenvolupat a l’objectiu
 5. 5. INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) 3operatiu 1.1 (Potenciar polítiques específiques per a la millora de la gestió i la qualitat de laprevenció de riscos laborals, amb especial atenció a les pimes i als treballadors autònoms).En aquell moment, es van visitar 37 empreses del sector que ocupaven 301 persones. Estractaven totes de petites empreses: un 59% tenien d’1 a 5 treballadors, el 30% entre 6 i 19 iles restants tenien més de 19 treballadors.La situació en matèria de prevenció de riscos era clarament deficitària: el 25% de les em-preses visitades no tenien cap modalitat d’organització de l’activitat preventiva per a capespecialitat, el 16,7 % de les empreses no tenien cap avaluació de riscos (de les que endisposaven el 90% era de l’any 2006 o anteriors) o les que tenien planificada l’activitat pre-ventiva, en un 90% dels casos no havien establert els terminis d’execució de les mesurescorrectores ni els responsables. Pel que fa a la vigilància de la salut, un 25% de les empresesno la tenien concertada i, entre les que sí que ho havien fet, hi havia un 44,4% que no havienpassat els controls periòdics.L’objectiu del Departament d’Empresa i Ocupació amb aquesta publicació és aportar un ins-trument de fàcil utilització per part de les persones que treballen en el subsector de maneraque es contribueixi al diagnòstic de la situació de l’empresa pel que fa a la seguretat i la salutde treballadors i treballadores i, en conseqüència, conscienciar de la importància d’establirles mesures preventives d’acord amb el que els tècnics en la matèria estableixin.
 6. 6. 4 INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI)Etapes productives de l’oli d’oliva dins l’almàsserai els riscos associatsEn aquest apartat s’identifiquen els riscos més rellevants associats a cada una de les fases delprocés productiu. El qüestionari específic per a l’autoavaluació es presenta a l’apartat següent. Recepció Les olives arriben al molí o almàssera en els diferents mitjans disponibles (camions, cotxes, remolcs...) i es descarreguen ja sigui mecànicament o manualment a les diferents tremuges d’alimentació, és a dir, a l’entrada de matèria prima del procés d’elaboració de l’oli. En aquesta fase del procés, els riscos més freqüents es- tarien associats amb: Equips de treball Espais de treball Manipulació manual de càrregues Exposició a alts nivells de soroll Rentat El rentat de les olives es fa únicament amb aigua i el temps de durada depèn de com l’operari observi l’estat de les olives. Un cop netes, es dipositen en un recipient anomenat tremuja, des d’on aniran passant al molí. Actualment les netejadores d’olives són mecàniques i compten amb un bon sistema d’escorreguda d’aigua que permet que l’emmagatzematge tingui unes condicions òptimes. En aquesta fase del procés, els riscos més freqüents es- tarien associats amb: Exposició a alts nivells de soroll Mòlta i batuda Una vegada realitzada la pesada de la quantitat d’olives
 7. 7. INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) 5entrades al molí i determinada en el labo-ratori la quantitat d’oli que tenen, s’iniciael procés d’elaboració de l’oli a partir de larealització de la mòlta per tal de trencar laseva estructura, obtenint-ne una pasta. Totseguit, es fa una batuda per facilitar quel’oli es vagi separant de l’estructura de lapasta i es converteixi en una fase contínualíquida.El sistema continu utilitza molins metàl·licsque normalment són de martell encara quetambé es poden trobar discos dentats cilín-drics o de rodets.En aquesta fase del procés, els riscos mésfreqüents estarien associats amb: Equips de treball Espais de treball Manipulació manual de càrregues Exposició a alts nivells de sorollExtraccióSeparació de les fases líquides i sòlides.La forma com s’executa aquest procés ésel que diferencia els dos sistemes d’extra-cció principals: el tradicional i el continu.En el primer, una premsa hidràulica és laque exerceix la pressió per separar les fa-ses, mentre que en el sistema continu, ésuna força centrífuga la que du a terme laseparació.De l’extracció de l’oli resta la pinyola coma subproducte, la qual, mitjançant dissol-vents, es refina i barrejant-la amb oli d’olivas’obté oli de pinyola d’oliva.En aquesta fase del procés, els riscos més
 8. 8. 6 INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) freqüents estarien associats amb: Exposició a productes químics Exposició a alts nivells de soroll decantació O centrifugació Un cop s’han separat les fases líquides (oli i aigües de vegetació) de les sòlides (pi- nyolada), encara s’ha d’acabar el procés i, d’aquest primer oli, se n’han de separar les morques, o residus que encara hi queden. La separació es pot fer per decantació o per centrifugació. En aquesta fase del procés, els riscos més freqüents estarien associats amb: Espais de treball Exposició a alts nivells de soroll FASE final L’oli s’emmagatzema en cups de rajola o d’acer inoxidable. Al final de la fase es fa la neteja de cups i tines (manualment o au- tomàtica): es buiden i es netegen abans de començar un nou cicle productiu. En aquesta fase del procés, els riscos més freqüents estarien associats amb: Equips de treball Espais de treball Espais confinats Exposició a productes químics Manipulació manual de càrregues Manteniment de posicions mantingudes Moviments repetitius
 9. 9. INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) 7Qüestionaris d’autodiagnòsticA continuació es presenta un llistat per identificar les condicions de treball que podrien su-posar un risc per a la seguretat i la salut, podent ocasionar o facilitar un dany a les personesque hi treballen. Es tracta d’una eina de fàcil utilització per a empresaris i treballadors delsubsector.SOBRE ELS RISCOS ASSOCIATS A CONDICIONS MATERIALS CONDICIONS DE SEGURETAT Senyalització Existeix senyalització a l’empresa? SÍ NO Estan senyalitzades les vies d’evacuació? SÍ NO Estan senyalitzats els equips contra incendis? SÍ NO Estan senyalitzades les àrees de treball i les vies de circulació? SÍ NO Estan senyalitzades les instal·lacions de servei? SÍ NO Estan senyalitzats els riscos específics (atrapaments, contactes tèrmics...? SÍ NO Està senyalitzat l’ús d’equips de protecció individual (protectors auditius, SÍ NO botes de seguretat, guants...? Equips de treball Estan totes les màquines protegides sense cap punt d’atrapament accessible? SÍ NO Si s’ha adquirit maquinària nova a partir de l’1 de gener de 1995: • Tota la maquinària disposa de marcatge CE i de declaració de conformitat? SÍ NO • Es disposa del manuals d’ús en un idioma intel·ligible en el nostre àmbit SÍ NO geogràfic? Sobre la maquinària adquirida amb anterioritat a l’1 de gener de 1995: • S’han adaptat a la normativa a fi de garantir la seguretat i la salut dels SÍ NO treballadors? • S’estan aplicant les mesures indicades al pla d’adequació? SÍ NO Els elements mòbils de totes les màquines, disposen de resguard o disposi- SÍ NO tiu de protecció?
 10. 10. 8 INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI)Concretament, els molins, la batedora i els cargols sense fi, disposen de SÍ NOresguard o dispositiu de protecció?Contactes tèrmics (si no existeixen zones calentes, passeu a l’apartat següent) • Hi ha sistemes de subjecció per evitar el contacte amb les superfícies SÍ NO calentes? No escau • Estan degudament protegides i senyalitzades les superfícies calentes? SÍ NOEspais de treballExisteixen baranes i entornpeus en zones d’accés a instal·lacions i equips de SÍ NOtreball amb risc de caiguda d’alçada? No escauEstan protegits tots els punts de caiguda a diferent nivell? SÍ NOEl paviment de les superfícies de treball és regular i uniforme, és antilliscant SÍ NOi garanteix una adequada adherència?Disposen d’equips de protecció individual per evitar caigudes (botes de segu- SÍ NOretat)?Es retiren ràpidament els vessaments de líquids que es puguin produir? SÍ NOExisteixen canals d’evacuació de líquids, coberts amb reixes? SÍ NOSi hi ha escales fixes: • Les escales de més de 60 cm d’alçada disposen de baranes? SÍ NOLes escales manuals utilitzades són adequades? SÍ NOLes zones de pas estan lliures d’obstacles? SÍ NOEstan delimitats els passos de circulació de persones i de vehicles? SÍ NOEs disposa de locals de serveis (vestidors amb dutxa, lavabo...)? SÍ NOEs disposa d’aigua potable? SÍ NOInstal·lació elèctricaEstà dotada de protecció adequada a la humitat contra riscos elèctrics? SÍ NOEs realitza i documenta el manteniment periòdic de la instal·lació elèctrica? SÍ NOEn llocs humits les eines elèctriques portàtils són de doble aïllament o amb SÍ NOtensió de seguretat de 24V?Instal·lació contra incendisLa instal·lació de protecció contra incendis compleix amb la reglamentació SÍ NOque li és d’aplicació?Es fa i documenta el manteniment periòdic de les instal·lacions contra incendis? SÍ NO
 11. 11. INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) 9 Espais confinats (si no existeixen espais confinats, passeu a l’apartat següent) Totes les tines o cups tenen neteja automàtica? SÍ NO Disposen de procediment de treball per a l’accés als cups o tines? SÍ NO Realitzen mesuraments de l’ambient interior abans de l’accés als cups o tines SÍ NO i mentre s’hi treballa a l’interior? S’utilitzen equips de protecció individual per a l’accés a cups o tines (arnès SÍ NO de seguretat i protecció respiratòria autònoma o semiautònoma)? Abans d’entrar i mentre roman personal a l’interior d’un espai confinat, es SÍ NO ventila adequadament el recinte? Es manté de manera permanent personal de vigilància a l’exterior, amb pre- SÍ NO paració i equip suficient per prestar auxili? CONDICIONS HIGIÈNIQUES Productes químics (ex. productes de neteja, dissolvents, sosa, heptà...) Estan correctament etiquetats cadascun dels productes utilitzats? SÍ NO Es disposa de les fitxes de dades de seguretat de cadascun dels productes SÍ NO utilitzats? Es disposa d’un magatzem de productes químics? SÍ NO El magatzem compleix a les normes de seguretat? SÍ NO Les persones exposades a cadascun dels productes coneixen els riscos? SÍ NO Les persones exposades disposen d’equips de protecció individual adients al SÍ NO risc? Soroll S’ha mesurat el nivell de soroll en els llocs de treball? SÍ NO En cas afirmatiu, es troba actualitzat? SÍ NO S’ha elaborat un pla de reducció en els llocs de treball amb nivell diari equi- SÍ NO valent superior a 87 dB(A)? S’han adoptat les mesures indicades en el pla de reducció? SÍ NO Si no es pot eliminar un nivell elevat, s’utilitzen protectors auditius? SÍ NO CONDICIONS ERGONÒMIQUES Manipulació manual de càrregues S’utilitzen mitjans mecànics per efectuar l’apilament i desapilament de materials? SÍ NO S’ha establert un pla de manteniment d’aquests equips? SÍ NO
 12. 12. 10 INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI)Existeix un procediment de treball segur per a la manipulació manual de SÍ NOcàrregues?Els treballadors reben informació sobre els riscos per càrrega manual i mesu- SÍ NOres preventives a adoptar?Els treballadors reben formació en manipulació manual de càrregues? SÍ NOPosicions mantingudes i moviments repetitiusEls treballadors reben formació i informació dels riscos específics que exis- SÍ NOteixen en entrar i sortir dels dipòsits?S’evita el manteniment de la mateixa posició d’alguna part del cos durant SÍ NOmolta estona?S’estableixen mesures per evitar els moviments repetitius d’extremitats SÍ NOsuperiors (espatlla, colze o canell) en qualsevol fase del procés? CONDICIONS DE L’ORGANITZACIÓ I PSICOSOCIALSExigències psicològiquesDisposen de temps suficient per fer la feina ? SÍ NOLa distribució de la feina és regular i no hi ha moments en què s’acumula? SÍ NOEs pot realitzar la feina sense presses? SÍ NOAutonomia / desenvolupamentLa feina és molt variada i requereix iniciatives? SÍ NOEs disposa d’autonomia per deixar momentàniament el lloc de treball? SÍ NOEs té en compte l’opinió dels treballadors quan se’ls assignen les tasques? SÍ NOLa feina permet que els treballadors aprenguin coses noves? SÍ NOS’informa als treballadors de l’empresa amb prou antelació dels canvis que SÍ NOels poden afectar en el futur?Suport socialEs fomenta l’ajut i el suport entre els treballadors? SÍ NOEs fomenta l’ajut i el suport de l’empresari cap als treballadors? SÍ NOCompensacionsPensant en tota la feina i l’esforç que realitzen els treballadors, reben el SÍ NOreconeixement adequat?
 13. 13. INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) 11SOBRE LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ Especifiqueu qui fa les activitats de prevenció de riscos: Servei de prevenció propi Servei de prevenció mancomunat Servei de prevenció aliè L’assumeix l’empresari o un treballador designat No hi ha cap modalitat establerta Quines especialitats es tenen contractades? Seguretat en el treball SÍ NO Higiene industrial SÍ NO Ergonomia i psicosociologia aplicada SÍ NO Vigilància de la salut SÍ NO Sobre l’avaluació de riscos laborals de l’empresa: Disposa l’empresa de l’avaluació inicial de riscos laborals? SÍ NO S’ha revisat l’avaluació inicial en els supòsits següents: • Canvi en les condicions de treball? SÍ NO • Incorporació d’un treballador especialment sensible a les condicions de SÍ NO treball identificades? • Canvi de substàncies perilloses o els vostres equips de treball? SÍ NO • Introducció de noves tecnologies? SÍ NO • Que un treballador hagi sofert un accident? SÍ NO Sobre la planificació preventiva: Disposa l’empresa de la planificació de l’activitat preventiva? SÍ NO Estan establerts en la planificació els terminis per dur a terme les accions SÍ NO correctores? Estan definits en la planificació els responsables de dur a terme les SÍ NO accions correctores? Sobre la formació i la informació específica sobre prevenció de riscos laborals, rebu- da pels treballadors de l’empresa: Tots els treballadors de l’empresa han fet formació sobre els riscos laborals SÍ NO específics del seu lloc de treball? Aquesta formació inclou formació prèvia a la incorporació? SÍ NO
 14. 14. 12 INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI)Aquesta formació s’actualitza periòdicament? SÍ NOS’entrega informació per escrit als treballadors sobre els riscos dels seus SÍ NOllocs de treball i les mesures preventives per evitar-los ?Disposa l’empresa dels certificats de la formació i informació rebuda pels SÍ NOseus treballadors?Sobre les investigacions dels accidents succeïts en l’empresa i de les malalties pro-fessionals:La vostra empresa ha estat lliure d’accidents laborals o malalties SÍ NOprofessionals en els darrers 3 anys?En cas negatiu, es van comunicar aquests a l’autoritat laboral? SÍ NODisposa l’empresa de les investigacions d’aquests accidents laborals i/o SÍ NOmalalties professionals succeïts en l’empresa?Estan definides les causes dels accidents i/o malalties en aquestes SÍ NOinvestigacions?Estan establertes les mesures correctores per evitar que tornin a succeir? SÍ NOEs controla l’adequació de les mesures correctores? SÍ NOSobre el Pla d’autoprotecció de l’empresa:S’ha elaborat el pla d’emergència? SÍ NOS’han adoptat mesures d’emergència? SÍ NOLes mesures d’emergència són conegudes pels treballadors? SÍ NOEstan documentades les mesures d’emergència? SÍ NOS’han designat i format específicament els responsables? SÍ NOS’han realitzat simulacres d’emergència? SÍ NOAltra documentació referida a la prevenció de riscos laborals de la qual ha dedisposar l’empresa: Entrega d’equips de protecció individual als treballadors Avaluacions periòdiques dels nivells de soroll Revisions periòdiques dels equips de lluita contra incendis Revisions de les instal·lacions de l’empresa (gas, electricitat, maquinària, etc.) Procediments d’actuació en cas d’accident o primers auxilis Procediments de consulta als treballadors Altres
 15. 15. INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) 13SOBRE LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT Sobre la vigilància de la salut dels treballadors de l’empresa: S’han dut a terme controls de vigilància de la salut dels treballadors de SÍ NO l’empresa? Es disposa dels certificats d’aptitud laboral dels treballadors? SÍ NO Es disposa dels protocols de control mèdic de cada lloc de treball que inclo- SÍ NO gui la vigilància específica d’acord amb els riscos identificats? Els certificats mèdics inclouen la periodicitat dels controls? SÍ NO Es compleixen aquestes periodicitats? SÍ NO
 16. 16. 14 INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI)Mesures preventivesL’objectiu d’aquest apartat és orientar sobre les mesures correctores i/o preventives quecal dur a terme per poder esmenar els riscos i/o deficiències detectats en l’autoavaluaciórealitzada, en referència als riscos relacionats amb les condicions materials. Fa referència aaquelles qüestions que hagin estat contestades amb un NO.Cal remarcar que, perquè l’acció preventiva sigui eficaç, requereix de la participació delstreballadors/ores de l’empresa. Aquesta participació es materialitzarà, a més de amb la con-sulta sobre els aspectes relatius a la seguretat i la salut en totes les seves fases, tenint enconsideració les propostes que facin els treballadors o els seus representants.Sobre tots els riscos identificats caldrà donar la informació adequada als treballadors aixícom la formació requerida sobre les mesures de prevenció que correspongui.Aquestes mesures s’han classificat segons la forma de produir-se el dany per a la salut. Calremarcar que s’ha establert una llista no exhaustiva de mesures generals, però que a l’horad’aplicar-les, s’han de tenir sempre en compte les particularitats de cada centre de treball. RISCOS MESURES PREVENTIVES CONDICIONS DE SEGURETAT Equips de treball • Treballar sempre amb les proteccions originals dels equips de Riscos mecànics originats treball. per elements mòbils de les • Màxima atenció en tasques de neteja i manteniment. màquines: • Adequar els equips de treball al Reial decret 1215/1997 sobre • Atrapament o arrosse- disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització gament dels treballadors dels equips de treball. • Cops • Cisallament • Ús d’EPI, si escau. • Talls • Senyalització del risc en les màquines. • Aixafament • Dur a terme el manteniment de màquines únicament per per- • Impacte sonal autoritzat. • Fricció o abrasió • Projecció de partícules • Concretament els molins i les batedores han de disposar de resguards de protecció amb dispositius d’enclavament. Espais de treball • Mantenir les zones de pas lliures d’obstacles. Senyalitzar les Xocs contra objectes zones en les quals existeixin obstacles que no es poden retirar. immòbils • Ordre adequat i neteja. • Senyalitzar les zones de pas.
 17. 17. INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) 15 • Disposar de paviments antilliscants que garanteixin l’adherèn- cia adequada. Caiguda de persones al • Cobrir amb reixes els canals d’evacuació de líquids. mateix nivell • Establir un ordre i neteja rigorosos en cadascun dels processos de l’almàssera. • Senyalitzar i il·luminar de forma adequada els llocs de treball. • Mantenir les zones de treball elevades netes de tot tipus d’ob- jectes. Caiguda d’objectes • Senyalitzar les zones perilloses, especialment quan es realitzin despresos treballs esporàdics en zones elevades. • Verificar cadenes, pestells de seguretat... • Les obertures o desnivells que suposin risc de caiguda es protegiran mitjançant baranes o altres sistemes equivalents (poden tenir parts mòbils si cal mantenir l’accés). • L’accés a parts superiors de dipòsits i instal·lacions es farà mitjançant escales i plataformes protegides perimetralment i entornpeus. • L’accés a les tremuges s’ha de protegir amb escales amb cer- cles quan fan més de 4 metres. • Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements de subjecció i recolzaments necessaris. Caigudes a diferent nivell • Les tremuges de recepció han de disposar de: • Barana perimetral de protecció que pot ser mòbil per facilitar la descàrrega. • Protecció de barres que limiti el contacte amb parts mòbils del cargol sense fi davant d’una potencial caiguda a l’interior de la tremuja. • Cinturó de seguretat amb sistema de subjecció retràctil per als treballadors que realitzin les tasques de descàrrega. • Dispositius de parada d’emergència situats en llocs visibles i accessibles. • Implantar un procediment de descàrrega de les olives i prohi- bir l’accés en aquesta zona a qualsevol persona no autoritzada. Instal·lació elèctrica • Verificar les connexions i equips elèctrics, especialment en zones humides de l’almàssera. • La instal·lació elèctrica ha de disposar de l’índex de protecció Exposició a contactes adequat tenint en compte la humitat present a les instal·la- elèctrics cions i la presència d’aigua en algunes zones així com els ele- ments presents a les bombes. Cal que es disposi de connexió a terra per evitar descàrregues. • Senyalització del risc.
 18. 18. 16 INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI)Instal·lació contra incendis • Formar els treballadors en la utilització dels mitjans d’extinció així com en primers auxilis. • Informar de les mesures a adoptar en cas d’incendi segons el pla de seguretat i salut.Incendis • Dur a terme les revisions dels equips d’extinció segons les indicacions tècniques. • Senyalització de vies i recorreguts d’evacuació. • Existència de llums d’emergència.Espais confinats • Els dipòsits seran dissenyats de tal manera que no s’hagi d’ac- cedir al seu interior per efectuar tasques de neteja. • En les situacions que s’hagi d’accedir al seu interior, s’ha de ventilar prèviament. • S’ha de controlar l’atmosfera interior per determinar l’existèn- cia de contaminants i la concentració d’oxigen.Risc d’asfíxia en espaisconfinats • Implantar un procediment de treball per a aquestes operacions. • Els treballs de neteja a l’interior de dipòsits s’han de fer entre dues persones, una d’elles ha de vigilar l’exterior. L’operari que desenvolupi la seva feina a l’interior del dipòsit ha d’utilitzar arnès de seguretat. • Disposar d’equips de respiració autònoma per actuar en casos d’emergència.CONDICIONS HIGIÈNIQUESProductes químics (ex. productes de neteja, dissolvents, sosa, heptà...) • A partir de la Fitxa de dades de seguretat, instruccions i normes d’utilització dels productes químics utilitzats, cal de-Contacte amb agents terminar les mesures necessàries per a la protecció de la salutquímics i de la seguretat en el lloc de treball i redactar procediments de treball per a les operacions de preparació i aplicació de deter- gents, implantar-los i comprovar-ne el compliment posterior.Soroll • Es farà l’estudi sonomètric periòdic quan correspongui. • En cas de treballar exposats al soroll s’han d’utilitzar equips de protecció contra el soroll. • S’han de senyalitzar les zones de l’almàssera on l’ús dels equipsExposició al soroll de protecció individual pugui ser recomanable o obligatori. • S’aplicaran els protocols de vigilància de la salut per identificar els problemes associats el més aviat possible. • Formació i informació sobre el risc i les mesures a prendre als treballadors afectats.
 19. 19. INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) 17 CONDICIONS ERGONÒMIQUES Manipulació manual de càrregues • Utilitzar totes les ajudes mecàniques que permetin reduir els esforços derivats de la manipulació manual de càrregues. • Examinar el possibles riscos de la càrrega: arestes tallants, claus, estelles, centre de gravetat, condicions de l’embalatge i les possibles zones de subjecció de la càrrega. • Considerar la possibilitat de fer la manipulació entre dues Sobreesforços i postures persones, si l’aixecament de la càrrega suposa un esforç forçades important, l’adopció de postures incòmodes o incorrectes i la dificultat de recórrer a un altra tipus d’ajuda. • Selecció de la trajectòria a seguir en el cas de desplaçament horitzontal d’un lloc a l’altre. • Utilitzar la roba i els equips de treball més adequats a l’activi- tat a desenvolupar. Posicions mantingudes i moviments repetitius • Cal establir procediments per a l’alternança de tasques si el Posicions mantingudes i moviment no és evitable. moviments repetitius • En cas de no ser possible, cal establir pauses periòdiques. CONDICIONS DE L’ORGANITZACIÓ I PSICOSOCIALS • Dur a terme l’avaluació de riscos psicosocials, mitjançant un mètode adequat (per exemple, seguint les instruccions del Ma- Condicions de l’organització nual per a la identificació i avuluació de riscos laborals. Riscos del treball deficients psicosocials. Disponible a l’apartat Publicacions de: www.gencat.cat/alafeinacaprisc
 20. 20. 18 INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI)AnnexASPECTES A TENIR EN COMPTE RELACIONATS AMB LA MEDICINA DEL TREBALLAtesos els riscos per a la salut dels treballadors del subsector de l’oli identificats al llarg deldocument, els serveis de vigilància de la salut responsables han de valorar, seguint les ava-luacions de riscos realitzades, la utilització en els exàmens de salut dels protocols establertsespecífics relatius a: Manipulació manual de càrregues Posicions forçades Soroll Asma laboral Dermatosis laboral Moviments repetitius PlaguicidesAquests protocols estan disponibles, entre altres llocs, a:www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2143www.msps.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores
 21. 21. INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) 19Normativa i bibliografia Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE de 10 de novembre de 1995). Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de pre- venció. Reial decret 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalit- zació de seguretat i salut en el treball. Reial decret 486/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 487/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització per els treballadors dels equips de treball. Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per a la comer- cialització i posada en servei de les màquines. Reial decret 286/2006, de 10 de març sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballa- dors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Reial decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries. Reial decret 255/2003, de 28 de febrer de 2003, pel que s’aprova el Reglament sobre clas- sificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos. Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de instal· lacions de protecció contra incendis. I ordre de 16 d’abril de 1998, sobre normes de pro- cediment i desenvolupament del RD 1942/1993. Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Reial decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per els treballadors d’equips de protecció indivi- dual. Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els ris- cos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret
 22. 22. 20 INSTRUMENT PER A L’AUTODIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES ALMÀSSERES (SUBSECTOR DE L’OLI) 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per els treballadors dels equips de treball en matèria de treballs temporals en alçada. Ordre TRE/241/2007, de 22 de juny, per la qual s’amplia el termini que estableix la dis- posició transitòria única de l’Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball, en la redacció donada per l’Ordre TRI/215/2004, de 15 de juny, l’Ordre TRI/296/2005, de 21 de juny i l’Ordre TRI/317/2006, de 21 de juny (ampliació de termini indefinida). Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Gobierno de La Rioja. 2004. Gestión de la prevención de riesgos laborales en el sector de elaboración de bebidas. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya. Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals. Versió 3.2. Direcció General de Relacions Laborals, 2010. Departament de Treball, Generalitat de Catalunya. Primera enquesta de condicions de tre- ball de Catalunya. Direcció General de Relacions Laborals, 2007. www.gencat.cat/treball/doc/doc_90435967_1.pdf Els olis d’oliva de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Rama- deria i Pesca. El cultivo del olivo. Editores científicos D. Barranco, R. Fernández – Escobar, L. Rallo. De- partamento de Agronomía. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes Universidad de Córdoba. Modelo de manual de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en Almazaras de Acei- te de Oliva. Manuel Soriano Serrano. Junta de Andalucía. Estudio de riesgos profesionales en el sector de almazaras de la provincia de Jaen. Conse- jeria de Trabajo y Asuntos Sociales. Evaluación de riesgos en almazaras. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Traba- jo Estudio sobre la mecanización de la recolección de aceitunas, sus riesgos y prevención. Jose Barrales Baena. G. T. P de Granada. J. SAN MIGUEL, J. OJER, J. PINTOR, F. J. VITRIÁN; Estudio de riesgos profesionales en el sec- tor de almazaras de la provincia de Jaen. Instituto Navarro de Salud Laboral. 2003. J. BONET; Normas para la mejora de las condiciones de trabajo en el sector de las extrac- toras de la provincia de Jaén. EDITORIAL LA TERRA S.L. Webs consultats: www.olidoplesgarrigues.com www.siurana.info www20.gencat.cat/portal/site/DAR www.mapa.es/ca/agricultura/pags/ocm/pr_ocmaceite.htm
 23. 23. Direcció General de Subdirecció General de Seguretat i Salut LaboralRelacions Laborals Sepúlveda, 148-150 - 08011 Barcelona i Qualitat Tel. 93 228 57 57 en el Treball www.gencat.cat/alafeinacaprisc Barcelona Girona Lleida Tarragona Tortosa Centres de Pl. d’Eusebi Güell, 4-5 C. de l’Església de Pol. Ind. El Segre Riu Siurana, 28 B Seguretat i 08034 Barcelona Sant Miquel, 11 J. Segura i Farré, 728-B (Camp Clar) Salut Laboral Tel. 93 205 50 01 17003 Girona 25191 Lleida 43006 Tarragona Tel. 972 20 82 16 Tel. 973 20 04 00 Tel. 977 54 14 55 Serveis Albareda, 2-4 Pl. Pompeu Fabra, 1 General Britos, 3 J. Baptista Plana, 29-31 De la Rosa, 9 Territorials 08004 Barcelona 17002 Girona 25007 Lleida 43005 Tarragona 43500 Tortosa Tel. 93 622 04 49 Tel. 872 97 50 00 Tel. 973 24 86 62 Tel. 977 23 66 02 Tel. 977 44 81 01 Inspecció Trav. de Gràcia, 303 Álvarez de Castro, 4, 2n Riu Besòs, 2 Vidal i Barraquer, 20 de Treball 08025 Barcelona 17001 Girona 25001 Lleida 43005 Tarragona de Catalunya Tel. 93 401 30 00 Tel. 972 20 59 33 Tel. 973 21 63 80 Tel. 977 23 58 25

×