SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Strategic Marketing Management By EI13A Group 2 Ping		5350042 Note		5350040 Aum		5350142 Yee		5350132 Oat		5350028 Jern		5350037 Keng		5350143
The MK Story ,[object Object]
ปี 2527 คุณป้าได้รับการชักชวนให้ไปเปิดร้านที่เซ็นทรัลพลาซ่า ในชื่อร้านใหม่ว่า ร้านกรีน เอ็มเค
 เมื่อปี 2529 คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ นายห้างเซ็นทรัล ได้ชักชวนให้เปิดร้านสุกี้ เอ็มเคแห่งแรกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเปิดสาขาแรก
 ปี 2549 เอ็มเค สุกี้ ได้ออกแบรนด์ใหม่ เอ็มเค โกลด์ โดยเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกที่สยามพารากอน จับกลุ่มคนผู้มีกำลังซื้อสูง มีรสนิยม
MK ยังมีร้านอาหารที่อยู่ในเครือ เอ็ม เค เรสเตอรอง อีก 3 แบรนด์ ได้แก ร้านอาหารญี่ปุ่น ยาโยอิ ร้านเลอสยามและร้านอาหาร ณ สยาม อีกด้วย ปัจจุบัน เอ็มเค สุกี้ มีถึง 300 กว่าสาขาในประเทศไทย และมีสาขาที่ญี่ปุ่น อีก 15 สาขา ในเมืองฟูโกโอกะ และล่าสุดในปี 2553 ยังได้เปิดตลาดเอ็ม เค สุกี้ ที่ประเทสเวียดนามอีกด้วย,[object Object]
PESTEL ,[object Object]
Economic : เศรษฐกิจเติบโตคนทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นปัจจัยบวกต่อธุรกิจ MK ดังนั้นต้องมีการขยายสาขาย่อยเพิ่มในแหล่งชุมชนเพื่อรองรับ
Social : ค่านิยมทานอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจัยบวกต่อธุรกิจ MK ดังนั้นต้องมีการคิดค้นเมนูเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นและใช้วัตถุดิบที่สะอาดถูกหลักอนามัย
Technology : ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นใหม่มากมาย ปัจจัยบวกต่อธุรกิจ MK ดังนั้นหากรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจ ก็จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าได้ เช่น PDA, Social Network,หุ่นยนต์
Environment : การเกิดโรคระบาดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์คนหวาดกลัวการติดเชื้อมากับอาหาร ปัจจัยลบต่อธุรกิจ MK ดังนั้น MK ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์,[object Object]
จาก Market growth ปีละ 8-10% และมี Market shareมากถึง 90% MK มาถึงทางตันหรือยัง ? BCG MATRIX
‘คู่รัก’ ‘เพื่อนและวัยเรียน’ ‘ครอบครัว’ ‘เด็ก’ MK Advertisement
จากโฆษณาการรับประทานสุกี้ของ MKที่ผ่านๆของทาง MK ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าที่มารับประทานออกเป็น 10 กลุ่ม โดยพยายามตอบสนองความต้องการให้ตรงกับคนทุกกลุ่ม กลุ่มครอบครัว กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มคู่รัก กลุ่มรับประทานเพื่อการสังสรรค์ กลุ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพ 6. กลุ่มผู้สูงอายุ 7. กลุ่มวัยเด็ก 8. กลุ่มคนมีฐานะ 9. กลุ่มวัยเรียน 10. กลุ่มให้ความสำคัญเรื่องบริการ Consumer Segmentation
Five Force Analysis
Threat Of New Entry Economy Of Scale : MK เป็นบริษัทใหญ่มีจำนวนสาขามากกว่า 300 สาขาในประเทศไทยทำให้มีอำนาจในการต่อรองสั่งซื้อวัตุดิบมาก จึงทำให้ต้นทุนของ MK ต่ำกว่าคู่แข่งมาก Brand Loyalty :เมื่อผู้บริโภคคิดถึงสุกี้ แบรนด์ MK จะเป็นแบรนด์ แรกที่คิดถึงทำให้ผุ้แข่งขันรายอื่นไม่กล้าเข้ามาแข่งขันโดยตรงกับธุรกิจร้านอาหารสุกี้ แต่จะเข้ามาในรูปแบบร้านอาหารอื่นๆ Access Channel : MK มีจำนวนสาขาอยู่มากกว่า 300 สาขาโดยจะอยู่ตาม Mall ต่างๆและใน Discount Store การที่ MK มีจำนวนสาขามากเป็นเพราะว่าได้มีการทำสัญญากับ Discount Store ซึ่งเป็นการDeal แบบ Win-Win เพราะ MK เองก็มีส่วนในการเพิ่มจำนวนลูกค้าใน Discount Store Summary :เนื่องจาก MK จุดเด่นหลายๆด้านจึงทำให้เป็นการยากลำบากมากที่คู่แข่งจะเข้ามาในธุรกิจร้านอาหารสุกี้ ทำให้ในเรื่องนี้ เป็นผลบวกต่อ MK
[object Object]
 ร้านอาหารที่มีการรับประทานคล้ายๆกัน เช่น Shabu,หมูกะทะ,จิ้มจุ่ม,Hot Pot เป็นต้น
 ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
 ร้านอาหารประเภท Fast Food
 ร้านอาหารทั่วๆไปSummary :สินค้าทดแทนของ MK นั้นมีจำนวนมากทำให้ผู้บริโภคนั้นมีทางเลือกในการบริโภคซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อ MK ในการเพิ่มยอดขายทำให้เป็นผลลบต่อ MK Threat of Substitute Product
[object Object]
 คู่แข่งทางอ้อม : KFC, Mc Donald , ร้านอาหารทั่วๆไปSummary :คู่แข่งทางตรงไม่ส่งผลกระทบต่อ MK มากเนื่องจากคู่แข่งมีขนาดที่เล็กเมื่อเทียบกันแต่คู่แข่งทางอ้อมนั้นจะส่งผลกระทบต่อ MK ค่อนข้างมาก เนื่องจากความหลากหลายของอาหารนั้นมีมากกว่าโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง KFC และ MC Donald ที่มีสัดส่วนของ Market Share ในกลุ่มของ Gen-Y และ Tween ที่มีกว่า ทำให้เป็นผลลบต่อ MK ครอบครัว   35% Rival Existing Competitors กลุ่มลูกค้าของ MC
Buyer แบ่งตาม Segmentation ,[object Object]
Teenager
 Family เนื่องจาก buyer สามารถเลือกทานอาหารได้หลากหลายชนิดตามราคาและเมนูและชนิดของอาหารที่ buyer สนใจ ดังนั้นด้าน buyer ส่งผลปัจจัยลบต่อธุรกิจเอ็มเค Bargaining Power of Buyer
[object Object]
 Supplier ด้านอาหารสด ใช้ Contact Farming โดยการเซ็นสัญญาการทำการซื้อขายโดยมีเงื่อนไข ทางด้านเวลา ราคา คุณภาพ และปริมาณที่กำหนด ที่ทางผู้ผลิตต้องส่งสินค้ามาให้ MK ตามเงื่อนไขSummary :การต่อรองกับ Supplier นั้นมีความละเอียดอ่อนมาก เนื่องจาก MK ยึดปัจจัยควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่ตนเองกำหนดไว้เป็นสิ่งสำคัญคือ ‘คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร’ และ MK มี Supplier อยู่ในการควบคุมค่อนข้างมาก ดังนั้น Supplier มีอำนาจในการต่อรองกับ MK ต่ำ จึงเป็นผลบวกต่อ MK Bargaining Power of Supplier
Benchmark With Direct Competitor
Benchmark with Strong Competitor (Base From Tween & Gen-Y)
MK มีความเด่นทางด้านการรับประทานเป็นกลุ่ม, เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และ อาหารที่มีความสดมาก MK’s Canvas with Strong Competitor
Value Proposition ,[object Object]
การรับรู้ของลูกค้ามีมากเนื่องจากสาขาที่มีมากรวมถึงโฆษณที่ออกมาเป็นระยะๆ
กลุ่มลูกค้าค่อนข้างจำได้จากการโฆษณาและการสร้างประโยคติดหูที่ว่า‘กินอะไร กินอะไร กินอะไรไปกิน MK’ ,[object Object],[object Object]
Strength ,[object Object]
มี Brand Awareness ที่แข็งแกร่ง
การควบคุมคุณภาพทีได้มาตรฐานเนื่องจากใช้ส่วนกลางในการกระจายสินค้า
 มีเงินทุนในการลงทุนสูงมากสามารถขยายสาขาได้ทุกโอกาส
 จำนวนสาขา MK มีค่อนข้างมาก เป็นรองแค่ KFC
 มี Innovation ใหม่ๆ ในด้าน R&D
Customer Loyalty

More Related Content

What's hot

Thai President Foods Public Company Limited (Mama)
Thai President Foods Public Company Limited (Mama)Thai President Foods Public Company Limited (Mama)
Thai President Foods Public Company Limited (Mama)Thanakrit Lersmethasakul
 
Ch 05 สภาพแวดล้อมทางการตลาด
Ch 05 สภาพแวดล้อมทางการตลาดCh 05 สภาพแวดล้อมทางการตลาด
Ch 05 สภาพแวดล้อมทางการตลาดSarayuth Intanai
 
หลักการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หลักการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่หลักการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หลักการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่Utai Sukviwatsirikul
 
ปตท จำกัด(มหาชน)
ปตท จำกัด(มหาชน)ปตท จำกัด(มหาชน)
ปตท จำกัด(มหาชน)Love Plukkie Zaa
 
Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2Rungrat Panli
 
กลยุทธ กาแฟบ้านใร่
กลยุทธ กาแฟบ้านใร่  กลยุทธ กาแฟบ้านใร่
กลยุทธ กาแฟบ้านใร่ DrDanai Thienphut
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าNattakorn Sunkdon
 
บทที 6 การจัดการคุณภาพ
บทที 6 การจัดการคุณภาพบทที 6 การจัดการคุณภาพ
บทที 6 การจัดการคุณภาพDr.Krisada [Hua] RMUTT
 
การตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer's decision making : Ch 11)
การตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer's decision making : Ch 11)การตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer's decision making : Ch 11)
การตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer's decision making : Ch 11)Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
 
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการบทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการDr.Krisada [Hua] RMUTT
 
BDC412 ชาตรามือ
 BDC412 ชาตรามือ BDC412 ชาตรามือ
BDC412 ชาตรามือcinmmt
 
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship management
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship managementการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship management
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship managementUtai Sukviwatsirikul
 
บทที่ 2 การจัดซื้อกับโลจิสติกส์
บทที่ 2 การจัดซื้อกับโลจิสติกส์บทที่ 2 การจัดซื้อกับโลจิสติกส์
บทที่ 2 การจัดซื้อกับโลจิสติกส์Teetut Tresirichod
 
Xm 603 Scenario Analysis Group 4
Xm 603 Scenario Analysis Group 4Xm 603 Scenario Analysis Group 4
Xm 603 Scenario Analysis Group 4piyapong
 

What's hot (20)

Thai President Foods Public Company Limited (Mama)
Thai President Foods Public Company Limited (Mama)Thai President Foods Public Company Limited (Mama)
Thai President Foods Public Company Limited (Mama)
 
Ch 05 สภาพแวดล้อมทางการตลาด
Ch 05 สภาพแวดล้อมทางการตลาดCh 05 สภาพแวดล้อมทางการตลาด
Ch 05 สภาพแวดล้อมทางการตลาด
 
หลักการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หลักการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่หลักการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หลักการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่
 
Krispy kreme
Krispy kremeKrispy kreme
Krispy kreme
 
Chapter 1
Chapter 1Chapter 1
Chapter 1
 
ปตท จำกัด(มหาชน)
ปตท จำกัด(มหาชน)ปตท จำกัด(มหาชน)
ปตท จำกัด(มหาชน)
 
บทที่7ช่องทางการจัดจำหน่าย
บทที่7ช่องทางการจัดจำหน่ายบทที่7ช่องทางการจัดจำหน่าย
บทที่7ช่องทางการจัดจำหน่าย
 
Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2
 
กลยุทธ กาแฟบ้านใร่
กลยุทธ กาแฟบ้านใร่  กลยุทธ กาแฟบ้านใร่
กลยุทธ กาแฟบ้านใร่
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 
บทที 6 การจัดการคุณภาพ
บทที 6 การจัดการคุณภาพบทที 6 การจัดการคุณภาพ
บทที 6 การจัดการคุณภาพ
 
การตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer's decision making : Ch 11)
การตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer's decision making : Ch 11)การตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer's decision making : Ch 11)
การตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer's decision making : Ch 11)
 
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการบทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
บทที่ 1 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
 
BDC412 ชาตรามือ
 BDC412 ชาตรามือ BDC412 ชาตรามือ
BDC412 ชาตรามือ
 
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship management
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship managementการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship management
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship management
 
Ch8 Sales Promotion
Ch8 Sales Promotion Ch8 Sales Promotion
Ch8 Sales Promotion
 
บทที่ 2 การจัดซื้อกับโลจิสติกส์
บทที่ 2 การจัดซื้อกับโลจิสติกส์บทที่ 2 การจัดซื้อกับโลจิสติกส์
บทที่ 2 การจัดซื้อกับโลจิสติกส์
 
Strategy Map K
Strategy Map KStrategy Map K
Strategy Map K
 
Chapter 5 advertising-management
Chapter 5 advertising-managementChapter 5 advertising-management
Chapter 5 advertising-management
 
Xm 603 Scenario Analysis Group 4
Xm 603 Scenario Analysis Group 4Xm 603 Scenario Analysis Group 4
Xm 603 Scenario Analysis Group 4
 

More from Sorawit Yuenyongvithayakul

Case Stydy of Stratigic Management for Nintendo
Case Stydy of Stratigic Management for NintendoCase Stydy of Stratigic Management for Nintendo
Case Stydy of Stratigic Management for NintendoSorawit Yuenyongvithayakul
 
IS : VR Kun Chark - Plastic Pipe for Travel Bag
IS : VR Kun Chark - Plastic Pipe for Travel BagIS : VR Kun Chark - Plastic Pipe for Travel Bag
IS : VR Kun Chark - Plastic Pipe for Travel BagSorawit Yuenyongvithayakul
 
Case Study Create New Innoation : USB Cell by Graphene
Case Study Create New Innoation : USB Cell by GrapheneCase Study Create New Innoation : USB Cell by Graphene
Case Study Create New Innoation : USB Cell by GrapheneSorawit Yuenyongvithayakul
 

More from Sorawit Yuenyongvithayakul (18)

Top100 Automotive supplier FY2017
Top100 Automotive supplier FY2017Top100 Automotive supplier FY2017
Top100 Automotive supplier FY2017
 
Case Stydy of Stratigic Management for Nintendo
Case Stydy of Stratigic Management for NintendoCase Stydy of Stratigic Management for Nintendo
Case Stydy of Stratigic Management for Nintendo
 
IS : VR Kun Chark - Plastic Pipe for Travel Bag
IS : VR Kun Chark - Plastic Pipe for Travel BagIS : VR Kun Chark - Plastic Pipe for Travel Bag
IS : VR Kun Chark - Plastic Pipe for Travel Bag
 
Case study marketing strategy : Crumpler
Case study marketing strategy : CrumplerCase study marketing strategy : Crumpler
Case study marketing strategy : Crumpler
 
Business Plan : Biodegradable Plastic Bag
Business Plan : Biodegradable Plastic BagBusiness Plan : Biodegradable Plastic Bag
Business Plan : Biodegradable Plastic Bag
 
Consumer Behavior & Online Marketing
Consumer Behavior & Online MarketingConsumer Behavior & Online Marketing
Consumer Behavior & Online Marketing
 
Case Study : Dell
Case Study : DellCase Study : Dell
Case Study : Dell
 
Case Study : E-bay
Case Study : E-bayCase Study : E-bay
Case Study : E-bay
 
Case Study : Viral Marketing
Case Study : Viral MarketingCase Study : Viral Marketing
Case Study : Viral Marketing
 
Case Study - Retro Marketing
Case Study - Retro MarketingCase Study - Retro Marketing
Case Study - Retro Marketing
 
Case Study : Beechwood Spout
Case Study : Beechwood SpoutCase Study : Beechwood Spout
Case Study : Beechwood Spout
 
New Venture : After you (Dessert Cafe)
New Venture : After you (Dessert Cafe)New Venture : After you (Dessert Cafe)
New Venture : After you (Dessert Cafe)
 
Case Study : Create Business Ideas
Case Study : Create Business IdeasCase Study : Create Business Ideas
Case Study : Create Business Ideas
 
Case Study : Customer Centric & Lead User 2
Case Study : Customer Centric & Lead User 2Case Study : Customer Centric & Lead User 2
Case Study : Customer Centric & Lead User 2
 
Case Study Create New Innoation : USB Cell by Graphene
Case Study Create New Innoation : USB Cell by GrapheneCase Study Create New Innoation : USB Cell by Graphene
Case Study Create New Innoation : USB Cell by Graphene
 
Case Study : Customer Centric & Lead User
Case Study : Customer Centric & Lead UserCase Study : Customer Centric & Lead User
Case Study : Customer Centric & Lead User
 
Financial Case Study : Infosys
Financial Case Study : InfosysFinancial Case Study : Infosys
Financial Case Study : Infosys
 
Dtac group1
Dtac group1Dtac group1
Dtac group1
 

Strategic Marketing Management : MK Restaurant