Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agile & Lean at Tekes

2,964 views

Published on

10 min intro for TEKES regarding lean, agile and lean startup.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Agile & Lean at Tekes

 1. 1. Tekes  Agile  &  Lean  Workshop   Marko  Taipale,  Huitale  
 2. 2. Marko  Taipale  •  Agile/Lean  consultant,  Co-­‐founder,  Advisor  •  15+  vuo<a  ohjelmistotuotantoa  •  Riippumaton  konsulF:  ostajat,  toimi<ajat,  tuotetalot  •  Kymmeniä  kansainvälisiä  julkisia  esiintymisiä  Kansainvälinen  online-­‐pelitalo  (TO  100+  Meur)  lyhensi  TTM:a    24  kuukaudesta  3  kuukauteen    Suomalainen  energiayh?ö  hankki  prosessinohjaus/?lausjärjestelmän  20Meur  hankkeessa  keDeräs?  ja  sai  järjestelmän  4  kertaa  kaavailtua  nopeammin    Suomalainen  finanssisektorin  toimija  tehos?  hanke-­‐  ja  projek?hallintoaan  ja  sääs6  1,3Meur/vuosi  hallintokuluissa    Suomalainen  startup-­‐yh?ö  löysi  toimivan  liiketoimintamallin  2  kuukaudessa.  
 3. 3. Perinteinen  aja<elutapa  2010:  “Tämä  liiketoimintasuunnitelma,  tässä  aikataulussa,  tällä  budjePlla.”   (Suunnitelma,  jonka  emme  Pedä  vielä  epäonnistuvan)    2011:  “Kehitetään  tuote<a  salassa  ja  tähdätään  suureen  julkaisuun..”    2012:  “Ei  me  saada  tätä  valmiiksi/Eihän  tätä  osta  kukaan,  mitäs  nyt  tehdään?  ..  Rahat  on  tosin  jo  loppu..”   Sisältö     Kulut   Aikataulu  
 4. 4. Ke<erä  aja<elutapa  2010:  “Aloitetaan  tällä  suunnitelmalla,  katsotaan  jatkuvasP  mitä  on  järkevä  tehdä  ja  muutetaan  suunnitelmaa  tarpeen  mukaan”  2010  (4  viikkoa  myöhemmin):  “Ei  tämä  liiketoimintamalli  oikeasP  toimi,  muutetaan  suuntaa  kohP  asiakkaiden  todellisia  tarpeita,  ja  tehdään  tästä  minimalisPsin  toteutus,  jo<a  saamme  kassavirtaa”   Sisältö     Kulut   Aikataulu  
 5. 5. Suunnitelmat  toimivat  vain   tunnetulle  tulevaisuudelle   Uusien  tuo<eiden  ja  liiketoimintamallien  kehi<ämisen   konteksP  on  aina  tuntematon  
 6. 6. Ke<eryyden  hyödyt  Näkyvyys   Ke<erä   Vesiputous  
 7. 7. Ke<eryyden  hyödyt  Näkyvyys   Sopeutuvaisuus   Ke<erä   Vesiputous  
 8. 8. Ke<eryyden  hyödyt  Näkyvyys   Sopeutuvaisuus  Liiketoiminnallinen  arvo   Ke<erä   Vesiputous  
 9. 9. Ke<eryyden  hyödyt  Näkyvyys   Sopeutuvaisuus  Liiketoiminnallinen  arvo   Riski   Ke<erä   Vesiputous  
 10. 10. Startup  konteksPssa  
 11. 11. Startup  konteksPssa   Todenne<ua  oppimista   liiketoiminnasta  mahdollisimman  nopeasP  
 12. 12. Lean  startup  menetelminä  
 13. 13. Customer  Development  Customer Customer Customer CompanyDiscovery Validation Creation Building Problem / Product /Solution Fit Market Fit Scale Organization Proposed Business Scale MVP Model Execution Scale Operations Sales & Proposed Marketing Funnels Roadmap
 14. 14. Customer  Development  &  Agile  Customer Customer Customer CompanyDiscovery Validation Creation Building hypotheses, experiments, insights data, feedback, insights (Agile) Product Development
 15. 15. Suunnitelmat  toimivat  vain  tunnetulle   tulevaisuudelle   Uusien  liiketoimintamallien  (ja  tuo<eiden)   kehi<ämisen  konteksP  on  aina  TUNTEMATON   Suunni<eleminen  on  elinehto,  mu<a   suunnitelmat  ovat  hyödy<ömiä  
 16. 16. Mites  sponsorit  si<en  toimivat?  •  Sponsorin  oltava  lähellä  ymmärtääkseen  missä   mennään  •  Sponsorin  delegoitava  valtaa  ja  vastuuta   operaPiviselle  taholle  •  Keinoja  kolmion  kulmien  kiinni<ämiseen  on   olemassa,  mu<a  tulos  on  aina  aliopPmi  (esim.   Ke<erät  sopimukset).  “Halua<eko  mitä   soviFin  vai  sen  mitä  tarviFin   onnistumiseen?”  
 17. 17. Milestonet  ja  ke<eryys  •  Ke<erät  menetelmät  ovat   kontrollimekanismeja  muutoksen  hallintaan  ja   siihen  reagoinPin  •  Customer  Development  voi  tarjota   milestoneja,  tosin  niiden  aikataulu<aminen   ennalta  on  illuusio.    •  Loppujenlopuksi  rahoitus  kertoo  paljonko  on   aikaa  etsiä  skaalautuvaa  liiketoimintamallia.  

×