Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 13 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (18)

Advertisement

Similar to Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus (20)

More from THL (20)

Advertisement

Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus

 1. 1. Tiedonhallinnan kehittämisnäkymät vuodesta 2017 Mitä on tulossa ja mihin SOTE-toimijoiden tulee varautua? YHTEENTOIMIVUUS THL Tietopalvelut-osasto, Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) Maaliskuu 2017 Kokoaja: Juha Mykkänen, Kehittämispäällikkö (sertifiointi, yhteentoimivuus, standardointi), FT
 2. 2. Yhteentoimivuuden merkitys sote-palveluissa ja hyvinvoinnissa • Toiminnassa tarvittavat laadukkaat asiakastiedot ja tietämys saatavilla ammattilaiselle ja asiakkaalle – silloin kun niitä tarvitaan – siellä missä niitä tarvitaan – mahdollistaen tiedon jalostamisen ja hyötykäytön – riippumatta tiedon tuottajasta tai järjestelmästä – turvallisesti ja toimintavarmasti – mahdollistaen palvelujen uudistamisen ja palvelujen verkoston kehittämisen OPER 2
 3. 3. Yhteentoimivuus mahdollistuu useilla tasoilla OPER 3 [Refined European eHealth Interoperability Framework, Joint Action to support eHealth Network JASeHN, 2016] Lait ja säädökset Toimintatavat ja sopimukset Hoito- ja palveluprosessit Tieto Sovellukset IT-infrastruktuuri Lainsäädännön uudistus ja THL ohjaus- ja määräysvaltuudet Määräykset (tietosisällöt, olennaiset vaatimukset) Ohjeet ja mallit esim. tietoturvallisuuden omavalvonta Kokonaissuunnittelu (Sote KA), Kanta-liittymismallit Rakenteisen kirjaamisen ja arkiston toimintamallioppaat, Sosiaalihuollon toimintaprosessien määrittelyt, Kanta-palvelujen toiminnalliset määrittelyt Kansallinen koodistopalvelu, sanastojen, tietosisältöjen ja koodistojen valtakunnalliset määrittelyt, asiantuntijatyöryhmät Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset (toiminnallisuus, tiedonkulku, tietoturvallisuus), Omakanta, Kelain Sote-ICT-standardointi (HL7, ISO, IHE), Kela Kanta-palvelut
 4. 4. Mitä on tulossa? Poimintoja: 1. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan varmistaminen 2. Tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi 3. Kokonaisarkkitehtuuri 4. Koodistopalvelu ja tietoarkkitehtuuri 5. Käytönhallinta OPER 4
 5. 5. 1. Tietosuojan ja tietoturvallisuuden varmistaminen • MUISTA: – Tietosuojan ja tietoturvallisuuden varmistaminen on perusasia sekä asiakkaiden että ammattilaisten oikeusturvan kannalta • Tärkeänä työkaluna tietosuojan, tietoturvallisuuden ja sote- tietojärjestelmien käytön OMAVALVONTASUUNNITELMA – Jota pidetään ajan tasalla – Mukana henkilöstön, järjestelmien, tietosuojan, käyttöympäristön tietosuoja- ja tietoturvallisuuskäytännöt • Uutta päivitettävää suunnitelmaan – Ovatko järjestelmiemme valmistajat huolehtineet tiedot Valviran rekisteriin (2017) sote-tietojärjestelmistä LINKKI OPER 5
 6. 6. 2. Tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset ja sertifiointi: ajankohtaista • Sote-tietojärjestelmien olennaiset vaatimukset: 1. Toiminnalliset vaatimukset – Pohjana määräys 2/2016 LINKKI – Uusia kansallisia vähimmäisvaatimusten profiileja tulossa: mm. kysely- ja välityspalveluun liittyvät järjestelmät, sosiaalihuollon arkistoon liittyvät järjestelmät (liittyvä, tallentava, katseleva) 2. Yhteentoimivuuden vaatimukset – Kelan yhteistestausten tulokset LINKKI 3. Tietoturvallisuus- ja tietosuojavaatimukset – Vuonna 2017 olennaisten tietoturvallisuusvaatimusten päivitys • Tarkemmin eri käyttötarkoituksia vastaavat tietoturvallisuusvaatimukset • Esiin nousseet kehittämiskohteet eri käyttötarkoituksiin tehtyjen järjestelmien tietoturvallisuudessa • Uutta: hyvinvointisovellusten hyväksymiskriteerit – Omakanta omatietovarantoon liittyville sovelluksille KOMMENTOINTIPYYNTÖ OPER 6
 7. 7. 3. Kokonaisarkkitehtuuri: ajankohtaista • Sote KA-työryhmien työskentelyä uudistetaan: keskeisiä ryhmiä kootaan korostaen valtakunnallisten ja sote-toimijoiden yhteistyötä – asiakastietojen käsittely, asiointi ja omahoito, toissijainen käyttö – lisäksi ryhmiä tietoarkkitehtuuriin ja toiminta-arkkitehtuuriin • Tulossa / STM: Kajakki-julkaisu: Kanta-palvelujen tarkennettu tavoitetila ja kehittämiskohteet, tuki sote-uudistukselle ja -integraatiolle • Sote KA-kuvaukset päivitetään: kokonaiskuva valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen tavoitetilasta ja Kanta-palvelujen tuesta sote- palvelujen tuottamiselle ja järjestämiselle: • Käynnistynyt: Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurityö tiedonhallintaratkaisujen pohjaksi – mm. tiedonhallinnan toimintamallit, tietovarannot • Käynnissä mm. säädösmuutosten vaikutusten arviointi: mm. maakunnan rekisterin muodostamiseen ja rekisterinpitäjämuutoksiin liittyvä selvitys • KAPA / Kanta: mm. palvelunäkymät, viestinvälityspalvelu OPER 7
 8. 8. • Luonnos, STM OPER 8
 9. 9. 4. Koodistopalvelu ja tietoarkkitehtuuri • Runsaasti koodisto- ja tietosisältöjulkaisuja: seuraa Koodistopalvelun tiedotteita LINKKI • Koodistopalveluprosessi uudistuu – Valmistelijoiden ja koodistopalveluryhmän vastuu korostuu, kuulemis- ja tiedotusprosessit, tilannekuva ja valmistelun laatukriteerit – Tietosisältömäärittelyjen kiinteä linkitys osaksi toiminnallisten määrittelyjen kokonaisuutta (järjestelmävaatimukset, tietoprosessit jne.) • Ohjaus- ja asiantuntijaryhmien toiminnassa muutoksia – Nimettävät ryhmät kuten Tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä ja KAYRA – Asiantuntijaverkostojen uusi rooli • Uusi tietoarkkitehtuurin kokonaiskuva ohjaamaan sote-sisältöjä – Määrittely- ja kehittämiskohteina so-, te- ja sote- käsitteet, sanastot ja terminologiat, koodistot ja luokitukset, loogiset ja tekniset tietomallit • Ajankohtaisia ja käynnistyviä työkohteita mm. Kanta-palvelujen ja sote-tiedonhallinnan sanastot, sosiaalihuollon tietomallien julkaisuratkaisut jne. OPER 9
 10. 10. Näkymä tietoarkkitehtuurin kokonaiskuvaan: valtakunnallisten määrittelyjen kohteet OPER 10 Sanasto Käsitemalli Tietosisältö- määritys Luokitus / koodisto Tietosisällön tekninen määrittely
 11. 11. 5. Tulossa: sote-käytönhallinnan määrittelyt • Tunnistettu tarpeita päivittää nykyisiä sote-tietojen pääsynhallintaan, käyttövaltuuksiin ja käytön / luovutusten seurantaan liittyviä valtakunnallisia määrittelyjä, osa-alueina mm. – Käyttäjien ja käyttövaltuuksien hallinta yhtenäiset perusteet – Mahdollisten säädösmuutosten johdosta tarvittavat päivitykset luovutusten ja asiayhteyden hallintaan – Käytön seuranta (mm. lokimerkinnät ja -raportit) • Linkittäminen ja toimeenpano myös sote-tietojärjestelmien olennaisten vaatimusten kautta • Työskentely mm. määrittelytyöpajojen ja luonnosdokumenttien kommentoinnin kautta • Työ käynnistyy, kun sote-asiakastietojen hallinnan päivitetyt säädökset tiedossa – Erityisesti laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, sote- ja maakuntauudistuksen tarpeet OPER 11
 12. 12. Tule mukaan! • Keskitetysti tehtävät kuvaukset ja selvitykset säästävät työtä – Esimerkiksi jokaisen palveluntuottajan tai maakunnan ei tarvitse selvitellä samoja asioita – Yhteentoimivuus ja saatavuus syntyvät valtakunnallisten määrittelyjen kautta – Myös yhteisen vähimmäistason sitovuus säädösten ja olennaisten vaatimusten avulla • Varmista että sinun tarpeesi, kysymyksesi ja näkökulmasi tulevat huomioitua – Seuraa Kanta-uutiskirjettä ja koodistopalvelun ja Kanta-palvelujen tiedotteita – Luonnosten kommentointi – Osallistuminen asiantuntijaryhmiin / työryhmiin • Yleisryhmät kuten VIILA sekä aihekohtaiset ryhmät – kantapalvelut@thl.fi OPER 12
 13. 13. Mitä sote-tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus vaatii? OPER 13 [Refined eHealth European Interoperability Framework, Joint Action to Support eHealth Network JASeHN, 2016] Lait ja säädökset Toimintatavat ja sopimukset Hoito- ja palveluprosessit Tieto Sovellukset IT-infrastruktuuri

×