Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Harri Nurmi, THL, Lääkitystiedot haltuun

493 views

Published on

OPERin asiakkuus- ja yhteistyöseminaari 22.-23.3.2017, THL

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Harri Nurmi, THL, Lääkitystiedot haltuun

 1. 1. 1 Lääkitystiedot haltuun Kansallinen lääkityslista asianmukaisen lääkehoidon tukena Harri Nurmi Operatiivisen toiminnan ohjaus 23.3.2017
 2. 2. Työnkuvani • Projektipäällikkö – Sähköinen lääkemääräys – Lääkitys – Kelain – Rajat ylittävä sähköinen resepti • Kelaimen tuoteomistaja • THL:n lääketukkukaupan vastuunalaisen johtajan varahenkilö • Proviisori, Itä-Apteekki Pirkkala 1/kk sposti: harri.nurmi.2@thl.fi Twitter: https://twitter.com/hpnurmi LinkedIn: https://fi.linkedin.com/in/harrinurmi 2THL / OPER - Harri Nurmi
 3. 3. 0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 Reseptit PTJ Toimitukset APT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 75 % Sähköiset reseptit ja niistä tehdyt lääketoimitukset (kpl) 2010–2016 Kaikista lääketoimituksista 90 % 29,6 milj. Kaikista lääketoimituksista 102 694 808 171 294 503 44 % Kaikista lääketoimi- tuksista 55,1 milj. 3THL / OPER - Harri Nurmi
 4. 4. Kaksi ensimmäistä kuukautta 1.1.–28.2.2017 - Aineisto: Kelan Kanta-palvelujen yksikön tilastot - Aineistona olivat paperi-, puhelin- ja erityislupavalmis- teiden reseptit, joita lääkärit ja hammaslääkärit olivat määränneet ja apteekit tallettaneet - Apteekkien tallettamista 75 813 resepteistä 50 931 (67 %) oli paperi-, 23 987 (32 %) puhelin- ja 895 (1 %) eri- tyislupavalmisteiden reseptejä - Reseptien määräämisen perusteluna 51 016 (67 %) re- septissä oli tekninen häiriö, kun luvut olivat 13 727 (18 %) muulle syylle, 10 045 (13 %) kiireelliselle lääkehoi- dolle ja 1025 (1 %) erityislupavalmisteelle - Lääkärit ja hammaslääkärit tallettivat 1.1.–28.2.2017 Reseptikeskukseen 5 315 507 sähköistä reseptiä, joista 47 673 (1 %) oli kirjoitettu Kelaimella - Paperi-, puhelin- ja erityislupavalmisteiden reseptien lu- kumäärä oli 1,4 % kaikista 1.1.–28.2.2017 Reseptikes- kukseen talletetuista resepteistä (5 315 507 sähköistä + 75 813 apteekeissa talletettua reseptiä = 5 391 320 reseptiä) Paperi-, puhelin- ja erityislupavalmisteiden reseptien seuranta: tammi-helmikuu 2017 4 Apteekeissa talletetut reseptit tyypin ja perustelun mukaan 1.1.–28.2.2017 Perustelu Teknine n häiriö Kiireel- linen Lääke- hoito Muu syy Erityis- lupa Yhteensä Reseptin tyyppi n n n n N % Paperiresepti n 38 449 2 30610 056 120 50 931 67,2 Puhelinresepti n 12 565 7 739 3 671 12 23 987 31,6 Erityislupa n 2 0 0 893 895 1,2 Yhteensä N 51 016 10 04513 727 1 025 75 813 100, 0 % 67,3 13,2 18,1 1,4 100,0 Paperi-, puhelin- ja erityislupavalmisteiden reseptien seuranta vuonna 2017
 5. 5. Mikä on lääkityslista? • Mikä on lääkityslista? – Lista resepteistä? – Lista lääkkeistä? – Lista lääkkeistä ja muista valmisteista, joita käytetään potilaan hoitamiseen? – Lista, jolle osa valmisteista tulee suoraan ja osasta lääkäri tai muu ammattihenkilö päättää, että kuuluu mukaan? • Valmisteita – Lääkkeet, luontaistuotteet, ravintolisät, elintarvikkeet, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, ex tempore –valmisteet, sidetarvikkeet, perusvoiteet, homeopaattiset valmisteet, antroposofiset valmisteet 5THL / OPER - Harri Nurmi
 6. 6. Lääkityslistan logiikka ja terminologia 6 lääke aine tai valmiste, jonka tarkoituksena on parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita tai jota käytetään terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseen [Kela] lääkemääräys lääkkeen määrääjän antama määräys potilaan käytettäväksi tarkoitetusta lääkkeestä tai muusta hoitoon tarkoitetusta valmisteesta [Kela+vk] resepti lääkemääräys, jonka perusteella apteekki tai sairaala-apteekki toimittaa lääkkeen potilaalle [vk] 0-n 1 THL / OPER - Harri Nurmi
 7. 7. Valtakunnallinen lääkityslista TK Reseptikeskus Potilastiedon arkisto Lääkityslista - A - B - C - D* TTH Lääkityslista - A - B - E Sair Lääkityslista - F Lääkitystiedot kirjataan yhteen paikkaan - Lääkityslista  Reseptikeskus Lääkemerkinnät - A, B, C, D* - A, B, E, - F Kaikki lääkityslistalle tarvittavat lääkitystiedot tallennetaan Reseptikeskukseen • Lääkitystiedot kootaan Lääkityslistalle  Tiedot ajantasalla • Osastolääkityksen tallentaminen ja hyödyntämistarpeet lääkityslistalla tarkennetaan myöhemmin Lääkityslista - A - B - C - D* (päättynyt) - E - F 7THL / OPER - Harri Nurmi
 8. 8. 8THL / OPER - Harri Nurmi
 9. 9. Julkiset palveluntuottajat Muut kansalliset palvelut Kanta-palvelut Reseptikeskus Toimitukset Potilastiedon arkisto Hoitoasiakirjat Suostumuksenhallinta ja tahdonilmaisut Suostumukset ja kiellot Tahdonilmaisut, kuten hoitotahto Koodistopalvelu Koodistot ja terminologiat Lomakerakenteet Apteekit (~800) Sairaanhoitopiirit (20) Perus-TH (192) Yksityiset palvelun- tuottajat (4000) Potilaan keskeiset terveystiedot (koosteet) Diagnoosit Muut koosteetRiskit Ruotsin epSOS-yhteyspiste Tekniset standardit • HL7 V3: CDA R2 taso 3 ja Medical Records • HL7 FHIR DSTU2 (PHR) • JSON, XHTML (PHR ja sh-arkisto) • PDF/A (vanhat tiedot ja sh-arkisto) • IHE IT-I Profiles (Kuva-arkistossa) • W3C XML DSig • WS Addressing, WS-I • TLS, X.509 Yhteys suljettu pilotin jälkeen SOTE-organisaatiorekisteri Kuva- arkisto Apteekkirekisteri Uusimiset Lääkemääräykset Lokit Lokit Varmennepalvelut TH- ja SH-ammattilaisten rekisterit Lääketietokanta Vanhat asiakirjat SOTE-ammattilaiset Oma- kantaKansalaiset (> 5 000 000) Kelain Kanta-viestinvälitys Yli 18 v Omatietovaranto (PHR) Potilaan omat tiedot Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Lokit Asiakasasiakirjat Asiakkuudet Potilaan tiedonhallintapalvelu Asiat Koosteiden palautusVanhat asiakirjat Sosiaalihuollon palveluntuottajat epSOSNCP KaPA Palvelutapahtumat 9
 10. 10. Yksi valtakunnallinen lääkityslista • Reseptikeskuksen kautta yksi yhteinen valtakunnallinen lääkityslista – näkyy samanlaisena kaikille* • Myös potilaalle itselleen – Voi itse tarkistaa tietojen paikkaansa pitävyyttä • Apteekeille -> kokonaislääkityksen tarkistaminen – jota kaikki asianosaiset voivat päivittää • Tulee paremmin pidettyä ajantasaisena – ei erillistä ylläpitoa • Päivittyy ”normaaleista lääkitysmerkinnöistä” – josta saadaan (mahdollisimman) ajantasainen ja kattava kuva potilaan lääkityksestä * Paitsi kieltojen alaiset tiedot 10THL / OPER - Harri Nurmi
 11. 11. Kokonaislääkityksen hallinnan tavoitetila • Voimassa olevan lääkityksen tiedot Reseptikeskuksesta • Lääkemääräysten tekeminen ja uusiminen lääkityslistan kautta • Ei päällekkäisiä kertomusmerkintöjä • Reseptikeskukseen/ lääkemääräykselle kaikki lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot • Lääkityksen tarkastamiseen liittyvät merkinnät • Saman lääkityksen eri reseptien yhdistäminen id:llä – uusin resepti voimassa 11THL / OPER - Harri Nurmi
 12. 12. Toiminnallinen tavoitetila #1 • Lääkitystiedon käsittely voidaan jakaa eri toimintoihin – lääkitystiedon katselu – lääkkeen määrääminen – lääkkeen anto – lääkityksen tarkistaminen – reseptin uusiminen • Lähtökohtaisesti kaikki muut toiminnot lähtevät voimassaolevan lääkitystiedon katselusta 12THL / OPER - Harri Nurmi
 13. 13. Toiminnallinen tavoitetila #2 • Lääkitystieto kirjataan kertakirjausperiaatteen mukaisesti yhteen kertaan ja tallennetaan Reseptikeskukseen. – Nykyisestä erillisestä lääkemääräyksen potilaskertomusmerkinnästä luovutaan • Lääkityslistan tiedot perustuvat yksittäisiin lääkemerkintöihin • Jokainen lääkemuutos (ml. mm. reseptin uusiminen, lääkkeen aloitus ja lopetus) tarkoittaa aina uutta lääkemerkintää. – Myös apteekkijärjestelmissä tehtävät reseptien korjausten tai puhelin- ja paperireseptien kirjaukset Lääkityslistalle • Aiemmin tehty merkintä voidaan ottaa Lääkityslistan avulla helposti uuden merkinnän pohjaksi niin, että vain muuttuvat tiedot tulee kirjata. 13THL / OPER - Harri Nurmi
 14. 14. Toiminnallinen tavoitetila #3 • Reseptikeskukseen tallennettua tietoa hyödynnetään paitsi lääkkeen toimittamiseen myös lääkehoidon suunnitteluun ja seurantaan. – Myös valvonta, tilastointi ja raportointi • Lääkitystietoa koskevat yhtenäiset käsittelysäännöt ja käyttöoikeudet. • Lääkitystiedon käyttöä rajataan käyttöoikeuksin kunkin työtehtäviin liittyvien tarpeiden mukaisesti 14THL / OPER - Harri Nurmi
 15. 15. Toteutuksen alustava vaiheistus • Ensimmäisessä vaiheessa (tuotannossa 2019) – voimassa olevien avohoidon reseptien lista – Saman lääkityksen eri reseptien yhdistäminen id:llä – uusin resepti voimassa (= määrätyn lääkkeen yksilöivän id:n käyttöönotto) – lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot • Osa tavoiteltavista tietosisällöistä edellyttää asetusmuutosta – rakenteinen annostus • Toisessa vaiheessa (tuotannossa 2020) – avohoidon muut kuin reseptilääkkeet – Tarkastusmerkinnät – Osastolääkitys ja antomerkinnät – Potilaan itse kirjaamat lääkitystiedot 15THL / OPER - Harri Nurmi
 16. 16. Vaiheistus ja tuotettavat määritykset 2017 • Keskitytään määrittelyissä ensimmäisen vaiheen toteutuksessa tarvittaviin sisältöihin • Yhdistetään aiemmat lääkemääräyksen, lääkemerkinnän ja Tiedonhallintapalvelun lääkityskoosteen määrittelyt – Sanastotyö: harmonisoidaan käytettävät käsitteet ja niiden määritelmät – Toiminnalliset ja tietosisältömäärittelyt • prosessit ja käyttötapaukset sekä vaatimusluettelo • Uudet tietosisällöt ja tietomallin kuvaus – CDA- ja rajapintamäärittelyt 16THL / OPER - Harri Nurmi
 17. 17. Lääkityslistan käsittely • Potilastietojärjestelmän tulee hakea aina valtakunnallisen Lääkityslistan tiedot ammattihenkilöiden tarkastellessa lääkitystä tai määrätessä lääkettä – Jos Lääkityslistan tiedot eivät ole saatavilla, on lääkkeen määrääjän kuitenkin pystyttävä määräämään lääkettä ja tekemään siitä lääkemerkintä • Potilastietojärjestelmässä pitää olla välineet Reseptikeskuksesta saatujen lääkitystietojen käsittelyyn ja järjestämiseen. • Vuodeosastohoidon aikaisen lääkityksen hallinta tapahtuu Potilastietojärjestelmässä, joka toimii yhteen kansallisen lääkityslistan kanssa. – Hoitojakson alkaessa ajantasaiset lääkitystiedot haetaan Reseptikeskuksesta. – Tiedonsiirto valtakunnalliseen järjestelmään tapahtuu ensisijaisesti osastohoidon päättyessä. 17THL / OPER - Harri Nurmi
 18. 18. Ylläpito ja katselu • Potilaan turvallisen lääkehoidon toteutus edellyttää, että voimassaolevaa lääkityslistaa pitää pystyä tarkastelemaan, vaikka potilasta hoitavassa yksikössä ei olisi lääkkeen määräämiseen oikeutettuja. • Ylläpidon pitää olla mahdollista sujuvasti siten, että esimerkiksi lääkäri voi ohjeistaa muutokset lääkitykseen ja joku muu kirjaa ne (lääkäri vahvistaa?) • Lääkityslistan tiedot näytetään käyttäjille työtehtävän edellyttämässä laajuudessa - Ei välttämättä tarkoituksenmukaista, että kaikki käyttäjät näkevät lääkityslistan samanlaisena – Koulutus, käyttöoikeudet ja lokitus 18THL / OPER - Harri Nurmi
 19. 19. • Usein kuulee, että vastaavaa lääkettä määrättäessä pitäisi varoittaa/huomauttaa. Mikä on vastaava lääke? • Tuleeko lääkärin vahvistaa hoitajan tekemät muutokset? • Onko muuta kuin lääkevalmistetietoa, joka tulisi näyttää AINA lääkityslistan yhteydessä? • Miten lääkitystieto saadaan oikeasti hyötykäyttöön? 19THL / OPER - Harri Nurmi

×