Studiekeuzegesprekken, een praktijk: RSM Erasmus Universiteit Rotterdam Daan Andriessen (Hogeschool INHolland) en Ad Sc...
Doel van “Studiekeuzegesprekken: wat werkt?” <ul><li>“… het laten beschrijven, verder laten ontwikkelen, overdraagbaar mak...
Doel is niet: <ul><li>Wetenschappelijk vaststellen of studiekeuzegesprekken werken </li></ul><ul><li>Experimenten uitvoere...
Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen DEEL 3 Operationali-satie geko...
Aanleiding tot de studiekeuzegesprekken bij RSM <ul><li>Jaarlijks meer dan 1000 aanmeldingen Bacheloropleiding Bedrijfskun...
Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: 2 trajecten <ul><li>Korte termijn traject: studiekeuzegesprekken </li></ul><ul><...
Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: korte termijn traject <ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Studenten kiezen gerichter ...
Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: lange termijn traject <ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Een groter inzicht in de (c...
Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: 7 factoren <ul><li>Factoren waarvan we de voorspellende waarde kennen of nog nie...
Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen DEEL 3 Operationali-satie geko...
DEEL 4: Resultaat evaluatie
Resultaten <ul><li>In totaal 971 eerstejaars aanmelders via Studielink in de periode van november 2008 tot en met septembe...
Aanmeldingen en uitnodigingen SKG
Resultaten <ul><li>383 aanmelders (40%) zijn uitgenodigd voor een gesprek groep </li></ul><ul><li>Van uitgenodigden 125 op...
Effectmetingen korte en lange termijn
Algemene conclusies <ul><li>Te veel late aanmelders kunnen niet betrokken worden bij Studiekeuzegesprekken: deadline aanme...
Specifieke conclusies <ul><li>Met een studiekeuzeproject zoals besproken is het op langere termijn mogelijk om: </li></ul>...
Voorbeeld: bepaling risicoprofiel vroege uitval
Voorbeeld: bepaling risicoprofiel vroege uitval
Voorbeeld: bepaling risicoprofiel vroege uitval
Voorbeeld: bepaling risicoprofiel vroege uitval <ul><li>Kenmerken en mogelijke aangrijpingspunten voor maatregelen: </li><...
Eindconclusie: voortzetting project en voortdurende verbetercyclus
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: wat werkt?'

1,047 views

Published on

Studiekeuzegesprekken, een praktijk bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Daan Andriessen en Ad Scheepers seminar 'Studiekeuzegesprekken: wat werkt?'

 1. 1. Studiekeuzegesprekken, een praktijk: RSM Erasmus Universiteit Rotterdam Daan Andriessen (Hogeschool INHolland) en Ad Scheepers (RSM)
 2. 2. Doel van “Studiekeuzegesprekken: wat werkt?” <ul><li>“… het laten beschrijven, verder laten ontwikkelen, overdraagbaar maken en op resultaat monitoren van good practices van instellingen die werken met studiekeuzegesprekken”. </li></ul><ul><li>“… onderzoeken op welke manier het aanbieden van studiekeuzegesprekken binnen instellingen georganiseerd kan worden, welke initiatieven onder welke omstandigheden effectief zijn en welke knelpunten kunnen ontstaan waarvoor oplossingen gezocht moeten worden” </li></ul>Bron: Brief “Studiekeuze en studiesucces”
 3. 3. Doel is niet: <ul><li>Wetenschappelijk vaststellen of studiekeuzegesprekken werken </li></ul><ul><li>Experimenten uitvoeren onder gecontroleerde omstandigheden (vergelijkbare situaties, zelfde interventies, controlegroepen) </li></ul><ul><li>Kennis expliciteren door systematisch te reflecteren en deze kennis overdraagbaar maken </li></ul>Doel is wel:
 4. 4. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen DEEL 3 Operationali-satie gekozen arrangement studiekeuze gesprekken DEEL 5 Proces-evaluatie en eindoordeel DEEL 4 Resultaat evaluatie Uitvoering
 5. 5. Aanleiding tot de studiekeuzegesprekken bij RSM <ul><li>Jaarlijks meer dan 1000 aanmeldingen Bacheloropleiding Bedrijfskunde </li></ul><ul><li>Ongeveer 90% van aanmelders komt daadwerkelijk studeren </li></ul><ul><li>Uitval hoog door vroegtijdig stoppen of negatief BSA </li></ul>
 6. 6. Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: 2 trajecten <ul><li>Korte termijn traject: studiekeuzegesprekken </li></ul><ul><li>Lange termijn traject: invloedfactoren studiesucces en uitval </li></ul><ul><li>Experimentele opzet </li></ul>
 7. 7. Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: korte termijn traject <ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Studenten kiezen gerichter wel of niet voor de opleiding waardoor er minder studie-uitval en minder vertraging in de carrière van de studenten plaatsvindt. </li></ul><ul><li>Redenering </li></ul><ul><li>Naarmate aanmelders beter bewust van a. de rol van de factoren, en b. inzicht in de eigen ‘score’ op die factoren, kiezen de aanmelders gerichter (niet) voor de opleiding of treffen maatregelen treffen één of meerdere factoren voor henzelf te optimaliseren. </li></ul><ul><li>Vorm </li></ul><ul><li>Groepsgesprekken: </li></ul><ul><ul><li>algemene teamopdracht </li></ul></ul><ul><ul><li>SWOT-analyse in teamverband </li></ul></ul><ul><ul><li>triviantspel met vragen over kenmerken van en succesfactoren voor de studie </li></ul></ul>
 8. 8. Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: lange termijn traject <ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Een groter inzicht in de (combinatie) van factoren die studie-uitval/studiesucces beïnvloeden. Te gebruiken door a. aanmelders voor opleidingen, en b. vooropleidingen (vooral wanneer aangegeven kan worden met welke middelen de factoren eventueel beïnvloed of geneutraliseerd kunnen worden). </li></ul><ul><li>Redenering </li></ul><ul><li>Het vaststellen en onderbouwen van de (combinatie van) factoren die een rol bij studiesucces/uitval maken het mogelijk studiekeuzes te verbeteren door gebruik te maken van die kennis en/of door mogelijkheden te zoeken om de factoren te beïnvloeden of neutraliseren. </li></ul><ul><li>Vorm </li></ul><ul><li>Van elke aanmelder via een digitale vragenlijst vaststellen de scores met betrekking tot 7 factoren. Later de scores koppelen aan studieprestaties. </li></ul>
 9. 9. Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: 7 factoren <ul><li>Factoren waarvan we de voorspellende waarde kennen of nog niet kennen maar wel vermoeden </li></ul><ul><li>Eindcijfers VWO (wiskunde, Engels, Nederlands) </li></ul><ul><li>Demografische gegevens en verwachtingen van ouders (herkomst ouders studenten, verwachtingen/ betrokkenheid van ouders bij hun opleiding </li></ul><ul><li>Extra-curriculaire activiteiten van studenten tijdens vooropleiding (bijv. topsport, bestuurstaken) </li></ul><ul><li>“ Institutional commitment” van studenten, motivatie, wens om de studie te doen </li></ul><ul><li>Verwachtingen / optimisme van studenten over toekomstige studieresultaten </li></ul><ul><li>Activiteiten die studenten naast hun studie willen doen </li></ul><ul><li>Studievaardigheden tijdens VWO bijv. hoofd- en bijzaken onderscheiden, plannen, behoefte aan structuur en begeleiding </li></ul>
 10. 10. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen DEEL 3 Operationali-satie gekozen arrangement studiekeuze gesprekken DEEL 5 Proces-evaluatie en eindoordeel DEEL 4 Resultaat evaluatie Uitvoering
 11. 11. DEEL 4: Resultaat evaluatie
 12. 12. Resultaten <ul><li>In totaal 971 eerstejaars aanmelders via Studielink in de periode van november 2008 tot en met september 2009 </li></ul><ul><li>70% van de aanmelders heeft de online vragenlijst ingevuld met bruikbare gegevens </li></ul><ul><li>83% van de aanmelders heeft zich daadwerkelijk ingeschreven voor de studie </li></ul>
 13. 13. Aanmeldingen en uitnodigingen SKG
 14. 14. Resultaten <ul><li>383 aanmelders (40%) zijn uitgenodigd voor een gesprek groep </li></ul><ul><li>Van uitgenodigden 125 op gesprek geweest </li></ul><ul><li>Van uitgenodigden 166 bericht van verhindering gegeven (herexamen, vakantie, werk) </li></ul><ul><li>Van uitgenodigden 21 niet op gesprek gekomen (wel beloofd) </li></ul><ul><li>Van uitgenodigden 71 niet gereageerd op uitnodiging en reminder </li></ul><ul><li>353 aanmelders (36%) zijn niet uitgenodigd (controlegroep) </li></ul><ul><li>235 aanmelders (24%) konden niet worden uitgenodigd vanwege te late aanmelding </li></ul>
 15. 15. Effectmetingen korte en lange termijn
 16. 16. Algemene conclusies <ul><li>Te veel late aanmelders kunnen niet betrokken worden bij Studiekeuzegesprekken: deadline aanmelding moet vroeger </li></ul><ul><li>Studiekeuzegesprekken minder vrijblijvend aanbieden: verplichting of noodzaak deelname verhogen </li></ul><ul><li>Een (online) assessment bij aanmelding werkt op zichzelf al selectief indien daar al succes- en risicofactoren aan de orde komen </li></ul><ul><li>Studiekeuzegesprekken werken: op korte termijn minder uitval en betere prestaties </li></ul>
 17. 17. Specifieke conclusies <ul><li>Met een studiekeuzeproject zoals besproken is het op langere termijn mogelijk om: </li></ul><ul><li>Zeer veel bruikbare data te verkrijgen </li></ul><ul><li>Inzicht in achterliggende factoren voor studiekeuze en studiesucces te verdiepen en verfijnen door het project structureel te maken </li></ul><ul><li>De studiekeuzegesprekken steeds verder te verbeteren </li></ul><ul><li>Studiekeuze en studiesucces te optimaliseren </li></ul><ul><li>Risicogroepen en risicoprofielen te identificeren </li></ul>
 18. 18. Voorbeeld: bepaling risicoprofiel vroege uitval
 19. 19. Voorbeeld: bepaling risicoprofiel vroege uitval
 20. 20. Voorbeeld: bepaling risicoprofiel vroege uitval
 21. 21. Voorbeeld: bepaling risicoprofiel vroege uitval <ul><li>Kenmerken en mogelijke aangrijpingspunten voor maatregelen: </li></ul><ul><li>Lager cijfers op VWO </li></ul><ul><ul><li> vaker westers allochtoon </li></ul></ul><ul><ul><li> geneigd tot minder uren studie per week en minder hoge verwachtingen studieprestaties in eerste jaar van nieuwe opleiding </li></ul></ul><ul><li>Weinig extra activiteiten op VWO </li></ul><ul><ul><li> minder verwachtingen en betrokkenheid ouders </li></ul></ul><ul><li>Late aanmelders </li></ul><ul><ul><li> minder intrinsiek gemotiveerd </li></ul></ul><ul><li>Vaak niet deelgenomen aan SKG </li></ul><ul><ul><li> meer extrinsiek gemotiveerd </li></ul></ul><ul><li>Willen veel tijd besteden aan niet studiegerelateerde activiteiten (uitgaan, studentenvereniging) </li></ul><ul><ul><li>vaak voor meerdere opleidingen aangemeld </li></ul></ul><ul><ul><li> meer hulp en ondersteuning nodig op VWO </li></ul></ul>
 22. 22. Eindconclusie: voortzetting project en voortdurende verbetercyclus

×