Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gràfics 3D - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

3,370 views

Published on

PAC 3 de l'assginatura de Gràfics 3D del Grau Multimèdia de la UOC

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gràfics 3D - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

  1. 1. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions Grau en Multimèdia Gràfics 3D Prova d’avaluació contínua PAC 03 Cognoms: Ribas Tur Estudiant Nom: Paquita1.- Si es faciliten las coordenades d’un punto a l’espai, de la forma (5, 6, 12, 1) ¿Què significa? No significa res. Es refereix als quatre vèrtex del tetraedre que es pot formar. Ens estan indicant les seves coordenades universals. Es refereix a les seves coordenades homogènies.2.- ¿Quin del següents filtres no és vàlid a les textures? Filtre puntual. Filtre lineal. Filtre Mipmap. Filtre volumètric.3.- ¿Pot utilitzar-se una textura per produir desplaçaments reals dels punts de la geometria d’un objecte? Sí. Un exemple son les textures de desplaçament. No. Les textures mai poden afectar a la geometria de l’objecte. Si. Sempre es produeix un desplaçament dels punts de la superfície a la que s’aplica la textura. No. Es tracta simplement d’un efecte òptic.4.- ¿Quina de les següents afirmacions és falsa? És possible assignar a una superfície textures que incorporen animació. És impossible assignar a les superfícies textures animades. És possible controlar l’opacitat o transparència d’un objecte a través de textures. És possible assignar a una superfície d’un mateix objecte més d’un mapa.5.- Als programes de gràfics per ordinador, les textures s’utilitzen per: Millorar les brillantors. Utilitzar ombres. Incrementar el realisme dels objectes. Simular ambient.6.- ¿Cóm es pot assignar una textura a un objecte? Canviant el model d’il·luminació. Editant la malla a nivell de subobjecte. Mitjançant algoritmes matemàtics i per projecció a través d’una superfície intermèdia. Assignant color a l’objecte.7.- El conjunt de dades que composen un mapa d’una textura... No es poden obtenir mitjançant imatges bitmap. Poden ser obtinguts mitjançant programació o bitmaps. Son el resultat d’aplicar una transformació geomètrica. No es poden obtenir mitjançant algoritmes (programes) matemàtics.8.- La radiositat és una tècnica d’il·luminació del tipus: Vista independent. Vista colorimètrica. Vista dependent. Vista opaca.9.- ¿El Distributed ray tracing és: Un model primari de ray tracing. Un model estès de ray tracing. Un ray tracing per a models foscos. Un traçat de raigs amb radiositat.10.- El shading de Gouraud és un model que... Calcula el factor de forma de la superfície. Interpola el vector radiositat. Interpola el vector normal de la superfície. Interpola el valor de la intensitat dels vèrtex.

×