SlideShare a Scribd company logo

Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx

H
H
Hogeschool RotterdamHogeschool Rotterdam

Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx

Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx

1 of 2
Download to read offline
Handreiking deelnemers Formatief toetsen(met ICT)
Definitie formatief toetsen die wordt gehanteerd in de cursus:
“Toetsingisformatief alsleraren,leerlingenenhunklasgenotenbewijsverzamelen,interpreterenengebruikenom
beslissingente nemenover de vervolgstappeninhetleerprocesdie beter(onderbouwd) zijndande beslissingendie
ze andershaddengenomen (Black&William,2009)
Wetenschappelijke onderbouwing formatief toetsen / verdiepende literatuur
 Er isveel overeenstemmingoverhetbelangvanformatief toetsenbij hetlerenvanleerlingen(Schildkampet
al.,2014)
 Formatief toetsenleidttotbeteronderwijsenbetereleerprestaties (Briggsetal.,2012; Hattie,2009;
KingstonenNash,2011; Van derPloegenVanEngen,2017; Williametal.,2004)
 Formatief toetsenkanleidentotmeermotivatiebij leerlingeneneenbetere zelfregulatiebij leerlingen
(Stobart,2008; vander PloegenVanEngen,2017).
o Voorwaarde:Formatief toetsenmoetgoedensystematischwordenuitgevoerd,incombinatie met
hetgevenvaneffectieve feedback
Black,P. & William,D.(1998) Assessmentandclassroomlearning. Assessmentin Education:Principles,Policy and
Practice, 5(1),pp. 7-73
Briggs,D.C.,Ruiz-Primo,M.A.,Furtak,E.,Shepard,L. & Yin, Y. (2012) Meta-analyticmethodologyandinferences
aboutthe efficacyof formative assessment. EducationalMeasurement:Issuesand Practice,31(4),pp.13-17.
Hattie,J.(2009). Visible Learning.A synthesisof over800 meta-analysesrelating to achievement.Abingdon:
Routledge.
Kingston,N.& Nash,B.(2011). Formatieve assessment:A meta-analysisandacall for research. Educational
Measurement:Issuesand Practice,30(4),pp. 28-37
Schildkamp,K.,Heitink,M.,VanderKleij,F.M.,Hoogland,I.,Dijkstra,A.,Kippers,W.& Veldkamp,B.(2014).
Voorwaardenvooreffectieveformatievetoetsing:een praktischereview. Twente:UniversiteitTwente
Stobart,G. (2008). Testing Times: The uses and abusesof assessment.London:Routlegde.
Vander Ploeg,S.& VanEngen,N.(2017). Wat is er in de wetenschappelijkeliteratuurbekend overdeeffecten van
formatief evalueren? DenHaag: Kennisrotonde.
William,D.,Lee,C.,Harrison,C.& Black, P.(2004). Teachersdevelopingassessmentforlearning:impactonstudent
achievement. Assessmentin Education:PrinciplesPolicy and Practice 11(1), pp.49-65
Verschil summatief toetsen en formatief toetsen
Summatief toetsen heefteenbeslissende functie. De resultatenkunnengebruiktwordenombeslissingente nemen
overbijv.de bevorderingvanleerlingenof diplomering.
Formatief toetsen geeftinformatie overwaarde leerlingstaatinzijn/haarleerproces.
Cyclische procedure van formatief toetsen
Feedback ishieringeïntegreerdomdathetonlosmakelijkverbondenismetformatief toetsen. Je kanfeedbackgeven
op de taak, ophet proces,opde zelfregulatie enopde persoon.
“Niet de toets, maar het gevolg bepaalt of u formatief bezig bent”
Berben, M., Koopman, J., & Vos, R. (2020). Formatief toetsen in de les (1ste editie). Amersfoort, Nederland:
CPS Onderwijsontwikkeling en advies.
Stappenplanformatief toetsen
1. Leerdoel(en) opstellen,hetliefstSMART
2. De formatieve toetsmaken
3. De formatieve toetsafnemen
4. Leerlingenvoorzienvanfeedback
5. De vervolgstappen zetten
Handige extra materialen:
- https://lerenvantoetsen.nl/toolkit-formatief-toetsen/
- https://wij-leren.nl/zelfregulatie.php
- https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/zelfregulerend-leren-stimuleren-leerlingen/
ICT Tools:
https://www.todaysteachingtools.com,veel informatieengratise-booksoverdigitale didactiekenonlinelesgeven
https://www.onderwijskunde.nu,kijkbij “ICTtools”
- Google Forms enMicrosoftForms, serieuzetoetsprogramma’s
- Quizizz,leukmaardidactischsterktoetsprogramma
- Quizlet,leukommee te oefenen,de toetsfunctie kangebruiktwordenomformatiefte toetsen
- GoFormative /Socrative,open engeslotenvragentoetsen,live resultatenbekijken
Ad

Recommended

Blended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessmentBlended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessmentLuc Vandeput
 
Masterclass II Werkt Lerenderwijs? Effecten van de lerende organisatie op kin...
Masterclass II Werkt Lerenderwijs? Effecten van de lerende organisatie op kin...Masterclass II Werkt Lerenderwijs? Effecten van de lerende organisatie op kin...
Masterclass II Werkt Lerenderwijs? Effecten van de lerende organisatie op kin...Pedagogisch kader Lerenderwijs
 
20170823 position paper formatieve toetsen; studenten verdienen keuze in toet...
20170823 position paper formatieve toetsen; studenten verdienen keuze in toet...20170823 position paper formatieve toetsen; studenten verdienen keuze in toet...
20170823 position paper formatieve toetsen; studenten verdienen keuze in toet...Giel Kessels
 
Inspiratiesessie masterclass i-coaches
Inspiratiesessie masterclass i-coachesInspiratiesessie masterclass i-coaches
Inspiratiesessie masterclass i-coachesWilfredRubens.com
 
VOR presentatie onderzoek Erik Bolhuis Datateam
VOR presentatie onderzoek Erik Bolhuis DatateamVOR presentatie onderzoek Erik Bolhuis Datateam
VOR presentatie onderzoek Erik Bolhuis DatateamErik Bolhuis
 
26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow parade
26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow parade26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow parade
26 april 2021 Workshop blended learning binding-studentsucces ow paradeFleur Prinsen
 
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...
Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: w...Lieke
 

More Related Content

Similar to Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx

OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...
OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...
OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...SURF Events
 
Onderzoeksartikel naar motivatie bij werkplekleren
Onderzoeksartikel naar motivatie bij werkpleklerenOnderzoeksartikel naar motivatie bij werkplekleren
Onderzoeksartikel naar motivatie bij werkpleklerenAnneke Duit
 
Digitaal artikel_Kwaliteitsontwikkeling_small
Digitaal artikel_Kwaliteitsontwikkeling_smallDigitaal artikel_Kwaliteitsontwikkeling_small
Digitaal artikel_Kwaliteitsontwikkeling_smallAlie Kamphuis
 
Presentatie Toets Digitaal: Digitaal Toetsen in Balans PO (Kennisnet)
Presentatie Toets Digitaal: Digitaal Toetsen in Balans PO (Kennisnet)Presentatie Toets Digitaal: Digitaal Toetsen in Balans PO (Kennisnet)
Presentatie Toets Digitaal: Digitaal Toetsen in Balans PO (Kennisnet)Like to Share
 
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1Hogeschool Rotterdam
 
In balans: digitaal toetsen
In balans: digitaal toetsenIn balans: digitaal toetsen
In balans: digitaal toetsenKennisnet
 
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)ExpoSchoolaanZet
 
Keynote martin valcke
Keynote martin valckeKeynote martin valcke
Keynote martin valckemkuiten
 
Keynote martin valcke
Keynote martin valckeKeynote martin valcke
Keynote martin valckemkuiten
 
Artikel analyseren van toetsen
Artikel analyseren van toetsenArtikel analyseren van toetsen
Artikel analyseren van toetsenKaren van Kooten
 
Workshop activerende didactiek praktijkleren
Workshop activerende didactiek praktijklerenWorkshop activerende didactiek praktijkleren
Workshop activerende didactiek praktijklerenWilfredRubens.com
 
BbUGNL presentatie Antoinette Vesseur EleUM
BbUGNL presentatie Antoinette Vesseur EleUMBbUGNL presentatie Antoinette Vesseur EleUM
BbUGNL presentatie Antoinette Vesseur EleUMWillem van Valkenburg
 
170306 presentatie velon
170306 presentatie velon170306 presentatie velon
170306 presentatie velonErik Bolhuis
 
190925 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches utrecht
190925 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches utrecht190925 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches utrecht
190925 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches utrechtWilfredRubens.com
 
Digitaal toetsen in de versnelling
Digitaal toetsen in de versnellingDigitaal toetsen in de versnelling
Digitaal toetsen in de versnellingSURF Events
 
De waarde van toetsen en beoordelen
De waarde van toetsen en beoordelenDe waarde van toetsen en beoordelen
De waarde van toetsen en beoordelenlrn21
 
211028 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches bruggen bouwen oktober ...
211028 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches bruggen bouwen oktober ...211028 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches bruggen bouwen oktober ...
211028 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches bruggen bouwen oktober ...WilfredRubens.com
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptxHogeschool Rotterdam
 
Presentatietraining pto-po-vo-2010
Presentatietraining pto-po-vo-2010Presentatietraining pto-po-vo-2010
Presentatietraining pto-po-vo-2010LPC
 

Similar to Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx (20)

OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...
OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...
OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...
 
Onderzoeksartikel naar motivatie bij werkplekleren
Onderzoeksartikel naar motivatie bij werkpleklerenOnderzoeksartikel naar motivatie bij werkplekleren
Onderzoeksartikel naar motivatie bij werkplekleren
 
Digitaal artikel_Kwaliteitsontwikkeling_small
Digitaal artikel_Kwaliteitsontwikkeling_smallDigitaal artikel_Kwaliteitsontwikkeling_small
Digitaal artikel_Kwaliteitsontwikkeling_small
 
Presentatie Toets Digitaal: Digitaal Toetsen in Balans PO (Kennisnet)
Presentatie Toets Digitaal: Digitaal Toetsen in Balans PO (Kennisnet)Presentatie Toets Digitaal: Digitaal Toetsen in Balans PO (Kennisnet)
Presentatie Toets Digitaal: Digitaal Toetsen in Balans PO (Kennisnet)
 
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 1
 
In balans: digitaal toetsen
In balans: digitaal toetsenIn balans: digitaal toetsen
In balans: digitaal toetsen
 
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)
Jonneke Adolfsen, borging begint bij het begin (Heervenveen)
 
Keynote martin valcke
Keynote martin valckeKeynote martin valcke
Keynote martin valcke
 
Keynote martin valcke
Keynote martin valckeKeynote martin valcke
Keynote martin valcke
 
Evaluatie
EvaluatieEvaluatie
Evaluatie
 
Artikel analyseren van toetsen
Artikel analyseren van toetsenArtikel analyseren van toetsen
Artikel analyseren van toetsen
 
Workshop activerende didactiek praktijkleren
Workshop activerende didactiek praktijklerenWorkshop activerende didactiek praktijkleren
Workshop activerende didactiek praktijkleren
 
BbUGNL presentatie Antoinette Vesseur EleUM
BbUGNL presentatie Antoinette Vesseur EleUMBbUGNL presentatie Antoinette Vesseur EleUM
BbUGNL presentatie Antoinette Vesseur EleUM
 
170306 presentatie velon
170306 presentatie velon170306 presentatie velon
170306 presentatie velon
 
190925 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches utrecht
190925 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches utrecht190925 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches utrecht
190925 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches utrecht
 
Digitaal toetsen in de versnelling
Digitaal toetsen in de versnellingDigitaal toetsen in de versnelling
Digitaal toetsen in de versnelling
 
De waarde van toetsen en beoordelen
De waarde van toetsen en beoordelenDe waarde van toetsen en beoordelen
De waarde van toetsen en beoordelen
 
211028 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches bruggen bouwen oktober ...
211028 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches bruggen bouwen oktober ...211028 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches bruggen bouwen oktober ...
211028 (wr) v1 inspiratiesessie masterclass i coaches bruggen bouwen oktober ...
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptx
 
Presentatietraining pto-po-vo-2010
Presentatietraining pto-po-vo-2010Presentatietraining pto-po-vo-2010
Presentatietraining pto-po-vo-2010
 

More from Hogeschool Rotterdam

Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptxHogeschool Rotterdam
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxHogeschool Rotterdam
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxHogeschool Rotterdam
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptxHogeschool Rotterdam
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 7 - Slideshare.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 7 - Slideshare.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 7 - Slideshare.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 7 - Slideshare.pptxHogeschool Rotterdam
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 6 studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 6 studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 6 studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 6 studenten.pptxHogeschool Rotterdam
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 5 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 5 - studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 5 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 5 - studenten.pptxHogeschool Rotterdam
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptxHogeschool Rotterdam
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptxHogeschool Rotterdam
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 3 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 3 - studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 3 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 3 - studenten.pptxHogeschool Rotterdam
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 2 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 2 - studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 2 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 2 - studenten.pptxHogeschool Rotterdam
 
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptxRobert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptxHogeschool Rotterdam
 
Didactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slides
Didactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slidesDidactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slides
Didactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slidesHogeschool Rotterdam
 
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docxHandreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docxHogeschool Rotterdam
 
Shared - Ontwerpprincipes van Mayer (MolRL)
Shared - Ontwerpprincipes van Mayer (MolRL)Shared - Ontwerpprincipes van Mayer (MolRL)
Shared - Ontwerpprincipes van Mayer (MolRL)Hogeschool Rotterdam
 

More from Hogeschool Rotterdam (20)

Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 11 - OP3 5 - Online.pptx
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 10 - OP3 4 - Online.pptx
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx
 
Medicatie leerdoelen.pptx
Medicatie leerdoelen.pptxMedicatie leerdoelen.pptx
Medicatie leerdoelen.pptx
 
Vilans Protocollen.pdf
Vilans Protocollen.pdfVilans Protocollen.pdf
Vilans Protocollen.pdf
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 7 - Slideshare.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 7 - Slideshare.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 7 - Slideshare.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 7 - Slideshare.pptx
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 6 studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 6 studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 6 studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 6 studenten.pptx
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 5 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 5 - studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 5 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 5 - studenten.pptx
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptx
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 4 - studenten.pptx
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 3 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 3 - studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 3 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 3 - studenten.pptx
 
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 2 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 2 - studenten.pptxRobert - DN2ICT - Bijeenkomst 2 - studenten.pptx
Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 2 - studenten.pptx
 
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptxRobert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
 
Didactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slides
Didactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slidesDidactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slides
Didactiek N2: Lesgeven met ICT - Bijeenkomst 1 slides
 
BewijzenkaderPROBEREN.pdf
BewijzenkaderPROBEREN.pdfBewijzenkaderPROBEREN.pdf
BewijzenkaderPROBEREN.pdf
 
BewijzenkaderPROBEREN.docx
BewijzenkaderPROBEREN.docxBewijzenkaderPROBEREN.docx
BewijzenkaderPROBEREN.docx
 
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docxHandreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx
Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx
 
Formatief toetsen met ICT.pptx
Formatief toetsen met ICT.pptxFormatief toetsen met ICT.pptx
Formatief toetsen met ICT.pptx
 
Shared - Ontwerpprincipes van Mayer (MolRL)
Shared - Ontwerpprincipes van Mayer (MolRL)Shared - Ontwerpprincipes van Mayer (MolRL)
Shared - Ontwerpprincipes van Mayer (MolRL)
 

Handreiking deelnemers Formatief toetsen (met ICT).docx

  • 1. Handreiking deelnemers Formatief toetsen(met ICT) Definitie formatief toetsen die wordt gehanteerd in de cursus: “Toetsingisformatief alsleraren,leerlingenenhunklasgenotenbewijsverzamelen,interpreterenengebruikenom beslissingente nemenover de vervolgstappeninhetleerprocesdie beter(onderbouwd) zijndande beslissingendie ze andershaddengenomen (Black&William,2009) Wetenschappelijke onderbouwing formatief toetsen / verdiepende literatuur  Er isveel overeenstemmingoverhetbelangvanformatief toetsenbij hetlerenvanleerlingen(Schildkampet al.,2014)  Formatief toetsenleidttotbeteronderwijsenbetereleerprestaties (Briggsetal.,2012; Hattie,2009; KingstonenNash,2011; Van derPloegenVanEngen,2017; Williametal.,2004)  Formatief toetsenkanleidentotmeermotivatiebij leerlingeneneenbetere zelfregulatiebij leerlingen (Stobart,2008; vander PloegenVanEngen,2017). o Voorwaarde:Formatief toetsenmoetgoedensystematischwordenuitgevoerd,incombinatie met hetgevenvaneffectieve feedback Black,P. & William,D.(1998) Assessmentandclassroomlearning. Assessmentin Education:Principles,Policy and Practice, 5(1),pp. 7-73 Briggs,D.C.,Ruiz-Primo,M.A.,Furtak,E.,Shepard,L. & Yin, Y. (2012) Meta-analyticmethodologyandinferences aboutthe efficacyof formative assessment. EducationalMeasurement:Issuesand Practice,31(4),pp.13-17. Hattie,J.(2009). Visible Learning.A synthesisof over800 meta-analysesrelating to achievement.Abingdon: Routledge. Kingston,N.& Nash,B.(2011). Formatieve assessment:A meta-analysisandacall for research. Educational Measurement:Issuesand Practice,30(4),pp. 28-37 Schildkamp,K.,Heitink,M.,VanderKleij,F.M.,Hoogland,I.,Dijkstra,A.,Kippers,W.& Veldkamp,B.(2014). Voorwaardenvooreffectieveformatievetoetsing:een praktischereview. Twente:UniversiteitTwente Stobart,G. (2008). Testing Times: The uses and abusesof assessment.London:Routlegde. Vander Ploeg,S.& VanEngen,N.(2017). Wat is er in de wetenschappelijkeliteratuurbekend overdeeffecten van formatief evalueren? DenHaag: Kennisrotonde. William,D.,Lee,C.,Harrison,C.& Black, P.(2004). Teachersdevelopingassessmentforlearning:impactonstudent achievement. Assessmentin Education:PrinciplesPolicy and Practice 11(1), pp.49-65 Verschil summatief toetsen en formatief toetsen Summatief toetsen heefteenbeslissende functie. De resultatenkunnengebruiktwordenombeslissingente nemen overbijv.de bevorderingvanleerlingenof diplomering. Formatief toetsen geeftinformatie overwaarde leerlingstaatinzijn/haarleerproces.
  • 2. Cyclische procedure van formatief toetsen Feedback ishieringeïntegreerdomdathetonlosmakelijkverbondenismetformatief toetsen. Je kanfeedbackgeven op de taak, ophet proces,opde zelfregulatie enopde persoon. “Niet de toets, maar het gevolg bepaalt of u formatief bezig bent” Berben, M., Koopman, J., & Vos, R. (2020). Formatief toetsen in de les (1ste editie). Amersfoort, Nederland: CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Stappenplanformatief toetsen 1. Leerdoel(en) opstellen,hetliefstSMART 2. De formatieve toetsmaken 3. De formatieve toetsafnemen 4. Leerlingenvoorzienvanfeedback 5. De vervolgstappen zetten Handige extra materialen: - https://lerenvantoetsen.nl/toolkit-formatief-toetsen/ - https://wij-leren.nl/zelfregulatie.php - https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/zelfregulerend-leren-stimuleren-leerlingen/ ICT Tools: https://www.todaysteachingtools.com,veel informatieengratise-booksoverdigitale didactiekenonlinelesgeven https://www.onderwijskunde.nu,kijkbij “ICTtools” - Google Forms enMicrosoftForms, serieuzetoetsprogramma’s - Quizizz,leukmaardidactischsterktoetsprogramma - Quizlet,leukommee te oefenen,de toetsfunctie kangebruiktwordenomformatiefte toetsen - GoFormative /Socrative,open engeslotenvragentoetsen,live resultatenbekijken