Kunnan palvelujen ja prosessienkehittämisen yhteystietoon ja tietotietojärjestelmiinKuntien Tieran seminaari 11.9.2012Päiv...
Esityksen teemat     • Kunnan organisaatiolähtöisen johtamis- ja      toimintamallin kääntäminen asiakaslähtöisek...
Miksi uutta ajattelua?  Kunnan tavoitteena  taloudellisuus, tehokkuus, tuottavuus, vaikuttavuus      Toiminnan su...
Muutoshaaste                  Kriittinen menestystekijä                    Miten muute...
Miten kokonaisuutta ohjataan?             Strategian mukainen ja yhteensopiva mallintaminen  MISSIO – STRATEG...
Miten toimintaa ohjataan?             Strategian mukainen kohdentaminen ja tekeminen             3...
Miten hallittu kehittäminen auttaa?        Strategia ohjaa muutoksia ja muutosten toteuttamisen        koh...
Miten kokonaisarkkitehtuuri auttaa?               Strategian mukaiset toiminnan muutostarpeet ohjaavat   ...
Miten prosessien tunnistaminen auttaa?         Strategian mukainen prosessien kehittämisen priorisointi ja    ...
Miten prosessien kuvaaminen auttaa?                Yhtenäisen viitekehyksen avulla yhteentoimivuus paranee ...
Miten toimijoiden roolien tunnistaminen auttaa?                   Sisäiset vastuut selkeytyvät, jolloin ...
Olennaista ja kriittistä      1. Tosiasiaperustainen kuvaus         1.  toiminnan aidosta nykytilasta   ...
Esityksen teemat        • Kunnan organisaatiolähtöisen johtamis- ja         toimintamallin kääntäminen as...
Siis mitä, miten?        1. Mitkä ovat palvelumme?     Palvelukori        2. Miten tuotamme palvelumme...
Vastuu johtajalla ja kehittäjällä               - siis mitä, miten ja miksi?  Kunta toimintalähtöisenä ekos...
Kiitos!paivi.sutinen@espoo.fihttp://www.linkedin.com/+358 46 8772 871              22.9.2012         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestelmiin

858 views

Published on

Esitys Kuntien Tieran seminaarissa 11.9.2012 kunnan johtamisen ja toiminnan kehittämisen mahdollisuuksista ja edellytyksistä kokonaisarkkitehtuurin avulla.

Laita viesti, jos haluat slidet käyttöösi, paivi.sutinen@espoo.fi, Jaan materiaalia vastavuoroisuusperiaatteella sekä yhdessä tekemisen ja oppimisen hengessä.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestelmiin

 1. 1. Kunnan palvelujen ja prosessienkehittämisen yhteystietoon ja tietotietojärjestelmiinKuntien Tieran seminaari 11.9.2012Päivi SutinenKT, palvelujen kehittämisjohtaja
 2. 2. Esityksen teemat • Kunnan organisaatiolähtöisen johtamis- ja toimintamallin kääntäminen asiakaslähtöiseksi • Tiedolla johtamisen mahdollisuus kunnassa • Kunnan toiminnan kehittämisen kytkeytyminen tietoon ja tietojärjestelmien valintaanPäivi Sutinen 22.9.2012 2
 3. 3. Miksi uutta ajattelua? Kunnan tavoitteena taloudellisuus, tehokkuus, tuottavuus, vaikuttavuus Toiminnan suuntaaminen ja hallinta tavoitteiden suunnassa Järjestelmähankinnat Tietojohtaminen Kokonaisarkkitehtuuri • ei pystytä tekemään, Tietoperustainen johtaminen • perustuu kuvattuihin ja koska toimintamalli ja toiminnan ohjaaminen käytössä oleviin epäselvä edellyttää tehokkaan ja toimintamalleihin ja niissä • tehdään teknologia luotettavan tiedon saantia kuvattuihin prosesseihin. edellä sekä prosesseista että • toiminta-arkkitehtuuri • tehdään kuvitteellisten tuloksista. muodostuu yhteensopivista toimintaprosessien toimintamalleista perusteella 22.9.2012 3Päivi Sutinen
 4. 4. Muutoshaaste Kriittinen menestystekijä Miten muutetaan johtaminen ja toiminta hallinnoinnista asiakasperustaiseen toimintaan? 2. Prosessit 1. PalvelutPäivi Sutinen 3. Asiakkaat 22.9.2012 4
 5. 5. Miten kokonaisuutta ohjataan? Strategian mukainen ja yhteensopiva mallintaminen MISSIO – STRATEGIA – VISIO Miten toimintaympäristö ja oma tilanne vaikuttaa? Missä on onnistuttava? LIIKETOIMINTAMALLIT Miten rahoitamme toimintamme? Missä palvelutuotannossa olemme mukana? TOIMINTAMALLIT Miten toimimme, mitä teemme itse, mitä ostamme? Miten kehitämme toimintaa? TOIMINTA PROSESSIT A Ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit A RESURSOINTI Henki- Organi- Tilat Tieto Tieto- Tekno- löstö saatio järjes- logiaPäivi Sutinen telmät
 6. 6. Miten toimintaa ohjataan? Strategian mukainen kohdentaminen ja tekeminen 3. VISIO 4. Menestystekijät Avainkysymykset 1. Miksi ja missä olemme olemassa?2. NYKYTILA 5. Strategiset Vaikuttavuus 2. Missä olemme nyt? päämäärät Tulos 1. MISSIO 3. Minne tahdomme mennä? Asiakkaat 4. Millä luomme kilpailuetua? Palvelut Arvot 5. Missä tahdomme onnistua? Toimintaympäristö 6. Kriittiset 9. TOIMINTA 6. Missä on pakko onnistua? Prosessit menestystekijät Resurssit 7. Mitä on uudistettava? Jatkuva 8. Miten muutos käytäntöön? parantaminen 9. Mitä teemme? 8. Vuotuiset 7. Kehittämisohjelmat tavoitteet Päivi Sutinen 22.9.2012 6
 7. 7. Miten hallittu kehittäminen auttaa? Strategia ohjaa muutoksia ja muutosten toteuttamisen kohteet ja hallinta selkeytyy Kehittämisohjelmat •toteuttavat yksiköt ylittävää muutosta matriisimaisesti •vastuut päätetään ohjelmakohtaisesti Jatkuva parantaminen Toiminta – prosessit •toteuttaa yksiköiden muutosta - projektit tavoitteiden suuntaisesti •vastuu linjaorganisaatiolla 22.9.2012Päivi Sutinen 7
 8. 8. Miten kokonaisarkkitehtuuri auttaa? Strategian mukaiset toiminnan muutostarpeet ohjaavat tietojärjestelmien ja teknologian kehittämistä Toiminta 3. Asiakas Vnäkökulma Toiminta- U O K R E O H V I E A T T I T E 2. Palvelut 1. Prosessit K Ä N U M E T I M T N I E E N + Tieto • Prosessien ja niiden johtamisen tietotarpeet I N E • Tietovirrat prosessien välillä N N ETeknologia-näkökulma N Järjestelmä • Tiedon tuottamisessa käytettävät sovellukset • Sovellusten väliset integraatiot Teknologia • Fyysinen teknologiainfrastruktuuri ja standardit, joiden varaan sovellukset ja niiden väliset integraatiot rakentuvat 8 Päivi Sutinen Kuva: Mukaellen Turun kaupungin IT-johtaja Jussi Vira
 9. 9. Miten prosessien tunnistaminen auttaa? Strategian mukainen prosessien kehittämisen priorisointi ja hallinta paranee E T E N E M I N E N 22.9.2012Päivi Sutinen Lähde JHS152 9
 10. 10. Miten prosessien kuvaaminen auttaa? Yhtenäisen viitekehyksen avulla yhteentoimivuus paranee Ohjausprosessit Yhteisöt Yhteisöt Ydinprosessit Yritykset Yritykset 2. Asiakkuus/-hallinta -prosessi Kuntalaiset Kuntalaiset ASIAKAS- 3. Tilaus/toimitus -prosessi ASIAKAS- TARVE VAIKUTUS Käyttäjä 1. Palvelun tuotantoprosessi Tukiprosessit 22.9.2012Päivi Sutinen, Markku Utti JHS 152 mukaisesti 10
 11. 11. Miten toimijoiden roolien tunnistaminen auttaa? Sisäiset vastuut selkeytyvät, jolloin sähläys vähenee Konserniesikunta Ohjaava toiminto Ohjaava toiminto •arkkitehtuurit •arkkitehtuurit •ohjelma- ja rojektijohtaminen •ohjelma- ja rojektijohtaminen ohjaus ohjaus ohjaus Osaamiskeskus Osaamiskeskus Tarve •integraattorin ohjaus •integraattorin ohjaus •tilaaminen ja kilpailutukset •tilaaminen ja kilpailutukset sisäiset asiakkaat Toimialat / Integraattori Integraattori Palveluja tuottavat Palveluja tuottavat Palvelut toimittajat toimittajat Palvelut Kuntalaiset, yritykset, yhteisötPäivi Sutinen
 12. 12. Olennaista ja kriittistä 1. Tosiasiaperustainen kuvaus 1. toiminnan aidosta nykytilasta 2. toiminnan aidosta tavoitetilasta 2. Sovitaan ja priorisoidaan kokonaisuudesta osiin 1. kuvaamisen tasosta ja toimitaan sopimuksen mukaisesti 2. kuvaamisjärjestyksestä ja toimitaan sopimuksen mukaisesti 3. Kuvataan vain niin syvälle kuin on tarpeen 1. ongelma- alueen ratkaisemiseksi 2. muutoksen toteuttamiseksi 3. tietojärjestelmän hankinnan vuoksiPäivi Sutinen 22.9.2012 12
 13. 13. Esityksen teemat • Kunnan organisaatiolähtöisen johtamis- ja toimintamallin kääntäminen asiakaslähtöiseksi • Tiedolla johtamisen mahdollisuus kunnassa • Kunnan toiminnan kehittämisen kytkeytyminen tietoon ja tietojärjestelmien valintaan 22.9.2012Päivi Sutinen 13
 14. 14. Siis mitä, miten? 1. Mitkä ovat palvelumme?  Palvelukori 2. Miten tuotamme palvelumme?  Ydinprosessit 3. Miten palvelutuotantoamme  Ohjausprosessit ohjataan? 4. Miten palvelutuotantoamme  Tukiprosessit tuetaan? 5. Miten ja kenelle  Asiakasprosessit kohdennamme toimintaa? 6. Mitä tietoa tarvitaan?  Tietotarpeet 22.9.2012Päivi Sutinen 14
 15. 15. Vastuu johtajalla ja kehittäjällä - siis mitä, miten ja miksi? Kunta toimintalähtöisenä ekosysteeminä 1. Prosessien tunnistaminen ja hallinta… 2. Palvelujen tunnistaminen ja hallinta… 3. Asiakkuuksien tunnistaminen ja hallinta… 4. Johtamisen muutos ja hallinta… T 5. Kehittämistyön muutos ja hallinta… I E T Kunta toimijalähtöisenä palvelujen kehittäjänä O 6. Palveluja kehitetään niiden kanssa, jotka sen parhaiten tuntevat: asiakas-työntekijä –dialogit 7. Kokonaisuutta kehitetään niiden kanssa, jotka sen parhaiten tuntevat kokonaisuuden: valtuutettu-johtaja-esimies –dialogit 22.9.2012Päivi Sutinen 15
 16. 16. Kiitos!paivi.sutinen@espoo.fihttp://www.linkedin.com/+358 46 8772 871 22.9.2012 16

×