Принципи зоологічної
систематики та номенклатури
Лекція 3
Основні поняття
Таксон (taxon, pl. taxa) — група (з одного
або більше) організмів, яку систематики
визнають за формальну о...
Основні поняття
Ранг (rang, rank) таксона —
його рівень в ієрархічній класифікації,
напр.: рід Leptinotarsa
тип Arthropoda...
Категорії систематики
В систематиці є понад 20 основних категорій, які можна
розподіліити на 3 групи:
Категорії на
означен...
Категорії систематики
Категорія
“ВИД”
є центральною категорією систематики
Категорії систематики
Більшість видів тварин та рослин розрізняють навіть
примітивні племена
Систематики
починають свою ро...
Категорії систематики
Типологічна концепція виду
Згідно з нею, все розмаїття Всесвіту віддзеркалює
існування небагатьох “у...
Категорії систематики
Чому відмовляються від типологічної концепції виду?
1. Є особини, явно конспецифічні з відмінними ві...
Категорії систематики
Номіналістична концепція виду
Філософи-номіналисти (Вільям Оккам та ін.)
заперечують існування униве...
Категорії систематики
Біологічна концепція виду
Пізній Бюффон, Волш (1864).
Вперше сформульована К. Йорданом
(J o r d a n ...
Категорії систематики
Біологічна концепція виду
Поєднує елементи типологічної і номіналістської
концепцій.
Види мають неза...
Категорії систематики
Члени виду утворюють:
1) репродуктивне поспільство:
особини будь-якого виду тварин сприймають одне о...
Біологічна концепція виду
Завдяки цим трьом властивостям вид перестає бути просто “класом об’єктів”.
З цієї теоретичної ко...
Біологічна концепція виду
Основний біологічний сенс виду:
вид є захищений генофонд.
Це популяція, котра має власні ізолююч...
Біологічна концепція виду
Репродуктивна ізоляція окремого біологічного виду, захист його спільного
генофонду від забруднен...
Біологічна концепція виду
Прибічник типологічної
концепції скаже:
“Є чітка морфологічна
відмінність між вибірками
а та b; ...
Біологічна концепція виду
♂ ♀ ♂ ♀
Складні випадки застосування
біологічної концепції виду
1) дефіцит інформації: відсутність достатніх вибірок,
спостережень...
Складні випадки застосування
біологічної концепції виду
нестатеве розмноження:
За умов облігатного партеногенезу (коловерт...
Складні випадки застосування
біологічної концепції виду
незавершеність видоутворення:
1) Виникнення репродуктивної ізоляці...
незавершеність видоутворення:
1) Виникнення репродуктивної ізоляції без еквівалентних
морфологічних змін. Репродуктивно із...
Складні випадки застосування
біологічної концепції виду
незавершеність видоутворення:
2) Виникнення значних морфологічних ...
Складні випадки застосування
біологічної концепції виду
незавершеність видоутворення:
3) Гібридизація в зоні контакту.
Зон...
Складні випадки застосування
біологічної концепції виду
незавершеність видоутворення:
4) Напіввиди (semispecies)
та кільце...
Політипний вид
Види, що складаються з двох або
більше підвидів, називаються
політипними видами. Види,
Котрі не поділяються...
Підвид
Більшість підвидів –
колишні або сучасні
ізоляти, тому вони
вірогідно відрізняються
за цілим рядом
статистичних
пар...
Підвиди чи аллопатричні види?
I. Аллопатричні популяції А і В контактують. ..................................................
Внутрішньовидові категорії
Різновидність – так позначалося будь-яке
відхилення від типу (за часів Ліннея). Зараз не
вживає...
Внутрішньовидові категорії
Клина – (J. Huxley, 1939)
термін на позначення
градієнта ознаки. Клина —
не таксономічна катего...
Інфрапідвидові категорії
Підвид – найнижча категорія,
визнана в таксономічній
літературі, часто поділяють на
дрібніші попу...
Основні надвидові таксономічні
категорії
Animalia
Arthropoda
Insecta
Hymenoptera
Apidae
Apis
mellifera
Царство
Тип
Клас
Ря...
Основні поняття
Ранг (rang, rank) таксона —
його рівень в ієрархічній класифікації,
напр.: рід Leptinotarsa
тип Arthropoda...
Ієрархічна система таксономічнихІєрархічна система таксономічних
категорій:категорій:
Царство
Тип
Клас
Когорта
Ряд
Родина
...
Суб’єктивність надвидових
категорій та шляхи до об’єктивізації
Вища таксономічна категорія — це клас, в який вміщують
усі ...
Суб’єктивність надвидових
категорій та шляхи до об’єктивізації
Родина — це таксономічна категорія,
що вміщує один рід або ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

лекция 03

1,109 views

Published on

Principles of Zoological Systematics and Nomenclature. 2010. Lecture 3. Terminology and definitions.

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

лекция 03

 1. 1. Принципи зоологічної систематики та номенклатури Лекція 3
 2. 2. Основні поняття Таксон (taxon, pl. taxa) — група (з одного або більше) організмів, яку систематики визнають за формальну одиницю на певному рівні ієрархічної класифікації
 3. 3. Основні поняття Ранг (rang, rank) таксона — його рівень в ієрархічній класифікації, напр.: рід Leptinotarsa тип Arthropoda сержантПетренко ранг
 4. 4. Категорії систематики В систематиці є понад 20 основних категорій, які можна розподіліити на 3 групи: Категорії на означення різних популяцій всередині виду (внутрішньовидові категорії) Категорії на означення вищих таксонів Категорія ВИДУ
 5. 5. Категорії систематики Категорія “ВИД” є центральною категорією систематики
 6. 6. Категорії систематики Більшість видів тварин та рослин розрізняють навіть примітивні племена Систематики починають свою роботу з того, що розрізняють “види”, або ж “morphospecies” які насправді є фенонами Вид є дискретною одиницею, але відрізняється від інших видів не тільки за морфологічними особливостями
 7. 7. Категорії систематики Типологічна концепція виду Згідно з нею, все розмаїття Всесвіту віддзеркалює існування небагатьох “універсалій” (universals) або типів (eidos Платона). Особини схожі лише тому, що є виразами одного типу. Мінливість – це відхилення від “ідеї”. Такої концепції дотримувалися Лінней та його послідовники. Типологічне визначення виду ще називають есенціалістським.
 8. 8. Категорії систематики Чому відмовляються від типологічної концепції виду? 1. Є особини, явно конспецифічні з відмінними від них особинами (статевий диморфізм, віковий, кастовий поліморфізм). 2. Існують т. з. “види-двійники”, які морфологічно не відрізняються Paroxyna messalina Hering 1937 Paroxyna cleopatra Hering 1937 Paroxyna babajaga Hering 1938 Campiglossa ziae Hering 1953
 9. 9. Категорії систематики Номіналістична концепція виду Філософи-номіналисти (Вільям Оккам та ін.) заперечують існування универсалій. Для них існують тільки особини, тоді як види є абстракціями, створеними людиною. Номіналістична концепція виду була популярною у Франції в XVIII в. (ранній Бюффон, Робине, Ламарк).
 10. 10. Категорії систематики Біологічна концепція виду Пізній Бюффон, Волш (1864). Вперше сформульована К. Йорданом (J o r d a n K., 1905. Der Gegensatz zwischen geographischer und nichtgeographischer Variation, Zeitschr. wissensch. Zool., 83, 151—210)
 11. 11. Категорії систематики Біологічна концепція виду Поєднує елементи типологічної і номіналістської концепцій. Види мають незалежну реальність і описуються статистичними характеристиками популяцій особин. Відрізняється від попередніх тим, що бере за основу популяційний аспект і генетичну цільність виду і вказує, що реальність виду є щось сформоване історично : завдяки спільному інформаційному змісту його генофонду.
 12. 12. Категорії систематики Члени виду утворюють: 1) репродуктивне поспільство: особини будь-якого виду тварин сприймають одне одного як потенційних шлюбних партнерів та шукають одне одного з метою відтворення. Це відтворення забезпечується численними поведінковими механізмами. 2) вид — це екологічна єдність, яка, складається з окремих особин, але взаємодіє з іншими видами, що живуть у тому ж середовищі як ціле. 3) вид — це генетична єдність, котра має великий спільний генофонд, тоді як окрема особина є лише тимчасовою посудиною, яка несе невелику частину цього генофонду протягом короткого періоду. (Майр, 1963)
 13. 13. Біологічна концепція виду Завдяки цим трьом властивостям вид перестає бути просто “класом об’єктів”. З цієї теоретичної концепції Майр (1963) вивів своє визначення виду: Види є групами популяцій, що схрещуються між собою, та репродуктивно ізольовані від інших таких груп.
 14. 14. Біологічна концепція виду Основний біологічний сенс виду: вид є захищений генофонд. Це популяція, котра має власні ізолюючі механізми, котрі захищають її від шкідливого плину генів з інших популяцій. Вид є біологічно ізольованим від інших синхронних і симпатричних з ним видів.
 15. 15. Біологічна концепція виду Репродуктивна ізоляція окремого біологічного виду, захист його спільного генофонду від забруднення генами інших видів веде до дискретності не тільки генотипу цього виду, але також його морфології, поведінки та інших особливостей фенотипу, який створюється цим генотипом. Саме на цьому й базується практика таксономії. Репродуктивну ізоляцію не можна безпосередньо спостерігати на колекційних екземплярах. Про неї можна судити з таких даних, як наявність дискретності, незаповненого розриву (хіатусухіатусу) між двома корельованими комплексами ознак. Для сучасних видів наявність ізоляції можна перевірити експериментом та спостереженням, проте для викопних це не є можливим.
 16. 16. Біологічна концепція виду Прибічник типологічної концепції скаже: “Є чітка морфологічна відмінність між вибірками а та b; таким чином, вони є двома морфологічними видами, => ДВОМА ВИДАМИ”. Це приводить до опису ФЕНОНІВ в якості видів. Прибічник біологічної концепції спитає: “Чи належить морфологічна різниця між вибірками а і b до таких, які можна знайти між двома репродуктивно ізольованими популяціями, => між ДВОМА БІОЛОГІЧНИМИ ВИДАМИ ?”
 17. 17. Біологічна концепція виду ♂ ♀ ♂ ♀
 18. 18. Складні випадки застосування біологічної концепції виду 1) дефіцит інформації: відсутність достатніх вибірок, спостережень за біологічними особливостями Vidalia armifrons (♂) = Sinaida alini (♀) Fasciola hepatica = Cercaria sp.
 19. 19. Складні випадки застосування біологічної концепції виду нестатеве розмноження: За умов облігатного партеногенезу (коловертки Bdelloidea, окремі види червів, риб, комах) біологічна концепція виду втрачає сенс. У цьому разі за аналогією з біологічним видом, під видом розуміють групи морфологічно схожих клонів, відокремлених морфологічним і екологічним хіатусами від інших (за рахунок стабілізуючого відбору)
 20. 20. Складні випадки застосування біологічної концепції виду незавершеність видоутворення: 1) Виникнення репродуктивної ізоляції без еквівалентних морфологічних змін. Репродуктивно ізольовані види, які не (або дуже слабко) розрізняються морфологічно, називають видами-двійниками. Urophora stylata: Cirsium arvense i Cirsium vulgare
 21. 21. незавершеність видоутворення: 1) Виникнення репродуктивної ізоляції без еквівалентних морфологічних змін. Репродуктивно ізольовані види, які не (або дуже слабко) розрізняються морфологічно, називають видами-двійниками. Політенні хромосоми Anopheles gambiae і An. funestus (Diptera: Culicidae) Вид Місцеперебування Вода Зимовасплячка Переносник малярії melanoon рисові поля прісна ні ні messae холодні стоячі водойми прісна так майже ніколи maculipennis холодні протічні водойми прісна так ні atroparvus холодні водойми солону- вата ні нечасто labranchiae здебільшого теплі водойми солону- вата ні дуже небезпечний sacharovi мілководні стоячі водойми часто солону- вата ні дуже небезпечний
 22. 22. Складні випадки застосування біологічної концепції виду незавершеність видоутворення: 2) Виникнення значних морфологічних змін без належної репродуктивної ізоляції. Розподіл популяції галофільних равликів роду Cerion на сході Куби (за Майром, 1963) Плідними є гібриди курей Gallus varіus, G. bankіva, G. lafaіetі, G. sonneratі, G. gallus
 23. 23. Складні випадки застосування біологічної концепції виду незавершеність видоутворення: 3) Гібридизація в зоні контакту. Зона гібридизації між чорною та сірою воронами у Західній Європі (Meise, 1928)
 24. 24. Складні випадки застосування біологічної концепції виду незавершеність видоутворення: 4) Напіввиди (semispecies) та кільцеві перекривання
 25. 25. Політипний вид Види, що складаються з двох або більше підвидів, називаються політипними видами. Види, Котрі не поділяються на підвиди, звуться монотипними видами. ПІДВИД є сукупністю схожих за фенотипом популяцій деякого виду, що населяють частину ареалу цього виду і таксономічно відмінні від Інших популяцій цього ж виду . Ареал кенгурового щура Dipodomys ordii
 26. 26. Підвид Більшість підвидів – колишні або сучасні ізоляти, тому вони вірогідно відрізняються за цілим рядом статистичних параметрів . Периферичні ізоляти Dicrurus hottentottus
 27. 27. Підвиди чи аллопатричні види? I. Аллопатричні популяції А і В контактують. ..................................................................II - Аллопатричні популяції А і В розділені незайнятою областю. ................................ V II. Популяції А і В интерградують або вільно схрещуються. ........................................ III - Популяції А і В не схрещуються або схрещуються тільки зрідка ............................ IV III. Популяції А і В интерградують клинально в широкій зоні контакту ............................а. - Популяції А і В цілком вільно схрещуються у вузький зоні контакту або в неволі ........................................................................................................................................... ...........b. IV. Популяції А і В зустрічаються в зоні контакту, де іноді з’являються гібриди. ............с. - Популяції А і В зустрічаються в зоні контакту, але зовсім не схрещуються .............. d. V. Популяції А і В не схрещуються, оскільки вони розділені територіально. ..................е. .
 28. 28. Внутрішньовидові категорії Різновидність – так позначалося будь-яке відхилення від типу (за часів Ліннея). Зараз не вживається. Підвид - сукупність схожих за фенотипом популяцій деякого виду, що населяють частину ареалу цього виду і таксономічно відмінні від інших популяцій цього ж виду Раса – сукупність популяцій всередині підвиду або група популяцій, пов’язана з певним живителем (рослиною або твариною)
 29. 29. Внутрішньовидові категорії Клина – (J. Huxley, 1939) термін на позначення градієнта ознаки. Клина — не таксономічна категорія. Популяція може належати доо стількох клин, скільки ознак вона має. Лінії однакового виразу ознаки звуться ізофенами. Клина пігментації крила Pieris napi в різних місцевостях Фенноскандії (Петерсен, 1949).
 30. 30. Інфрапідвидові категорії Підвид – найнижча категорія, визнана в таксономічній літературі, часто поділяють на дрібніші популяції: Дем – локальна популяція, яку розглядають як одиницю еволюції. Нація – група популяцій, дрібніша за підвид. Морфа – група особин зі схожими морфологічними особливостями (меланісти, альбіноси, тощо). Партеногенез має місце у багатьох групах безхребетних, включаючи комах, а також у хребетних, аж до рептілій. Клони, штамми та лінії. В разі груп клонів “види” виділяють за наявністю морфологічного та екологічного хіатуса. Рекомендовані нейтральні терміни: форма, група, комплекс
 31. 31. Основні надвидові таксономічні категорії Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Apidae Apis mellifera Царство Тип Клас Ряд Родина Рід Вид Animalia Chordata Mammalia Carnivora Carnidae Canis lupus
 32. 32. Основні поняття Ранг (rang, rank) таксона — його рівень в ієрархічній класифікації, напр.: рід Leptinotarsa тип Arthropoda сержантПетренко ранг
 33. 33. Ієрархічна система таксономічнихІєрархічна система таксономічних категорій:категорій: Царство Тип Клас Когорта Ряд Родина Триба Рід Вид
 34. 34. Суб’єктивність надвидових категорій та шляхи до об’єктивізації Вища таксономічна категорія — це клас, в який вміщують усі таксони, що мають в ієрархічній класификації однаковий ранг. Категорія, обрана для того чи іншого таксона, показує його ранг в ієрархії. РІД — це таксономчна категорія, що включає один вид або монофілетичну групу видів, відділену від інших таксонів того ж рангу [інших родів] явним розривом [хіатусом].
 35. 35. Суб’єктивність надвидових категорій та шляхи до об’єктивізації Родина — це таксономічна категорія, що вміщує один рід або монофілетичну групу родів и відділена від інших родин явним розривом.

×