Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blended learning en (e)-assessment

993 views

Published on

blended learning assessment leren hoger onderwijs

Published in: Education
 • Be the first to comment

Blended learning en (e)-assessment

 1. 1. Blended learning & (e)assessment Luc Vandeput KHLeuven- KU Leuven HUBrussel, januari 2012
 2. 2. Creative commons Slideshare: www.slideshare.com/luput:
 3. 3. Opwarmer… Voortgangstoets en student http://prof.ivtg.nl/node/7 VU Amsterdam http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen &v=cqVvEDwdras&NR=1
 4. 4. Overzicht• Leren, onderwijs en toetsen• Argumenten voor nieuw toetsparadigma• Beleid: Van toetsbeleid naar toetsvormen• Kwaliteitsbewaking via studenten/ toetsplatform• Tot slot• NIET: hoe digitaal toetsen!
 5. 5. Onderwijs, opgevat als instructie
 6. 6. Maatschappij en onderwijs van directief naar dynamiek
 7. 7. Nieuwe onderwijsconcepten vragenandere wijze van toetsing Toetsing Onderwijs en leerlandschap Assessment • Collaborate Organisatie • Connect • Personeelsbeleid • Create • Middelen • Competenties • Infrastructuur • Administratie • Reflectie • Veranderingsmanagement • Begeleide zelfstudie • Dynamische Leerinhouden • Samenwerkend leren • Werkplekleren
 8. 8. What’s new?• Toetsbeleid en –plan• Assessent maturity model• Peer reviewing• Benchmarking• Itemanalyse• Toetsmatrijs• Versiebeheer• Computer assisted assessment• Mobile assessment• Embedded assessments into learning materials• Assessment spaces• Toetsplatform• Toetsanalyse• E-exam venue (Turku)• …
 9. 9. Is dat zo?
 10. 10. Historiek en perspectief
 11. 11. Onderwijsorganisatorisch en administratief
 12. 12. Concretisering Leeractiviteiten
 13. 13. Concretisering: Blend van ‘spaces’ (TPC)
 14. 14. Concretisering: ‘inhouden’
 15. 15. Concretisering3: formeel <> informeel 30
 16. 16. Concretisering 4 Technologie
 17. 17. Concretisering 21st Century Skills
 18. 18. Concretisering: leermodellen
 19. 19. Toetsbeleid: zaak van instelling/ groep
 20. 20. Toetsvormen: zaak van devakgroep/ontwikkelteamType competentie ToetsvormMateriedeskundigheid Toetsen met meerkeuzeopgaven of andere kleinere takenProbleemoplossingsvaardigheden Authentieke taken die leiden tot systematisch handelen dat leidt tot prestatieNetwerkvaardigheden Samenwerkend onderwijs: taken in groepen (incl. self assessment en PA)Zelfregulatie professionele Reflectie n.a.v. zelfinschatting enontwikkeling inschatting door exerne beoordelaarZelfregulatie commitment Reflectie n.a.v. zelfinschatting, begeleider, medestudent en opdrachtgever
 21. 21. Beleid voor (e-)assessment Organisatorische Ondersteuning Planning enBeleidskader aspecten en training implementatieVisie van de instelling Personeelsbeleid Professionalisering Doelstellingen en acties Onderwijsvisie Infrastructuur Ondersteuningsteams Top-down vs. Bottom-up Financiën Veranderingsmanagement
 22. 22. E-assessment Maturity Model
 23. 23. Tot slot 1• Complexiteit is groot (geïntegreerd digtaal toetsen)• Goede inschatting maken van kosten, personeelsinzet en infrastructuur• Project raakt hele organisatie• Draagvlak bij management cruciaal (Schlusmans, 2011)• Investeer in opbouwen van expertise in diactiek, pakket op alle terreinen• Niet afhankelijk maken van leverancier van systeem. Meerdere mensen eigenaar maken• Invoer van items is specialisten werk - opbouw en centralisatie van deze expertise
 24. 24. Tot slot 2Toekomst: vakken jaarlijks live, meervoudig online, dustoetsing flexibel
 25. 25. Tot slot 3• Download via de JISC website: http://bit.ly/oB2QIp
 26. 26. Stellingen (Schlusmans, 2011)1. De voordelen van digitaal toetsen wegen niet op tegen de complexiteit en de kosten • eens • oneens • geen mening2. De introductie van digitaal toetsen leidt niet zonder meer tot verbetering van de toetskwaliteit3. De introductie van digitaal toetsen leidt niet zonder meer tot grotere flexibiliteit van toetsing en examinering4. Digitaal toetsen is meer kwetsbaar dan het reguliere systeem28
 27. 27. Stellingen (Schlusmans, 2011) (2)1. Digitaal toetsen is zeker niet kostenbesparend2. De invoering van digitaal toetsen moet worden aangepakt als een veranderproces3. Om digitaal toetsen succesvol in te voeren, moeten de verantwoordelijken ook eigenaar zijn van de toetsapplicatie(s)4. Docenten moeten verplicht worden al hun vragen beschikbaar te stellen in gemeenschappelijke toetsbanken5. Centraal investeren in scholing van docenten m.b.t. toetsbeleid is voorwaarde voor succesvol digitaliseren29 van toetsen.
 28. 28. Stellingen (Schlusmans, 2011) (3)1. Top-down invoeren is de enige manier om digitaal toetsbeleid succesvolk te kunnen invoeren2. Een digitale vragendatabase kan alleen worden gebruikt voor examens3. Digitaal toetsen levert voornamelijk efficiëntie op4. Als het management van je instelling of opleiding niet overtuigd is van het nut van digitaal toetsen, dan initieer je dat gewoon bottum up als opleiding of vakgroep30
 29. 29. Self assessment • 1 Heb ik geen ervaring of kennis van • 2 Heb ik in een opleidingssituatie kennis mee gemaakt • 3 Heb ik in een werk of stagesituatie onder begeleiding mee gewerkt • 4 Heb ik in een werk-of stagesituatie samen met anderen gedaan • 5 Heb ik in een werk of stagesituatie zelfstandig gedaan en mijn werk is in overeenstemming met de eisen ter plekke.
 30. 30. Voorbeeld van een self assessment
 31. 31. Peer assessment
 32. 32. Voorbeeld peer assessment
 33. 33. Toetsanalyse door studenten• De toetsvragen waren helder geformuleerd• De toetsvragen waren goed leesbaar op het scherm• De afbeedlingen of filmpjes waren goed zichtbaar (vul ja/neen in indien van toepassing)• Sommige vragen/ casussen zouden verhelderend kunnen worden door het toevoegen van beeldmateriaal (filmpje, foto,...)• De vragen passen bij het beeld dat ik heb van de beroepspraktijk• De vragen sluiten aan bij de casus• De Toets sluit goed aan bij de inhoud (kennis, inzicht, toepassing van het OPO of module• Ik had voldoende tijd om de toets te maken• Ik vod de toets --veel te moeilijk--- veel te gemakkelijk• De score klopte met mijn inschatting van hoe ik de toets heb gemaakt• De toets krijgt van mij het rapportcijfer 1-10
 34. 34. Rapportering van de peer asessment
 35. 35. Peer assessment in discussieforum
 36. 36. Peer assessment en ‘rating’ in BB 7.2
 37. 37. Kwaliteitsbewaking via digitale verwerking

×