Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad

More Related Content

Similar to Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon (20)

Advertisement

Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon

 1. 1. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon Kehittämispalvelu Petri Pohjala Puh. 040 540 6300 Email petri.pohjala@kp-pohjala.net www.kp-pohjala.net
 2. 2. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 2 Tavoitteet 1. Antaa kuva suoritusten mittaamisen periaatteista ja käytännön toteuttamisesta 2. Aktivoida pohtimaan organisaation kehitystilannetta mittaamiseen näkökulmasta
 3. 3. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 3 Mistä mittaamisessa on kysymys? Mittarit ovat työkaluja, jotka helpottavat tilanteiden analysointia sekä omien ja kilpailijoiden saavutusten tarkkailua. Mittarin tuottamien tunnuslukujen pohjalta yrityksen johto voi toimia tarkoituksenmukaisesti ja välttää turhia ja kannattamattomia toimenpiteitä. /C.A. Westwick 1973/
 4. 4. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 4 Mittareiden käyttötarkoituksia 1. Toiminnan analysointi ja ohjaaminen 2. Toiminnan motivointi ja palkitseminen 3. Toiminnan vertaaminen ja kehittäminen. Hyödyt: • auttaa ymmärtämään, mitä yrityksen toimintoja kannattaa kehittää • aktivoi pohtimaan, miten mittaristoa kannattaa kehittää
 5. 5. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 5 Mittaamisen näkökulmia 1. Taloudellinen näkökulma (ulkoinen ja sisäinen laskenta) 2. Asiakasnäkökulma 3. Sisäisten prosessien näkökulma 4. Kehittämisen ja oppimisen näkökulma. Ajan ilmiöitä: Balanced Scorecard BSC, tuloskortit, tilastollinen prosessinohjaus SPC, lead- ja lag-mittarit jne.
 6. 6. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 6 Millainen on hyvä mittari? 1. Mittaa oikeata asiaa 2. On luotettava – mittaa oikein 3. Mitattava asia on oleellinen (asiaan voidaan vaikuttaa) 4. Mittaus voidaan tehdä kustannustehokkaasti. Pohdi, onko mittari riittävän hyvä ollakseen hyödyksi.
 7. 7. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 7 Esimerkki mittaristosta (liikkuvien työkoneiden valmistus) 1. Tuotteiden ulkoinen toimitusvarmuus 2. Toimitusajat volyymituotteilla 3. Toimitusaikakyselyihin vastaaminen A-tuotteille 4. Tilausvahvistuksen lähettäminen (sisäinen kauppa) 5. Tilausvahvistuksen lähettäminen (suora asiakaskauppa) 6. Asiakastyytyväisyys 7. Sisäiset kuljetuskustannukset / tuotantovolyymi 8. Vientihuolintakustannukset / tuotantovolyymi 9. Kiertämättömien nimikkeiden arvo / kokonaisvaraston arvo 10. Inventoinnin kattavuus-% 11. Kapasiteetin käyttöaste loppukokoonpanopaikoilla 12. Virheettömät valmistusrakenteet 13. Sisäinen logistinen toimitusvarmuus 14. Henkilöstön koulutus 15. Sairauspoissaolot 16. Osaaminen ja työnkuva (kehityskeskustelut)
 8. 8. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 8 Miten mittaristo voidaan suunnitella ja rakentaa? 1. Strategialähtöisesti (käynnistäjät -> mahdollistajat -> lisäarvon luojat -> lopputulemat) 2. Liiketoimintasuunnitelman (LTS) pohjalta 3. Prosessien ja/tai laatujärjestelmän kehityksen yhteydessä 4. Yhteistyössä päähankkijan / verkostoveturin kanssa 5. Arkiajattelulla yrityksen kehitystilanne huomioon ottaen. Ota sidosryhmät mukaan suunnitteluun, kysy!
 9. 9. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 9 Mittariston suunnittelussa määritettävät tekijät 1. Mittarit 2. Mittarin tuloksena saatava tunnusluku (voi olla myös suhdeluku) 3. Tavoitearvo 4. Mittausväli Eri mittareiden tulokset voidaan koota yhdeksi indeksiksi (esim. Tuottavuusmatriisiin).
 10. 10. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 10 Mittaaminen ja ISO 9001 Johtamisen tukena käytettävien mittaristojen kattavuus eri organisaatioissa vaihtelee paljon. Yleensä mittareita on muutama, jotta voidaan täyttää standardin vaatimukset. Joillakin yrityksillä on laadunhallintajärjestelmään integroitu mittaristo, jolla ”laivaa” hallitaan. Prosessien mittaaminen on jäänyt reagoivalle, koko prosessia mittaavalle tasolle. Ohjautuvuutta ja vaikuttavuutta parantaisi ennakoivien mittareiden (kuten OHSAS 18001) soveltaminen. Seurannassa ja mittaamisessa käytettävät menetelmät tulee soveltuvin osin määritellä ml. tilastollisten menetelmien hyödyntäminen. /Jussi Moisio, IMS/
 11. 11. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 11 Mittaamisen toteutus ja hyödyntäminen 1. Tiedonkeruun organisointi 2. Tulosten laskenta- ja raportointikäytäntö 3. Palauteprosessi.
 12. 12. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 12 Projektituotannon huomioon ottaminen mittariston rakentamisessa 1. Millaisesta toiminnasta on kysymys? 2. Ajatuksia mittaamisen kehittämiseksi
 13. 13. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 13 Millaisesta toiminnasta on kysymys? Rakennusala -> Rakennustyömaa -> Projektitoiminta • Projekteja mitataan perinteisesti vertaamalla toteumaa projektisuunnitelmaan (rakennetut neliöt, valetut kuutiot, käytetyt työtunnit, kassavirran positiivisuus jne.). • Rakennusprojektit ovat yksilöllisiä. • Toisaalta samat työnvaiheet ja toimintamallit toistuvat. Myös toteutusorganisaatio on yhdenmukainen. -> Vertailukelpoisten mittareiden kehittäminen ja käyttö on mahdollista. Esimerkkinä rakennusala
 14. 14. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 14 Ajatuksia mittaamisen kehittämiseksi / olennaisia mittareita • Aikataulunpito • Asiakastyytyväisyys • Johtaminen ja työtyytyväisyys • Kustannukset • Laatu • Laatujärjestelmä • Toiminnan edellytykset • Tuottavuus • Työturvallisuus • Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys • Muita, mitä?
 15. 15. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 15 Kehitänkö itse vai käytänkö yleisiä menetelmiä? • Aikataulunpito (tuotantoaikataulun ja todellisen tilanteen vertailu) • Asiakastyytyväisyys (kyselyt) • Johtaminen ja työtyytyväisyys (kyselyt) • Kustannukset (tavoitteen ja toteuman vertailu, useita muuttujia) • Laatu (laaduntarkastus- ja mittaus, laatukorttijärjestelmä) • Laatujärjestelmä (laatuauditoinnit) • Toiminnan edellytykset (kyselyt) • Tuottavuus (haasteellinen - tuntiseurannan kehittäminen, hukkatyön vähentäminen, aine- ja materiaalihukka jne.) • Työturvallisuus • Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys (ympäristö- ja elinkaarimittarit)
 16. 16. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 16 Mittariston rakentaminen / soveltaminen organisaatiosi näkökulmasta Millaisia haasteita näet suoritusmittariston rakentamisessa tukemaan edustamasi organisaation toimintaa? Harjoitus
 17. 17. © Kehittämispalvelu Petri Pohjala 2017 17 Lopuksi Mitä opimme? Onko asia organisaatiolleni olennainen? Mitkä asiat ovat jo hallinnassa? Mitä pitäisi lähteä kehittämään?

×