Ubd lesson plan

10,720 views

Published on

Published in: Travel, Technology
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,720
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
266
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ubd lesson plan

 1. 1. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PAGTUKLAS *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya " Oryentasyon" 1. Ilalahad ng guro ang mga Alituntunin at Patakaran 1. Magdala ng mga sumusunod:sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. ng paaralan. At maging ang gagamiting kurikulum a. Kartolina *KAGAMITAN: ang 2010 Secondary Education Curriculum (SEC) b. Marker 1. Long bond paper a. Inaasahan (Expectation) c. Tape 2. lapis * Pagsasagawa ng pangkatang gawain: d. Ruler 3. Manila paper - pagpapahayag ng mag-aaral sa kanilang pangkat ng kanilang inaasahang matutunan sa pag-aaral ng Heo- rapiya at Kabihasnang Asyano. - pagpapasulat sa mag-aaral ng kanilang inaasahan sa isang long bond paper. b. Kraytirya sa pagtataya c. Pamantayan ng pagbibigay ng marka
 2. 2. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PAGTUKLAS *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:*Mga kaalaman sa Unang markahan " Pre-Test / Item Analysis " 1. Ilalahad ng guro sa mga mag-aaral ang layunin ng - Maghanda para sa isang small-isang pagsusulit na naglalaman ng pagsusulit. group discussion.kaalaman sa loob ng isang markahan. *KAGAMITAN: 2. Pagpapaliwanag sa mga pamantayan sa pagsusulit. 1. Test Paper 3. Pamamahagi ng Test Paper at pagpapaliwanag sa mga 2. Answer Key panuto. 4. Pagsagot ng mga mag-aaral sa pagsusulit 5. Pagwawasto sa mga sagutang papel at pagkuha ng score. 6. Pagpapasa ng papel at pagpapalinis ng silid-aralan.
 3. 3. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*ESSENTIAL QUESTION : *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN: -Paghihikayat sa mga mag-aaral na -Pagpapasagot sa " Essential Question " -Pagdikit ng Essential Question "EQ" sa pisara. -Magdala ng Mapa ng Asyamasagutan ang Essential Question 1. Hikayatin ang mag-aaral na ibigay ang kanilang mga a. Kartolina( EQ ). *KAGAMITAN: kasagutan sa EQ ngunit paalala walang pagwawastong b. Marker 1. Kartolina na may Essential Question"EQ" gagawin ang guro sa mga sagot ng mag-aral walang tama c. Tape o mali sa mga ito. d. Ruler 2. Nais lang masukat ang kaalaman ng mga mag-aaral e. Crayons sa pagsagot ng EQ. -Ipasulat sa kwaderno o papel upang maitama ang sagot pagkatapos ng pagpapalalim. -Ipabasa sa mga mag-aaral ang kanilang kasagutan upang magbigay kaalaman sa lahat.
 4. 4. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PAGTUKLAS *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -Map Reading 1 1. Magdala ng mga larawan nasa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. nagpapakita ng mga sumusunod *KAGAMITAN: na paksa. -Mapa na Asya Pangkat 1 : Katangiang Pisikal ng Asya Pangkat 2 : Likas na Yaman at Suliraning Pangkapaligiran Pangkat 3 : Grupong Etnoling- gwistiko sa Asya. Pangkat 4:Kabuhayan at Pamumu- hay ng mga bansang Asyano sa kasalukuyan. Pangkat 5 : Ang Yamang-Tao sa Asya.
 5. 5. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PAGTUKLAS *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -Picture Collage -Ilalahad ng guro ang mekaniks ng gawain para sa -Maghanda sa presentasyon ngsa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. " Picture Collage " nagawang picture collage. *KAGAMITAN: -Ilalahad din ng guro ang pamantayan ng pagmamarka -Old newspaper/magazine sa gagawing picture collage. -Manila Paper/cartolina Kraytiya: -scissors/glue a. Malikhaing sining - 20 pts. -coloring materials b. Tema - 20 pts. c. Presentasyon - 10 pts. Kabuuan - 50 pts. 2. Pagsasagawa ng pangkatang gawain: -malayang talakayan -paglalapat ng nabuong presentasyon
 6. 6. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PAGTUKLAS *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -Picture Collage a. Ilalahad muli ng guro ang pamantayan ng pagmamarka -Magdala ng new/used cardboardsa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. sa gagawing presentasyon. *KAGAMITAN: -pencil/colored pens -Old newspaper/magazine b. Pagpapatuloy at pagsimula ng presentasyon. -Manila Paper/cartolina -scissors/glue c. Ilalahad ng napiling ng taga-ulat ng bawat pangkat ang -coloring materials nagawang picture collage. *PAGTATAYA: d. Pagbuo ng mga katanungan ng mga nakinig sa prese- 1. Pagpapaliwanag ntasyon ng bawat pangkat. 2. Interpretasyon 3. Perspektibo
 7. 7. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*ESSENTIAL QUESTION : *GAWAIN: *PAGLALAHAD: *TAKDANG-ARALIN:-Paghihikayat sa mga mag-aaral na -Pagpapasagot muli sa " Essential Question " A. Pagdikit ng Essential Question "EQ" sa pisara. 1. Ano ang Heorapiya at ang mga masagutang muli ang Essential 1. Paghikayat sa mga mag-aaral na ibigay ang kanilang saklaw nito. Question ( EQ ). *KAGAMITAN: mga kasagutan sa EQ ngunit paalala walang pagwawastong 1. Kartolina na may Essential Question"EQ" gagawin ang guro sa mga sagot ng mag-aral walang tama 2. Ilarawan ang Katangiang 2. cardboard o mali sa mga ito. pisikal ng Asya 3. pencil/colored pens 2. Nais lang masukat ang kaalaman ng mga mag-aaral a. sukat sa pagsagot ng EQ. b. lawak o laki -Ipasulat sa cardboard upang maitama ang sagot c. anyo at hugis pagkatapos ng pagpapalalim. d. klima -Ipabasa sa mga mag-aaral ang kanilang kasagutan e. mga hangganan nito upang magbigay kaalaman sa lahat. B. Ilalahad na ng guro ang mga tatalakaying paksa sa mga darating na araw (Content Standard and Sub-topics). C. Pagpapabatid sa mga mag-aaral ng mga inaasahan at gagawin ( Product performance) sa pagtatapos ng marka- han.
 8. 8. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PANLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -Concept Map piling mag-aaral bilang balitaan. 1. Ipaliwanag ang sumusunod :sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. 1. PAGLALAHAD: - Eurocentric *KAGAMITAN: -Ilalahad ng guro ang Heograpiya ng Asya ayon sa - Asian centric*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya saklaw ng heograpiya. Pisikal ng Asya 2. Alamin ang paghahati sa Asya 2. PAGTATALAKAY/PAGSUSURI : ayon sa Europeong Pananaw at *PAGTATAYA: - Paglalarawan sa Heorapiya ng Asya gamit ang concept Asyanong Pananaw? 1. Pagpapaliwanag Map. 2. Interpretasyon - sukat 3. Perspektibo -lawak o laki -anyo o hugis -klima at topograpiya -Mga hangganan sa Hilaga,Silangan,Timog at Kanluran 3.PAGTATAYA : a. Itanong sa mag-aaral, "Ano ang masasabi ninyo sa Heo- grapiya mayroon ng Asya?"Bakit
 9. 9. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PANLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -Descriptive Pattern Organizer piling mag-aaral bilang balitaan. 1. Isulat sa kwaderno ang mgasa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. 1. PAGLALAHAD: bansa sa Asya pati ang kabisera *KAGAMITAN: -Ilalahad ng guro ang Konsepto ng Asya at Mga Rehiyon ng mga ito.At Iguhit sa Kartolina*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya ayon sa Europeo at Asyanong Pananaw. ang rehiyon ayon sa pangkat. Pisikal ng Asya 2. concept strip 2. Maghanda sa presentasyon nito -Konsepto ng Asya 3. visual aid 2. PAGTATALAKAY/PAGSUSURI : bukas. -Mga Rehiyon sa Asya -Tatalakayin ang Konsepto ng Asya at ang mga rehiyon Pangkat 1 : Hilagang Asya *PAGTATAYA: nito ayon sa Europeo at Asyanong pananaw. 1. Pagpapaliwanag ASYA Pangkat 2 : Silangang Asya 2. Interpretasyon 3. Perspektibo Konsepto ng Asya Pangkat 3 : Timog Asya EUROCENTRIC ASIAN CENTRIC Pangkat 4:Timog- Silangang Asya MGA REHIYON SA ASYA Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya Europeong Pananaw Asyanong Pananaw 3.PAGTATAYA : a.Itanong sa mag-aaral,"Alin sa Eurocentric at AsianCentric ang iyong pananiniwalaan"?Pangatwiranan
 10. 10. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PANLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -"Saan Ako Kabilang" piling mag-aaral bilang balitaan.sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. 1. PAGLALAHAD: 1. Maghanda sa para sa pagpapatu- *KAGAMITAN: a. Ilalahad ng guro ang pamamaraan sa gagawing presentas- loy ng presentasyon bukas.*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya yon at ang pamantayan sa pagmamarka. Pisikal ng Asya 2. Mapa ng bawat rehiyon sa Asya -Mga Rehiyon sa Asya 3. Kartolina b.Pagpapasimula ng presentasyon. 1. Katangiang Pisikal ng 4. marker,lapis at pangkulay bawat rehiyon 5.tape c. Ilalahad ng napiling ng taga-ulat ng bawat pangkat ang 2. Mga bansa at maging nagawang mapa ng rehiyon kung saan sila kabilang at ang ang mga Kabisera nito. *PAGTATAYA: mga bansa at kabisera na napapaloob dito. 1. Pagpapaliwanag Pangkat 1 : Hilagang Asya 2. Interpretasyon Pangkat 2 : Silangang Asya 3. Empatiya Pangkat 3 : Timog Asya Pangkat 4:Timog- Silangang Asya Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya d. Pagbuo ng mga katanungan ng mga nakinig sa prese- ntasyon ng bawat pangkat.
 11. 11. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PANLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -"Saan Ako Kabilang" piling mag-aaral bilang balitaan. 1. Ihanda ang sarili sa gagawingsa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. -"Blank Map" 1. PAGLALAHAD: pagsusulit bukas. *KAGAMITAN: a. Ilalahad muli ng guro ang pamamaraan sa gagawing*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya "Blank Map" presentasyon at ang pamantayan sa pagmamarka. Pisikal ng Asya 2. Mapa ng bawat rehiyon sa Asya b.Pagpapasimula ng presentasyon. -Mga Rehiyon sa Asya 3. Concept strip c. Ilalahad ng napiling ng taga-ulat ng bawat pangkat ang 1. Katangiang Pisikal ng nagawang mapa ng rehiyon kung saan sila kabilang at ang bawat rehiyon *PAGTATAYA: mga bansa at kabisera na napapaloob dito. 2. Mga bansa at maging 1. Pagpapaliwanag Pangkat 4:Timog- Silangang Asya ang mga Kabisera nito. 2. Interpretasyon Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya 3.Mapa ng Asya 3. Empatiya -"Blank Map" d. Pagbuo ng mga katanungan ng mga nakinig sa prese- ntasyon ng bawat pangkat. 3.PAGTATAYA : a. Anu-ano ang mga rehiyong humahati sa Asya? b. Ilan ang bilang ng Bansa na mayroon ang Asya? c. Ibigay ang kabisera ng mga sumusunod na bansa na nakasulat sa concept strip.
 12. 12. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PANLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -"Blank Map" piling mag-aaral bilang balitaan.sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. *PAGLALAHAD: 1. Magdala ng mga larawan ng *KAGAMITAN: Anyong Lupa at Anyong Tubig*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya "Blank Map" 1. Ilalahad ng guro sa mga mag-aaral ang layunin ng na matatagpuan sa Asya para sa Pisikal ng Asya pagsusulit. gagawing picture collage. -Mga Rehiyon sa Asya 2. Pagpapaliwanag sa mga pamantayan sa pagsusulit. 3. Pamamahagi ng"Blank Map"at pagpapaliwanag sa mga Pangkat 1 : Hilagang Asya 1. Mga bansa sa Asya at *PAGTATAYA: panuto. ang mga Kabisera nito. 1. Self-Knowledge 4. Pagsagot ng mga mag-aaral sa "Blank Map" ng Asya Pangkat 2 : Silangang Asya 2.Mapa ng Asya 2. Empatiya 5. Pagwawasto sa mga "Blank Map" at pagkuha -"Blank Map" ng score. Pangkat 3 : Timog Asya 6. Pagpapasa ng"Blank Map"at pagpapalinis ng silid-aralan. Pangkat 4:Timog- Silangang Asya Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya
 13. 13. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN KASUNDUAN*PANLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN:*Bahaging ginampanan ng heograpiya -"Picture Collage" piling mag-aaral bilang balitaan.sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. -"Mountain climbing o Swimming" *PAGLALAHAD: 1. Maghanda sa para sa pagpapatu- *KAGAMITAN: a. Ilalahad ng guro ang pamamaraan sa gagawing presentas- loy ng presentasyon bukas.*PAKSA : Heograpiya at Katangiang 1. Mapa ng Asya yon at ang pamantayan sa pagmamarka. Pisikal ng Asya 2. Mga Larawan ng Anyong Lupa At Anyong Pangkat 1 : Hilagang Asya Tubig na matatagpuan sa Asya. b.Pagpapasimula ng presentasyon. -Katangiang Pisikal ng 3. Kartolina Pangkat 2 : Silangang Asya mga Rehiyon sa Asya 4. marker,pangkulay c. Ilalahad ng napiling taga-ulat ng bawat pangkat ang 5. glue at tape nagawang picture collage ng mga Anyong Lupa At Pangkat 3 : Timog Asya 1. Topograpiya ng Asya Anyong Tubig na nasa kanilang rehiyon. - Anyong Lupa Pangkat 1 : Hilagang Asya Pangkat 4:Timog- Silangang Asya -Anyong Tubig *PAGTATAYA: Pangkat 2 : Silangang Asya 1. Interpretasyon Pangkat 3 : Timog Asya Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya 2. Empatiya Pangkat 4:Timog- Silangang Asya 3. Pagpapaliwanag Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya d. Pagbuo ng mga katanungan ng mga nakinig sa prese- ntasyon ng bawat pangkat.
 14. 14. DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN*PANLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ip*Bahaging ginampanan ng heograpiya piling mag-aaral bilang balitsa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. -"Picture Collage" *PAGLALAHAD: -"Mountain climbing o Swimming" a. Ilalahad muli ng guro ang pamamaraa*PAKSA : Heograpiya at Katangiang presentasyon at ang pamantayan sa pagm Pisikal ng Asya b.Pagpapasimula ng presentasyon. *KAGAMITAN: c. Ilalahad ng napiling taga-ulat ng bawa -Katangiang Pisikal ng 1. Mapa ng Asya nagawang picture collage ng mga Anyon mga Rehiyon sa Asya 2. Mga Larawan ng Anyong Lupa At Anyong Anyong Tubig na nasa kanilang rehiyon. Tubig na matatagpuan sa Asya. 1. Topograpiya ng Asya Pangkat 4:Timog- Silangang Asya - Anyong Lupa Pangkat 5:Timog-Kanlurang Asya -Anyong Tubig *PAGTATAYA: 1. Interpretasyon d. Pagbuo ng mga katanungan ng mga na 2. Empatiya ntasyon ng bawat pangkat. 3. Pagpapaliwanag 3.PAGTATAYA : a. Ano ang kahalagahan at Epekto ng mg Anyong Tubig sa pamumuhay ng mga A DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN*PANLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ip*Bahaging ginampanan ng heograpiya piling mag-aaral bilang balit
 15. 15. sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. -"Weather,Weather Lang" *PAGLALAHAD: -Pagtatanong sa mga mag-aaral tungkol*PAKSA : Heograpiya at Katangiang *KAGAMITAN: o panahon at kung bakit iyon ang napili Pisikal ng Asya 1. Mapa ng Asya 2.Mga Larawan ng Klima at Behetasyon 2. PAGTATALAKAY/PAGSUSURI -Katangiang Pisikal ng sa Asya. -MATRIX mga Rehiyon sa Asya 3. Kagamitang panturo MGA URI NG KLIMA AT BEHETASYON 1. Ibat-ibang Klima at *PAGTATAYA: Behetasyon sa Asya 1. Interpretasyon 2. Empatiya 3. Pagpapaliwanag 3.PAGTATAYA : a. Sa papaanong paraan nakakaapekto o ang klima sa pamumuhay ng mga Asyano DepED Division of Makati Benigno "Ninoy" S. Aquino High School Aguho St. Comembo, Makati City BANGHAY - ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IIPetsa / Pagbabago: ARALIN NILALAMAN PAMAMARAAN*PANLINANG / FIRM UP *GAWAIN: *BALITAAN: Editorial Cartoon na ip*Bahaging ginampanan ng heograpiya piling mag-aaral bilang balitsa pag-unlad ng kabihasnang Asyano. -"Video and Song Analysis" *PAGLALAHAD: -Pagtatanong sa ilang mag-aaral kung an*PAKSA : Heograpiya at Katangiang *KAGAMITAN: nila sa kanilang kapaligiran ngayon. Pisikal ng Asya 1. Mapa ng Asya 2.Telebisyon at DVD 2. PAGTATALAKAY/PAGSUSURI -Mga Likas na Yaman at 3. Kagamitang panturo -Manuod at Umawit tayo Suliraning Pangkapaligiran 1. Pagpapanuod at pagpaparinig ng isang sa Asya. kaugnayan sa ating kalikasan. *PAGTATAYA: 1. Interpretasyon 2. Pagpapasuri sa mga linya ng awitin at 2. Empatiya gabay na tanong sa long bong paper o co 3. Pagpapaliwanag 4. Self-knowledge a. Ano ang mensahe ng awitin?
 16. 16. b.
 17. 17. f Makati no High SchoolMakati City ING PANLIPUNAN II PAMAMARAAN KASUNDUANAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN: piling mag-aaral bilang balitaan. 1. Magsaliksik sa library, aklat o muli ng guro ang pamamaraan sa gagawing sa internet tungkol sa ibat-ibang n at ang pamantayan sa pagmamarka. Klima at Behetasyon sa Asya. imula ng presentasyon. ng napiling taga-ulat ng bawat pangkat ang picture collage ng mga Anyong Lupa At big na nasa kanilang rehiyon.Timog- Silangang AsyaTimog-Kanlurang Asyang mga katanungan ng mga nakinig sa prese- bawat pangkat. kahalagahan at Epekto ng mga Anyong Lupa at big sa pamumuhay ng mga Asyano? f Makati no High SchoolMakati City ING PANLIPUNAN II PAMAMARAAN KASUNDUANAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN: piling mag-aaral bilang balitaan.
 18. 18. 1. Magdala ng long bond paper o ng sa mga mag-aaral tungkol sa nais nilang klima colored paper para sa gagawing at kung bakit iyon ang napili nila? aktibidad bukas. TALAKAY/PAGSUSURI : REHIYON SA MGA BANSA ASYA SA ASYA nong paraan nakakaapekto o nakakaimpluwensya a pamumuhay ng mga Asyano?Pangatwiranan f Makati no High SchoolMakati City ING PANLIPUNAN II PAMAMARAAN KASUNDUANAAN: Editorial Cartoon na ipipresenta ng *TAKDANG-ARALIN: piling mag-aaral bilang balitaan. 1. Magdala ng mga larawan ng ng sa ilang mag-aaral kung ano ang napapansin Likas na Yaman na makikita sa lang kapaligiran ngayon. bawat rehiyon sa Asya. TALAKAY/PAGSUSURI : 2.Maghanda sa presentasyon bukas. at Umawit tayo nuod at pagpaparinig ng isang awitin na may sa ating kalikasan. suri sa mga linya ng awitin at pagpapasagot sa mga nong sa long bong paper o colored paper. mensahe ng awitin?

×