Treball I Salut.

4,954 views

Published on

Coses interessants relacionades amb la prevenció en el treball.

Published in: Travel
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • Aquí teniu informació interessant sobre la prevenció en el treball.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,954
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
332
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Treball I Salut.

 1. 1. TREBALL I SALUT
 2. 2. INTRODUCCIÓ <ul><li>El lloc de treball pot representar un perill pel treballador ja que hi ha risc de patir accidents o contreure malalties laborals. </li></ul><ul><li>Cal fomentar i desenvolupar una prevenció davant aquets riscos laborals per tal que tots els treballadors estiguin protegits. </li></ul><ul><li>Cada dia es produeixen més de 800.000 accidents i moren 5.480 treballadors arreu del mon. </li></ul>
 3. 3. RISCOS LABORALS Possibilitat que te un treballador de patir un determinat dany derivat del treball. Conseqüències dels riscos Lesionat : Empresa Societat Genera costos per : Que poden ser: Humans Econòmic s Sofriment físic Psicològic
 4. 4. CONDICIONS DE TREBALL <ul><li>Tot el que envolta el lloc de feina (és a dir, característiques, condicions, situacions, instal·lacions,mobiliari...) fa que es presentin riscos diferents. </li></ul>Condicions de treball <ul><li>Característiques del local: </li></ul><ul><li>Instal·lacions </li></ul><ul><li>Equips </li></ul><ul><li>Productes </li></ul><ul><li>Altres eines </li></ul>Naturalesa dels agents físics, químics i biològics Procediments d’ús Altres característiques del treball (organització i ordenació)
 5. 5. NORMES QUE REGULEN LA PREVENCIÓ DE RISCOS <ul><li>Què són? </li></ul><ul><ul><li>Activitats i mesures necessàries per a prevenir i minimitzar els riscos laborals. </li></ul></ul><ul><li>Quines són? </li></ul><ul><ul><li>Llei de Prevenció de Riscos Laborals, prové de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Constitució espanyola de 1978. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tractat de la Unió Europea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organització Internacional del Treball. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Altres normes, fan referència a : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguretat i higiene. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disposicions legals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Convenis col·lectius. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. DRETS I OBLIGACIONS DELS EMPRESARIS I TREBALLADORS <ul><li>OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI: </li></ul><ul><li>Protegir els treballadors. </li></ul><ul><li>Facilitar equip de treball i mitjans de protecció adequats. </li></ul><ul><li>Informar, consultar i participar en l’acció preventiva. </li></ul><ul><li>Formació teòrica i pràctica als treballadors. </li></ul><ul><li>Mesures d’emergència i riscos greus,. </li></ul><ul><li>Vigilar la salut. </li></ul><ul><li>Documents d’avaluació de riscs i resultats de controls. </li></ul><ul><li>Coordinació entre empreses. </li></ul><ul><li>Protegir menors i embarassades . </li></ul><ul><li>OBLIGACIONS DEL TREBALLADOR: </li></ul><ul><li>Utilitzar correctament dispositius de seguretat. </li></ul><ul><li>Informar al superior i treballadors designats per activitats de prevenció. </li></ul><ul><li>Compliment d’obligacions. </li></ul><ul><li>Cooperar per unes condicions segures. </li></ul><ul><li>DRETS DELS TERBALLADORS </li></ul><ul><li>Ser informats i consultats, i adopció de mesures. </li></ul><ul><li>Equips de protecció individuals. </li></ul><ul><li>Rebre formació teòrica i pràctica adequades. </li></ul><ul><li>Interrompre i abandonar activitat i lloc de treball en cas de risc. </li></ul><ul><li>Vigilància de l’estat de salut. </li></ul><ul><li>Protecció específica de treballadors sensibles a determinats riscos. </li></ul><ul><li>Protecció de treballadors temporals i dels de les ETT. </li></ul>
 7. 7. COM AFECTA EL TREBALL A LA SALUT <ul><li>Els riscos professionals influeixen en la nostra salut. </li></ul>Tot plegat : Promou i manté un bon grau de benestar físic, mental i social dels treballadors. La salut en el treball Depèn de les condicions de: Seguretat en el treball: Tècniques i procediments per evitar o disminuir els riscos laborals Higiene en el treball: Eliminar o disminuir agents contaminants . Conseqüències: Negatives: Desajust físic o psíquic (fatiga física, mental,estrès...) Positives: Benestar físic, psíquic i social.
 8. 8. QUÈ POT AFECTAR A LA SALUT LABORAL? Mediambiental Agents físics Agents químics Agents biològics Segons la organització del treball Organització feina Càrrega laboral Característiques del treballador De seguretat estructurals locals instal·lacions Maneig d‘equips Equips eines
 9. 9. LES CONDICIONS DE TREBALL PODEN AFECTAR LA SALUT <ul><li>El nostre entorn conté elements hostils que poden afectar la salut o produir un accident </li></ul><ul><li>Quan treballem estem exposats a uns determinats riscs,soroll, calor,substancies tòxiques.. </li></ul><ul><li>Les condicions del lloc de treball i la organització seran factors determinants en la seguretat personal. </li></ul>
 10. 10. QUÈ SÓN ELS FACTORS DE RISC? <ul><li>És el conjunt d’elements que poden causar accidents o danys a les persones en el seu lloc de treball. </li></ul>
 11. 11. EFECTES DELS FACTORS DE RISC Segons els factors causants es poden donar: Accident de treball Malaltia laboral
 12. 12. ACCIDENTS DE TREBALL <ul><li>FACTORS: </li></ul><ul><li>Derivats de les condicions de seguretat: </li></ul><ul><li>Estructurals: Escales, Espais de treball… </li></ul><ul><li>Maneig d’equips: eines, elements fixos o mòbils </li></ul><ul><li>Derivats de l’organització del treball: </li></ul><ul><li>Treball: nocturn, per torns, amb incentius, fatiga, estrès, pèrdua d’atenció </li></ul><ul><li>monòton i repetitiu… </li></ul>caigudes,enganxades,cops talls, torçades…
 13. 13. <ul><li>Derivats de la càrrega del treball: </li></ul><ul><li>Càrrega de treball : Física: postura,esforç fatiga, marejos,dolors </li></ul><ul><li>Mental: treball, excessiu estrès, depressions, insomnis </li></ul><ul><li>Derivats del factor humà: </li></ul><ul><li>Condició personal del treballador: edat, salut, formació… no adaptació del </li></ul><ul><li>treballador </li></ul><ul><li>Actuacions perilloses i insegures : negligència, impròdencia.. Distraccions, </li></ul><ul><li>comportaments </li></ul><ul><li>temetraris… </li></ul>
 14. 14. MALALTIES LABORALS <ul><li>FACTORS : </li></ul><ul><li>Dervivats de les condicins mediambientals : </li></ul><ul><li>Agents físics: soroll, humitat, temperatura… sordesa,distracció,cremades… </li></ul><ul><li>Agents químics: contaminants químics , … marejos, vòmits, afeccions </li></ul><ul><li>substàncies </li></ul><ul><li>Agents biològics: bacteris,virus, fongs… afeccions respiratòries, malalties </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Derivats de la càrrega del treball: </li></ul><ul><li>Factors psicosocials : condicions de la feina, tipus problemes psicològics: </li></ul><ul><li>contracte, retribució,ambient social,relacions ansietat, agressivitat, </li></ul><ul><li>jeràrquiques, conflictes socials… envelliment premtaur.. </li></ul>
 16. 16. AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL <ul><li>LPRL obliga a l’empresari avaluar les condicions que es donen en el lloc de treball. </li></ul><ul><li>La principal tasca de l’empresari és planificar l’acció preventiva. </li></ul>Procés d’avaluació Recopilar informació: de les condicions i característiques del lloc de treball. Identificar i valorar : factors de risc i treballadors afectats. Prendre decisions: Per eliminar els riscos evitables. Avaluar els factors que no es poden evitar: prendre mesures adients per disminuir el risc.
 17. 17. NOTICIES SOBRE ACCIDENTS LABORALS <ul><li>Cada año mueren 2,2 millones de personas en el mundo en accidentes laborales. </li></ul><ul><li>1.145.000 trabajadores sufrieron accidentes laborales en los últimos doce meses. </li></ul><ul><li>Los accidentes laborales se cobran la vida de 838 personas en lo que va de año. </li></ul><ul><li>Las muertes en el trabajo han aumentado un 63% en los 8 primeros meses de este año. </li></ul><ul><li>Un total de 23 personas han perdido la vida en su puesto de trabajo este año. </li></ul><ul><li>La reducción de accidentes laborales en 2008 ha sido “mínima” en Salamanca. </li></ul><ul><li>EL 90% de las muertes en el trabajo son por enfermedades profesionales. </li></ul><ul><li>Baleares encabeza la siniestralidad laboral. </li></ul><ul><li>Los foráneos sufren el triple de siniestralidad laboral que los de aquí. </li></ul><ul><li>Piden más dureza contra los empresarios para reducir la siniestralidad laboral. </li></ul><ul><li>Dos accidentes laborales en un solo día. </li></ul><ul><li>Los accidentes laborales cobran nueve víctimas en las últimas 24 horas. </li></ul><ul><li>Reconocen como accidente laboral un infarto tras una discusión con el jefe. </li></ul>
 18. 18. VOCABULARI <ul><li>Risc laboral: Possibilitat que un treballador experimenti un determinat dany (malaltia, patologia o lesió) derivat de la feina que exerceix. </li></ul><ul><li>LPRL: Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Te per objecte promoure la seguretat i la salut dels treballadors. </li></ul><ul><li>Lloc de treball: És l’àrea de centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors han de romandre o a la qual poden accedir per raó de la feina. </li></ul><ul><li>QMP: Quadre de Malalties Professionals. Es tracta d’una llista de malalties professionals, amb la relació de les principals activitats que les poden provocar. </li></ul><ul><li>Servei de prevenció: Entitat que proporciona assessorament i suport a l’empresari per avaluar els factors de risc. </li></ul><ul><li>Avaluació de risc: Procés per estimar la magnitud dels riscos que no es poden evitar, obtenint la informació necessària perquè l’empresari pugui prendre una decisió adequada i adopti les mesures preventives oportunes per reduir el perill. </li></ul>

×