Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus

THL
THLSenior Planning officer at THL
Tiedonhallinnan kehittämisnäkymät vuodesta 2017
Mitä on tulossa ja mihin SOTE-toimijoiden
tulee varautua?
YHTEENTOIMIVUUS
THL Tietopalvelut-osasto, Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER)
Maaliskuu 2017
Kokoaja: Juha Mykkänen, Kehittämispäällikkö (sertifiointi, yhteentoimivuus, standardointi), FT
Yhteentoimivuuden merkitys sote-palveluissa
ja hyvinvoinnissa
• Toiminnassa tarvittavat laadukkaat asiakastiedot ja
tietämys saatavilla ammattilaiselle ja asiakkaalle
– silloin kun niitä tarvitaan
– siellä missä niitä tarvitaan
– mahdollistaen tiedon jalostamisen ja hyötykäytön
– riippumatta tiedon tuottajasta tai järjestelmästä
– turvallisesti ja toimintavarmasti
– mahdollistaen palvelujen uudistamisen ja palvelujen
verkoston kehittämisen
OPER 2
Yhteentoimivuus mahdollistuu useilla tasoilla
OPER 3
[Refined European eHealth Interoperability Framework, Joint Action to support eHealth Network
JASeHN, 2016]
Lait ja säädökset
Toimintatavat ja sopimukset
Hoito- ja palveluprosessit
Tieto
Sovellukset
IT-infrastruktuuri
Lainsäädännön uudistus ja THL ohjaus- ja määräysvaltuudet
Määräykset (tietosisällöt, olennaiset vaatimukset)
Ohjeet ja mallit esim. tietoturvallisuuden omavalvonta
Kokonaissuunnittelu (Sote KA), Kanta-liittymismallit
Rakenteisen kirjaamisen ja arkiston toimintamallioppaat,
Sosiaalihuollon toimintaprosessien määrittelyt, Kanta-palvelujen
toiminnalliset määrittelyt
Kansallinen koodistopalvelu, sanastojen, tietosisältöjen ja
koodistojen valtakunnalliset määrittelyt, asiantuntijatyöryhmät
Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset (toiminnallisuus,
tiedonkulku, tietoturvallisuus), Omakanta, Kelain
Sote-ICT-standardointi (HL7, ISO, IHE), Kela Kanta-palvelut
Mitä on tulossa?
Poimintoja:
1. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan
varmistaminen
2. Tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset
ja sertifiointi
3. Kokonaisarkkitehtuuri
4. Koodistopalvelu ja tietoarkkitehtuuri
5. Käytönhallinta
OPER 4
1. Tietosuojan ja tietoturvallisuuden
varmistaminen
• MUISTA:
– Tietosuojan ja tietoturvallisuuden varmistaminen on perusasia
sekä asiakkaiden että ammattilaisten oikeusturvan kannalta
• Tärkeänä työkaluna tietosuojan, tietoturvallisuuden ja sote-
tietojärjestelmien käytön OMAVALVONTASUUNNITELMA
– Jota pidetään ajan tasalla
– Mukana henkilöstön, järjestelmien, tietosuojan, käyttöympäristön
tietosuoja- ja tietoturvallisuuskäytännöt
• Uutta päivitettävää suunnitelmaan
– Ovatko järjestelmiemme valmistajat huolehtineet tiedot Valviran
rekisteriin (2017) sote-tietojärjestelmistä LINKKI
OPER 5
2. Tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja
sertifiointi: ajankohtaista
• Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset:
1. Toiminnalliset vaatimukset
– Pohjana määräys 2/2016 LINKKI
– Uusia kansallisia vähimmäisvaatimusten profiileja tulossa: mm. kysely- ja
välityspalveluun liittyvät järjestelmät, sosiaalihuollon arkistoon liittyvät
järjestelmät (liittyvä, tallentava, katseleva)
2. Yhteentoimivuuden vaatimukset
– Kelan yhteistestausten tulokset LINKKI
3. Tietoturvallisuus- ja tietosuojavaatimukset
– Vuonna 2017 olennaisten tietoturvallisuusvaatimusten päivitys
• Tarkemmin eri käyttötarkoituksia vastaavat tietoturvallisuusvaatimukset
• Esiin nousseet kehittämiskohteet eri käyttötarkoituksiin tehtyjen järjestelmien
tietoturvallisuudessa
• Uutta: hyvinvointisovellusten hyväksymiskriteerit
– Omakanta omatietovarantoon liittyville sovelluksille KOMMENTOINTIPYYNTÖ
OPER 6
3. Kokonaisarkkitehtuuri: ajankohtaista
• Sote KA-työryhmien työskentelyä uudistetaan: keskeisiä ryhmiä kootaan
korostaen valtakunnallisten ja sote-toimijoiden yhteistyötä
– asiakastietojen käsittely, asiointi ja omahoito, toissijainen käyttö
– lisäksi ryhmiä tietoarkkitehtuuriin ja toiminta-arkkitehtuuriin
• Tulossa / STM: Kajakki-julkaisu: Kanta-palvelujen tarkennettu tavoitetila
ja kehittämiskohteet, tuki sote-uudistukselle ja -integraatiolle
• Sote KA-kuvaukset päivitetään: kokonaiskuva valtakunnallisten
tietojärjestelmäpalvelujen tavoitetilasta ja Kanta-palvelujen tuesta sote-
palvelujen tuottamiselle ja järjestämiselle:
• Käynnistynyt: Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurityö
tiedonhallintaratkaisujen pohjaksi
– mm. tiedonhallinnan toimintamallit, tietovarannot
• Käynnissä mm. säädösmuutosten vaikutusten arviointi: mm. maakunnan
rekisterin muodostamiseen ja rekisterinpitäjämuutoksiin liittyvä selvitys
• KAPA / Kanta: mm. palvelunäkymät, viestinvälityspalvelu
OPER 7
• Luonnos, STM
OPER 8
4. Koodistopalvelu ja tietoarkkitehtuuri
• Runsaasti koodisto- ja tietosisältöjulkaisuja: seuraa Koodistopalvelun
tiedotteita LINKKI
• Koodistopalveluprosessi uudistuu
– Valmistelijoiden ja koodistopalveluryhmän vastuu korostuu, kuulemis- ja
tiedotusprosessit, tilannekuva ja valmistelun laatukriteerit
– Tietosisältömäärittelyjen kiinteä linkitys osaksi toiminnallisten määrittelyjen
kokonaisuutta (järjestelmävaatimukset, tietoprosessit jne.)
• Ohjaus- ja asiantuntijaryhmien toiminnassa muutoksia
– Nimettävät ryhmät kuten Tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä ja KAYRA
– Asiantuntijaverkostojen uusi rooli
• Uusi tietoarkkitehtuurin kokonaiskuva ohjaamaan sote-sisältöjä
– Määrittely- ja kehittämiskohteina so-, te- ja sote- käsitteet, sanastot ja
terminologiat, koodistot ja luokitukset, loogiset ja tekniset tietomallit
• Ajankohtaisia ja käynnistyviä työkohteita mm. Kanta-palvelujen ja
sote-tiedonhallinnan sanastot, sosiaalihuollon tietomallien
julkaisuratkaisut jne.
OPER 9
Näkymä tietoarkkitehtuurin kokonaiskuvaan:
valtakunnallisten määrittelyjen kohteet
OPER 10
Sanasto
Käsitemalli
Tietosisältö-
määritys
Luokitus /
koodisto
Tietosisällön
tekninen
määrittely
5. Tulossa: sote-käytönhallinnan määrittelyt
• Tunnistettu tarpeita päivittää nykyisiä sote-tietojen pääsynhallintaan,
käyttövaltuuksiin ja käytön / luovutusten seurantaan liittyviä
valtakunnallisia määrittelyjä, osa-alueina mm.
– Käyttäjien ja käyttövaltuuksien hallinta yhtenäiset perusteet
– Mahdollisten säädösmuutosten johdosta tarvittavat päivitykset
luovutusten ja asiayhteyden hallintaan
– Käytön seuranta (mm. lokimerkinnät ja -raportit)
• Linkittäminen ja toimeenpano myös sote-tietojärjestelmien
olennaisten vaatimusten kautta
• Työskentely mm. määrittelytyöpajojen ja luonnosdokumenttien
kommentoinnin kautta
• Työ käynnistyy, kun sote-asiakastietojen hallinnan päivitetyt
säädökset tiedossa
– Erityisesti laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä, sote- ja maakuntauudistuksen tarpeet
OPER 11
Tule mukaan!
• Keskitetysti tehtävät kuvaukset ja selvitykset säästävät työtä
– Esimerkiksi jokaisen palveluntuottajan tai maakunnan ei tarvitse
selvitellä samoja asioita
– Yhteentoimivuus ja saatavuus syntyvät valtakunnallisten
määrittelyjen kautta
– Myös yhteisen vähimmäistason sitovuus säädösten ja olennaisten
vaatimusten avulla
• Varmista että sinun tarpeesi, kysymyksesi ja näkökulmasi
tulevat huomioitua
– Seuraa Kanta-uutiskirjettä ja koodistopalvelun ja Kanta-palvelujen
tiedotteita
– Luonnosten kommentointi
– Osallistuminen asiantuntijaryhmiin / työryhmiin
• Yleisryhmät kuten VIILA sekä aihekohtaiset ryhmät
– kantapalvelut@thl.fi
OPER 12
Mitä sote-tietojen ja tietojärjestelmien
yhteentoimivuus vaatii?
OPER 13
[Refined eHealth European Interoperability Framework, Joint Action to Support eHealth Network
JASeHN, 2016]
Lait ja säädökset
Toimintatavat ja sopimukset
Hoito- ja palveluprosessit
Tieto
Sovellukset
IT-infrastruktuuri
1 of 13

Recommended

Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin by
Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin
Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin THL
371 views11 slides
Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi... by
Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi...Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi...
Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi...THL
670 views23 slides
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto by
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoTHL
942 views18 slides
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme... by
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...THL
691 views21 slides
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset by
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetTHL
973 views26 slides
Sote-tiedonhallinnan työkalujen hyödyntäminen Sote-tietojärjestelmien olennai... by
Sote-tiedonhallinnan työkalujen hyödyntäminen Sote-tietojärjestelmien olennai...Sote-tiedonhallinnan työkalujen hyödyntäminen Sote-tietojärjestelmien olennai...
Sote-tiedonhallinnan työkalujen hyödyntäminen Sote-tietojärjestelmien olennai...THL
180 views28 slides

More Related Content

What's hot

Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta by
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjaustaOstopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjaustaTHL
121 views9 slides
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied... by
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...THL
1.4K views12 slides
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S... by
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...THL
111 views14 slides
Maakuntien kuulumiset: HUS by
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSSitra / Hyvinvointi
502 views27 slides
Tiedolla johtamisen atomit ja tietoaltaan toteuttamisen tilanne by
Tiedolla johtamisen atomit ja tietoaltaan toteuttamisen tilanneTiedolla johtamisen atomit ja tietoaltaan toteuttamisen tilanne
Tiedolla johtamisen atomit ja tietoaltaan toteuttamisen tilanneTHL
187 views10 slides
SNOMED CT tilanne ja hyödyntäminen by
SNOMED CT tilanne ja hyödyntäminenSNOMED CT tilanne ja hyödyntäminen
SNOMED CT tilanne ja hyödyntäminenTHL
136 views24 slides

What's hot(20)

Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta by THL
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjaustaOstopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
Ostopalvelujen valtuutus osana ostopalvelujen toiminnanohjausta
THL121 views
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied... by THL
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
Maria Nikkilä, VM, Mitä tukea kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo SOTEn tied...
THL1.4K views
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S... by THL
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
THL111 views
Tiedolla johtamisen atomit ja tietoaltaan toteuttamisen tilanne by THL
Tiedolla johtamisen atomit ja tietoaltaan toteuttamisen tilanneTiedolla johtamisen atomit ja tietoaltaan toteuttamisen tilanne
Tiedolla johtamisen atomit ja tietoaltaan toteuttamisen tilanne
THL187 views
SNOMED CT tilanne ja hyödyntäminen by THL
SNOMED CT tilanne ja hyödyntäminenSNOMED CT tilanne ja hyödyntäminen
SNOMED CT tilanne ja hyödyntäminen
THL136 views
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano by Sitra / Hyvinvointi
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Ohjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäin by THL
Ohjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäinOhjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäin
Ohjauksen suunta vuoden 2020 alusta eteenpäin
THL270 views
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuu by THL
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuuMiten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuu
Miten laatu- ja vaikuttavuustyö sekä laaturekisterityö jatkuu
THL247 views
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri by Sitra / Hyvinvointi
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Asiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksi by THL
Asiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksiAsiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksi
Asiakkaan kommenttipuheenvuoro yhteistyon tueksi
THL417 views
sote-palveluhakemistoPTV_info by THL
sote-palveluhakemistoPTV_infosote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_info
THL2.5K views
Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely palvelujärjestäjän lukuun toimittaessa by THL
Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely palvelujärjestäjän lukuun toimittaessaSosiaalihuollon asiakastietojen käsittely palvelujärjestäjän lukuun toimittaessa
Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely palvelujärjestäjän lukuun toimittaessa
THL195 views
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa by Sitra / Hyvinvointi
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt... by Leila Kaunisharju
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Leila Kaunisharju106 views
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt... by Tilastokeskus
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Tilastokeskus825 views

Viewers also liked

Tarja Räty, THL, Ostopalvelut by
Tarja Räty, THL, OstopalvelutTarja Räty, THL, Ostopalvelut
Tarja Räty, THL, OstopalvelutTHL
1.5K views17 slides
Harri Nurmi, THL, Lääkitystiedot haltuun by
Harri Nurmi, THL, Lääkitystiedot haltuunHarri Nurmi, THL, Lääkitystiedot haltuun
Harri Nurmi, THL, Lääkitystiedot haltuunTHL
830 views19 slides
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina Markkanen by
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina MarkkanenTyökuntoon-hanke 2016–2018/Niina Markkanen
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina MarkkanenTHL
353 views5 slides
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon by
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon THL
1.2K views30 slides
Rokotusosaamista sairaanhoitajille by
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleTHL
3.2K views48 slides
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen by
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenTHL
588 views21 slides

Viewers also liked(18)

Tarja Räty, THL, Ostopalvelut by THL
Tarja Räty, THL, OstopalvelutTarja Räty, THL, Ostopalvelut
Tarja Räty, THL, Ostopalvelut
THL1.5K views
Harri Nurmi, THL, Lääkitystiedot haltuun by THL
Harri Nurmi, THL, Lääkitystiedot haltuunHarri Nurmi, THL, Lääkitystiedot haltuun
Harri Nurmi, THL, Lääkitystiedot haltuun
THL830 views
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina Markkanen by THL
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina MarkkanenTyökuntoon-hanke 2016–2018/Niina Markkanen
Työkuntoon-hanke 2016–2018/Niina Markkanen
THL353 views
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon by THL
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon
THL1.2K views
Rokotusosaamista sairaanhoitajille by THL
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
THL3.2K views
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen by THL
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
THL588 views
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi by THL
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
THL1.1K views
Osallisuus kestävän hyvinvoinnin kokonaisuudessa_220317_ Tuuli_Hirvilammi by THL
Osallisuus kestävän hyvinvoinnin kokonaisuudessa_220317_ Tuuli_HirvilammiOsallisuus kestävän hyvinvoinnin kokonaisuudessa_220317_ Tuuli_Hirvilammi
Osallisuus kestävän hyvinvoinnin kokonaisuudessa_220317_ Tuuli_Hirvilammi
THL783 views
Maalinnoitus-hanke/Taru Kontiomaa by THL
Maalinnoitus-hanke/Taru KontiomaaMaalinnoitus-hanke/Taru Kontiomaa
Maalinnoitus-hanke/Taru Kontiomaa
THL349 views
THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve, M.Pekurinen by THL
THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve, M.PekurinenTHL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve, M.Pekurinen
THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve, M.Pekurinen
THL427 views
THL:n Sote-tietopohja -hankkeen kick off -tilaisuus 21.3.2017, ohjelma by THL
THL:n Sote-tietopohja -hankkeen kick off -tilaisuus 21.3.2017, ohjelmaTHL:n Sote-tietopohja -hankkeen kick off -tilaisuus 21.3.2017, ohjelma
THL:n Sote-tietopohja -hankkeen kick off -tilaisuus 21.3.2017, ohjelma
THL360 views
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb by THL
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet RabbEläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
THL509 views
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko... by THL
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
THL628 views
Hoitoon liittyvät infektiot ja mikrobilääkeresistenssi by THL
Hoitoon liittyvät infektiot ja mikrobilääkeresistenssiHoitoon liittyvät infektiot ja mikrobilääkeresistenssi
Hoitoon liittyvät infektiot ja mikrobilääkeresistenssi
THL1.3K views
Koulutus- ja viestintäsuunnitelma by THL
Koulutus- ja viestintäsuunnitelmaKoulutus- ja viestintäsuunnitelma
Koulutus- ja viestintäsuunnitelma
THL1.1K views
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo Salovuori by THL
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo SalovuoriElvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo Salovuori
Elvyttävät ympäristöt hyvinvoinnin lähteenä/Tuomo Salovuori
THL362 views
Avaus, Maarit Rötsä by THL
Avaus, Maarit RötsäAvaus, Maarit Rötsä
Avaus, Maarit Rötsä
THL443 views
Työnantajalle annettava selvitys terveydentilasta, tuberkuloosi by THL
Työnantajalle annettava selvitys terveydentilasta, tuberkuloosiTyönantajalle annettava selvitys terveydentilasta, tuberkuloosi
Työnantajalle annettava selvitys terveydentilasta, tuberkuloosi
THL2.3K views

Similar to Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus

Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke by
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hankeMaakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hankeAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
114 views12 slides
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu by
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnitteluSpartaConsulting
1.3K views19 slides
Sertifiointi. Olennaiset toiminnalliset vaatimukset, sosiaalihuollon tietojär... by
Sertifiointi. Olennaiset toiminnalliset vaatimukset, sosiaalihuollon tietojär...Sertifiointi. Olennaiset toiminnalliset vaatimukset, sosiaalihuollon tietojär...
Sertifiointi. Olennaiset toiminnalliset vaatimukset, sosiaalihuollon tietojär...THL
159 views34 slides
Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot by
Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab LaboratoriotArkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot
Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab LaboratoriotGofore
583 views14 slides
Yhteentoimivuus by
YhteentoimivuusYhteentoimivuus
YhteentoimivuusMikael Vakkari
477 views20 slides
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet by
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheetAKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheetAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
232 views23 slides

Similar to Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus(20)

3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu by SpartaConsulting
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
SpartaConsulting1.3K views
Sertifiointi. Olennaiset toiminnalliset vaatimukset, sosiaalihuollon tietojär... by THL
Sertifiointi. Olennaiset toiminnalliset vaatimukset, sosiaalihuollon tietojär...Sertifiointi. Olennaiset toiminnalliset vaatimukset, sosiaalihuollon tietojär...
Sertifiointi. Olennaiset toiminnalliset vaatimukset, sosiaalihuollon tietojär...
THL159 views
Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot by Gofore
Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab LaboratoriotArkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot
Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot
Gofore583 views
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia by THL
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretiaMykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
Mykkanen omavalvontasuunnitelma tietosuojan_konkretia
THL612 views
Sote tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi 6.9.2018 by THL
Sote tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi 6.9.2018Sote tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi 6.9.2018
Sote tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi 6.9.2018
THL854 views
Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi by THL
Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointiSote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi
Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi
THL614 views
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa valmistelevat tehtävät by THL
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa valmistelevat tehtävätSosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa valmistelevat tehtävät
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoa valmistelevat tehtävät
THL125 views
VTT vaikuttavuuden arviointi by Unelmakoulu
VTT vaikuttavuuden arviointiVTT vaikuttavuuden arviointi
VTT vaikuttavuuden arviointi
Unelmakoulu373 views
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan by Videoguy
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaanNETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
NETS-ohjelma, Mitä se oli ja mitä saatiin aikaan
Videoguy468 views
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu... by Karri Vainio
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Karri Vainio590 views
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis... by Karri Vainio
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...
Karri Vainio560 views
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori by Tilastokeskus
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tilastokeskus385 views

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 by
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 views12 slides
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf by
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 views6 slides
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf by
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 views5 slides
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf by
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 views32 slides
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf by
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 views17 slides
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... by
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 views15 slides

More from THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 by THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 views
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf by THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 views
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf by THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 views
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf by THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 views
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf by THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 views
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... by THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 views
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf by THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 views
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf by THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 views
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 by THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 views
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto by THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 views
Synthetic Opioid Preparedness in Europe by THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL236 views
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 by THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 by THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 views
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf by THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 views
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer by THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 views
Förvaring av vacciner by THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 views
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... by THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 views
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu by THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 views
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 by THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 views
Tietoisku eri rokotteista by THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 views

Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus

 • 1. Tiedonhallinnan kehittämisnäkymät vuodesta 2017 Mitä on tulossa ja mihin SOTE-toimijoiden tulee varautua? YHTEENTOIMIVUUS THL Tietopalvelut-osasto, Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) Maaliskuu 2017 Kokoaja: Juha Mykkänen, Kehittämispäällikkö (sertifiointi, yhteentoimivuus, standardointi), FT
 • 2. Yhteentoimivuuden merkitys sote-palveluissa ja hyvinvoinnissa • Toiminnassa tarvittavat laadukkaat asiakastiedot ja tietämys saatavilla ammattilaiselle ja asiakkaalle – silloin kun niitä tarvitaan – siellä missä niitä tarvitaan – mahdollistaen tiedon jalostamisen ja hyötykäytön – riippumatta tiedon tuottajasta tai järjestelmästä – turvallisesti ja toimintavarmasti – mahdollistaen palvelujen uudistamisen ja palvelujen verkoston kehittämisen OPER 2
 • 3. Yhteentoimivuus mahdollistuu useilla tasoilla OPER 3 [Refined European eHealth Interoperability Framework, Joint Action to support eHealth Network JASeHN, 2016] Lait ja säädökset Toimintatavat ja sopimukset Hoito- ja palveluprosessit Tieto Sovellukset IT-infrastruktuuri Lainsäädännön uudistus ja THL ohjaus- ja määräysvaltuudet Määräykset (tietosisällöt, olennaiset vaatimukset) Ohjeet ja mallit esim. tietoturvallisuuden omavalvonta Kokonaissuunnittelu (Sote KA), Kanta-liittymismallit Rakenteisen kirjaamisen ja arkiston toimintamallioppaat, Sosiaalihuollon toimintaprosessien määrittelyt, Kanta-palvelujen toiminnalliset määrittelyt Kansallinen koodistopalvelu, sanastojen, tietosisältöjen ja koodistojen valtakunnalliset määrittelyt, asiantuntijatyöryhmät Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset (toiminnallisuus, tiedonkulku, tietoturvallisuus), Omakanta, Kelain Sote-ICT-standardointi (HL7, ISO, IHE), Kela Kanta-palvelut
 • 4. Mitä on tulossa? Poimintoja: 1. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan varmistaminen 2. Tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi 3. Kokonaisarkkitehtuuri 4. Koodistopalvelu ja tietoarkkitehtuuri 5. Käytönhallinta OPER 4
 • 5. 1. Tietosuojan ja tietoturvallisuuden varmistaminen • MUISTA: – Tietosuojan ja tietoturvallisuuden varmistaminen on perusasia sekä asiakkaiden että ammattilaisten oikeusturvan kannalta • Tärkeänä työkaluna tietosuojan, tietoturvallisuuden ja sote- tietojärjestelmien käytön OMAVALVONTASUUNNITELMA – Jota pidetään ajan tasalla – Mukana henkilöstön, järjestelmien, tietosuojan, käyttöympäristön tietosuoja- ja tietoturvallisuuskäytännöt • Uutta päivitettävää suunnitelmaan – Ovatko järjestelmiemme valmistajat huolehtineet tiedot Valviran rekisteriin (2017) sote-tietojärjestelmistä LINKKI OPER 5
 • 6. 2. Tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi: ajankohtaista • Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset: 1. Toiminnalliset vaatimukset – Pohjana määräys 2/2016 LINKKI – Uusia kansallisia vähimmäisvaatimusten profiileja tulossa: mm. kysely- ja välityspalveluun liittyvät järjestelmät, sosiaalihuollon arkistoon liittyvät järjestelmät (liittyvä, tallentava, katseleva) 2. Yhteentoimivuuden vaatimukset – Kelan yhteistestausten tulokset LINKKI 3. Tietoturvallisuus- ja tietosuojavaatimukset – Vuonna 2017 olennaisten tietoturvallisuusvaatimusten päivitys • Tarkemmin eri käyttötarkoituksia vastaavat tietoturvallisuusvaatimukset • Esiin nousseet kehittämiskohteet eri käyttötarkoituksiin tehtyjen järjestelmien tietoturvallisuudessa • Uutta: hyvinvointisovellusten hyväksymiskriteerit – Omakanta omatietovarantoon liittyville sovelluksille KOMMENTOINTIPYYNTÖ OPER 6
 • 7. 3. Kokonaisarkkitehtuuri: ajankohtaista • Sote KA-työryhmien työskentelyä uudistetaan: keskeisiä ryhmiä kootaan korostaen valtakunnallisten ja sote-toimijoiden yhteistyötä – asiakastietojen käsittely, asiointi ja omahoito, toissijainen käyttö – lisäksi ryhmiä tietoarkkitehtuuriin ja toiminta-arkkitehtuuriin • Tulossa / STM: Kajakki-julkaisu: Kanta-palvelujen tarkennettu tavoitetila ja kehittämiskohteet, tuki sote-uudistukselle ja -integraatiolle • Sote KA-kuvaukset päivitetään: kokonaiskuva valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen tavoitetilasta ja Kanta-palvelujen tuesta sote- palvelujen tuottamiselle ja järjestämiselle: • Käynnistynyt: Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurityö tiedonhallintaratkaisujen pohjaksi – mm. tiedonhallinnan toimintamallit, tietovarannot • Käynnissä mm. säädösmuutosten vaikutusten arviointi: mm. maakunnan rekisterin muodostamiseen ja rekisterinpitäjämuutoksiin liittyvä selvitys • KAPA / Kanta: mm. palvelunäkymät, viestinvälityspalvelu OPER 7
 • 9. 4. Koodistopalvelu ja tietoarkkitehtuuri • Runsaasti koodisto- ja tietosisältöjulkaisuja: seuraa Koodistopalvelun tiedotteita LINKKI • Koodistopalveluprosessi uudistuu – Valmistelijoiden ja koodistopalveluryhmän vastuu korostuu, kuulemis- ja tiedotusprosessit, tilannekuva ja valmistelun laatukriteerit – Tietosisältömäärittelyjen kiinteä linkitys osaksi toiminnallisten määrittelyjen kokonaisuutta (järjestelmävaatimukset, tietoprosessit jne.) • Ohjaus- ja asiantuntijaryhmien toiminnassa muutoksia – Nimettävät ryhmät kuten Tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä ja KAYRA – Asiantuntijaverkostojen uusi rooli • Uusi tietoarkkitehtuurin kokonaiskuva ohjaamaan sote-sisältöjä – Määrittely- ja kehittämiskohteina so-, te- ja sote- käsitteet, sanastot ja terminologiat, koodistot ja luokitukset, loogiset ja tekniset tietomallit • Ajankohtaisia ja käynnistyviä työkohteita mm. Kanta-palvelujen ja sote-tiedonhallinnan sanastot, sosiaalihuollon tietomallien julkaisuratkaisut jne. OPER 9
 • 10. Näkymä tietoarkkitehtuurin kokonaiskuvaan: valtakunnallisten määrittelyjen kohteet OPER 10 Sanasto Käsitemalli Tietosisältö- määritys Luokitus / koodisto Tietosisällön tekninen määrittely
 • 11. 5. Tulossa: sote-käytönhallinnan määrittelyt • Tunnistettu tarpeita päivittää nykyisiä sote-tietojen pääsynhallintaan, käyttövaltuuksiin ja käytön / luovutusten seurantaan liittyviä valtakunnallisia määrittelyjä, osa-alueina mm. – Käyttäjien ja käyttövaltuuksien hallinta yhtenäiset perusteet – Mahdollisten säädösmuutosten johdosta tarvittavat päivitykset luovutusten ja asiayhteyden hallintaan – Käytön seuranta (mm. lokimerkinnät ja -raportit) • Linkittäminen ja toimeenpano myös sote-tietojärjestelmien olennaisten vaatimusten kautta • Työskentely mm. määrittelytyöpajojen ja luonnosdokumenttien kommentoinnin kautta • Työ käynnistyy, kun sote-asiakastietojen hallinnan päivitetyt säädökset tiedossa – Erityisesti laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, sote- ja maakuntauudistuksen tarpeet OPER 11
 • 12. Tule mukaan! • Keskitetysti tehtävät kuvaukset ja selvitykset säästävät työtä – Esimerkiksi jokaisen palveluntuottajan tai maakunnan ei tarvitse selvitellä samoja asioita – Yhteentoimivuus ja saatavuus syntyvät valtakunnallisten määrittelyjen kautta – Myös yhteisen vähimmäistason sitovuus säädösten ja olennaisten vaatimusten avulla • Varmista että sinun tarpeesi, kysymyksesi ja näkökulmasi tulevat huomioitua – Seuraa Kanta-uutiskirjettä ja koodistopalvelun ja Kanta-palvelujen tiedotteita – Luonnosten kommentointi – Osallistuminen asiantuntijaryhmiin / työryhmiin • Yleisryhmät kuten VIILA sekä aihekohtaiset ryhmät – kantapalvelut@thl.fi OPER 12
 • 13. Mitä sote-tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus vaatii? OPER 13 [Refined eHealth European Interoperability Framework, Joint Action to Support eHealth Network JASeHN, 2016] Lait ja säädökset Toimintatavat ja sopimukset Hoito- ja palveluprosessit Tieto Sovellukset IT-infrastruktuuri