Local Brand & Global Brand

4,732 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,732
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Local Brand & Global Brand

 1. 1. นางสาวพิรุณรัตน์ วงษ์มณี53441218นางสาวศศิประภา รัฐถา 53441220นางสาวชาริกา อนุชาตานนท์ 54431701นางสาวรุ่งอรุณ บุรภัทรธำารงกุล 54431705นายวิชญ์ภาส บุญรักษา 54431706นายสุวรรณ ศรสุวรรณ 54431709
 2. 2. “Levis. Originaljeans. Originalpeople”Description of business•AMERICAS FINEST OVERALL SINCE 1850•AMERICAS FINEST JEANS SINCE 1950
 3. 3. • Convenience Products1) Youth2) Rural4P’s Of Levi’s : Product
 4. 4. 4P’s Of Levi’s :Priceการกำาหนดราคาตามทัศนคติเกี่ยวกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในสายตาของผุ้บริโภค โดยแบ่งตามสัดส่วนตาม Type ของผลิตภัณฑ์•Levis  Man : Straight  1799 - 6990•Boot cut 2299 - 3200•Narrow 2399 - 5300•Pencil Fit 2799 - 7200•Levis Women : Capris (Denim) 2199-3299•Capris(Cotton) 1899-2499•Boot Cut  2199 - 2899•Straight 1699 - 2299•Narro 2599 - 3799•Pencil Fit 2999 - 4199•Slim fit 2499 - 34 99
 5. 5. ใช้ช่องทางการจัดจำาหน่ายระยะยาวที่มีสถานที่ตั้งชัดเจนและสะดวกต่อสำาหรับผู้บริโภค• Department Store 135 แห่ง• Outlet 26 แห่ง4P’s Of Levi’s :Place
 6. 6.  Above The Line1) การใช้ Digital Marketing2) การจัด Campaign4P’s Of Levi’s : Promotion
 7. 7. History of Mc Jeans25542543บริษัท พีเค การ์เมนท์ 225482546เครื่องเลเซอร์ยิงลายยีนส์บริษัท พีเค การ์เมนท์ 1Description of business
 8. 8. Basic :Basic : 595 - 1495595 - 1495 บาทบาทOriginal ClassicOriginal Classic อายุอายุ 3535 ปีขึ้นไปปีขึ้นไป4P’s Of Mc Jean s : Product &Price
 9. 9. Fashion 1595 – 1995 บาทYouth Trends อายุ 25-35 ปี และ Right Tack อายุ 15-25 ปี4P’s Of Mc Jean : Product & Price (Co
 10. 10. Department Store & Modern Trade : 233 แห่ง103 แห่งทั่วประเทศ* ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 255397 แห่งทั่วประเทศ26 แห่งทั่วประเทศ7 แห่งทั่วประเทศOutlet : 3 แห่ง4P’s Of Mc Jeans : Place
 11. 11.  Campaign4P’s Of Mc Jeans : Promotion
 12. 12. งานคอนเสิร์ต “มันใหญ่มาก โบนันซ่า เขาใหญ่”งานเกษตรแฟร์ ม.เกษตร(บางเขน) Event (Campaign)4P’s Of Mc Jeans : Promotion(Cont.)
 13. 13.  Event (Campaign)แจกบัตรคอนเสิร์ต ThaitayTenแจกบัตรคอนเสิร์ต Linkin Park4P’s Of Mc Jeans : Promotion(Cont.)
 14. 14. • ภาพพจน์ในชื่อตราสินค้าและชื่อเสียงของบริษัทมีความแข็งแกร่ง• Brand Royalty สูง• Brand Awareness• มีเงินทุนสูงทำาให้สามารถลงทุนในการทำาการตลาด เช่น โฆษณาได้มากSWOTanalysisStrengths
 15. 15. •ขาดการติดต่อกับลูกค้า•มองข้ามเรื่องต้นทุน และราคา•ความปั่นป่วนภายใน•ขยายอย่างไร้แผนSWOT analysisWeaknesses
 16. 16. Business for Social ResponsibilitySWOT analysisOpportunitiesGreen Innovationเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Fashionซึ่งลูกค้ามีความต้องการหลากหลาย
 17. 17. • นโยบายภาษีนำาเข้า หากมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจะทำาให้การเข้ามาในไทยมีทุนที่สูงขึ้น• การรณรงค์ให้ใช้ของไทยSWOT analysisThreats
 18. 18. S•Youth : วัยรุ่น ชาย วัยทำางานตั้งแต่อายุ 17-30 ปี•Youth : วัยรุ่น หญิง วัยทำางานตั้งแต่อายุ 17-30 ปี•Rural : เกษตรกร ชาย ในชนบท อายุ 25-40 ปีT•วัยรุ่น ชาย-หญิง วัยทำางาน อายุตั้งแต่ 17-30 ปี•เกษตรกรชาย ในชนบทอายุ 25-30 ปีP•Mass PremiumSegmentation , Targeting , Positioning
 19. 19. SWOT analysisStrengthsอยู่มานานกว่า 35 ปีคุณภาพสูงเพื่อคนไทยใช้เลเซอร์คัตานมีความละเอียดอ่อนจุดกระจายสินค้ากว่า 300 แห่งใช้แก๊สแทนนำ้ามันเตาสุดยอดเรื่องฟอกสี
 20. 20. SWOT analysisWeaknessesความเป็น Brand ไทยเริ่มต้นการเปิดตลาดจากกลุ่มลูกค้าระดับล่างความขัดแย้งภายในองค์
 21. 21. SWOT analysisOpportunitiesผู้หญิงชื่นชอบยีนส์มากขึ้นเศรษฐกิจไม่ดี ผู้บริโภคมองหาทางเลือกเพิ่มมากขึ้นธุรกิจเกี่ยวกับFashionSocial Network ได้รับความนิยมอย่างมาก
 22. 22. SWOT analysisไทยนิยมของนอกถ้าต้นทุนสูงกำาไรจะลดลงในตลาด Massการเข้ามาของคู่แข่งใหม่ที่มีศักยภาพงอะไรใหม่ๆสินค้าทดแทนมีมากสินค้าเลียนแบบการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีMultiplemarketทำาให้ภาพของสินค้าไม่Threats
 23. 23. S• Kids กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่ 6 – 14• Original Classic 35 ปีขึ้นไป• Youth Trends เน้นรูปแบบทันสมัยสำาหรับคนทำางาน 25 - 35 ปี• Light tack เน้นดีไซน์แฟชั่น 15 - 25 ปีT • กลุ่มวัยรุ่น ชาย-หญิง เน้นรูปแบบทันสมัย สำาหรับคนทำางาน อายุ 25-35 ปี• กลุ่ม ชาย-หญิง ที่เน้นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ อายุ 15-25 ปีP Mass PremiumSegmentation , Targeting , Positioning
 24. 24. BCG MATRIX
 25. 25. • Rivalry Among Current Competitors(วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม) ตลาดรวมของกางเกงยีนส์ของไทย 6,000 ล้านต่อปี ยีนส์ที่ขายในห้างสรรพสินค้า3,000 ล้านต่อปี ใช้ได้กับทุกวัย (วัยรุ่น ,วัยทำางานและ อื่นๆ) มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามIndustry Analysis (FiveForce)
 26. 26. •Bargaining Power of Suppliers:(วิเคราะห์อำานาจต่อรองของซัพพลายเออร์) มีฐานการผลิตตั้งอยู่ในหลายประเทศ อาทิเช่นอเมริกากลาง, จีน, กัมพูชา, เวียดนาม ข้อจำากัดของSuppliers ที่ไม่สามารถขยายสินค้าในหลากหลายรูปแบบIndustry Analysis (FiveForce)
 27. 27. •Bargaining Power of Suppliers:(วิเคราะห์อำานาจต่อรองของซัพพลายเออร์) มีฐานการผลิตในประเทศไทย แหล่งผลิตสินค้ามีไม่มาก Mc Jeans ใช้การลดอำานาจโดยการต่อรองจาก การอยู่ในตลาดอันดับสอง มีความน่าเชื่อถือ รายใหญ่เป็นประเทศไทยIndustry Analysis (FiveForce)
 28. 28. •Bargaining Power of Customers:(วิเคราะห์อำานาจต่อรองของลูกค้า) สินค้าได้รับความนิยมในหมู่คนทุกเพศ,ทุกวัย สินค้าหลากหลายระดับ สินค้าส่วนใหญ่มีมาตรฐาน มีช่องทางจัดจำาหน่ายมาก ทุกแบรนด์มีความน่าเชื่อถือIndustry Analysis (FiveForce)
 29. 29. •Threat of Substitute Products or Services:(วิเคราะห์สินค้าทดแทน) สภาพภูมิอากาศ (ทุกสภาวะอากาศ) เรื่องของแฟชั่น ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอIndustry Analysis (FiveForce)
 30. 30. •Threat of Substitute Products or Services:(วิเคราะห์สินค้าทดแทน) สภาพภูมิอากาศ (ทุกสภาวะอากาศ) เรื่องของแฟชั่น ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอIndustry Analysis (FiveForce)
 31. 31. •Threat of New Entrance:(วิเคราะห์คู่แข่งรายใหม่) จำาเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูง เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย สร้างสินค้าที่มีคุณภาพ, เอกลักษณ์ ดึงดูดให้น่าสนใจ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก (โปรโมต)Industry Analysis (FiveForce)
 32. 32. Growth Strategies• ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น• รูปแบบขยายตัวจากภายนอกในแนวราบ (Horizontal Integration)• เจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นCorporate Strategies
 33. 33. Corporate Strategies Relationship Marketingใช้กลยุทธ์ซีอาร์เอ็ม (CRM) ผ่านไปยังกลุ่มสมาชิกที่มีฐานข้อมูลกว่า 50,000 คน เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคอลเล็คชั่นใหม่ และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
 34. 34. Product Strategy Brand Management“Levis. Original jeans. Original people.”www.levismagazine.com แม็กกาซีน ออน์ไลน์
 35. 35. Band Loyalty ด้วยการการเป็นเหมือนของสะสม ยิ่งเก่า ยิ่งหายาก ยิ่งมีมูลค่าDigital Marketing Brand ManagementProduct Strategyกลยุทธ์สื่อสารเพื่อให้ Levi’s เป็นแบรนด์ไอคอนสร้างอิมเมทจากดาราและนักแสดง
 36. 36. Customer Social Responsibilityประชาสัมพันธ์ CSR- ยีนส์เก่ามีค่า- Green Innovation
 37. 37. • ลดต้นทุนโดยการนำาเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต• ใช้โรงงานที่ต้นทุนตำ่าจากนอกประเทศในการผลิตBusiness StrategiesLow – Cost LeadershipDifferentiationอาศัยความชำานาญในผลิตเช่นการเย็บ การย้อม และเครื่องจักรเฉพาะในผลิตสินค้าให้มีเอกลักษณ์และคุณภาพแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น
 38. 38. Corporate Strategies Growth Strategies เพื่อยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น ใช้รูปแบบขยายตัวจากภายนอกในแนวราบ( Horizontal Integration )• Accessories กระเป๋า รองเท้า หมวก• แม็ค เลดี้ เจาะตลาดผู้หญิง เจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่น
 39. 39. Corporate Strategies Brand Management เป็น Sponsor ให้ AF6 เพื่อจับกลุ่มวัยรุ่น คำาพูด “ ถ้าคุณชอบยีนส์เราคือ... ​Mc ”
 40. 40. Corporate Strategies Relationship Marketing Social Fan Page “ Best design never die contest ” กิจกรรมสอนป้องกันตัวให้กับเด็กและผู้หญิง แจกบัตร Concert
 41. 41. Corporate Strategies CSR “ รับ ซัก ให้ ร่วมใจช่วยภัยนำ้าท่วม ”
 42. 42. Business Strategies Low – Cost Leadershipใช้แก๊สในกระบวนการผลิตแทนนำ้ามันเตาเพื่อลดต้นทุนของการผลิต ส่งผลต่อการคงราคาของสินค้าโดยเฉลี่ยให้อยู่ที่ราวๆ 1,200 -1,800 บาท
 43. 43. Business Strategies Focus รุกกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น ตลาดแบรนด์แม็คเลดี้ รูปทรง เป็นกางเกงที่ฟิตติ้ง เหมาะกับคนไทยและเอเซีย
 44. 44. Business Strategies DifferentiationTechnology การตัดแพตเทริ์นโดยใช้เลเซอร์คัต ระบบการฟอกยีนส์กว่า 80 ล้านบาท เครื่องเลเซอร์ยิงลายยีนส์
 45. 45. “ ยีนส์ ”เครื่องแต่งกายที่ครองใจผู้บริโภคมากว่าทศวรรษไม่แปลกที่จะมีผู้สนใจมาร่วมแชร์เค้กในธุรกิจนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรายเก่าหรือรายใหม่หากไม่สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเค้กก้อนนี้ก็อาจไม่หวานหอม

×